Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Jouw leven kan vruchtbaar zijn

3 september - dag 246

Alfred Nobel (1833-1896) is vooral bekend om de Nobelprijs voor de Vrede. Minder bekend is dat Alfred Nobel ook de uitvinder is van dynamiet. Hij was niet alleen chemicus, ingenieur en vernieuwer, hij was ook wapenfabrikant.
 
In 1888 stierf zijn broer Ludvig. In een Franse krant werd per abuis een overlijdensbericht van Alfred geplaatst. Hierin werd hij veroordeeld vanwege zijn uitvinding van het dynamiet: 'De koopman van de dood is dood (...) Gisteren is Doctor Alfred Nobel overleden, de man die zijn fortuin heeft gemaakt met nieuwe manieren om meer mensen nog sneller om te brengen dan ooit tevoren.'
 
Alfred Nobel vond het verschrikkelijk dat hij op die manier de geschiedenis in zou gaan. In zijn testament liet hij vastleggen dat het leeuwendeel van zijn nalatenschap moest worden gebruikt voor de Nobelprijzen. Hij gaf ruim 200 miljoen euro om die prijzen te bekostigen. Alfred Nobel kreeg de zeldzame gelegenheid om de balans van zijn leven op te maken en had daarna nog de tijd om hier iets aan te doen.
 
Heb jij je wel eens afgevraagd wat jij met je leven kunt doen? Hoe kan jouw leven andere mensen tot zegen zijn? Hoe kun je de wereld een beetje beter maken? Hoe kan jouw leven van blijvende waarde zijn? Hoe maak je je leven vruchtbaar?

1. Trouw aan God maakt je leven vruchtbaar

Als je een vruchtbaar leven wilt, moet je ook in moeilijke perioden trouw blijven aan God. Als alles in het leven op rolletjes loopt, is het relatief eenvoudig om trouw te blijven aan God. Als je wordt geconfronteerd met grote problemen en verleidingen, wordt je trouw op de proef gesteld.
 
De psalmdichter dankt God voor zijn trouw aan zijn volk en roept hierbij het leven van Jozef in herinnering.
 
Het leven van Jozef was zeer vruchtbaar (zie Genesis 37-50). De farao 'stelde hem aan als heer van zijn huis, als beheerder van heel zijn bezit, om zijn prinsen aan banden te leggen en zijn oudsten wijsheid te leren' (Psalm 105:21-22). Daarom maakte God zijn volk zeer vruchtbaar (v.24a).
 
Maar Jozef kreeg deze vruchtbaarheid niet cadeau. Toen hij jong was leek het alsof zijn leven helemaal niet vruchtbaar zou zijn. Hij werd verkocht als slaaf (v.17). 'Ze klonken zijn voeten in ketenen, sloten zijn hals in ringen van ijzer' (v.18). Jozef moest verraad, slavernij, verleiding, gevangenschap en nog veel meer ellende doorstaan.
 
En toch bleef hij trouw. Jozef bleef trouw omdat hij erop vertrouwde dat God alles in de hand had, ook in de slechte tijden (Genesis 45:5–8, 50:20). Uiteindelijk kwam zijn voorspelling uit en sprak het woord van de Heer hem vrij (v.19).
 
Jozef bleef niet alleen trouw aan God, ondanks dat het leek alsof hij in de steek was gelaten, hij bleef ook trouw aan zijn familie en vergaf hen alles in plaats van hen te beschuldigen en af te wijzen. Uiteindelijk bracht zijn trouw hem grote vruchtbaarheid.


Heer, dank U voor uw onvoorstelbare trouw aan mij. Help me om trouw te zijn aan U, ook als ik bloot sta aan verleiding, word teleurgesteld of de moed dreig te verliezen. Laat mijn leven vruchtbaar zijn, net als dat van Jozef.
 

2. De Heilige Geest maakt je leven vruchtbaar

Je leven kan enorm vruchtbaar zijn omdat de Heilige Geest in je woont. Jij bent een 'tempel van de levende God' (6:16). Net als God in het Oude Testament woonde in het Allerheiligste, zo woont Hij nu in jou en mij door zijn Heilige Geest. De Heilige Geest brengt prachtige vruchten voort in je leven (Galaten 5:22-23).
 
Je zou kunnen zeggen dat het leven van Paulus een van de vruchtbaarste levens ooit was. Hij noemt zichzelf een dienaar van God (2 Korintiërs 6:4). Hij heeft tijdens zijn leven velen rijk gemaakt (v.10). Deze rijkdom bestond uit de geestelijke rijkdom van het christelijke geloof. Ook nu nog maakt hij velen rijk. De vruchten van het leven van Paulus worden ook nu, 2000 jaar later, nog geplukt en zullen geplukt blijven worden.
 
Maar net als Jozef kreeg Paulus deze vruchtbaarheid niet cadeau. Hij noemt een paar dingen die hij heeft moeten verduren: 'allerlei pijn en moeite (...) Wij zijn geslagen, gevangen gezet en uitgejouwd; wij hebben gezwoegd, hele nachten hebben wij slapeloos doorgebracht en wij moesten het vaak zonder eten doen (...) minachten (...) bekritiseren (...) al noemt men ons leugenaars. De wereld negeert ons (...) Wij leven op de rand van de dood (...) Wij worden geslagen (...) Ons hart doet pijn (...) Wij zijn arm (...) Wij hebben niets' (2 Korintiërs 6:4-10, HB). Als ik lees over het leven van Paulus, zie ik dit als een uitdaging. Het zet al mijn eigen problemen in een ander perspectief.
 
Ondanks al deze ellende blijft Paulus trouw 'door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God' (vv.6-7a). Hij blijft 'de Here trouw' en 'geniet van alles' (vv.8,10, HB). Hij zegt: 'Ik bezit niets, en toch heb ik alles!' (6:10b, BGT).
 
Paulus schrijft: 'Vrienden in Korinte, ik spreek open en eerlijk tegen jullie. Want ik houd van jullie met heel mijn hart. Mijn liefde voor jullie is dus niet het probleem' (vv.11-12a, BGT). Hij stelt zich open en kwetsbaar op naar de Korintiërs en vraagt hun om hun hart op dezelfde manier voor hem open te stellen. Hij schrijft: 'Sluit op uw beurt ons in uw hart' (v.13).
 
Paulus had grondig zelfonderzoek gedaan. Hij had in zijn hart en ziel gekeken of er ergens verborgen schatten waren. Hij had deze grondig bestudeerd en tevoorschijn gehaald.
 
Als je oprecht wilt zijn, moet je eerst weten wie je bent. Je moet weten wat je belangrijk vindt, waar je in gelooft en waar je voor staat.
 
De Britse avonturier Bear Grylls schrijft: 'Mensen denken dat ze grappig, gevat of snedig moeten zijn als ze optreden in het openbaar. Dat hoeft helemaal niet. Je moet eerlijk zijn. Als je open durft te zijn en vertelt wat er echt in je omgaat, je gevoelens, je twijfels, je worstelingen, je angsten blootgeeft, dan krijg je dat terug.'
 
De Heilige Geest bevrijdt je om jezelf te kunnen zijn. Hij is degene die je leven vruchtbaar maakt.
 
Paulus wil deze vruchtbaarheid in het leven van de Korintiërs door niets laten bederven. Hij zegt tegen hen: 'Jullie mogen je leven niet delen met ongelovigen' (v.14a, BGT). (Hij bedoelt hiermee niet dat ze zich uit de wereld moesten terugtrekken, (1 Korintiërs 5:9-10). Hij waarschuwt ze voor het gevaar van een langdurige relatie met mensen die niet in God geloven.)
 
Veel mensen hebben deze waarschuwing in de wind geslagen, bijvoorbeeld bij hun partnerkeuze, waardoor ze niet meer naar de kerk gaan en uiteindelijk hun geloof verliezen. Dat is zo verdrietig om te zien.
 
'Ga daarom weg bij de ongelovigen. Leef niet langer met hen samen' (2 Korintiërs 6:16, BGT). Hij vervolgt: 'Daarom moeten wij alles wat slecht is, achter ons laten. We moeten van binnen en van buiten rein zijn. Uit eerbied voor God moeten we onszelf helemaal heilig maken' (7:1, BGT).
 

Heer, vervul mij met uw kracht door uw Heilige Geest. Help me om puur, geduldig, vriendelijk en eerlijk te zijn en om oprecht en ruimhartig lief te hebben.
 

3. Een hechte band met Jezus maakt je leven vruchtbaar

God houdt van jou. Hij wil dat je dicht bij Hem blijft. Hij wil dat je een wijnrank aan zijn wijnstok bent en vrucht draagt.
 
Als we Hem ontrouw zijn, is het alsof we van de wijnstok worden afgesneden. We worden onvruchtbaar. Jesaja schrijft: 'Mijn vriend had een wijngaard op een vruchtbare helling (...) Nu verwachtte hij dat hij druiven zou dragen, maar hij bracht slechts wilde bessen voort (...) Hij hoopte op recht, maar Hij zag onrecht, Hij zag geen betrachting, maar verkrachting van recht' (5:1c-7, WV).
 
Een groot deel van de eerste negenendertig hoofdstukken van Jesaja gaat over Gods oordeel: 'Maar de HERE maakt Zich klaar voor Zijn rechtzaak, waarin Hij de volken als beklaagden oproept!' (3:13, HB).
 
Het volk van God is Hem ontrouw geworden: 'Leiders van Israël! Zoals brand een wijngaard totaal verwoest, zo hebben jullie mijn volk verwoest! Jullie hebben gestolen van arme mensen, en jullie bewaren hun spullen in je eigen huis. Hoe durven jullie dat te doen! Jullie onderdrukken mijn volk, en jullie mishandelen arme mensen' (vv.14–15, BGT).
 
Ze waren schatrijk geworden. Maar dit had hen hoogmoedig, zedeloos en hebzuchtig gemaakt (vv.16-23).
 
Jesaja ziet het oordeel dat zal komen en ziet dat 'de HERE een loot zal laten uitspruiten tot sieraad en glorie' (4:2, HB).
 
Deze profetie kwam in die tijd slechts gedeeltelijk uit. Net als andere profetieën wijst deze profetie vooruit naar wat Jezus zou volbrengen; Jezus de ware 'loot die de Heer zal laten uitspruiten' (v.2). Jezus is de wijnrank van de wijnstok van God. Wij zijn de wijnranken van de wijnstok van Jezus (zie Johannes 15:1-8).
 
Jezus is de ware wijnrank en de ware wijnstok. Hij is volkomen trouw en vruchtbaar, veel trouwer en vruchtbaarder dan een mens ooit kan zijn (zelfs Jozef en Paulus niet). Hij nodigt jou uit om bij zijn wijnstok te horen, dicht bij Hem te blijven en vruchtbaar te zijn met blijvende vrucht (Johannes 15:8,16).


Heer, ik wil dat mijn leven vruchtbaar is. Dank U dat U dat mogelijk hebt gemaakt. Geef dat ik dicht bij U blijf, trouw en vol van de Heilige Geest, en dat ik blijvende vrucht mag dragen.
 

Pippa's bijdrage

2 Korintiërs 7:1


'Daarom moeten wij alles wat slecht is, achter ons laten. We moeten van binnen en van buiten rein zijn.' (BGT)
 
Ik moet mezelf eens goed ontgiften voor het nieuwe seizoen begint. (Dat betekent niet minder chocola, maar misschien wel helemaal geen chocola meer!)
 

Vers van de dag
2 Korintiërs 6:16

'Wijzelf zijn de tempel van de levende God.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.