Copy
Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.
Beste imker,

Wij willen u een reeks vragen voorleggen over de inwintering en de reproductie van uw bijenvolken in deze periode van het jaar (najaar 2015).
Het is een kort online onderzoek met duidelijke vragen. De vragen, verdeeld over 5 onderwerpen, gaan over het inwinteren (4), het optreden van najaarssterfte (6), koninginnen (3), broed (3) en behandelingen (2).

Toelichting bij dit onderzoek en de onderzoeksvragen
Bij dit online onderzoek gaat het met name om het krijgen van een antwoord op de vraag of het inwinteren goed is verlopen en welke factoren dit bepalen. De vragenlijst is voortgekomen uit ons vooronderzoek naar de factoren die een rol kunnen spelen bij het inwinteren. Het is denkbaar dat dit onderzoek leidt tot een nieuwe imkermethode. Daarom is het belangrijk dat u de vragenlijst invult.

Inwinteren is een belangrijk proces voor de bijenvolken. Wat inwinteren precies is, is tot heden nog niet nauwkeurig op wetenschappelijke wijze omschreven. Uw antwoorden over het inwinteren kunnen antwoord geven op de vraag wat er precies met de bijen/bijenvolken/bijenkoninginnen gebeurt bij het inwinteren.

Invullen van de vragenlijst
Het kost 5 – 10 minuten om de 18 vragen te beantwoorden. Het kan zijn dat u niet alles kunt invullen, bijvoorbeeld omdat u zich een en ander niet meer kunt herinneren. Sla deze vragen dan gewoon over. Per onderwerp heeft u steeds de gelegenheid om een toelichting of aanvulling te geven.

De vragenlijst kan tot en met 29 november ingevuld worden.

Het overzicht met de vragen vindt u hier. Op die manier kunt u de vragen alvast bekijken, voordat u de vragen online gaat beantwoorden.

Rapportage
De voorlopige resultaten zullen voor 31 december 2015 via een nieuwsbrief verspreid worden, en de definitieve resultaten voor 31 januari 2016.

Opmerking
Wij zullen de geanonimiseerde data (uw gezamenlijke antwoorden) zonder voorwaarden publiceren. Op die manier is gegarandeerd dat dit onderzoek volledig transparant plaatsvindt en dat de interpretatie van die gegevens becommentarieerd kan worden.

Doorsturen
Stuur deze mail graag door naar uw collega-imkers, of als u secretaris bent van een locale imkervereniging of regionale imkerbond, naar al uw leden. Dan kunnen zij ook aan dit onderzoek meedoen.
Blomswaard 35
1391 VB Abcoude
The Netherlands
T +31 (0)294 285 165
E info@science-in-water.com
www.science-in-water.com
Geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik hier om u af te melden.