Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

In tijden van nood

28 maart - dag 87

Ajay Gohill groeide op als Hindoe en werkte in het familiebedrijf in een kiosk in Neasden, een wijk in het noordwesten van Londen. Toen hij 21 jaar oud was, kreeg hij psoriasis, een chronische huidaandoening. Hij viel 27 kilo af en woog nog maar 46,5 kilo. De uitslag zat over zijn hele lichaam, van top tot teen. Hij raakte al zijn vrienden kwijt. Ook zijn vrouw en zoon lieten hem in de steek. Hij wilde niet meer leven.
 
Op zijn sterfbed in het ziekenhuis riep hij wanhopig tot God. Hij zocht in zijn kastje, vond een Bijbel en sloeg hem open bij Psalm 38, de psalm voor vandaag. Elk vers leek hem op het lijf geschreven. Hij vroeg God om hem te genezen. Toen viel hij in een diepe slaap. De volgende morgen was hij volledig genezen; zijn huid was helemaal gaaf en zijn leven nam een heel nieuwe wending. Hij werd herenigd met zijn zoon. Ik sprak met Ajay Gohill tijdens een dienst in onze kerk. Hij zei: “Ik leef elke dag voor Jezus.”
 
Het leven gaat niet altijd van een leien dakje. We krijgen allemaal te maken met problemen en tegenslagen. Wat je moeilijkheden ook zijn vandaag, God kan je redden. In de gedeelten voor vandaag zien we voorbeelden van problemen in de vorm van valstrikken, beproevingen en verleidingen en lezen we hoe we hiermee om moeten gaan.

1. Valstrikken


David wist wat het was om ziek te zijn: 'In mijn lendenen woedt de koorts, niets aan mijn lichaam is nog gaaf' (v.8). Het waren onder andere deze woorden die Ajay raakten toen hij deze psalm las in het ziekenhuis.
 
David wist ook wat het was om tekort te schieten. God overtuigde hem van zijn zonde: '... zwaar is uw hand op mij neergedaald (...) door mijn zonden. Mijn schuld steekt hoog boven mij uit, als een zware last, te zwaar om te dragen (...) mijn ogen verliezen hun glans' (vv.3-5,11b).
 
En alsof dit nog niet genoeg was, werd David ook nog tegengewerkt. Hij was omgeven door mensen die erop uit waren om hem ten val te brengen. Hij schreef: 'Mijn belagers lokken mij in de val, wie mijn ongeluk willen, spreken dreigende taal, dag in dag uit verspreiden ze leugens' (v.13).
 
David riep tot God toen hij werd geconfronteerd met deze valstrikken, problemen en zijn eigen tekortkomingen. Hij wist dat God hem kon vergeven, hem kon redden, hem kon genezen. Het maakt niet uit wat je tekortkomingen zijn, welke problemen je hebt, je kunt ze altijd bij God brengen in gebed.


Heer, vandaag roep ik tot U, vergeef me mijn zonden, genees mijn lichaam en red me uit de valstrikken die anderen voor me zetten.
 

2.  Beproevingen


In een bepaald opzicht is iedereen die je ontmoet en elke situatie waarin je belandt een soort test. Hoe reageer je op mensen om je heen die je nodig hebben en hoe reageer je op de situaties waarin je terechtkomt?
 • De nood van andere mensen

  Ik ging voor bij de begrafenis van een jongeman die op dertigjarige leeftijd was gestorven aan kanker. Ik zag zijn moeder naast de kist van haar enige zoon staan. We waren al meer dan dertig jaar met haar bevriend. Jezus zag de vrouw in het gedeelte voor vandaag in vergelijkbare omstandigheden en ik begrijp heel goed dat 'hij door medelijden [werd] bewogen' (v.13).

  Jezus had de macht en het gezag om haar zoon op te wekken uit de dood, maar Hij had ook moed nodig om naar voren te komen en het geloof om het daadwerkelijk te doen.

  We moeten allemaal werken binnen de grenzen van ons eigen geloof. Het kan een beproeving zijn om te reageren op een dergelijke situatie. Als je het verkeerd aanpakt, kan dit desastreuze gevolgen hebben. Ik zou niet aanraden om te doen wat Jezus deed, tenzij je zijn gezag, macht, geloof en een rechtstreekse instructie van God hebt. Maar we moeten wel de juiste woorden zoeken en op de juiste manier reageren op de nood van andere mensen. Wat we ook doen, we moeten het doen uit 'medelijden'.

  Jezus kan zeggen: 'Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt' (v.22). Dit kun jij waarschijnlijk niet allemaal zeggen, maar je kunt wel bidden voor de zieken en ook zeker het goede nieuws vertellen aan de armen.
   
 • Kritiek

  Jezus deed veel buitengewone, wonderbaarlijke en ingrijpende dingen. Toch werd Hij niet door iedereen geaccepteerd. De religieuze leiders van die tijd 'verwierpen het plan van God' (v.30) en uitten valse beschuldigingen tegen Johannes de Doper en Jezus.

  Ook de manier waarop je reageert op kritiek is een test. Jezus zei: 'Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen: “Hij is door een demon bezeten.” De Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen: “Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars” ' (vv.33-34).

  Jezus zegt dat het bijna onmogelijk is om kritiek te vermijden. Aristoteles heeft gezegd dat als je kritiek wilt vermijden, je niets moet doen, niets moet zeggen en niets moet zijn! Wat je ook doet, er zullen altijd mensen zijn die er iets op aan te merken hebben, maar Jezus liet zich niet uit het veld slaan door kritiek. Hij zegt: 'En toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld' (v.35). Misschien bedoelt Hij dat, uiteindelijk, de wijsheid (en wat Jezus doet) in het gelijk zal worden gesteld door de resultaten en dat de praktijk het zal uitwijzen. Jezus en Johannes de Doper waren heel verschillend, maar ze waren allebei 'kinderen van de wijsheid'.
   

Heer, help me vandaag om voor iedereen die ik ontmoet de juiste woorden te vinden, om het goede nieuws te brengen, om medelijden te hebben en om andere mensen te dienen, zoals Jezus dat deed.
 

3. Verleidingen


De gebeurtenissen waarover we vandaag lezen, zijn een 'afschrikwekkend voorbeeld' (26:10). Als Paulus schrijft over verleidingen (1 Korintiërs 10) verwijst hij naar dit gedeelte van het boek Numeri. Hij zegt dat wat hier geschreven staat een 'voorbeeld' is, of een 'les' om ons te 'waarschuwen'.
 
'Voor ons zijn die verhalen over de Israëlieten een waarschuwing. Als je vindt dat je een sterk geloof hebt, moet je oppassen dat je geen verkeerde dingen doet' (1 Korintiërs 10:11b-12, BGT).
 
Waar worden we voor gewaarschuwd? Wat zijn deze verleidingen?
 • Hekserij

  'Waarzeggerij' is dat je bovennatuurlijke, magische krachten raadpleegt (die niet van God zijn) om iets te weten te komen of iets te laten gebeuren. Hedendaagse voorbeelden hiervan zijn horoscopen, tarotkaarten, waarzeggers, Ouija-borden, handlezen en dergelijke. Mensen willen graag weten wat er gaat gebeuren. Vooral in tijden van nood hebben mensen de neiging hun toevlucht te nemen tot deze verkeerde methoden.

  Bileams leven was een vreemde smeltkroes. Soms handelde hij uit inspiratie door 'de geest van God' (Numeri 24:2). Hij uitte een van de grote messiaanse profetieën: 'Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël (...) uit Jakob staat een heerser op' (vv.17b-19; zie ook Matteüs 2:1-10). Jezus noemt zichzelf de 'stralende morgenster' (Openbaring 22:16).

  Toch komt Bileam er niet goed af in het Nieuwe Testament. En hier zien we waarom. Hij was een waarzegger. Hij kreeg een 'waarzeggersloon' (Numeri 22:7, HSV) en werd 'vorstelijk' beloond voor zijn waarzeggerij (24:11, GNB). De keren dat hij zich liet leiden door de geest van God waren de uitzondering. Er waren tijden dat 'hij het uit zijn hoofd [liet] om gebruik te maken van waarzeggerij zoals hij daarvoor vaak had gedaan' (v.1, HB).
   
 • Losbandigheid

  De mensen werden verleid tot seksuele losbandigheid: '... het volk [begon] hoererij te bedrijven met de dochters van Moab' (25:1, HSV). Ze werden allemaal in de val gelokt (v.18, GNB). God strafte hen en vooral een van hun leiders, Zimri, 'die aan het hoofd van een Simeonitische familie stond' (v.14). Seksuele losbandigheid is een verleiding waaraan ook leiders van de kerk blootstaan. Als leiders bezwijken is het nog erger en schadelijker, mede omdat zij invloedrijk zijn.
   
 • Afgoden

  Het volk bleef niet trouw aan God. Ze vereerden andere goden en bogen voor hen. Ze vereerden de Baäl van de Peor (vv.3,5). Afgoderij is niet beperkt tot beelden van andere goden. Afgoden nemen de plaats van God in. Het zijn schepsels die we dienen en het belangrijkste vinden in ons leven, in plaats van de schepper zelf te dienen (zie Romeinen 1:25).
Paulus waarschuwt ons voor het gevaar om te bezwijken voor dezelfde verleidingen en geeft ons de volgende bemoediging mee:

'U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan' (1 Korintiërs 10:13).


Vader, help me om weerstand te bieden aan de verleidingen van de vijand. Laat me nooit iets doen dat de naam van Jezus te schande maakt. Laat mij uw naam verheerlijken in alles wat ik doe.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 7:11-35

Hier zien we de uitzonderlijke macht en het bijzondere medelijden van Jezus. Deze moeder, die zojuist haar zoon had verloren, was ook weduwe. Ze had al veel verdriet gehad bij de dood van haar man. Ze zou waarschijnlijk ook haar inkomsten en bezit verliezen, omdat er niemand was om voor haar en haar familie te zorgen. De verzorgingsstaat bestond niet.

 

Wat moet ze verschrikkelijk blij zijn geweest toen Jezus haar zoon opwekte uit de dood en aan haar teruggaf.

 

Vers van de dag
Lucas 7:13

'Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen...'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.