Copy
mail adresa: pzs@pzs.hr
web stranica: www.pzs.hr
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Newsletter ožujak 2014.
Dragi članovi Udruge, volonteri, sponzori, donatori, djelatnici Odjela za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima pred vama je novi broj newsletter-a Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
 
 
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA ŽRTAVA ZLOČINA
 
Dana 20. veljače 2014.godine Udruga za podršku žrtvama i svjedocima organizirala je i održala konferenciju za medije povodom Europskog dana žrtava zločina.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima obilježila je Europski dan žrtava zločina izvanrednim otvaranjem telefonske linije Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Linija je bila dostupna 22.veljače (subota)  za sve građane od 9 do 15 sati.

Na konferenciji je izvršna direktorica Udruge Barbara Veličković predstavila rad Udruge i Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja te pozvala građane da ukoliko su žrtve ili svjedoci kaznenih djela ili prekršaja mogu pomoć i podršku zatražiti pozivom na 116 006 broj. Osim izvršne direktorice zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt ukazala je na važnost podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja te dosadašnje aktivnosti Ministarstva pravosuđa u svrhu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Također,  načelnica Samostalnog sektora za podršku žrtvama i svjedocima Nikica Hamer Vidmar predstavila je rad Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama koji djeluju pri 7 županijskih sudova u Hrvatskoj.
 
 
ODRŽANA STRUČNA RADIONICA "ZAŠTITA ŽRTAVA KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA"
 
Dana 13. i 14. veljače Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sudjelovala je na stručnoj radionici na temu "Zaštita žrtava kaznenih djela i prekršaja. Stručna radionica organizirana je u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja“ 

Barbara Veličković, izvršna direktorica Udruge predstavila je rad Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, te je uz prezentaciju rada Udruge, također je sudionicima radionice predstavljen i rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006 koji pruža emocionalnu podršku, praktične informacije te upućuje na relevantne organizacije koje u konkretnom slučaju mogu pomoći.

Na radionici su sudjelovali stručnjaci i predstavnici institucija i civilnih organizacija koji se bave podrškom žrtvama i svjedocima. Radionica se održala u Hotelu Kaj u Mariji Bistrici.

 
ODRŽAN SEMINAR NA TEMU „PSIHOSOCIJALNA I MEDICINSKA PODRŠKA CIVILNIM ŽRTVAMA RATA“
 

U Osijeku je 18. i 19. veljače Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sudjelovala na seminaru „Psihosocijalna i medicinska podrška civilnim žrtvama rata“. Seminar su organizirali Documenta - centar za suočavanje s prošlošću i Europski dom Vukovar.

Seminar je dio širih napora zagovaranja prava na obeštećenje civilnih žrtava rata uz odgovarajuću rehabilitaciju i uključivanje u društvo. Medicinska i psihološka pomoć žrtvama rata temeljni je oblik obeštećenja za pretrpljenu bol, gubitke i poniženje, prema Rezoluciji Opće Skupštine UN-a „Temeljna načela i smjernice o pravu na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava.
 

Na seminaru su sudjelovali stručnjaci i predstavnici institucija i civilnih organizacija koje pružaju medicinsku, psihijatrijsku, psihološku, psihosocijalnu i rehabilitacijsku pomoć žrtvama. iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima sudjelovali su Barbara Veličković, izvršna direktorica Udruge i Kristina Krulić, psiholog u Udruzi.

Barbara Veličković predstavila je rad Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, uz prezentaciju rada Udruge, također je sudionicima seminara predstavljen i rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006.

 
 
Toliko od nas za ovaj mjesec, ukoliko imate neke vijest ili aktivnosti  koje želite podijeliti s nama i drugim volonterima  ili članovima Udruge slobodno nas kontaktirajte na: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com ili facebook stranicu udruge:  https://www.facebook.com/pages/Udruga-za-podršku-žrtvama-i-svjedocima.

Veliki pozdrav vam šalje Tim Udruge za podršku žrtvama i svjedocima!

AKTIVNOSTI NACIONALNOG POZIVNOG CENTRA U VELJAČI

Veljača je u Nacionalnom pozivnom centru prošla u znaku Volonterskog Oskara. Naime, volonterka Nacionalnog pozivnog centra, Adrijana Žilić Micevski, ove je godine ušla u uži krug za nagradu Volonterskog Oskara koju svake godine organizira Volonterski Centar Zagreb kako bi nagradio trud volontera i njihov doprinos na području grada Zagreba i okolice. Adrijana nagradu nije osvojila, ali smo ponosni što je njezin trud prepoznat od strane žirija i publike. Zbog medijske zainteresiranosti za ovaj događaj, ime naše Udruge češće se moglo čuti u medijima što je doprinijelo boljoj vidljivosti za potencijalne korisnike.

Uz redovne aktivnosti Nacionalnog pozivnog centra, Barbara Veličković, izvršna direktorica, održala je  od 10. do 12.veljače edukaciju „Uvod u prava žrtve“ kao bazičnu pravnu edukaciju za nove volontere i kao podsjetnik starima. Na edukaciji je u tri termina ukupno sudjelovalo 48 volontera Nacionalnog pozivnog centra kojima je ova edukacija bila prilika za unapređenje svog poznavanja osnovnih pravnih informacija koje su od koristi žrtvama kaznenih djela i prekršaja te za druženje i međusobno upoznavanje.

Uz edukaciju, 28. veljače održao se i mjesečni sastanak volontera u sklopu kojeg su koordinatorice pozivnog centra provele radionicu „Struktura razgovora“.

Tijekom veljače zaprimljeno je 90 poziva, a naši marljivi volonteri odradili su 715 volonterskih sati.


 
 

 
 PODSJETNIK 
 
Ukoliko želite postati članom Udruge rok za uplatu članarine je 31. ožujak 2014. godine, a članarina iznosi 50 kn. Novi članovi Udruge osim uplate članarine dužni su ispuniti i pristupnicu za članstvo koju mogu zatražiti putem mail adrese: pzs@pzs.hr. Također, putem navedene mail adrese možete zatražiti i podatke za uplatu navedene članarine te nam se obratiti u slučaju bilo kakvih nejasnoća.


Copyright © *|2014|* *|Udruga za podršku žrtvama i svjedocima|*, Sva prava pridržana.
*www.pzs.hr|* 

Naša mail adresa:
*pzs@pzs.hr | podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com*
 Ukoliko više ne želite primati newsletter kliknite ovdje: unsubscribe from this list
update subscription preferencesforward to friend