Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Gods weldaden

26 augustus - dag 238

Pasgeleden vond ik een van mijn gebedsdagboeken terug waarin ik heb bijgehouden hoe en wanneer mijn gebeden werden verhoord toen ik net christen was geworden.
 
Op 26 september 1976 had ik het volgende geschreven over een gebed voor mijn moeder: 'Heb de Heer gevraagd om haar te verlossen van haar slapeloosheid.' (Ik had haar niet verteld dat ik voor haar had gebeden.) Precies drie maanden later, op 26 december 1976, schreef ik dat mijn moeder 'zegt dat ze de laatste weken beter heeft geslapen dan de afgelopen vier jaar en dat het probleem is verdwenen'.
 
Het is natuurlijk onmogelijk om bewijs te leveren voor het christendom op basis van gebeden die verhoord zijn, omdat er altijd cynici zullen zijn die zeggen dat dat toeval is. Maar William Temple, voormalig bisschop van Canterbury, zegt: “Als ik bid, grijpt het toeval in. Als ik niet bid, niet.” Het cumulatieve effect van verhoorde gebeden is dat ons geloof in God er sterker van wordt.
 
De afgelopen twintig jaar heb ik in de kantlijn naast het gedeelte voor vandaag mijn gebeden geschreven voor het komende jaar. Ik verbaas me erover hoe God zoveel van mijn gebeden heeft verhoord. Het is zo gemakkelijk om te vergeten dat je gebeden verhoord zijn. Het is zo gemakkelijk om zegeningen te vergeten.
 
David zegt tegen zichzelf in de psalm voor vandaag dat hij de 'weldaden' van God niet mag vergeten (Psalm 103:2). Veel mensen hechten veel belang aan de extra's die ze krijgen van hun werkgever of de overheid. Hoe zit het eigenlijk met de extra's die we krijgen van onze liefhebbende Vader in de hemel?

1. Dank God voor al zijn weldaden en vergeet ze niet

Er is zoveel om God voor te danken en te loven. David lijkt tegen zichzelf te praten en zichzelf aan te sporen: 'Met hart en ziel wil ik de HERE prijzen en Zijn heilige naam loven. Mijn ziel, prijs de HERE en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan' (vv.1-2, HB).
 
David had in zijn leven veel moeilijkheden gekend, zoals zonde en ziekte (v.3). Net als Paulus (2 Korintiërs 1:3) begint hij desalniettemin met lofprijzing en noemt Gods weldaden.

 • Vergeving

  God vergeeft je alle schuld (Psalm 103:3): 'Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld' (v.10); 'Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd' (v.12).
   
 • Genezing

  God 'geneest al uw kwalen' (v.3b). Ooit zullen we volledig genezen zijn. We kunnen hier nu al iets van zien als God ons geneest, direct of op bovennatuurlijke wijze. Daarnaast heeft God ons een immuunsysteem gegeven, antistoffen en het zelfhelende vermogen van ons lichaam.
   
 • Verlossing

  God '... die uw leven verlost van het verderf' (v.4a, HSV). Je bent nooit onbereikbaar voor Gods verlossing.
   
 • Liefde

  '... hij kroont u met trouw en liefde' (v.4b): 'Onmetelijk is zijn goedheid voor wie hem vereren, onmetelijk als de hemel.' (v.11, GNB).
   
 • Overvloed

  '... hij overlaadt u met schoonheid en geluk' (v.5a).


Heer, ik loof U om al uw weldaden: om uw vergeving en genezing, om uw verlossing, om uw liefde en trouw en om de overvloed aan schoonheid en geluk.
 

2. Heb oog voor de goede dingen, zelfs in tijden van ellende en wanhoop

Heb je iemand verloren? Heb je gezondheidsproblemen? Ga je gebukt onder geldzorgen of andere zorgen? Heb je te maken met veel tegenwerking of kritiek? Ben je teleurgesteld?
 
Paulus was de grondlegger van de gemeente in Korinte. In deze heel persoonlijke brief laat hij zien dat hij een leider is. Hij toont zijn gevoelens als een man van vlees en bloed die bekend is met ellende (v.4), lijden (vv.5–8), tegenspoed (v.8), druk (v.8). Het woord dat hij in vers 8 gebruikt betekent dat hij een groot gewicht moest dragen.
 
Hij was wanhopig geweest (v.8), had het gevoel gehad dat er een doodvonnis over hem was uitgesproken (v.9) en was in doodsgevaar geweest (v.10). Hij was niet alleen daadwerkelijk vervolgd, maar hij was ook bekritiseerd, belachelijk gemaakt, ziek geweest, depressief geweest, hij had mensen om zich heen verloren, was onrechtvaardig behandeld, was teleurgesteld, had blootgestaan aan verleidingen en had ruzie gehad met de mensen om hem heen.
 
Winston Churchill heeft gezegd: “Een pessimist ziet problemen bij elke mogelijkheid, een optimist ziet mogelijkheden bij elk probleem.” Volgens deze definitie was Paulus absoluut een optimist!
 
Hij begint zijn brief met lofprijzing, niet vanwege de problemen, maar vanwege al het goede dat uit die problemen is voortgekomen. Wat zijn deze goede dingen? Hoe kunnen jij en ik het goede zien in elk probleem?

 • Je zult getroost worden

  'De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft' (vv.3-4). Het woord dat is vertaald als 'troost' betekent bemoedigen, opvrolijken en met je meelopen. God is 'de Vader die zich over ons ontfermt' (v.3). Hij blijft niet op een afstand staan. Hij loopt en lijdt met ons mee. Zijn Heilige Geest is de 'Trooster' (Johannes 14:26, HSV).
   
 • Je zult anderen helpen

  Als je nu een moeilijke tijd doormaakt, lijkt dit misschien niet veel troost te bieden, maar er komt een dag dat jij andere mensen zult troosten: 'Steeds als ik het moeilijk heb, geeft God mij nieuwe moed. Daardoor kan ik andere christenen die het moeilijk hebben, ook nieuwe moed geven. De moed die God mij geeft, geef ik door' (2 Korintiërs 1:4, BGT). Mensen die het nodige hebben meegemaakt, zijn vaak de beste hulpverleners.
   
 • Je zult veranderen

  Tegenspoed geeft ons moed en volharding (v.6). Net als goud wordt geraffineerd met vuur en een wijnrank wordt gesnoeid om meer vrucht te dragen, zo krijgen wij door moeilijkheden meer geduld, uithoudingsvermogen, volharding en standvastigheid. Door moeilijkheden wordt je karakter gevormd.
   
 • Je zult niet alleen zijn

  Paulus schrijft: 'We weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt' (v.7). Het woord dat hij gebruikt voor 'delen' is afgeleid van het Griekse woord koinonia, dat wordt gebruikt om de hechtst mogelijke band te beschrijven. In tijden van nood voelen we ons als het goed is heel nauw met elkaar verbonden als we elkaar troosten en bemoedigen; we delen in elkaars moeilijkheden (v.7).
   
 • Je zult leren om op God te vertrouwen

  Als alles goed gaat, denken we al snel dat we het allemaal wel alleen kunnen. Maar als het fout gaat en we ons geen raad meer weten, worden we gedwongen om op God te vertrouwen. Paulus zegt: 'God wilde me juist leren om niet op mezelf te vertrouwen, maar alleen op hem' (v.9, BGT).
   
 • Je zult gered worden

  Paulus schrijft: 'God heeft mij gered van de dood, en hij zal mij opnieuw redden. Ja, hij zal mij telkens weer redden. Daar vertrouw ik op' (v.10, BGT). God heeft je in het verleden gered en daarom mag je erop vertrouwen dat Hij je ook in de toekomst zal redden.
   
 • Jouw gebeden helpen anderen

  Gebed heeft kracht. God verhoort gebeden. Een van de beste manieren om andere mensen te helpen is door voor hen te bidden: 'Want God zal mij redden, juist omdat er zo veel christenen voor mij bidden. En dan zal iedereen God danken om wat hij voor mij gedaan heeft' (v.11, BGT). Als je gebeden worden verhoord, zal God worden gedankt en vereerd.
   

Heer, help me om het goede te zien in elk probleem. Laat me uw troost ervaren en leren om niet op mezelf te vertrouwen, maar op U. Heer, ik smeek U om hulp...
 

3. Laat Gods weldaden niet naar je hoofd stijgen

Goede tijden kunnen je geloof net zozeer op de proef stellen als slechte tijden. Abraham Lincoln, die als president van de Verenigde Staten wist wat macht was, heeft gezegd: 'Bijna iedereen kan tegenspoed weerstaan, maar als je iemands karakter op de proef wilt stellen, moet je hem macht geven.'
 
Uzzia begon zo goed. Hij was pas zestien toen hij koning werd (26:1). 'Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER’ (v.4a). Hij deed 'zijn best zoveel mogelijk naar Gods wil te leven' (v.5a, HB). 'Zolang de koning deed wat God van hem verlangde, ging alles voorspoedig' (v.5b, HB). 'God steunde hem' (v.7). Hij werd beroemd en machtig (v.8).
 
Zolang hij zich naar de Heer richtte, verhoorde God zijn gebeden, steunde hem en liet hem slagen in alles wat hij ondernam.
 
Maar het liep allemaal gruwelijk mis toen hij steeds machtiger werd (v.15c). Roem, succes en macht kunnen gemakkelijk naar ons hoofd stijgen. Het gevaar van hoogmoed en arrogantie ligt op de loer.
 
'Toen Uzzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig, en dat leidde tot zijn ondergang' (v.16). Hij deed wat uitdrukkelijk verboden is in de Schriften (zie Numeri 16:40; 18:7), ondanks het feit dat veel vooraanstaande mannen hem waarschuwden (2 Kronieken 26:18). Hij luisterde niet naar hen, maar 'ontstak in woede' (v.19a). Dit is een waarschuwing: Laat succes niet naar je hoofd stijgen. Blijf op God vertrouwen en blijf Hem gehoorzaam.
 

Heer, help me om U te blijven loven, om op U te blijven vertrouwen en om altijd mijn best te doen om naar uw wil te leven.
 

Pippa's bijdrage

2 Korintiërs 1:3-4


'Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en 'Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft.'
 
Helaas blijven wij niet gespaard voor de moeilijkheden van het leven. Maar wij hebben een Vader die zich over ons ontfermt en die ons altijd troost. Hij troost ons niet af en toe, maar geeft ons moed in al onze ellende.
 

Vers van de dag
Psalm 103:2

'Mijn ziel, prijs de HERE en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.