Copy
Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.
Beste imker,

Ferro-Bee® is voortgekomen uit ons onderzoek in 2011 in Nederland naar het effect van ijzer op de wintersterfte en de in 2012 uitgevoerde vervolgexperimenten in Nederland, België, Frankrijk en de V.S. Zie deze pagina voor de oorspronkelijke onderzoekshypothese »

Gegevens
Inmiddels zijn vele gegevens verzameld over de effecten van deze toedieningen van Ferro-Bee®. Dankzij een veelheid aan uiteenlopende ervaringen, nauwkeurige rapportages van imkers en talloze suggesties zijn wij tot fundamentele inzichten gekomen over wat er precies met de bijen aan de hand is – waarom ze verdwijnen en waarom ze doodgaan. De onderliggende niet zichtbare processen zijn opgehelderd. Ferro-Bee® grijpt daarop in.

Hardware en software
Ons product Ferro-Bee® is de hardware. Regelmatig toedienen van Ferro-Bee® versterkt de bijenvolken en helpt om sterfte te voorkomen. De wijze van toedienen is de software. Toedienen kan op meerdere manieren en op verschillende tijdstippen. Dat is een kwestie van de imkerpraktijk en ervaring (learning curve).

Doorbraak
Om in de imkerpraktijk zo goed mogelijke resultaten te bereiken is het zeer belangrijk om te weten hoe Ferro-Bee® precies werkt. Met experimenten, aanvullend onderzoek en adviezen van derden hebben wij hier in 2014 een belangrijke doorbraak bereikt. Varroa is in ieder geval niet de oorzaak van de problemen met de bijen, net zomin als Nosema of de virussen dat zijn.

In de volgende nieuwsbrief gaan wij hier nader op in. U kunt er op deze pagina alvast meer over lezen.
Wat is Ferro-Bee®?
Ferro-Bee® is een ijzerbevattende formulering. Het bevat ook componenten om de ijzeropname te bevorderen. Ferro-Bee® is ontwikkeld op basis van recent verkregen wetenschappelijke inzichten in de processen, die leiden tot bijensterfte en het verdwijnen van bijen. Lees meer over Ferro-Bee® »
Blomswaard 35
1391 VB Abcoude
The Netherlands
T +31 (0)294 285 165
E info@science-in-water.com
www.science-in-water.com
Geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik hier om u af te melden.