Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Je kostbaarste bezit 

25 oktober - dag 298

Op zijn sterfbed vroeg de schrijver, historicus en dichter Sir Walter Scott (1771–1832) aan zijn goede vriend en schoonzoon J.G. Lockhart (de man die later zijn levensverhaal zou schrijven): “Wil je me voorlezen uit het Boek?” Lockhart vroeg zich af welk boek hij bedoelde want hij had er zo veel geschreven. En dus vroeg hij: “Welk boek?”
 
“Welk boek?”, reageerde Scott, “er is maar één boek en dat is de Bijbel.” In zijn laatste momenten op aarde vond hij moed en troost in wat God hem te zeggen had. Zijn laatste woorden gingen over zijn kostbaarste bezit.
 
We weten niet precies wat de laatste woorden van Paulus waren. We weten wel wat de laatste woorden zijn die hij heeft opgeschreven, want die lezen we in het gedeelte voor vandaag. Aan het einde van zijn brief schrijft hij: '... het moment waarop ik heenga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden' (2 Timoteüs 4:6b-7). We zien zijn grote liefde voor Jezus Christus en zijn woord. Zijn hele leven had hij zich ingespannen om andere mensen het goede nieuws over Jezus te vertellen. Met zijn laatste woorden moedigt hij Timoteüs aan hetzelfde te doen.
 

1. Hou van Gods woorden

Zonder God heeft het leven geen zin. Als we Gods woord lezen, begrijpen we de zin en het doel van ons leven: 'Een genot zijn mij uw woorden (...) Ik heb begrepen wat u ons opdraagt' (v.103-104, GNB). Niets is belangrijker of waardevoller dan het woord van God.
 
Bij haar kroning kreeg koningin Elisabeth II een exemplaar van de Bijbel aangereikt met de woorden: “Wij bieden u dit Boek aan, het waardevolste dat deze wereld te bieden heeft.”
 
De psalmdichter schrijft: 'Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten' (v.97). Hij schrijft: 'Ik geniet als ik uw woorden hoor. Dat is voor mij het allermooiste' (v.103, BGT).
 
Als je van Gods woord houdt en erover nadenkt, geeft dit je wijsheid (v.98), verstand (v.99) en inzicht (vv.100,104): 'Ik begrijp meer dan alle leraren' (v.99a, BGT). Het zorgt ervoor dat je niet op het verkeerde pad terechtkomt en geen slechte dingen doet (v.101, NBV,BGT).
 

Heer, dank U dat uw woorden mij wijsheid, verstand en inzicht geven. Help mij om te houden van uw woorden, erover na te denken en ze te gehoorzamen.
 

2. Geef Gods woorden door

Paulus roept ons dringend op om de boodschap te verkondigen (v.2a). Dit gedeelte staat vol praktische adviezen over hoe je dit aanpakt.

 • Doe mee

  Paulus vraagt Timoteüs dringend het woord van God door te geven (v.2, HB). Zijn opdracht aan Timoteüs is om te evangeliseren en te verkondigen. Volgens het Nieuwe Testament geldt deze opdracht voor alle christenen.
   
 • Praat over Jezus

  Paulus zegt dat Timoteüs 'het Woord' moet prediken (v.2a, HSV). Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is 'logos'. Dit is hetzelfde woord dat wordt gebruikt voor Jezus in Johannes 1:1. Het goede nieuws gaat over Jezus.

  Bij het woord 'prediken' of 'verkondigen' denken we vaak aan iemand in een toga die een groep overtuigde gelovigen toespreekt in een kerkgebouw. Het woord dat Paulus hier gebruikt betekent een heraut die een boodschap overbrengt die de koning hem heeft meegegeven. Het is een boodschap die uiterst relevant en actueel is. Je bent dan misschien geen 'prediker', maar je kunt wel heraut zijn van het goede nieuws over Jezus.
   
 • Bereid je goed voor

  Het is belangrijk dat je goed voorbereid bent en klaarstaat om elke kans die God je geeft aan te grijpen om te praten over je geloof. Paulus schrijft: '... of het nu uitkomt of niet' (2 Timoteüs 4:2). Je moet dus altijd klaarstaan. De woorden die Paulus in vers 2 gebruikt hebben een militaire bijklank. Hij zegt: “Blijf op je post.” Doe je plicht. Wees waakzaam. Sta klaar.
   
 • Spreek de hele persoon aan

  De boodschap van Paulus is holistisch. Ten eerste doet het een beroep op het verstand ('blijf nuchter', v.5, HSV). Hij zegt 'wijs terecht' (v.2), wat ook vertaald kan worden als 'bewijs'. We krijgen de opdracht om het evangelie gedegen te onderwijzen; '... blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist' (v.2). Als we het evangelie vertellen, moet het altijd ergens over gaan. Paulus' boodschap is gebaseerd op bewijs en redeneringen. Paulus zegt zelfs tegen Timoteüs: 'blijf nuchter' (v.5, HSV), oftewel houd je hoofd erbij.

  Ten tweede doet hij een beroep op het hart en het geweten. Hij zegt: 'berisp' (v.2, WV), 'vermaan' (v.2). Verstand alleen is niet genoeg, ook ons gevoel moet veranderen.

  Ten derde doet hij een beroep op de wil: '... je moet mensen ook nieuwe moed geven met je uitleg. Doe dat met veel geduld' (vv.1-2, BGT). Dat betekent dat je je geduld niet moet verliezen, niet moet wanhopen en nooit moet denken dat iemand niet meer te redden is.
   
 • Blijf de waarheid spreken

  Soms kom je wel eens in de verleiding om de inhoud van je boodschap aan te passen aan wat je publiek wil horen of aan wat jij denkt dat je publiek zal aanspreken. Je moet de boodschap die je gekregen hebt echter altijd ongewijzigd doorgeven. Er zijn mensen die de voorkeur geven aan 'geestelijk junkfood' (pakkende meningen die hun verbeelding prikkelen) boven de 'gezonde leer' (v.3, WV). Geef daar niet aan toe en blijf de waarheid van het evangelie verkondigen.
   
 • Hou vol

  Paulus schrijft aan Timoteüs: 'Doe je werk als boodschapper van het goede nieuws. En voer die taak goed uit' (v.5c, BGT). Het is je verantwoordelijkheid naar God om andere mensen over het geloof te vertellen. Jezus komt terug om te oordelen en te heersen (v.1). Wat je nu doet, heeft eeuwige gevolgen. Je zult verantwoording moeten afleggen.

  Daarom moet je bereid zijn om je lijden te aanvaarden (v.5). Als je deze boodschap verkondigt, krijg je te maken met mensen die je niet begrijpen en je woorden verkeerd uitleggen of je woorden in de mond leggen. Paulus was in de steek gelaten door Demas (v.10). Hij was hevig tegengewerkt door Alexander, de kopersmid, die hem veel kwaad had gedaan (v.14). Toen hij dit het hardst nodig had, kwam er niemand voor Paulus op (v.16a).

  Geef nooit op. Luister naar de woorden die Paulus schrijft aan Timoteüs alsof ze aan jou gericht zijn: 'Breng anderen tot Jezus Christus' (v.5, HB). Dat is wat Paulus deed. Hij was bereid om te worden uitgegoten als een plengoffer (v.6, HSV).

  Hij zegt tegen Timoteüs: 'Binnenkort komt er een einde aan mijn leven. Mijn leven is een offer voor God geweest. Ik heb gevochten voor het ware geloof. Ik heb de opdracht die ik van God gekregen heb, helemaal uitgevoerd. En ik heb mijn geloof niet verloren. Het enige waar ik nog op wacht, is het eeuwige leven. Dat zal de Heer mij als beloning geven op de dag dat hij komt als rechtvaardige rechter. Dan geeft hij het eeuwige leven niet alleen aan mij, maar aan alle mensen die naar zijn komst verlangd hebben' (vv.6-8, BGT).
   
 • Weet dat de Heer aan jouw kant staat

  Bij alle weerstand en problemen is er één ding dat het verschil maakt: '... de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven' (v.17). Dat heeft Hij gedaan 'om door mij de prediking van het evangelie te voltooien, zodat alle volken ervan hebben gehoord' (v.17, WV). Paulus treedt de toekomst vol vertrouwen tegemoet, ook al hangt de doodstraf hem boven het hoofd (v.18). Zijn grootste wens voor Timoteüs en de andere gelovigen is dat zij een hechte band met Jezus hebben. Zijn laatste woorden zijn: 'De Heer zij met je. Genade zij met jullie' (v.22).
 

Heer, dank U dat ik er niet alleen voor sta als ik andere mensen het goede nieuws over Jezus vertel; U bent bij me met uw Geest. Help me om het evangelie getrouw te verkondigen, de goede strijd te strijden en vol te houden tot het eind. Help me om nooit mijn geloof te verliezen.
 

3. Verkondig Gods woorden

Voel je je wel eens machteloos? Heb je wel eens het gevoel dat je niets aan je situatie kunt veranderen? Soms lijkt het wel alsof de krachten die samenspannen tegen God en zijn volk veel sterker zijn dan wij. Dat was de situatie in de tijd van Jeremia. Het volk van God stond tegenover het machtigste rijk van die tijd: Babylonië.
 
In deze moeilijke tijd bleef Jeremia het woord van de Heer verkondigen, tot het einde van zijn leven (vv.25-26,39,48,52-53,57-58). We hebben de laatste woorden van Paulus gelezen. Nu lezen we de laatste woorden van Jeremia: 'Hier eindigen de woorden van Jeremia' (v.64, BGT).
 
Dit was de boodschap van Jeremia: God is almachtig. 'Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht' (v.15). Deze almachtige God helpt jou: 'Ik neem het voor jullie op' (v.36b, GNB). Hij zegt: 'Verlies de moed niet' (v.46a, GNB).
 
Het Babylonische rijk, dat destijds zo machtig leek, stond op het punt ineen te storten, net als alle andere wereldrijken voor en na hen. Het volk van God overleefde niet alleen, het groeide en werd welvarend.
 
Jeremia schreef de boodschap op een boekrol. Hij gaf opdracht om deze hele boekrol voor te lezen (v.61). Jeremia was een trouwe profeet die het woord van de Heer hoorde en het bleef doorgeven, zijn hele leven lang.


Heer, dank U dat de boodschap van Jezus mijn leven heeft veranderd. Dank U dat ik het voorrecht heb om te zien hoe deze boodschap ook het leven van zoveel andere mensen verandert. Help me om uw woorden vrijmoedig te spreken, mijn hele leven lang tot aan het einde toe.
 

Pippa's bijdrage

2 Timoteüs 4:6-8


'Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.'
 
Ik hoop dat ik aan het eind van mijn leven kan zeggen dat ik drie dingen heb gedaan:
de strijd gestreden
de wedstrijd uitgelopen
het geloof behouden.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.