Copy

En glædelig julehilsen om året der gik

Endnu et år er gået i vores alle sammens Masanga projekt. Et år der på mange måde er præget af den fremgang vi oplever på den brede linje, men selvfølgelig også med de ups and downs der hører sig udviklingsarbejde til. Alt er i alt mener vi, at vi alle har god grund til at være stolte og tilfredse- igen i år.

Det kliniske arbejde
I forhold til essensen af vores ydelse, sundhed, har 2018 været et rigtig godt år. Vores ”bed-occupancy-rate” har ligget mellem 85-100% hele året. Vi har, sammenlignet med 2017 oplevet en stigning i antal indlæggelser på 30%, en stigning i antallet af operationer på ca. 15% og en stigning i antallet af fødsler på ca. 50% (!). Alt dette til gavn for befolkningen der modtager disse services, men sandelig også for uddannelsesmiljøet på Masanga Hospital.
Vi startede året med en surgical camp fra doctors of the world hvor 35 patienter fik specialiseret kirurgisk behandling som vi ikke vanligvis tilbyder på hospitalet. Den øvrige kirurgi på sygehuset, som er så nødvendig for vores uddannelsesfunktion ligger også pænt med gennemsnitligt ca. 100 kirurgiske indgreb per måned. Vi har løbende, som led i det CapaCare ledede uddannelsesprogram, speciallæger i forskellige kirurgiske eller kirurgisk-relaterede specialer neden og undervise og arbejde på Masanga. Det øvrige 2018 har i høj grad været præget af den livlige aktivitet disse kurser bringer til Masanga. Både de kirurgiske kandidater (STPs) og vores faste læger udvikler ved disse seancer som der vil fortsætte fremadrettet.Særligt i starten af året havde vi ved frivillige kræfter stort fokus på infection and prevention control (IPC) hvilket har vist sig at bære frugt, da vi ved udgangen af året 2018 er blevet kåret som landets bedste IPC hospital. Det er et ekstremt vigtigt fokus i et område som Sierra Leone hvor Ebolaen og andre høj-smitsomme infektionssygdomme ligger på lur og venter på vores parader er nede.

Som særligt fokus området har vi igen i år haft øjne hvor vi i samarbejde i Lions i løbet af 2018 har fået færdiggjort de fysiske rammer for at kunne åbne en større øjenklinik på Masanga 2019. Det har ikke været den lige vej i mål, men vi er glade for nu er været nået hertil og kunne se fremad i forhold til denne del af arbejdet også.
Vi har nu fast 3 hollandske læger på sygehuset, men de er alle 3 deltids engageret i andet end klinisk arbejde (en som CapaCare koordinator og to i forskning) hvorfor vi i 2019 vi øge med en ekstra. Samtidig har vi fået ansat en SACHO (Surgical Assistant Community Health Officer) uddannet fra CapaCare, som er en stor hjælp i særligt den kirurgiske dagligdag.

Uddannelse
Den opmærksomme følger af projektet vil have bemærket sig, at vi i tiltagende grad begrunder vores eksistens med uddannelse. Tonkolili District College of Health Sciences har gennem flere år uddannet state enrolled community health nurses (SECHN) og har nu senest, siden november 2018 omlagt denne uddannelse til at være den lidt længere og noget mere krævende State Registrated Nurse (SRN) uddannelse. Der er i Sierra Leone blevet uddannet for mange SECHNs i forhold til den balance man ønsker blandt sundhedspersonalet og det faglige niveau ikke mindst, hvorfor der nu også er en opgave i at efteruddanne denne kategori. Tonkolilli District College of Health Sciences vil selv sagt også byde ind her. Vi skal dog færdig uddanne de hold vi allerede har sat i gang og har således i 2018 afholdt 2 graduation ceremonies færdig uddannede SECHNs.
Men det der har fyldt allermest i 2018 i vores college er oprettelsen af landets første bachelor uddannelse i fysioterapi som startede efteråret 2018. Til at starte med er et hold på 17 studerende startet op og vi forventer løbende yderligere interesse. Det har været et langt sejt træk med masser af gode kræfter i både syd og nord som har gjort dette muligt og det har virkelig sat os på landkortet lokalt. Masanga og fysioterapi har som følge af dette haft momentum lokalt i 2018.

Den positive ånd på uddannelsesdelen afspejles også i den tiltagende forskningsaktivitet. Således blev 2018 året hvor Masanga Reseach Unit blev konsolideret. Samarbejdet sker med en større internationalt erfaren hollandsk forskningsenhed ledet af prof. Martin Grobusch, som allerede er godt i gang med at søsætte flere projekter lokalt. To af vores hollandske fastansatte læger deler således allerede nu deres tid mellem en halvtid ansættelse som kliniker på Masanga og halv tid som PhD studerende under Dr. Grobusch og Masanga research Unit.
Der har i løbet er året været flere forhandlinger med interesserede grupper af forskningsaktive rundt om i Europa. Vi forventer os meget af denne enhed og det potentiale der er lokalt. Forskning (af brugbar kvalitet) i disse rammer er dog ikke uden udfordringer, og det er vigtigt at vi får skabs nogle gode rammer lokalt der kan understøtte dette.

I Danmark kunne man i marts deltage i et symposiet ”From turnoil to sustainability – improving health care in a changing world” beværtet af Masanga DK. Her havde vi fokus på forskning i low ressource settings, men også udvikling og udnyttelse af moderne  løsninger i nye sammenhænge. Vi havde nogle spændende talere på programmet og skabte momentum for yderligere udvikling indenfor dette område med nye, potentielle samarbejdspartnere. Vi vil gerne som forening fremadrettet være med til at rette fokus på disse emner og skabe mulighed for dannelse af netværk blandt aktive grupper.

Sustainability
Ledelsen har været stabil gennem hele året hvor Dr. Jonathan van Nunes har været ved roret af den medicinske del siden slut 2017 og er faldet rigtig godt til i rollen. Han arbejder endvidere rigtig godt sammen med programme director, Kelfala Kamara og head of college Amara Fornah. I februar blev der arrangeret ledelsesseminar lokalt hvor man evaluerede på 2017 og arbejdede med fremadrettet strategi.
Også i den internationale bestyrelse har man afholdt et international møde mellem alle de involverede organisationer og arbejdet med fremtidsstrategien for projektet. Detaljerne omkring udfaldet kan vi gennem til en anden gang når vi er længere i processen.
Fra Masanga DKs side var et stort sats i 2017/2018 at etablere en fundraising enhed i en lokal NGO, Masanga SL, hvorigennem fremtidig fundraising skulle foregå. Til dette havde vi i 2017 en international fundraiser ansat som desværre forlod projektet en anelse for tidligt allerede i januar 2018. Hun havde dog identificeret sin efterfølger som desværre viste sig ikke kan være i stand til at løfte opgaven. Hans ansættelse ophørte i juli måned. Vi har besluttet os, at opgaven fremadrettes skal køres ind af en Hollandsk tropelæge som vil være halv tids dedikeret til dette. Dr. Erik Wehrens starter i denne funktion til marts måned 2019.
Vores fornemmelse er helt overordnet at flere og flere problemer løses lokalt. En hæderlig del af økonomien rejses også lokalt. Langt fra nok til at dække drifts- eller udviklingsomkostninger, men udviklingen er rigtig. Og god. Der tages flere initiativet som vi blot kan understøtte fremfor at facilitere. Regeringen har så småt fået øjnene op for os og begynder så småt at allokere humane ressourcer til projektet og det er endog rygter om at vi er på distrikts budgettet for 2019 (! –lad os nu se).
Der er altså grund til optimisme og glæde. Vi takker endnu en gang og endnu et år for jeres tanker, tid, entusiasme, støtte i form af kno fedt/ økonomi/ omtale/ netværk, hvad det nu måtte være. Vi lever for en stor del af alt det der foregår uden om projektet og som gør det til den halv selvstændige organisme det til tider synes at være. Rigtig glædelig jul til Jer alle.
På vegne af bestyrelsen,
Susanne Haas
Forkvinde, Masanga DK

Støt Masanga nu!
Copyright © 2018 Masanga, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp