Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Een ommekeer in je leven
6 maart - dag 65

'Big John' had meer dan tien jaar op straat geleefd in Londen. Daarvoor had hij negen jaar in de gevangenis gezeten. Hij had bijna geen tanden meer in zijn mond. Hij was verslaafd aan methadon. Zijn bijnaam was 'Big John' omdat hij groot was en had gebokst voor het leger.
 
'Big John' kwam naar onze nachtopvang voor daklozen in Holy Trinity Brompton. Hij kwam samen met zijn vriend 'Little John'. 'Big John' vond het er heerlijk en genoot van alle jonge mensen die voor hem zorgden. Hij kwam ook naar onze kerkdiensten. En hij deed mee aan Alpha. Hij leerde Jezus kennen. Hij werd vervuld met de Heilige Geest tijdens het Alpha-weekend. Hij zwoor de drugs af. God bracht een ommekeer in zijn leven; van wanhoop naar vreugde.
 
Hij begon zijn vrienden op straat over Jezus te vertellen. Elke week nam hij meer vrienden mee naar de kerk. Zijn bijnaam veranderde van 'Big John' in 'John the Baptist' (Johannes de Doper).
 
Een van de mannen die hij tijdens het Alpha-weekend had ontmoet, werkte in het vastgoed en zorgde ervoor dat hij een dak boven zijn hoofd kreeg. Een tandarts in onze gemeente meldde zich als vrijwilliger om zijn gebit te herstellen. Hij verzoende zich met zijn moeder en zijn dochter en heeft nu een goede band met zijn kleinkinderen, die hij daarvoor nooit had gezien.
 
Als je Jezus navolgt, verandert je leven ingrijpend. Hij brengt een ommekeer in het leven van steeds meer mensen. Hij verandert verdriet in vreugde (Psalm 30:12, BGT)
 

1. Roep tot God die levens verandert

 
God kan ook een ommekeer in jouw leven brengen. God verandert 'klacht in dans' (v.12a). Hij neemt ons rouwkleed weg en geeft ons een feestkleed (v.12b). Dit gebeurt allemaal als je roept om 'genade' (vv.9,11).
 
David riep tot God: 'Heer, luister naar mij, wees goed voor mij en help mij' (v.11, BGT). En dat deed God: 'Heer, u hebt mij geholpen: ik treur niet meer, ik kan weer dansen van vreugde; feestkleren heb ik aangetrokken, mijn rouwkleed afgelegd' (v.12, GNB).
 
Het is wonderbaarlijk en fantastisch om al die verhalen te horen over hoe Jezus een ommekeer heeft gebracht in het leven van mensen. Hoe ze hun verdriet en wanhoop achter zich lieten, drugs afzworen, hoe huwelijken werden gered en levens zijn veranderd. Hoe rouw veranderde in vreugde en rouwkleding in feestkleding.
 
Het is dus niet verbazingwekkend dat David aan het eind van deze psalm zegt: '... u wil ik eeuwig loven' (v.13b).


Heer, dank U dat U mij hebt gehoord toen ik tot U riep om hulp. Dank U dat U een ommekeer hebt gebracht in mijn leven.
 

2.  Kijk uit naar Gods ommekeer


Alles wat we nu meemaken aan veranderingen die God teweegbrengt, is nog maar een voorproef van de grote ommekeer die we zullen zien als Jezus terugkomt.
 
In de tijd van Jezus was de tempel in Jeruzalem een van de meest indrukwekkende gebouwen in de wereld. Maar Jezus keek door de aardse pracht en praal heen en wist dat al die luister slechts tijdelijk was. Hij laat zijn leerlingen zien dat er meer is dan architectonische hoogstandjes en doet Hij een aantal voorspellingen over de toekomst.
 • Een andere tempel

  Toen ze de tempel verlieten zei een van de leerlingen tegen Jezus: 'Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!' (v.1). Jezus zei dat dit alles helemaal zou veranderen. Hij zei: 'Zie je die grote gebouwen? Daarvan zal geen steen op de andere blijven; alles wordt met de grond gelijkgemaakt' (v.2, GNB).
   
  Jezus voorspelde de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. Mogelijk is dit wat Hij bedoelde toen Hij zei: 'Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren' (v.30).
   
 • Ommekeer bij Jezus' terugkomst
  Jezus' voorspelling van de verwoesting van de tempel staat niet op zichzelf. Deze voorspelling is kenmerkend voor de hele periode tot de tweede komst van Jezus en is een voorafschaduwing van wat er zal gebeuren in de eindtijd. Daarom slaan zijn woorden niet alleen op de nabije toekomst, maar reiken zijn voorspellingen tot het einde der tijden.
   
  Jezus voorspelt wat er zal gebeuren bij zijn terugkomst. Hij waarschuwt dat aan het einde der tijden alles op zijn ergst zal zijn. Er zullen 'oorlog en oorlogsdreiging' zijn, 'aardbevingen' en 'hongersnoden' (v.7-8b). En dat is nog maar het begin van de weeën (v.8c). Het wordt nog erger: 'De zon [zal] verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen' (vv.24–25).
   
  Vlak voor zonsopgang is het het donkerst. Maar na het donkerste uur komt de nieuwe dageraad. God zal alles veranderen als Jezus terugkomt: 'Dan komt de Mensenzoon. Iedereen zal hem zien komen op de wolken, als een machtige en schitterende koning. Dan zal hij de engelen over de hele aarde sturen. Zij zullen alle mensen verzamelen die bij de Mensenzoon horen. Overal vandaan, van de hele aarde' (vv.26-27, BGT).
Als Jezus het heeft over de grote veranderingen in de toekomst, spoort Hij zijn volgelingen aan om nu hun eigen leven te veranderen. Hij zegt drie keer tegen hen dat ze moeten 'oppassen' (vv.5,9,23). Jezus vraagt ons om ons niet meer te richten op de verkeerde dingen en waarschuwt ons voor drie dingen:
 • Misleiding

  Hij waarschuwt zijn leerlingen voor valse messiassen die vooral tijdens oorlogen, aardbevingen en hongersnoden zullen opstaan (v.5).
   
 • Vervolging

  Jezus zegt dat de vervolging zal toenemen en dat ze 'door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam' (vv.9,13).
   
 • Verschrikkingen

  Naast misleiding en vervolging zullen de laatste dagen worden gekenmerkt door 'verschrikkingen (...) [die] er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest [zijn] en er ook nooit meer [zullen] komen' (v.19).
Ondanks dit alles zegt Jezus: '... maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest' (v.11). De volgelingen van Jezus worden aangespoord om op hun hoede te zijn. Ze mogen er zeker van zijn dat God alles in de hand heeft en dat Jezus terugkomt om alles om te keren.


Dank U, Jezus, dat U terug zult komen. Dank U dat U na uw eerste komst als lijdende dienaar terug zult komen met 'grote macht en luister' (v.26).
 

3. Dank God voor de grootste ommekeer ooit


Kan God de kerk nieuw leven inblazen? Kan Hij een land veranderen? Kan Hij zorgen voor minder misdaad en lege gevangenissen? Kan Hij een huwelijk en het gezinsleven redden?
 
De grootste ommekeer ooit vond plaats aan het kruis door het bloed van Jezus dat voor ons werd vergoten. Wat een verpletterende nederlaag leek, veranderde God in de grootste overwinning aller tijden. Hierdoor kunnen jij en ik in onze eigen gemeenschap meehelpen met Gods transformatie van de wereld.
 
Dit wordt allemaal aangekondigd in het gedeelte van het Oude Testament voor vandaag. In het boek Leviticus lezen we steeds weer hoe belangrijk het is om gereinigd te worden van zonde en schuld. Hiervoor zijn offers nodig (14:19). Hiervoor is verzoening nodig (vv.18,19,31). Het bloed (vv.14,25,28) van een lam (vv.10,12,23-24, HSV) zonder enig gebrek (v.10) dat reiniging en verzoening voor zonde brengt (vv.11,19,20,23,29,31).
 
Paulus legt uit hoe dit alles verwijst naar de grote ommekeer van Jezus 'waarvan de Wet en de Profeten al getuigen' (Romeinen 3:21). Alles waarover we vandaag in Leviticus lezen is bedoeld om te 'getuigen' van Jezus. Paulus vervolgt: 'God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven (...) en iedereen wordt uit genade (...) door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost' (vv.22-24).
 
Daardoor kun jij vol vertrouwen bij God komen. In dit gedeelte van Leviticus lezen we over reiniging met water (Leviticus 14:8,9) en met bloed (vv.14,25,28). Dit wordt in het Nieuwe Testament opgepakt als voorafschaduwing van de manier waarop Jezus ons reinigt. Daarom staat er in Hebreeën: 'Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen' (Hebreeën 10:22, zie ook 1 Johannes 5:6).
 
Paulus eindigt zijn uitleg met de expliciete beeldspraak van een slachtoffer waarover we lezen in het gedeelte van Leviticus voor vandaag om te laten zien hoe dit in zijn werk gaat: 'Voor wie gelooft heeft God Hem aangewezen als middel van verzoening door zijn bloed' (Romeinen 3:25, WV).
 
Zo kwam er een ommekeer in de geschiedenis. Zo kwam er een ommekeer in het leven van 'Big John'. Zo kwam er een ommekeer in mijn leven. Zo komt er een ommekeer in jouw leven. Zo wordt verdriet veranderd in vreugde. God zij dank voor Jezus.


Heer, dank U dat U al een ommekeer hebt gebracht in de geschiedenis. Heer, ik bid U om een ommekeer in ons land. Stort uw Geest uit. Blaas uw kerk nieuw leven in. Red huwelijken en het gezinsleven. Laat er minder misdaad zijn. Laat de gevangenissen steeds leger worden. Laat onze steden en dorpen veranderen. Laat uw koninkrijk komen.
 

Pippa's bijdrage


Schimmel was kennelijk een groot probleem in het Oude Testament. De behandeling hiervan was heel ingewikkeld en er was een priester voor nodig. Wij hebben een vochtprobleem in de pastorie. Dat lijkt hier wel een beetje op. Ik ben heel blij dat onze gemeenteleden Nicky niet inschakelen als ze schimmel in hun huis hebben. Hij is niet erg handig in dat soort dingen!

Vers van de dag
Psalm 30:12

'Heer, u hebt mij geholpen: ik treur niet meer, ik kan weer dansen van vreugde; feestkleren heb ik aangetrokken, mijn rouwkleed afgelegd.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.