Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

God leren kennen

17 mei - dag 137
 • Wat is het mooiste in het leven? Wat geeft meer vreugde, blijdschap en voldoening dan wat dan ook? Kennis van God ...
 • Waar ben je voor geschapen? Om God te kennen.
 • Wat moet je jezelf ten doel stellen in het leven? Om God te kennen

Deze vragen stelt J.I. Packer aan het begin van zijn invloedrijke boek 'God leren kennen'. Jezus heeft gezegd: 'Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken' (Johannes 10:14).

1. Vertrouw op Hem, altijd
 

Het is niet moeilijk om op God te vertrouwen als alles goed gaat. David spoort ons aan: 'Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde' (v.9a). Altijd op God vertrouwen betekent dat je op Hem vertrouwt, niet alleen als het goed gaat, maar ook als het niet zo goed gaat. Je ontwikkelt je karakter als je ook op Hem vertrouwt als het je tegenzit.
 
Als je God kent en op Hem vertrouwt, krijg je:
 • Zielenrust

  Ook al ben je bang, toch kun je rust vinden: 'Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust (...) Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen' (vv.2a,6a).
   
 • Redding

  Je ontvangt redding als je in God gelooft: '... van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding (...) Bij God is mijn redding en eer' (vv.2b-3a,8a).
   
 • Veiligheid

  Alles in dit leven is onzeker en ten diepste onveilig, maar God is 'mijn burcht, nooit zal ik wankelen (...) mijn burcht (...) mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God' (vv.3b,7b-8b).
Net als Jezus zet David de liefde voor God tegenover de liefde voor geld: 'Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij' (v.11b). Toen ik begon met mijn werk als advocaat, schreef ik het volgende in de kantlijn van mijn Bijbel: 'Deze boodschap is nu heel belangrijk voor mij. Toen ik nog student was, was het simpel om niet aan geld te denken, maar nu ik geld verdien denk ik er steeds meer aan en heb ik het er steeds vaker over. Het is een hevige strijd – de wereld trekt aan me. Verpand je hart aan God of aan geld.'


Vader, laat mijn ziel alleen rust vinden in U. Dank U dat U belooft dat ik nooit zal wankelen. Vandaag vertrouw ik op U.
 

2.  Geniet van het leven in al zijn volheid

Ik dacht dat ik nooit meer zou kunnen genieten van het leven als ik christen werd. Maar het blijkt juist omgekeerd te zijn. Jezus zegt dat Hij is gekomen 'om [ons] het leven te geven in al zijn volheid' (10:10b).
 
De man die van zijn blindheid werd genezen, vond het niet moeilijk om in Jezus te geloven. Als Jezus hem opzoekt en tegen hem zegt: 'Gelooft u in de Mensenzoon?', antwoordt hij: 'Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven' (vv.35-36). Jezus antwoordt hem: 'U kijkt naar hem en u spreekt met hem,' (...) Toen zei de man: 'Ik geloof, Heer,' en hij boog zich voor Jezus neer' ' (vv.37-38). De man besefte dat hij in Jezus God Zelf had ontmoet. Ook jij kunt God ontmoeten in Jezus.
 
Jezus legt uit hoe je God kunt leren kennen door Hem. Hij gebruikt twee analogieën. Ten eerste noemt Hij Zichzelf 'de deur' (10:1). Het Griekse woord 'thura' is het woord voor deur. Jezus is de deur waardoor de schapen naar binnen gaan en redding vinden (v.9). Hij is de deur naar de Vader; de manier waarop je God kunt leren kennen is door Jezus te kennen.
 
Het tweede beeld dat Jezus gebruikt is dat van de goede herder. Het Griekse woord voor goed (kalos) bekent 'mooi', 'geweldig', 'gul'. De schapen kennen de herder: 'Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken' (vv.14-15). De achtergrond hiervan is dat God Zelf in het Oude Testament 'de herder' wordt genoemd, bijvoorbeeld in Psalm 23:1 en Jesaja 40:11. Jezus kennen is God kennen.

 • Geniet van het leven in al zijn volheid

  Een band met Jezus geeft je zin, doel, voldoening, rust, vergeving en het leven in al zijn volheid.
   
 • Laat je niet beroven door de duivel

  Jezus zet Zichzelf tegenover de dief die komt om te roven, te slachten en te vernietigen (Johannes 10:10a). De duivel wil je beroven van je rust en levensvreugde. Geef hem die kans niet.
   
 • Wees verzekerd van Gods liefde voor jou

  Jezus zet de goede herder ook tegenover de 'huurling' die wegvlucht als de wolf zich laat zien omdat de schapen hem niets kunnen schelen (vv.12-13).

  De goede herder daarentegen, geeft zijn leven voor de schapen (vv.11,15). Hij doet dit uit eigen vrije wil: 'De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen' (vv.17-18). Als je er ooit aan twijfelt of God van je houdt, hoef je alleen maar naar het kruis te kijken: Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven.

  Jezus is gekomen om zijn leven te geven aan het kruis en zo alle hindernissen weg te nemen die tussen jou en God in staan en die voorkomen dat je Hem kent en een band met Hem hebt.
   
 • Leer luisteren naar zijn stem

  Het is het instinct van een schaap om de stem van de herder te herkennen: 'De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen' (vv.3-4).

  Hoe beter je Jezus leert kennen, hoe beter je zijn stem kunt onderscheiden van de bedrieglijke stem van de wolf.
   
 • Besef dat je het eeuwige leven hebt

  Degene die je kent, is niet alleen voor jou gestorven, maar ook voor jou opgestaan uit de dood. Hij heeft de macht om zijn leven terug te nemen: 'Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen' (v.18b). Hij geeft jou eeuwig leven.

  Jezus definieert eeuwig leven als volgt: 'Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus' (17:3).


Heer, dank U dat U zo veel van mij houdt dat U uw leven voor mij gegeven hebt. Dank U dat U mij het leven geeft, het leven in al zijn volheid.
 

3. Eer God onder alle omstandigheden

God eert hen die Hem eren en die doen wat goed is, zelfs als ze daar een hoge prijs voor moeten betalen en ook als ze het moeilijk hebben. We zien hoe elke hoofdpersoon in dit verhaal de Heer eert: Noömi (1:8-9), Ruth (v.17 e.v.) en Boaz (2:4,12; 3:10,13; 4:11). Ze geven geweldige voorbeelden die we kunnen volgen.
 
Het boek Ruth begint met Noömi die twijfelt aan Gods goedheid (1:20-21). Hierna ervaart ze de goedheid van een heleboel mensen om haar heen. Ze ervaart dit in haar twee schoondochters, Ruth en Orpa (v.8) en in de manier waarop Boaz Ruth behandelt. Ze zegt uiteindelijk over Boaz: '... die man, die tegenover de levenden en de doden zijn goedheid laat gelden' (vv.2:20, WV).
 
Ruth gehoorzaamt haar schoonmoeder in alles. Noömi is alleen bezorgd om Ruths welzijn. Boaz is gul, eerzaam en legt een grote zelfbeheersing aan de dag. Het leven van Boaz draait zonder twijfel om God. Als hij wakker wordt en Ruth ziet, is zijn eerste reactie: 'Moge de HEER je zegenen, mijn dochter' (3:10a,13).
 
Gisteren hebben we gelezen hoe Ruth de Heer eerde door het goede te doen en trouw te zijn aan haar schoonmoeder. Vandaag zien we dat Boaz wilde trouwen met Ruth en wist dat dat goed was. Toch deed hij niet wat hij had kunnen doen met de gedachte dat het doel de middelen heiligt. Hij was volkomen integer in de manier waarop hij de dingen aanpakte en hield zich aan de mores en tradities van zijn volk.
 
Boaz trouwde niet overhaast. Hij volgde de juiste procedure. Menselijk gezien nam hij een groot risico en zette hij zijn toekomst met Ruth op het spel. Maar hij vertrouwde erop dat de Heer alles in de hand had.
 
De Heer beloonde dit vertrouwen op een prachtige en wonderbaarlijke manier. Boaz en Ruth trouwden en kregen een zoon die de grootvader zou worden van koning David (4:17). Ruth, een dienstmeisje, werd een van de voorouders van de Heer Jezus Christus (Matteüs 1:5-6). Op een bepaalde manier is Jezus onze bloedverwant en 'losser' (Ruth 4:14, HSV). Hij noemt ons zijn broers en zussen, begrijpt onze worstelingen en stelt alles in het werk om ons te helpen (Hebreeën 2:11-12, 17-18, BGT).
 
In het hele boek Ruth zien we Gods goedheid. Achter de goedheid van Ruth, Noömi en Boaz ligt de goedheid van God.


Vader, dank U voor uw onvoorstelbare goedheid. Dank U voor uw hulp en redding. Geef me de moed om U altijd te eren en te proberen het goede te doen, ook als dat moeilijk is.
 

Pippa's bijdrage

Johannes 10:10


'Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.'
 
De Bijbel heeft grote kracht. Ik heb voor het eerst een band met Jezus Christus ervaren toen iemand me jaren geleden die vers liet lezen.
 

Vers van de dag
Johannes 10:10

'... ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.