Copy

JAARGANG 9
NUMMER: 01

In dit nummer o.a.:
  • Positieve rendementen 2015! 
  • Optie portefeuille rendement +15,5%
  • AEX short strangle januari 2016 met winst gesloten
Emotievrij beleggen

Bewezen kwantitatief systeem

Maximaal resultaat bij sterke stijging of daling
 
Beste belangstellenden, jaargang nummer 9 alweer, wat gaat die tijd toch weer snel!?
 

Het was wederom een bewogen (lees volatiel) beursjaar. 2015 zijn we uitstekend van start gegaan in het 1e kwartaal met all time highs tot gevolg, met dank aan de WeekendBeleggers indicator.

In meerdere ledenspecials heb ik destijds aangegeven dat het naar mijn overtuiging te hard en te snel was gegaan. En dat bleek dan ook een juiste constatering, want na april 2015 hebben we dergelijke hoge Q1 koersen dan ook niet meer gezien.

“WB” heeft op deze dalende koersen geanticipeerd door tijdig de portefeuilles grotendeels te sluiten. Geen verlies maken is dan de 1e storingsreactie.

De periode daarna hebben we vooral "wapperende" koersbewegingen gezien. De indicator vertaalt dat als een neutrale stand. En dan zijn we dus niet/weinig belegd.

Alle portefeuilles zijn met positieve rendementen gesloten zoals u verder in de blog bijdragen kunt lezen.
 
Ik wens u een  goed beursjaar 2016 maar dat natuurlijk vooral in goede gezondheid.

 

Michael Groenewoud
Eigenaar WeekendBeleggers b.v.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft opgegeven.

Positieve rendementen 2015!

 

Alle WeekendBeleggers portefeuilles hebben in 2015 positieve rendementen behaald.

Aandelen portefeuille: €10.812 (+4,5%)

Turbo portefeuille:        €  3.736 (+4,1%)

Optie portefeuille:        €  1.275 (+15,5%)

 

 

Aandelen portefeuille rendementen

De aandelenportefeuille heeft een in 2015 winst opgeleverd van €10.812. Dat betekent een rendement van +2,5%. WB registreert geen dividenden maar deze zijn natuurlijk wel uitgekeerd. Wij waarderen het totale jaardividend forfaitair op +2% zodat het jaarresultaat uitkomt op +4,5%. Volledige blog lezen?Druk dan op de blauwe link "Lees meer".

 Lees meer

Optie portefeuille jaarrendement +15,5%

 

short strangle

 

De model optieportefeuille heeft een jaarrendement gerealiseerd van+15,5%.

Nadat we sinds april 2012 deze strategie live hebben getest (leden konden gewoon gratis meedoen), is vorig jaar december deze aanvullende service daadwerkelijk van start gegaan. Wij zijn blij met deze uitkomst, zeker gezien het feit dat we in 2015 een hogerevolatiliteit op de AEX index dan de jaren daarvoor hebben gezien. Dat betekent namelijk dat we de zaak aan de onderkant (de putzijde) hebben moeten verzekeren en dat gaat in beginsel ten koste van het rendement.

Deze korte termijn optiestrategie is bedoeld als aanvulling op de bestaande Turbo strategie bedoeld voor stijging en daling. Mocht deze  Turbo strategie geen winst/verlies opleveren omdat de markt (lees AEX) zich zijwaarts beweegt dan resteert in ieder geval winst op deze zijwaartse optiestrategie, dat is het idee. Dat idee heeft zich dit jaar keurig bewezen want nadat in het eerste kwartaal van 2015 de koersen weliswaar fors en snel zijn gestegen (dus winst op de aandelen- en turbo portefeuille) is het daarna in de markten vooral een op- en neergaande beweging geweest. Natuurlijk kan dezeoptiestrategie ook als zelfstandige strategie worden gehanteerd. Elke 1e vrijdag van de maand starten we met een nieuwe maandserie op de AEX.

Vanaf april 2012 heeft deze strategie voor de optieportefeuille +137% opgebracht (5491 euro) op een startinleg van 4000 euro.

Complete ledenspecial lezen?

Lees meer

AEX short strangle januari 2016 met winst gesloten

 

short strangle

De diagonale short strangle AEX januari serie is deze week gesloten met een mooie winst van 142 euro in minder dan 3 weken tijd.

Call optie

Op 04 december 2015 is gestart met het schrijven (=verkopen) van de AEX call 490 tegen een prijs van 0,95. Op 22 december is deze positie gesloten (terugkopen) tegen een prijs van 0,07. Daarmee werd de eerste winst van 88 euro "binnengeharkt", een gerealiseerd rendement van +92,63%.

Put optie

Op 11 december 2015 werd de AEX put 390 tegen een prijs van 2,48 geschreven. Deze positie werd op 23 december tegen een prijs van 0,45 teruggekocht. Dat werd een gerealiseerd rendement van 203 euro zijnde een rendement van +81,85%.

Lees meer

Turbo-tips uit deze nieuwsbrief

AALBERTS TL24.50
 

Gesloten posities:
Mrt '15 RANDSTAD TL 39.7
+8,90%
Aug '13 AEX TL 279
+11,44% 
Jan '13  RANDSTAD TL19.6
+38,11%
Jan '12  AB INBEV TL35.4
+133,89%
Nov '10  FUGRO TL 41
+60,80%
Nov ''10  DAX TL 4880
+ 21,60%
Nov ''10  AALBERTS TL13
+ 54,90%
Sep ''09  HEINEKEN SPL22
+66,26%
Mei ''08  DAX TS 8050
+130,00%

Korte termijn optie-strategie voor de zijwaartse beweging op de AEX met AEX maandopties.

Nieuw! LATEN doen via TRADZSTER

Pareltjes van de beurs

Alle Pareltjes sinds 2007 in detail terugzien?

Druk dan op de pareltjes afbeelding

Veel gebruikte termen

 
WB 
Weekendbeleggers bv
 
WBérs
Weekendbeleggers (leden)
 
WBi
Weekendbeleggers indicator. De gekleurde pijltjes indicator  in gebruik bij WB
 
WBX 
Weekendbeleggers index. Speciaal  geselecteerd fondsenbestand 
 
Hitrate 
Percentage goede adviesignalen
 
Long open/sluit 
Positie die profiteert  van een stijging
 
Short open/sluit 
Positie die profiteert  van een daling
 
KA
Kwantitatieve analyse
 
TSV
Trend Simulatie Vermogenscurve

STERADVIEZE geven hogere kans op positief rendement

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Copyright © 2016 Weekendbeleggers B.V., All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp