Copy
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA - NEWSLETTER ZA KOLOVOZ 2016.
Kako bi se newsletter upotpunosti prikazao pritisnite na link desno >>>>>
View this email in your browser
NACIONALNI POZIVNI CENTAR ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA (ZAGREB)
Besplatan telefon iz fiksne i mobilne mreže svaki radni dan od 8:00h do 20:00h!
Tijekom srpnja u Nacionalnom pozivnom centru volontiralo je ukupno 28 volontera, odrađeno je 339,5 volonterskih sati, a linija je zaprimila 98 poziva građana.

U kolovozu je volonterima predstavljen novi način dokumentiranja slučaja prilikom zaprimanja poziva u NPC-u. Novi obrasci jamče kvalitetnije praćenje rada volontera, osiguravaju anonimnost pozivatelja, jamče kvalitetnu pohranu podataka te uvelike doprinose koordinaciji NPC-a cjelovitijim i detaljnijim praćenjem i analiziranjem podataka, u svrhu izrada statističkih pregleda.
Od 46 kaznenih djela zbog kojih su se pozivatelji javili, 9 se odnosilo na krađu, 5 na tešku tjelesnu ozljedu, 5 na kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, 3 na kaznena djela prijetnje, prijevare i povrede prava na rad, 2 na nametljivo ponašanje. Od 18 prekršaja zbog kojih su se pozivatelji javili, 14 se odnosilo na obiteljsko nasilje. U slučajevima vezanim uz tešku tjelesnu ozljedu, pozivatelji su informirani o Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela. 7 poziva se odnosilo na pritužbe na rad policije, CZSS i/ili suda a 8 su pozivatelji željeli potrebno psihološko ili pravno savjetovanje te su upućeni na odgovarajući organizaciju civilnog društva. 14 poziva se odnosilo na upite iz građanskog ili radnog prava, osoba koje su trebale razgovor ili egzistencijalno ugroženih osoba, koje se informiralo o pravima iz sustava socijalne skrbi.
ZAVRŠETAK PROJEKTA "Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške."

31. kolovoza Udruga za podršku žrtvama i svjedocima završila je s provođenjem „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“, financiranog sredstvima EEA Granta i Kraljevine Norveške te Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a koji Udruga provodi od 1. srpnja 2015. godine.

"Udruga je kroz navedeni projekt utjecala na uvođenje sustava sveobuhvatne podrške žrtvama kaznenih djela u 4 OCD-a s područja Dubrovačko-neretvanske, Požeško-slavonske, Istarske i Varaždinske županije gdje nije postojao nikakav oblik podrške, te su žrtve bile prepuštene same sebi. Za vrijeme i po završetku projekta 34 volontera i 4 koordinatora volontera iz 4 OCD-a (Centar za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ s područja Požeško-slavonske županije, Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva DEŠA - Dubrovnik s područja Dubrovačko-neretvanske županije, Homo - udruga za zaštitu ljudskih prava s područja Istarske županije, Klub žena Varaždin s područja Varaždinske županije) svakodnevno su pružali građanima koji se nađu u ulozi žrtve emocionalnu podršku, informacije o njihovim zakonskim pravima, te upućuju na relevantne institucije koje mogu pomoći u konkretnom slučaju.

Uvođenjem sustava sveobuhvatne podrške u navedenim županijama OCD-i su dodatno izgradili svoje kapacitete uvođenjem nove usluge za građane koji se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka, povećali broj postojećih volontera, te doprinijeli osnaživanju ranjivih skupina u društvu. Kroz 4 edukacije relevantnih dionika koji se u svom radu svakodnevno susreću sa žrtvama potpomogli smo institucionalnom osnaživanju sustava sveobuhvatne podrške. Medijskim kampanjama i drugim aktivnostima povećana je prepoznatljivost i vidljivost Udruge i OCD-a u zajednici u kojoj djeluju.

Udruga je s volonterima i koordinatorima provela dvodnevne specijalizirane edukacije i radionice. Po završetku  edukacije volonteri OCD-a svakodnevno građanima u potrebi koji se nađu u ulozi žrtve pružali emocionalnu podršku, informacije o njihovim zakonskim pravima, te upućivali na relevantne institucije koje mogu pomoći u konkretnom slučaju.

Udruga je educirala 78 državnih i javnih službenika koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja (policija, centar za socijalnu skrb, državno odvjetništvo i dr.). Fokus edukacija bio je na načini ma komunikacije sa žrtvama, funkcioniranju sustava podrške, sprječavanju sekundarne viktimizacije, a navedene sudionike obavijestili smo o uvođenju nove usluge za građane u OCD-e koji dolaze s područja njihove županije.

Pomoću 5 konferencija za novinare i 107 emitiranja postojećeg radio jingla Udruge pozvali smo sve građane koji se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka kaznenih djela i prekršaja da nam se obrate s povjerenjem te se informiraju o svojim zakonskim pravima i prime prijeko potrebne informacije o načinu na koji mogu ostvariti svoja prava, zatražiti pomoć, te kome se obratiti."

- Voditeljica projekta MIA VELIČKOVIĆ. Asistentica na projektu MELITA BOŠNJAK, dipl.iur.

Javni poziv Ministarstva pravosuđa RH za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara za sreću - područje podrška žrtvama i svjedocima
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dva javna poziva za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj Objavljeni Javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara za sreću za 2016. godinu nalaze se na poveznicama:
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima ovim putem poziva sve zainteresirane organizacije civilnog društva za kontaktiranje u svrhu partnerstva ili suradnje na projektu. Kao Udruga koja aktivno djeluje 10 godina u području podrške žrtvama i svjedocima nudimo edukacije za volontere i članove/zaposlenike te državne i javne službenike, mentorstvo, superviziju i promotivne aktivnosti te pomoć i podršku u pisanju projektnih prijedloga stoga obratite nam se s punim povjerenjem. 
ŽELITE VOLONTIRATI KOD NAS?

           VUKOVAR ILI OSIJEK : pzs@pzs.hr
                     ZAGREB : npc.volonteri@gmail.com           

Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Email
Email
Aktivnosti Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja - Zagreb
U kolovozu je s radom u NPC-u započela dosadašnja volonterka NPC-a, MAJA ŠTAHAN. Maja je kao suradnica u Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima započela s  radom 1. kolovoza 2016. godine, a zaposlena je preko mjera javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "MLADI ZA EU" koje istječu 31. listopada 2016. godine.

U kolovozu je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima zaprimila upitnik portugalske udruge Portuguese Association for Victim Support (APAV) vezan uz sudjelovanje u istraživanju za potrebe provođenja projekta „Project T@LK - online support for victims of crime“. Koordinatorica NPC-a odgovarala je na upitnik, koji je ispitivao praksu i metodologiju online i telefonskog pružanja podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja.

Koordinatorica NPC-a priključila radnoj komunikacijskoj grupi Victim Support Europe kojoj je cilj razvoj i unaprjeđenje komunikacijske strategije članica – pružatelja podrške žrtvama kaznenih djela.

Dana 11. kolovoza, volonterka NPC-a Sandra Nadarević, predstavila je rad NPC-a u informativnoj emisiji radijske postaje Radio Otok Krk. Dana 31. kolovoza, koordinatorica NPC-a Ana Šeničnjak, predstavila je djelokrug 116 006 linije slušateljima radijske postaje Novska.

U kolovozu se Udruga za podršku žrtvama i svjedocima prijavila za poticaj u sklopu programa Google Ad Grants. Program Google Ad Grants podupire registrirane neprofitne organizacije koje, kao i tvrtka Google, dobrotvornim radom nastoje pružiti pomoć u područjima kao što su znanost i tehnologija, obrazovanje, globalno javno zdravstvo, okoliš, zaštita prava mladih i umjetnost. 
REFERENTNI CENTAR ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA - VUKOVAR I OSIJEK
Strankama koje nam se obrate za pomoć pružamo emocionalnu podršku, informiramo  o njihovim pravima, pružamo primarnu pravnu pomoć te po potrebi povezujemo s odgovarajućim institucijama. Besplatna pravna pomoć i ostali oblici podrške u : - Vukovaru se pružaju na adresi Ljudevita Gaja 12 (Europski dom Vukovar, I. kat) svakim radnim danom od 9 do 14 sati osobno u ured ili nazvati broj 032/639-333. - U Osijeku isključivo informativna i emocionalna podrška te podrška na sudu kao "osoba od povjerenja" na adresi Trg Lava Mirskog 3/I kat od 9 do 13 sati osobno ili nazvati na broj 091/797 17 61

Referentni centar VukovarU kolovozu je Referentni centar Vukovar nastavio volonterski sa pružanjem svih oblika podrške svojim građanima, te je zaprimio 11 korisnika u potrazi za besplatnom pravnom pomoći. Pravna podrška tražila se u području uzdržavanja, zaštite nasilja u obitelji, te u svezi kaznenog djela prijevare i krađe. Referentni centar Vukovar pružio je i emocionalnu podršku za dvoje svojih sugrađana, dok je za 13 pružio praktične informacije i ostalu informativnu podršku. 
Od kolovoza poslove besplatne pravne pomoći i vođenja Referentnog centra Vukovar preuzela je dipl.iur Melita Bošnjak kroz volonterski angažman!
U SUSRET 10 GODINA RADA UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA - 19.09.2016.
Osnovani 19. rujna 2006. godine, upisali smo se u registar Ureda državne uprave pri Vukovarsko-srijemskoj županiji 2. listopada 2010. godine. U skladu s vizijom i misijom, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od svoga osnivanja (2006.) usmjerena na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške usmjerene na smanjenje traume i nelagode kod svjedočenja te kroz zagovaranje za razvoj i unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnoga okvira za zaštitu prava žrtava i svjedoka te za bolju primjenu postojećih zakona u RH. 

Udruga je tijekom godina intenzivno radila na poboljšanju sustava podrške te je svojim postignućima uvelike pridonijela na razvoju politika, programa te direktno sudjelovala, kao članica Povjerenstva, u izradi Nacionalne strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje od 2016. do 2020. Udruga danas ima zamjenskog člana u Odboru za novčane naknade žrtvama kaznenih djela. Udruga danas djeluje kroz Referentne centre u Vukovaru i Osijeku, te Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja u Zagrebu. 

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima će tijekom rujna objaviti program aktivnosti i događaja kojima će proslaviti 10 godina rada a koji će se odvijati od rujna do prosinca 2016. godine. Planirano je održavanje okruglog stola u Vukovaru, aktivna komunikacija i istraživanja sustava podrške s građanima grada Vukovara, Osijeka i i Zagreba, edukacija novih volontera u Vukovaru, Osijeku i Zagrebu, izrada brošure o 10 godina rada Udruge, završetak izrade nove web stranice Udruge i bloga volontera NPC-a, a planirana je i svečana sjednica Skupštine i Upravnog odbora Udruge. 
Javni poziv Ureda za Udruge Vlade RH - Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je  Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“. 
http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1259

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima ovim putem poziva sve zainteresirane srednje škole ili Centre za socijalnu skrb s područja Republike Hrvatske za kontaktiranje u svrhu partnerstva ili suradnje na projektu. Udruga ima izrađen projektni prijedlog a rok za prijavu je do 16. rujna 2016. godine. Rok za slanje prijava je 19. rujna 2016. godine.
HVALA NAŠIM DONATORIMA!
   
        
     
        
ŽELITE LI I VI DONIRATI?
Ukoliko želite donirati svoje proizvode za vrijedne volontere i volonterke ili financijski podržati rad Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, kontaktirajte nas na broj: +385 91 797 17 61 (Izvršni direktor) ili uplatom na žiroračun Udruge s naznakom "Donacija" :
HR2324020061100479261
Cijenimo svaki iznos i postavljamo vaš logo na našu web stranicu te putem ovog newslettera koji se šalje na 1800 mail adresa institucija, tijela, fizičkih i pravnih osoba.

Toliko od nas u kolovozu. Veliki pozdrav Vam šalje Tim Udruge za podršku žrtvama i svjedocima!

 


This email was sent to podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima · Ulica Ljudevita Gaja, Vukovar, Croatia · Vukovar 32000 · Croatia

Email Marketing Powered by Mailchimp