Copy
Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.
Beste imker,

Veel problemen met de bijen en de bijenvolken, zoals verdwijnen, ziekten en sterfte, kunnen voor een deel verklaard worden vanuit de ijzerhuishouding.

Op zich is er genoeg ijzer in het milieu, en in het stuifmeel dat de bijen naar hun kasten brengen. Het ijzer is echter niet altijd biologisch beschikbaar. IJzer is van alle mineralen die de bij nodig heeft het meest moeilijke, problematische mineraal. Dat komt omdat ijzer moeilijk oplosbaar is en omdat het snel biologisch niet meer beschikbaar is. Van al het ijzer dat door de bijen via het stuifmeel wordt aangevoerd, wordt het grootste deel omgezet in onoplosbare vormen. Het aanwezige ijzer kan namelijk door bacteriën omgezet worden in vormen van ijzer die de bijen niet kunnen gebruiken.

Regelmatig wat ijzer toedienen in de vorm van Ferro-Bee® is goed voor uw bijen en uw bijenvolken. Gebruik tegelijk met Ferro-Bee® geen middelen om varroa te bestrijden. Ferro-Bee is het alternatief voor behandelingen met mierenzuur, oxaalzuur en thymol. Het kan zonder risico gebruikt worden, zonder de uiterst negatieve uitwerkingen op de koninginnen, zoals de ‘anti-varroa’ middelen.*

Wilt u als imker de bijenvolken laten functioneren zoals de bedoeling is, dan ontkomt u er niet aan om op de juiste momenten bepaalde voedingscomponenten zoals Ferro-Bee® toe te dienen. Door Ferro-Bee® aan uw bijenvolken toe te dienen vermindert u de kans op wintersterfte.

Deze methode is beschreven in onze octrooi-aanvraag. Op deze methode is in Nederland op 9 augustus 2013 octrooi verkregen, en op 10 mei 2016 in de Verenigde Staten.
U kunt deze octrooibeschrijving hier lezen »

In onze nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over diverse processen, die in bijen en bij-envolken plaatsvinden. Op basis van dergelijke kennis en inzichten kunnen wij de imker nog meer producten aanbieden.

* Zie https://science-in-water.com/Nederlands/effect-van-mierenzuur-en-oxaalzuur-op-de-mijten.html inclusief de daar vermelde links, alsook de uitgebreide wetenschappelijke literatuur waaruit dit blijkt. Mierenzuur en oxaalzuur zijn zeer sterke zuren, thymol is een stof met een chelaatwerking. Alle drie hebben ze invloed op de mineralenhuishouding.

Stuur deze mail door aan uw collega-imkers. Zij kunnen zich dan aanmelden voor onze nieuwsbrieven, en blijven ook zij op de hoogte van de direct toepasbare resultaten van ons onderzoek.
Wat is Ferro-Bee®?
Ferro-Bee® is een ijzerbevattende formulering. Het bevat ook componenten om de ijzeropname te bevorderen. Ferro-Bee® is ontwikkeld op basis van recent verkregen wetenschappelijke inzichten in de processen, die leiden tot bijensterfte en het verdwijnen van bijen. Lees meer over Ferro-Bee® »
Blomswaard 35
1391 VB Abcoude
The Netherlands
T +31 (0)294 285 165
E info@science-in-water.com
www.science-in-water.com
Geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik hier om u af te melden.