Copy
mail adresa: pzs@pzs.hr
web stranica: www.pzs.hr
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Newsletter listopad 2013.
 
Dragi članovi Udruge, volonteri, sponzori, donatori, djelatnici Odjela za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima pred vama je novi broj newsletter-a Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

 
NACIONALNI POZIVNI CENTAR – TRI MJESECA RADA
 
Nacionalni pozivni centar je u listopadu završio s pripremama novih volontera i time je proširio svoj tim te sada broji 43 volontera. Nova se generacija volontera odlično snašla u novoj ulozi, a sve nejasnoće obrađene su na mjesečnom sastanku volontera 29.listopada 2013, godine u sklopu kojeg se održala i kratka edukacija pravilnog ispunjavanja baze podataka (podsjetnik za stare i nove volontere).
Listopad je također obilježila mjesečna psihološka podrška koju je za volontere organizirala psihologinja Udruge. Nacionalni pozivni centar ima u planu i dalje raditi na usavršavanju volontera putem različitih edukacija i seminara te na taj način omogućiti volonterima učenje novih znanja i vještina, a korisnicima pozivnog centra kvalitetniju uslugu.
Tijekom listopada zaprimljeno je 574 poziva , a odrađeno je čak 783 volonterskih sati.

 
ZAPOČELA MEDIJSKA KAMPANJA ZA 116-006 
 
14. listopada započela je medijska kampanja na hrvatskim radio postajama s ciljem upoznavanja šire javnosti s djelokrugom rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Broj poziva raste iz sata u sat, a volonteri Nacionalnog pozivnog centra spremno stoje na usluzi svim pozivateljima kojima je potrebna emocionalna pomoć i praktične informacije. Tome u prilog ide i činjenica da je u mjesecu listopadu zaprimljeno 574 poziva a odrađeno čak 783 volonterskih sati. 

Podsjećamo, Nacionalni pozivni centar otvoren je svakim radnim danom od 8 do 20 sati. 


 
ODRŽANA ZAVRŠNA EDUKACIJA NOVE GENERACIJE VOLONTERA NACIONALNOG POZIVNOG CENTRA
 
U prostorijama Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba održana je dvodnevna edukacija namijenjena novim volonterima Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Tema edukacije bila je "Savjetodavni rad putem telefona" a vodile su je djelatnice "Hrabrog telefona" koje imaju veliko iskustvo u radu u tom području.
Edukacija je sadržajno bila slična završnoj edukaciji volontera koja je održana prije otvaranja Nacionalnog pozivnog centra. Manja izmjena bila je u primjerima na kojima su volonteri vježbali tijekom edukacije. Naime, korišteni su primjeri poziva zaprimljenih u Nacionalnom pozivnom centru. 
Važno je napomenuti kako je ova edukacija ključna za osiguranje kompetentnosti volontera za savjetodavni rad putem telefona.
 


 
ODRŽAN IV. STRUČNI SKUP MEĐURESORNE SURADNJE NA PODRUČJU ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI I NASILJA NAD ŽENAMA TE OBITELJSKO I KAZNENO PRAVNE ZAŠTITE MLADEŽI I OBITELJI
 
Izvršna direktorica Udruge za podrške žrtvama i svjedocima, Barbara Veličković,  sudjelovala je na stručnom skupu održanom u Vinkovcima 17. i 18. listopada 2013. godine te je predstavila rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Svi sudionici upoznati su s zadaćama Nacionalnog međuresornog tima za koordinirano praćenje i rješavanje slučajeva nasilja u obitelji, ulogom sustava zdravstvene zaštite te  ulogama odgojno – obrazovnih ustanova u međuresornoj suradnji po pitanju problematike nasilja u obitelji i kazneno pravne zaštite djece i mladeži. Dio stručnog skupa bio je posvećen i pitanju uloge civilnog društva u unapređenju ranije spomenute međuresorne suradnje.  Posebna pažnja posvetila se raspravi na temu aktualnog stanja te osvrtu na konkretne probleme i dobra iskustva suradnje po pitanju ove problematike konkretno na području Slavonije.  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima imala je priliku predstaviti djelokrug svog rada te aktivno sudjelovati u raspravi o ovom vrlo ozbiljnom problemu.

 
IN-DEPTH SEMINAR : RAZMJENA PRIMJERA DOBRE PRAKSE ČLANICA VICTIM SUPPORT EUROPE
 
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sudjelovao je na In-depth seminaru koji je organizirao Schlachtofferhulp Nederland u Utrechtu od 30. listopada do 1. studenog 2013.godine. Svrha seminara je bila razmjena iskustava i primjera dobre prakse različitih pružatelja podrške žrtvama i svjedocima te uspostavljanje međunarodne suradnje. Na seminaru su sudjelovali predstavnici Nizozemske, Škotske, Danske, Njemačke, Poljske, Mađarske, Victim Support Europe, europske krovne organizacije pružatelja podrške, dok je Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima predstavljala Kristina Krulić.
Tijekom seminara predstavljeni su različiti modeli podrške žrtvama i svjedocima, prednosti i nedostaci navedenih modela, problemi s kojima se susreću te se raspravljalo o mogućim pristupima rješavanju istih. Ovim seminarom nastojalo se utvrditi kako funkcioniraju sustavi podrške u različitim zemljama, na koji način je uspostavljena suradnja s državnim odvjetništvom, policijom, sudovima te drugim relevantnim organizacijama. Također,raspravljalo se o tome kako su pojedini pružatelji podrške razvili suradnju s ostalim nevladinim organizacijama koje se bave žrtvama i svjedocima.
Rad Udruge za podršku žrtvama i svjedocima prepoznat je na međunarodnoj razini i Udruga je pohvaljena za svoja postignuća u vrlo kratkom vremenu od kada je postala članica Victim Support Europe.

 

REFERENTNI CENTAR ZA PROCJENU POTREBA ŽRTAVA I SVJEDOKA KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA U VUKOVARU
 
Ovim putem bi Vas sve još jednom podsjetili da je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u srpnju 2013.godine otvorila Referentni centar za procjenu potreba žrtava i svjedoka u Vukovaru.  
 Djelovanje Referentnog centra u Vukovaru u prvom redu  obuhvaća pružanje podrške žtvama i svjedocima (emocionalne podrške i praktičnih informacija o postupku i pravima) neovisno o pokretanju ili stadiju postupka. Nadalje, Referentni centar osigurava adekvatnu pomoć u smislu upućivanja žrtve na odgovarajuće organizacije i institucije koje će žrtvama i svjedocima pružiti potrebnu pomoć ovisno o svakom konkretnom slučaju (centri za socijalnu skrb, obiteljski centri i razne organizacije civilnog društva koje se bave besplatnim pravnim savjetovanjem, psihološkom i drugim oblicima podrške). Opisanom ulogom prve kontakt točke Referentni centar  daje  veliki doprinos povezivanju i umrežavanju različitih organizacija civilnog društva koje se bave sličnom problematikom.
 Kako je sjedište Udruge u Vukovaru, gradu koji je problematiku žrtava i svjedoka prepoznao i priznao među prvima, inicijativa osnivanja referentnih centara u Republici Hrvatskoj kreće upravo iz Vukovara. Nadamo se da će navedeni Referentni centar svojim postojanjem i radom na ovom području biti prepoznat kao koristan, ne samo svojim korisnicima nego i svim tijelima i organizacijama s kojima žrtve i svjedoci dolaze u kontakt sa zajedničkim ciljem ublažavanja fizičkih, emocionalnih i psihičkih posljedica kaznenih djela i prekršaja.
 
 
Toliko od nas za mjesec listopad, ukoliko imate neke vijest ili aktivnosti  koje želite podijeliti s nama i drugim volonterima  ili članovima Udruge slobodno nas kontaktirajte na: pzs@pzs.hr ili podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com ili facebook stranicu udruge:  https://www.facebook.com/pages/Udruga-za-podršku-žrtvama-i-svjedocima.

Veliki pozdrav vam šalje tim udruge za podršku žrtvama i svjedocima!
INFO PUNKT UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA U SISKU


Volonteri Udruge za podršku žrtvama i svjedocima podružnice Sisak u suradnji s Odjelom za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Sisku organiziraju info pult. Svakim radnim danom zainteresirani građani mogu doći na Županijski sud u Sisku te na info pultu potražiti informaciju o tome što ih čeka po dolasku na sudu te kome se mogu obratiti za pravnu i psihološku pomoć.


ODRŽANA EDUKACIJA KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA ZA OSJEČKE VOLONTERE UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
 
18.listopada je  u prostorijama Odjela za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima u Osijeku, održana je još jedna u nizu radionica na temu komunikacijskih vještina. U radionici su sudjelovali volonteri osječke podružnice. Radionicu je vodila Kristina Krulić, psihologinja Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. 
Radionicu su činila dva dijela: teorijski i praktični. Teorijski dio bio je vezan uz osnove komunikacije, aktivno slušanje, učenje vještina poput reflektiranja, parafraziranja, sažimanja, vježbanje aktivnih ja poruka te asertivnosti. Praktični dio se sastojao od primjera koji su pripremljeni s obzirom na neke svakodnevne životne situacije te njihovo dosadašnje iskustvo u direktnom radu s žrtvama i svjedocima. Na taj način bili su u mogućnosti vježbati naučene komunikacijske vještine, no i raspraviti o konkretnim slučajevima koji su njima predstavljali problem. Svi volonteri su aktivno sudjelovali u navedenim aktivnostima i iskoristili ovu priliku za rad na sebi i osobni rast i razvoj.

ODRŽAN SASTANAK PRUŽATELJA PSIHOSOCIJALNIH USLUGA


U organizaciji Ducumente- Centra za suočavanje s prošlošću i Europskog doma Vukovar u Eko- etno centru Adica u Vukovaru 17. listopada 2013. održan je sastanak za pružatelje psihosocijalnih usluga na temu psihosocijalne potpore civilnim žrtvama rata. Svrha sastanka bilo je prezentiranje provedenih analiza o potrebama civilnih žrtava rata i konstruktivna rasprava o mogućim načinima potpore istima.
O navedenoj problematici govorili su Ljiljana Gehrecke (Europski dom Vukovar), Dinka Čorkalo Biljuški (Filozofski fakultet u Zagrebu), Zdenka Pantić (Rehabilitacijski centar za sters i traumu), Carles Taubar (Coalition for Work with Psycho Trauma and Peace) i Emina Simunić (Udruga žena u Domovinskom ratu).
Sastanku su prisustvovali pružatelji različitih oblika podrške posebno ugroženim skupinama građana koji djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije. Kao predstavnici pružatelja podrške žrtvama i svjedocima na sastanku su sudjelovale zaposlenice Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Kristina Krulić i Tajana Dejanović te zaposlenici Odjela za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima Daniela Čukelj (Županijski sud u Vukovaru) i Robert Adrić (Županijski sud u Osijeku).


 
 
 Copyright © *|2013|* *|Udruga za podršku žrtvama i svjedocima|*, Sva prava pridržana.
*www.pzs.hr|* 

Naša mail adresa:
*pzs@pzs.hr | podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com*
 Ukoliko više ne želite primati newsletter kliknite ovdje: unsubscribe from this list
update subscription preferencesforward to friend