Copy
Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.
Beste imker,

Eind juli 2016 zijn de cijfers over de wintersterfte 2015/2016 in Canada naar buiten gebracht. De wintersterfte was met een gemiddelde van 16.8% iets hoger dan een jaar eerder, doch aanzienlijk lager dan in de jaren daarvoor. Deze cijfers hadden uitsluitend betrekking op de sterfte die de professionele imkers rapporteerden aan hun beroepsorganisatie. Als oorzaak voor de opgetreden sterfte noemden verreweg de meeste imkers problemen met de koninginnen.

Behandelingen
Bijna alle professionele imkers in Canada passen ‘behandelingen tegen varroa’ in het voorjaar en het najaar toe. Gebruikt worden mierenzuur, oxaalzuur en amitraz, allemaal ongeveer even vaak. Men was in het algemeen tevreden over de effectiviteit van ‘varroabehandelingen’. Een zeer hoog aantal volken (70%) kreeg ook antibiotica (tetracycline) toegediend (‘tegen AFB’), meerdere keren per jaar, alsook fumagilline (‘tegen Nosema’).

Analyse
Op het eerste gezicht lijkt de wintersterfte in Canada te zijn meegevallen. Echter, bij de gerapporteerde gegevens zijn de verliezen aan bijenvolken in de rest van het jaar niet meegenomen. Doet men dat wel, dan komt men zonder meer behoorlijk ver uit boven het economisch aanvaardbare niveau van 15% (in de V.S. is dat 17%).

Antibiotica
De beperking van de verliezen lijkt voornamelijk het gevolg te zijn van intensievere behandeling met antibiotica en ‘middelen tegen varroa’. Er valt geen onderscheid te maken tussen de effecten van deze behandelingen afzonderlijk. Oftewel, er kan uit de verstrekte gegevens niet vastgesteld kan worden of de lagere wintersterfte het gevolg was van antibiotica-gebruik of van ‘varroabestrijding’. Echter, omdat de wintersterfte in de afgelopen 10 jaar systematisch (in de meeste jaren) boven de 30% lag ondanks intensieve ‘varroabestrijding’ kan de konklusie haast niet anders zijn dan dat antibiotica een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het terugbrengen van de wintersterfte in het afgelopen jaar.

Nieuwsbrieven
Degenen, die onze nieuwsbrieven en onze website hebben gelezen – of onze presentaties gehoord hebben – zullen weten dat wij de problemen met de bijen en de bijenvolken eerder als een bacterieel probleem zien dan als een varroaprobleem. Wij denken dat het gebruik van antibiotica een grotere invloed heeft dan ‘varroabestrijding’. De antibiotica pakken de bacteriën aan, die de mijten nodig hebben. Een ‘behandeling tegen varroamijten’ is eigenlijk ook een methode die invloed heeft op de hoeveelheden bacteriën en de bacteriële samenstelling. Zie bijvoorbeeld onze uitleg op https://science-in-water.com/Nederlands/oxaalzuur-is-anti-bacterieel-middel.html

Konklusie
Professionele imkers in Canada behouden hun aantallen bijenvolken onder een constant regime van behandelingen, het hele jaar door. Het gebruik van antibiotica is state-of-the-art bij het beperken van de sterfte van bijenvolken. Daarmee is overduidelijk dat het niet zozeer gaat om het onder controle houden van varroamijten, maar om het tegengaan van overmatige en ongewenste bacteriegroei. De grote problemen met de koninginnen zouden wel eens het gevolg kunnen zijn van de gebruikte middelen. Oftewel het ene probleem wordt opgelost om vervolgens het andere ervoor terug krijgen.

Betekenis voor de imkerpraktijk
De imker is jarenlang voorgehouden dat ‘varroa’ het probleem is, dat door middel van ‘anti-varroabehandelingen’ aangepakt moet worden. Het is duidelijk dat een grotendeels onjuiste diagnose daaraan ten grondslag ligt, met grote schade en risico’s voor de imkers als gevolg, gedurende vele jaren. Zie onze nieuwsbrief Diagnose https://science-in-water.com/Nederlands/diagnose-bijensterfte.html

Het vaak gerapporteerde verschil in wintersterfte tussen hobby-imkers en professionele imkers is hoofdzakelijk terug te voeren op het gebruik van andere middelen dan officieel worden aanbevolen. Het heeft dus niets te maken met ‘verschil in deskundigheid’. Wij kunnen hooguit verbaasd zijn over deze misleiding. Lees verder op https://science-in-water.com/Nederlands/lage-wintersterfte-in-canada-gevolg-van-grootschalig-gebruik-van-antibiotica.html
Wat is Ferro-Bee®?
Ferro-Bee® is een ijzerbevattende formulering. Het bevat ook componenten om de ijzeropname te bevorderen. Ferro-Bee® is ontwikkeld op basis van recent verkregen wetenschappelijke inzichten in de processen, die leiden tot bijensterfte en het verdwijnen van bijen. Lees meer over Ferro-Bee® »
Blomswaard 35
1391 VB Abcoude
The Netherlands
T +31 (0)294 285 165
E info@science-in-water.com
www.science-in-water.com
Geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik hier om u af te melden.