Copy
Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.
Beste imker,

Recent is een publicatie verschenen, waarin wordt aangetoond dat door mangaan (Mn2+) de productie van neurotransmitters in bijen sterk wordt gestimuleerd. Teveel mangaan (Mn2+) zou op grond hiervan een bepalende rol kunnen spelen bij het verdwijnen van de bijen.

Octopamine en dopamine
In het artikel wordt gemeld dat de hoeveelheden octopamine en dopamine sterk toenamen in de bijen, die extra Mn2+ toegediend kregen.

Octopamine is een neurotransmitter die vooral bij insecten voorkomt. Octopamine speelt een belangrijke rol bij de taakverdeling binnen het bijenvolk. Het speelt ook een rol bij agressie. Dopamine is eveneens een neurotransmitter. Dopamine heeft een reeks van functies.

Bacteriën
In het artikel wordt alleen gemeld dat de hoeveelheden neurotransmitter door Mn2+ toenemen, en niet hoe dat precies gebeurt. Op grond van de wetenschappelijke literatuur achten wij het zeer aannemelijk dat dit gebeurt door de toename van bepaalde bacteriën, die onder andere in de darm voorkomen. Dat neurotransmitters door darmbacteriën geproduceerd worden is in de medische sector algemeen bekend.

Verdwijnen
Aan het verdwijnen van de bijen ligt dus een bacterieël-neurologisch probleem ten grondslag. Overigens hebben wij de mogelijke rol van mangaan bij CCD al in augustus 2013 via een persbericht naar buiten gebracht. Deze recente publicatie ondersteunt dit met details.

Ferro-Bee®
Met Ferro-Bee® kunnen de negatieve effecten van mangaan tegengegaan worden. Het mangaan (Mn2+) wordt dan door het ijzer (Fe2+) in Ferro-Bee® vervangen.

Lees meer over mangaan en bijen »

Lees hier de publicatie Negative impact of manganese on honeybee foraging (negatieve gevolgen van mangaan op het fourageringsgedrag van bijen) »

Lees hier het persbericht »
Wat is Ferro-Bee®?
Ferro-Bee® is een ijzerbevattende formulering. Het bevat ook componenten om de ijzeropname te bevorderen. Ferro-Bee® is ontwikkeld op basis van recent verkregen wetenschappelijke inzichten in de processen, die leiden tot bijensterfte en het verdwijnen van bijen. Lees meer over Ferro-Bee® »
Blomswaard 35
1391 VB Abcoude
The Netherlands
T +31 (0)294 285 165
E info@science-in-water.com
www.science-in-water.com
Geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik hier om u af te melden.