Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Jouw hotline met God

23 maart - dag 82

In oktober 1962 was er een confrontatie tussen president Kennedy van de Verenigde Staten en premier Chroesjtsjov van de Sovjet Unie over het plaatsen van raketten in Cuba. Met de Cubacrisis balanceerden we op de rand in de Derde Wereldoorlog. De oorlog werd afgewend omdat de partijen met elkaar in gesprek gingen.

Er waren nog geen mobiele telefoons of chatmogelijkheden. Er werd besloten om een rode telefoon op het bureau van de Amerikaanse president te zetten en ook een op het bureau van de Russische premier. Deze communicatieverbinding werd de 'hotline' genoemd. Als het gevaar bestond dat de partijen elkaar niet goed begrepen of als er een misverstand optrad, konden ze de telefoon pakken en met elkaar praten.
 
Communicatie is onmisbaar in elke relatie. Het is van levensbelang om tijd vrij te maken om goede communicatielijnen aan te leggen en te onderhouden. Jezus heeft jou een eigen 'hotline' met God gegeven, die niet alleen bedoeld is voor noodgevallen, maar die je altijd mag gebruiken.

1. Stel je open voor God


Hoe kunnen je verlangens worden vervuld? De psalmdichter, David, schrijft: 'Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt' (v.4, HSV). Probeer niet achter alles aan te rennen wat je wilt; schep vreugde in de Heer, dan zal Hij je geven wat je hart verlangt. Het is zoveel beter om God je dingen te laten geven dan om ze zelf te vergaren. Hij belooft:
 • Vertrouwen in je angstigste momenten

  Misschien is er veel waar je bang van wordt of waarvan je zelfs in paniek raakt. Maar David herhaalt drie keer: 'Wind je niet op' (vv.1,7b,8b, WV). We moeten ook niet jaloers zijn (v.1b). Wend je liever tot de Heer, breng je angsten bij Hem en 'vertrouw op de HEER' (v.3a). Geloof is vertrouwen. Het is het tegenovergestelde van angst en paniek.
   
 • Hulp bij het nemen van beslissingen

  'Leg je leven in de handen van de HEER' (v.5a). Leg de beslissing die je moet nemen voor aan God, vraag Hem om in actie te komen en vertrouw op Hem. Ik heb dit vers talloze keren gebruikt in mijn eigen leven. Ik gebruik het ook op momenten dat ik samen bid met mensen die worstelen met beslissingen, vooral over hun werk of mogelijke huwelijkspartners.

  Het is een driestappenplan. Eerst breng je de beslissing die je moet nemen bij God in gebed en vraag je Hem om de juiste deuren voor je te openen en andere deuren te sluiten. Dan vertrouw je erop dat Hij alles in de hand heeft. En daarna wacht je af in het geloof en vertrouwen dat God iets zal doen terwijl jij verder gaat op je pad.
   
 • Gemoedsrust

  Gebruik je hotline met God. Maak tijd vrij om stil te zijn voor de Heer en geduldig op Hem te wachten (v.7a). Dit is de bron die je laat 'stralen als het morgenlicht' (v.6, GNB). Op die manier kun je voorkomen dat je je opwindt en vind je rust en hoop (vv.8-9).


Heer, bewaar me voor angst, jaloezie en woede. Ik vertrouw op U. Vandaag wil ik mijn leven in uw handen leggen. Ik zal stil zijn voor U, God. Ik zoek mijn geluk bij U.
 

2.  Luister naar het woord van God


Via je hotline kun je met God praten, en Hij met jou. Je praat tegen God in gebed en je luistert naar zijn woorden. Dit is het geheim van Jezus. Niemands werk voor God was ingrijpender dan dat van Jezus. Van niemand werd of wordt zoveel tijd en energie gevraagd als van Jezus.
 
Iedereen vroeg Hem om hulp. Toen ze Hem vroegen om Simons schoonmoeder te genezen, genas Hij haar. Hij legde zijn handen op iedereen die bij Hem werd gebracht en genas hen. Daarnaast verkondigde Hij het goede nieuws over het koninkrijk van God (4:44). Hij genas mensen die leden aan huidvraat. Er kwamen steeds meer mensen: 'grote mensenmassa’s verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen' (5:15).
 
Hoe deed Hij dat? Wat was zijn geheim? Waar haalde Hij zijn kracht vandaan? 'Bij het aanbreken van de dag vertrok [Jezus] en ging naar een eenzame plaats' (4:42a). Jezus 'trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden' (5:16). Je kunt het leven in het koninkrijk van God alleen volhouden als je je steeds oplaadt via je hotline met God.
 
De mensen verdrongen zich om Jezus om naar het woord van God te luisteren (v.1). Jezus gebruikte de boot als preekstoel en onderwees de menigte (v.3). Toen hij het woord van God hoorde via Jezus, was dat een keerpunt in het leven van Petrus.
 
Petrus ving niet alleen een grote hoeveelheid vis, hij zag ook in wat God met zijn leven zou kunnen doen. Drie jaar later stond hij voor een menigte van 3000 mensen die in één dag werd bekeerd. Hij legde de basis waarop 2000 jaar later meer dan 2 miljard mensen de naam van Jezus belijden. Wat kunnen we hiervan leren?
 • De mogelijkheden zijn enorm

  Ze hadden nog niets gevangen, maar er was meer dan genoeg vis. Er zaten in het meer van Galilea fenomenale scholen vissen.

  Het schoonmaken en repareren van netten is een belangrijke bezigheid voor vissers, maar hun hoofddoel is toch het vangen van vis. De belangrijkste taak van de kerk is missie. Jezus zegt: 'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen' (v.4). Er zijn zo veel mensen die het goede nieuws over Jezus moeten horen.
   
 • Voor Jezus is niets onmogelijk

  Petrus reageerde in eerste instantie negatief en pessimistisch. Hij dacht dat het niet zou lukken: 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen' (v.5a). We weten niet hoe lang hij wachtte voordat hij zei: 'Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen' (v.5b). Jezus maakte het schijnbaar onmogelijke mogelijk. 'En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren' (v.6).
   
 • We kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig

  'Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken' (v.7). Missie is een opdracht die we met elkaar moeten doen. Verdeeldheid schrikt mensen buiten de kerk af. Samenwerking en eenheid zijn zo aantrekkelijk.
   
 • Het vooruitzicht is de moeite waard

  In zijn eerste reactie geeft Petrus blijk van het besef dat hij onwaardig was: 'Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens' (v.8). Tegelijkertijd waren hij en de anderen verbijsterd over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden (v.9). Ze moeten behoorlijk geschrokken zijn, maar Jezus zei: 'Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen' (v.10b). Ze vonden dat een aantrekkelijk vooruitzicht en 'nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem' (v.11).
   

Heer, dank U dat U mij een hotline met U hebt gegeven. Help me om me net als Jezus terug te trekken op een stille plaats en daar alleen te zijn met U, om te bidden en naar uw woorden te luisteren.
 

3. Geef communicatie met God de hoogste prioriteit


Sommige delen van het Oude Testament kunnen best schokkend zijn. Dat geldt misschien ook voor het gedeelte voor vandaag. Eenvoudige antwoorden of vlotte verklaringen zijn er niet. Er zijn veel dingen die je niet zo maar kunt begrijpen. Misschien moeten we ons richten op wat we wel begrijpen.
 
Wat in dit gedeelte duidelijk naar voren komt, is dat het van essentieel belang is om tijd met God door te brengen als je je relatie met Hem goed wilt houden. De woorden 'de Heer behagen' komen in diverse vormen verschillende keren voor (15:7,10,13,24). Offers waren vereist om 'verzoening' te bewerken (v.25). Verzoening betekent dat we met God in het reine komen. Hiervoor is vergeving vereist (vv.25-26,28). Dit alles is bedoeld om ons voor te bereiden op Jezus' offer, dat totale vergeving en verzoening heeft bewerkstelligd, zodat jij een hotline met God kunt hebben.
 
Jezus heeft ons begrip van de sabbat volledig veranderd. Het volk van God hechtte veel belang aan de sabbat en hield die dag vrij om tijd door te brengen met God. De sabbatregels gelden weliswaar niet meer, maar het principe van de sabbat als dag om uit te rusten en tijd vrij te maken voor God is nog steeds van kracht.
 
Het doel van de sabbatsrust is om ons te dwingen stil te staan en te voorkomen dat 'de begeerten van ons hart en onze ogen' afgoden worden (v.39). Je moet toegewijd zijn aan God (v.40). God wil je dicht bij Zich houden (16:9). Het is vanwege het belang van deze relatie dat elke bedreiging ervan, in welke vorm dan ook, heel serieus wordt genomen (vv.1-35).
 
Je bent enorm bevoorrecht dat je leeft in het tijdperk van de Heilige Geest en dat je de vrijheid hebt die Jezus heeft gebracht met zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Hierdoor kun je onbevreesd je hotline met God gebruiken. Deze gedeelten sporen je aan om optimaal gebruik te maken van dit uitzonderlijke voorrecht en stille tijd met Hem door te brengen, te genieten van zijn nabijheid en je vragen bij Hem te brengen.

 

Heer, help me om te leven zoals U dat graag ziet, om elke dag dicht bij U te blijven en tijd vrij te maken om met U door te brengen.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 37:4


'Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.'
 
Ik probeer er altijd aan te denken dat de vreugde in de Heer eerst komt; Hij geeft je niet zo maar alles wat je hartje begeert. Toch blijft het een fantastische belofte; als wij doen wat Hij van ons vraagt, doet Hij wat Hij belooft.
 

Vers van de dag
Psalm 37:4 (HSV)

'Schep vreugde in de HEERE, 
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.