Copy
Gratulerer med grunnlovsdagen


17 mai tale fra Kjetil Dreyer daglig leder i Altshop.no

Gratulerer med grunnlovsdagen

Kjære medmennesker, kunder og leverandører. 17 mai er så mye for så mange og ikke minst anser vi det som barnas dag, noe som er vel og bra fordi landet skal bygges og videreføres en dag av barna. 

 

Det er få som i dag stiller spørsmål til hvorfor vi egentlig feirer 17 mai, her er mine tanker rundt dette.

Unionskongen Karl Johan la ned forbud mot å feire 17. mai i 1820-årene, da feiringen hadde en klar undertone av en antisvensk holdning. 

Vi feirer 17 mai og kaller det frigjøringsdagen eller nasjonaldagen fordi denne dagen symboliserer FRIHET for det norske folk. Frihet fra utenlandsk herredømme og det å endelig kunne være vår egen uavhengige nasjon der det Norske folk kunne bestemme over eget land. 

Har 17 mai blitt en dag der det kun skal være lov med gode følelser for vårt land eller er det lov å også stille de harde spørsmålene og kjempe for vårt lands FRIHET?

Hvis vi spoler raskt frem vil jeg gjerne ta opp et par spørsmål der jeg vil være så dristig å spørre dere alle følgende spørsmål, har vi egentlig FRIHET i dag?

Er vi en fri nasjon eller er vi bundet av internasjonale og finansielle interesser og hvorfor godtar vi det?

I dag følger vi 8000 EU direktiver gjennom EØS avtalen som ble signert av damen som kalles landsmoderen, vår første kvinnlige statsminister Gro Harlem Brundtland. Noen kaller henne landsmorderen, men hver enkelt får stå for hva de selv mener om Brundtland.

Gro Harlem Brundtland signerte EØS avtalen grunnlovsstridig i 1992 og avtalen ble gjeldende i 1994 etter at EU folkeavstemningen takket nei til EU. Vi ble altså langt innunder utenlandsk herredømme til tross for at folket talte NEI, og grunnloven er klar på at å legge landet innunder utenlansk herredømme er straffbart med fengsel fra 8-22 år. 

I dag er landet i ferd med å bli solgt foran våre øyne. Nylig skrev avisen Adressa at 53 norske kraftverk skal selges til utlandske selskap og fond med utbyggingslisens for ytterligere 110 kraftverk. Klarer ikke Norge å drive sine egne kraftverk og har folket (skattebetalerne) virkelig akseptert dette salget?

Hvor ble det av demokratiet vårt? 

Er dette kun blitt et ord uten noen nevneverdig betydning for å berolige massene og få oss til å tro at vi har noe å si? 

Norge er nå degradert til B nasjon innen menneskerettigheter grunnet sitt elendige barnevern, et barnevern som nå er sterkt internasjonalt kritisert grunnet sine titusenvis av overgrep mot barn og barnefamilier. Foreldre er blitt redde for dagens barnevern og med rette, det er et system uten kvalitetssikring og dette organet skal få lov til å forvalte den største makten i landet, nemlig makten over menneskelig og makten over samfunnets nye generasjon, barna. Dette er også en tjeneste som nær sagt er solgt ut til utenlandske interesser med Aleris Ungplan & Boi AS i spissen som eies av Wallenberg familien i Sverige (google dette på purehelp.no). Det er enorme penger i det å handle med barn på skattebetalernes regning. Skattebetalerne må betale 7600 kroner per barn per døgn for en ussel institusjonsplass, det er en høyere pris enn normale 5 stjerners hoteller tar all inclusive per døgn og disse ungdommene får ikke gleden av en slik luksus, imellom der skal en lang kjede med interesser dekkes og regningen, ja den får du og jeg og den er på flere tusen kroner per borger i året, ung som gammel. I 2010  brukte staten 13 milliarder kroner på barnevern, i 2016 er det betydelig mer regner vi med.

Hvis ikke vi kan ta vare på den Norske kjernefamilien og barna i vårt land på bedre vis, hva slags nasjon er vi blitt?

Norge har det mest brutale barnevern i verden i dag, og de fleste er for redde til å konfrontere dette ubehagelige spørsmålet og blir ofte truet til stillhet av barnevernsansatte og sakkyndige psykologer som har fingrene dypt inne i statskassa og tar ut så mye som 118 000 kroner for en 20-30 siders sakkyndigrapport der mye ofte er klipp og lim og der flere sakkyndige er blitt tatt for fusk og løgner på bekostning av en familie som grunnet denne grådigheten mister sine barn for godt.  

Norge er nr 8 nå i krig i verden og en av de største våpenprodusenter og eksportører, vi bombet Libya sammen med en rekke andre mektige nasjoner og hele verden får nå lide under ekstrem flyktningekrise fordi noen få syke mennesker har fått velge hvor bombene skal falle og hvem som skal bli det neste offer for kapitalismens umettelige sult.

Jeg nekter å godta dette som en nasjon som utgir Nobels fredspris til andre nasjoner og skilter oss selv som verdens fredsmeklere, det er uhørt og det sier litt om hvilke regjeringskrise vi har og har hatt i dette landet i årene som har gått. Folket har gitt sin makt over til et ytterst korruptert storting som hverken svarer til Kongen eller vårt fedreland, og gjør eksakt som de vil uten snev av konsekvenser annet enn risikoen for å ikke bli gjenvalgt for 4 nye år, da allikevel med en enorm fallskjerm og tilbud om stilling i NATO eller andre utenlandske interesseorganisasjoner etter endt arbeidstid, eller ansettelse med 6000 kroner timen i First House eller andre selskap som det brukes hundrevis av millioner kroner på for å rådgi en udugelig politikerskare i vårt land.

Vi har politikere som flykter mens andre blir skutt på Utøya fordi de anser sitt eget skinn mer verdt enn alle de andre, og vi har politikere som gledelig selger landet vårt, sjonglerer med barn og eldres trygghet.

Jeg er lei av kverrulering rundt ubetydelige saker på stortinget, drittslengingen og løgnene, tomme lovnader og korrupsjon, jeg vil ha ekte lederskap og realle folk som holder sitt ord og leder med integritet og menneskelig forståelse i vårt land, og har vi ikke det kjære landsmenn så må vi kaste våre ledere og skaffe nye litt svint!  

Jeg er ikke redd for å konfrontere ting når jeg ser urett i samfunnet og har gjort det med stor kraft i mange sammenhenger tidligere blant annet gjennom vaksineaksjon, barnevernsaksjonen.no og helsefrihetsaksjonen og jeg håper inderlig at andre også kan ta denne stafettpinnen og kjempe for sannhet, rettferdighet og frihet i vårt land. 

Ikke alt er dårlig i vårt land, så tvert imot, men vi må virkelig begynne å tenke og gjøre noe med dagens situasjon og vi har for lenge latt et storting med et knippe tidligere “folkevalgte” få lov til å styre landet som de selv ønsker og villig latt media besnære og styre oss. Vi har en rekke partier som har slåss for makt ofte med store lovnader som aldri er innfridd og aldri vil innfris for å vinne frem på gallupen og i valgene, et slikt land klarer jeg ikke lenger å være stolt over. 

Så nok om det, jeg skal nå fortelle dere hva slags land jeg vil ha og så kan du velge om du vil være med å manifestere og skape dette landet. 

Slik burde Norge være: 

Norge skal være en FRI nasjon der det norske folk forblir fri til å utvikle seg i ordets ytterste forstand hva innebærer YTRINGSFRIHET, BEVEGELSESFRIHET, HELSEFRIHET, PRESSEFRIHET, RETTSFRIHET og alle andre former for FRIHET så lenge man ikke skader eller ødelegger for andre. 

Kjernefamilien må beskyttes

Kjernefamilien skal beskyttes på alle plan og et barnevern skal KUN komme med de best tenkelige hjelpetiltak lik den franske barnevernsmodellen gjør. Den er bevist å fungere bedre enn den Norske modellen som kun fungerer for de finansielle tilbyderne av tjenester til barnevernet samt sakkyndige psykologer, advokater og domstoler. Barna skal skånes og beskyttes og med gode forhold for kjernefamiliene vil de være bedre beskyttet enn i barnevernets hender fordi bevisene nå er klare på at staten som mor og far er den verste forelder et barn kan ha og der finnes det ingen ekte kjærlighet.

Kvinner og barn må beskyttes

Kvinnen skal være beskyttet og det har ikke noe med likestilling å gjøre. Kvinner og barn skal være beskyttet slik at de fritt kan vandre trygt på vår jord og i vårt land uten å frykte for overgrep og livsfarlige situasjoner fordi samfunnet har skapt et ustabilt og farlig miljø for kvinner å ferdes i. Kvinner skal på lik linje med menn ha like muligheter til å gå for sine drømmer og skape det livet de selv ønsker, og dette vil ikke fungere om kvinnen ikke er beskyttet i samfunnet. Denne friheten og beskyttelsen kan ikke misbrukes av hverken kvinner eller menn, det må være rammeverket for både menns og kvinners frihet. En kvinne som lever i et farlig samfunn kan ikke utvikle seg og kan ikke bringe sin kjærlighet til verden, og det er nettopp en kvinne/mors kjærlighet verden og vår nasjon trenger mest i dag. 

Likestilling er ikke løsningen - likeverd og frihet er

Nei, vi skal ikke ha likestilling slik mange oppfatter likestilling i dag, likestilling mellom mann og kvinne kan ikke oppnås og skal ikke oppnås, derimot må KVINNER OG MENN ha lik FRIHET til på oppnå drømmer og mål og skape en bedre verden for seg selv, de rundt seg og samfunnet som en helhet. Likestillingskampen har så langt ødelagt de sterke kjernefamiliene og så mye annet i samfunnet. Denne bevegelsen ble drevet frem av Rockefeller foundation med den intensjon å skattlegge en større del av befolkningen og skape billig arbeidskraft ved å få kvinner ut av hjemmet og ut i arbeid. Mannen ble ikke lenger forsørger av familien, og familien ble splittet idet mor måtte ut i jobb tidlig og barna måtte over i barnehager og andre løsninger som da ble barnas mor og far i perioden mor og far var på jobb. Så likestilling mellom skjønn som er så ulike i utgangspunktet med tanke på behov, anatomi og roller i samfunnet er ikke en god ide og er en svært dårlig modell om målet er å skape et stabilt og trygt samfunn. I dag forstår snart ingen sin plass i samfunnet og det å tjene mest mulig penger er blitt hovedfokuset. Nei, det handler heller ikke om å tvinge kvinnen til å være hjemme og behandle kvinner som mindre verdt enn mannen som ofte er tilfelle i visse religioner og i gamle dager, vi er alle like mye verdt.

Jeg stemmer for å endre kjerneverdiene og at penger ikke kan være en av kjerneverdiene. 

Nei til EGO og survival of the fittest - JA til samskapende medmenneskelig samfunn. 

Et medmenneskelig samskapende samfunn der alle ser sitt ansvar for å bidra og at det samfunnsmessig der bidraget blir anerkjent og belønnet skikkelig, det trenges for å skape grobunn for vekst, utvikling og innovasjon i samfunnet vi lever i. Vi må få dugnadsånden frem igjen og landet må bygges på engasjement og genuin interesse, ikke fordi vi føler vi må eller tjener penger på det, penger er ikke en god nok verdi å bygge et fremtidig samfunn på, vi trenger ekte verdier. En samfunnsfølelse der alle blir motivert til å skape det beste samfunnet vi potensielt kan skape og der det å dele og arbeide i team blir sterkt oppmuntret, ikke motarbeidet vil endre måten vi tenker på og ta oss bort fra survival of the fittest og EGO tankegangen som kun skader planeten vår ytterligere.

Samtidig som vår nasjon skal være FRI må vi bidra globalt fordi det ikke finnes noe lukket system på vår planet som ikke påvirker andre deler av planeten. Vi må tenke globalt. Det betyr ikke at vi skal selge våre ressurser til grådige fond og utenlandske konglomerater og stole på at kapitalismen tar hånd om folket? Nei, det er ren galskap. Money talks kan ikke være grunnpilaren i samfunnet vi lever i, men dessverre er det blitt slik. Spørsmålet vi stilles ovenfor nå er hvordan vi felles kan bringe frem et innovativt og skapende samfunn som ikke er totalt avhengig av å vinne ved å ha mest penger imellom hendene, men derimot være den som klarer å forvalte ressursene på aller beste måte for ALLES beste og for vår kjære blå planets beste. 

Council of elders fremfor et korrupt storting og et utdatert monarki

Jeg ønsker et samfunn der et council av ukorrupterbare elders som besitter den rette visdom gjennom et langt liv (mr ung og uærfaren med kun snakketøyet i orden bør ikke få plass her) som står til ansvar ovenfor folket burde bytte ut regjeringen i dag.  Bestående kun av individer med enorm livserfaring og den høyeste grad av erfaring og forståelse for samspillet i naturen og hvordan alt helhetlig henger sammen. Samarbeid og ytterste form for problemløsning må være fokuset i en slik gruppe og det kan ikke være bygget av partier som kjemper for sine usle enkeltsaker, det må være et holistisk/helhetlig tenkende Council eller “tenketank” om du vil som så presenterer sine forslag til folket på aller best tenkelige måte for så å få en folkeavstemmning til å avgjøre utfallet. Dette ville være et ekte demokrati. Demokrati har vi ikke i Norge lenger, vi har et sosialistisk styre på grense til kommunisme og jeg vil nesten gå så langt som å si at jeg ser klare tegn til fascisme i vårt land der ytringsfrihet knebles og annerledes tenkende som kan være en trussel mot “the establishmentet”(the powers that be) angripes, og det kan vi ikke tillate. 

Når et slikt Council er opprettet og virkelig fungerer med folkeavstemmninger gjort på kvalitetssikret vis så bør Stortinget og Monarkiet avvikles og et system for nasjonale folkeavstemninger bør opprettes. For globale spørsmål bør en slik modell dupliseres for å gjelde for globale spørsmål, da med liknende (mennesker med høy bevissthet og helhetlig forståelse) grupper fra ulike nasjoner som kommer sammen for å arbeide frem og stemme frem de aller beste løsninger på globale problemer for så å legge dem ut for global kvalitessikret avstemning. Et slikt system kan vi opprette allerede i år med dagens teknologi, men grunnen til at et slikt system ikke er opprettet og blitt main stream er fordi det sitter en masse oligarker på toppen og drar i trådene. Disse ønsker ikke gi fra seg denne makten over folket, de vet at når de mister dette grepet over menneskene i verden så vil de også miste sin makt fordi disse familiedynastiene lenge har vært samfunnets og verdens parasitter og offeret har vært den vanlige mann i gata eller også kalt arbeideren og arbeiderklassen, men også i dag mellomklassen som stadig blir forsøkt vannet ut og presset ned til arbeiderklassenivå. Disse oligarkene kontrollerer over 50 % av alle jordas ressurser og består kun av 13 familier. En slik skjevfordeling kan ikke verden lenger leve med i det 21 århundre.

Det enorme skillet mellom fattig og rik ville forsvunnet med et Council system som jeg presenterte i svært enkle rammer og ressursene ville blitt jevnere og mye mer bevisst fordelt. Et slikt council skal kun ta viktige samfunnssaker, og en rett fordelingsnøkkel for hvilke saker som skal løses av ulike councils/think tanks må opprettes og desentraliseres ned til det aller minste nivå, også på lokalt. Et kvalitetssikret rapporterings og loggføringssystem for alle saker må opprettes slik at alle prosesser kan bli målt og sporet ned til hver minste sak der hele prosessen fra ende til annen skal kunne følges frem til endelig løsning. Dagens teknologi må brukes og oppdateres og oppgraderes jevnlig uten at data går tapt og skal bli et hjelpeverktøy i problemløsningen fremfor et kompliserende element. Systemene skal ikke brukes til kontroll av enkeltmennesker, men prosesser. En gal avgjørelse skal umiddelbart revurderes og rettes opp om mulig. 

Byråkratiet skal byttes ut med teknologi og smarte systemer som minimerer menneskelige feil og korrupsjon, systemene må kvalitetssikres i alle ledd med gode kvalitetssikringssystemer. I dag er ca ⅓  av alle sysselsatte i Norge statsansatte og byråkrater, disse bidrar ikke til verdiskapning i landet i nevneverdig grad og denne gruppen må livnæres av arbeiderklassen som faktisk skaper verdiene og som også utgjør nær ⅓ av befolkningen, de resterende ⅓ er enten eldre, barn og unge eller arbeidsledige og går ofte på NAV og er en kostnad for samfunnet, disse livnæres også av verdiskapningen fra ⅓ av befolkningen. Tallene er ca og må tas med en klype salt, men de er kun ment som en indikasjon og de er ikke langt fra sannheten.

Dette var en liten smakebit fra meg, det kunne blitt en bok, og kanskje skal det bli det en dag. 

Vi får ikke til å endre verden på en dag, men om mange nok setter foten ned kan vi endre verden på 5-10 år i dagens informasjonsalder. Her er alt mulig!

Jeg håper du fant min lille 17 mai appell interessant og ikke altfor provoserende.

Jeg ønsker deg med dette en bevisst 17 mai feiring og stor glede sammen med barna.


Hjertelig hilsen
Kjetil Dreyer - Daglig Leder Altshop.no

Copyright © 2016 Alternativ Netthandel AS, All rights reserved.

Meld meg av nyhetsbrevet    Oppdater preferanser