Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Tijd met Jezus

22 februari - dag 53

Ik heb Jezus leren kennen in februari 1974. Ik ben zo dankbaar dat mij vanaf het allereerste begin verteld is hoe belangrijk 'stille tijd' is.
 
De ouderwetse benaming 'stille tijd' (tijd die je vrijmaakt om de Bijbel te lezen en te bidden) komt waarschijnlijk van Jezus' woorden in het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag: 'Kom, we gaan naar een stille plek om wat uit te rusten' (Marcus 6:31, BGT). Sinds mijn achttiende ben ik bijna elke dag op deze manier begonnen. Ik probeer tijd met Jezus door te brengen, alleen, op een stille plek. Soms duurt het kort, andere keren wat langer. Maar net als ik er niet van houd om niet te ontbijten, kan ik me niet voorstellen dat ik de dag zou beginnen zonder geestelijk voedsel.
 
Ik lees eigenlijk altijd eerst in de Bijbel, omdat ik denk dat het belangrijker is om te luisteren naar Jezus dan om tegen Hem te praten. Mijn gedachten hierbij vormen de basis van de teksten bij 'Bible in One Year'.

1. Tijd om je op God te richten

 
Ik heb Jezus leren kennen in februari 1974. Ik ben zo dankbaar dat mij vanaf het allereerste begin verteld is hoe belangrijk 'stille tijd' is.
 
De ouderwetse benaming 'stille tijd' (tijd die je vrijmaakt om de Bijbel te lezen en te bidden) komt waarschijnlijk van Jezus' woorden in het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag: 'Kom, we gaan naar een stille plek om wat uit te rusten' (Marcus 6:31, BGT). Sinds mijn achttiende ben ik bijna elke dag op deze manier begonnen. Ik probeer tijd met Jezus door te brengen, alleen, op een stille plek. Soms duurt het kort, andere keren wat langer. Maar net als ik er niet van houd om niet te ontbijten, kan ik me niet voorstellen dat ik de dag zou beginnen zonder geestelijk voedsel.
 
Ik lees eigenlijk altijd eerst in de Bijbel, omdat ik denk dat het belangrijker is om te luisteren naar Jezus dan om tegen Hem te praten. Mijn gedachten hierbij vormen de basis van de teksten bij 'Bible in One Year'.
 

Heer, ik vraag U om leiding in alles wat vandaag op mijn pad komt: 'Leid mij in Uw waarheid (...) want U bent de God van mijn heil' (v.5, HSV).
 

2.  Tijd alleen met Jezus


Jezus leerde zijn leerlingen hoe belangrijk het was om tijd met Hem alleen door te brengen. Hij zei tegen hen: 'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten' en ze gingen naar een 'afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn' (vv.31-32).
 
Jezus' leven was zo druk dat het moeilijk moet zijn geweest om hieraan te ontsnappen en tot rust te komen (v.31). God gebruikte Hem op verbazingwekkende manieren. Denk maar aan de wonderbare spijziging en het lopen op het water. Hij zag de enorme behoefte bij de mensen. 'Hij voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder' (v.34).
 
Ze waren zo wanhopig naar Hem op zoek dat ze zich haastten om Hem te zien (v.33). Toch vond Jezus het nodig om hen allemaal weg te sturen. Hij wilde alleen zijn. Hij ging de berg op om te bidden (vv.45-46). Hij vond het belangrijk om in zijn eentje tijd met God door te brengen.
 
Gebed en actie gaan hand in hand. De actie vloeit voort uit de relatie. Jezus 'had medelijden met hen' (v.34). Hier wordt het krachtigste Griekse woord voor 'medelijden' gebruikt. 'Hij had zeer met hen te doen' (v.34, WV).
 
Jezus was voortdurend bezig zijn leerlingen te bemoedigen en te laten groeien in hun dienst aan God en de wereld. Hij deed de wonderbare spijziging niet alleen. Hij zei tegen zijn leerlingen: 'Geven jullie hun maar te eten' (v.37).
 
Ik heb soms het gevoel dat ik niet opgewassen ben tegen de taak die God mij gegeven heeft. Ik heb vaak het gevoel dat ik de mensen die ik moet dienen maar weinig te bieden heb. Dit gedeelte vind ik altijd heel troostrijk. Jezus heeft maar weinig nodig om grote dingen te doen. Als we Jezus het weinige dat we hebben geven, kan Hij het vermenigvuldigen en zo alle mensen geven wat ze nodig hebben.
 
Jezus was efficiënt, praktisch en had alles goed voor elkaar. 'Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig' (vv.39-40).
 
Nadat de leerlingen de 5000 mensen te eten hadden gegeven, stuurde Jezus de leerlingen weer weg. Hij gaf hun opdracht in een boot te stappen en alvast vooruit te gaan, terwijl Hij de berg opging om te bidden (vv.45-46).
 
Zelfs als we doen wat Jezus van ons vraagt, is dat soms heel moeilijk en moeten we er hard voor werken. Er zijn tijden dat ik in paniek raak (v.50). De leerlingen roeiden zo hard als ze konden, maar kwamen nauwelijks vooruit door de hevige tegenwind (v.48). Zodra Jezus bij hen was, zei Hij: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang' (v.50).
 
Jezus stapte in de boot en 'de wind ging liggen' (v.51). Hier zien we wat het betekent om Jezus in ons leven te hebben. Je voert een verloren strijd tenzij je beseft dat Jezus bij je is.
 
Alleen wie Jezus erkennen en herkennen kunnen deze steun ervaren (v.54). De mensen die Hem herkenden, gingen naar Hem toe 'en iedereen die hem aanraakte, werd gered en genas' (vv.55-56) – wat een geweldige woorden.
 

Heer, dank U dat U tijdens de stormen in mijn leven tegen me zegt: 'Rustig maar, Ik ben het. Wees niet bang' (v.50, WV).
 

3. Tijd om hulp van God te krijgen


Een van de redenen waarom Jezus met zijn leerlingen alleen wilde zijn, was om uit te rusten (Marcus 6:31). In dit gedeelte zien we hoe belangrijk rust is om ons geestelijk en lichamelijk op te laden (Exodus 31:13-17). Plan tijd voor rust en ontspanning in je drukke agenda.
 
Tijd alleen met Jezus betekent dat je naar Hem luistert. We kunnen het beste naar Jezus luisteren door te lezen in de Bijbel. Vaak geef ik eerder toe aan verleidingen als ik geen tijd vrijmaak om alleen te zijn met Jezus en ben ik sneller bang.
 
In Exodus 32 zien we dat we vaak heel snel vergeten wat God allemaal voor ons doet en heeft gedaan, dat we aan Hem gaan twijfelen en daardoor bezwijken voor de zonde: 'Ze doen nu al niet meer wat ik gezegd heb' (32:8a, BGT).
 
De onderliggende reden van hun afgoderij was gebrek aan geduld. Ze konden niet wachten op Gods tijd. Het feit dat God er naar ons gevoel soms lang over doet, betekent niet dat Hij niets doet.
 
Nadat het volk het gouden kalf had gemaakt als afgodsbeeld, kon alleen Mozes' gebed een grote ramp nog voorkomen (vv.11-14). De kracht van gebed kan de loop van de geschiedenis veranderen.
 
Aäron werd verantwoordelijk gehouden voor de afgoderij: 'Wat heeft dit volk je misdaan, dat je zo’n zware schuld op hen geladen hebt?' (v.21). Maar Aäron deed alleen wat het volk wilde. Het idee kwam van het volk en hij voerde het uit. Maar in Gods ogen was hij toch de leider. Hij had hen moeten tegenhouden in plaats van zich door hen te laten overhalen om te zondigen.
 
Aäron antwoordde: 'Je weet dat dit volk alleen maar kwaad wil (...) [ze] gaven [hun sieraden] aan mij. Ik gooide ze in het vuur en toen kwam dat kalf eruit te voorschijn' (vv.22-24). Dit is natuurlijk onzin, maar het is eenvoudig om de waarheid een beetje te verdraaien om jezelf vrij te pleiten.
 
We kunnen het gedeelte voor vandaag beter begrijpen als we lezen wat hierover in het Nieuwe Testament staat. Paulus schrijft: 'Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij' (1 Korintiërs 10:6). In dit gedeelte worden we gewaarschuwd voor vier dingen:
  • losbandigheid (1 Korintiërs 10:7, GNB; Exodus 32:6)
  • ontucht (1 Korintiërs 10:8)
  • de Heer tarten (v.9, WV)
  • mopperen (v.10, HB)
De zwaarte van de straffen voor de Israëlieten laat zien hoe ernstig en destructief hun zonden waren; 'het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen' (v.11). We zien dat God deze zonden niet wil laten doorwoekeren.
 
Maar Paulus laat het hier niet bij, hij laat ons zien hoe we moeten reageren op verleiding: 'U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan' (v.13).
 
In deze laatste woorden zien we Gods bijzondere goedheid die ons helpt verleidingen te weerstaan. Als we toch bezwijken voor deze zonden, kunnen we dankzij Jezus vergeving ontvangen.
 

Heer, dank U voor het ongelofelijk voorrecht dat we tijd met U mogen en kunnen doorbrengen. Dank U dat ik naar uw stem mag luisteren en dat U tegen mij praat. Help me om niet te bezwijken voor verleidingen. Help me om elke dag dicht bij U te leven.
 

Pippa's bijdrage

Exodus 31:1-33:6


Hoe snel belanden mensen op het verkeerde pad als ze aan hun lot worden overgelaten. Aäron had beter moeten weten; hij was betrokken geweest bij zo veel grote wonderen. Zelfs hij liet zich door de menigte overhalen tot zonde. Mozes was de enige die God volkomen trouw bleef. Het leven van een leider kan heel eenzaam zijn. Mozes was een echte leider.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.