Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Maak je niet druk, laat God zijn werk maar doen 

14 januari - dag 14

Joyce Meyer schreef een tweet: 'Maak je niet druk, laat God zijn werk maar doen.' Het is een hele troost als je weet dat een liefhebbende God alles wat er gebeurt in de hand heeft.
 
Als er iets helemaal verkeerd is gegaan zegt bisschop Sandy Millar: “De Heer regeert.”
 
In de Bijbel wordt God vaak de Heer genoemd. Joyce Meyer en Sandy Millar laten, weliswaar op heel verschillende manieren, zien dat zij een rotsvast vertrouwen hebben in de heerschappij van God.
 
Als God de Heer is en alles in de hand heeft, betekent dat dan dat je zelf niet meer verantwoordelijk bent voor je daden? Betekent dit dat je geen 'vrije wil' hebt? De Bijbel houdt ons dit allebei voor: de uiteindelijke heerschappij van God, maar tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid en de vrije wil van de mens.

1. Vertrouw op God de Heer

God heeft alles in de hand: de Heer regeert (v.8). 'Hij bestuurt de wereld naar recht en wet, alle volken berecht hij eerlijk' (v.9). Dit is enorm bemoedigend en geruststellend. We zullen in dit leven wellicht nooit weten waarom God bepaalde afschuwelijke dingen laat gebeuren.
 
Vertrouw op de heerschappij van God en blijf geloven dat Hij je nooit in de steek zal laten: 'Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER' (v.11).
 
Blijf drie dingen doen:

 • Lofprijzen

  'Zing voor de HEER die zetelt op de Sion' (v.12a)
   
 • Verkondigen

  'Maak aan de volken zijn daden bekend' (v.12b)
   
 • Bidden

  'Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood' (v.10, NBG); 'de noodkreet van de nederigen vergeet hij niet' (v.13b).
   

Heer, dank U dat U mijn noodkreten niet vergeet en dat ik op U kan vertrouwen. Dank U dat ik mij niet druk hoef te maken en U uw werk kan laten doen.
 

2. Neem de uitnodiging aan om te wandelen met Jezus

De leer van Jezus is fascinerend. In het eerste stuk van het gedeelte voor vandaag lijkt Hij te zeggen dat het toch nooit goed is, wat je ook doet. Johannes de Doper was een asceet (iemand die zich wijdt aan vrome boetedoening) en werd ervan beschuldigd dat hij door een demon was bezeten. Maar Jezus ging naar feesten met allerlei mensen en raakte bevriend met mensen die de naam hadden onguur en onaangenaam te zijn. Hij werd ervan beschuldigd een veelvraat en dronkaard te zijn en een vriend van tollenaars en zondaars (v.19).
 
Wat we ook doen, het kan altijd verkeerd worden opgevat. Maar Jezus voegt hieraan toe: 'En toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld' (v.19). Ik denk dat dit betekent dat we gewoon het goede moeten doen en ons geen zorgen moeten maken over wat anderen hiervan denken. 'De praktijk zal wel uitwijzen of u gelijk hebt!' (v.19, HB).
 
Vervolgens verwijt Hij steden waar Hij geweest is en waar Hij wonderen heeft verricht dat ze niet tot inkeer of geloof zijn gekomen. Hij zegt dat hun zonde erger is dan de zonde van Sodom (v.24). De zonde van ongeloof is misschien wel de ergste van allemaal.
 
Uit het vervolg blijkt dat Jezus geloofde in voorbeschikking (dat God alles wat gebeurt al heeft bepaald) en in vrije wil. In zijn leer bestaan ze naast elkaar. Dit is een paradox. Deze twee schijnbaar tegenstrijdige dingen zijn allebei waar.
 
Het is niet 50% voorbeschikking en 50% vrije wil. Jezus zegt dat we 100% voorbeschikt zijn en dat we 100% vrije wil hebben. Dit lijkt onmogelijk, maar God heeft de macht om de menselijke vrijheid te overstijgen en toch intact te laten. Dit is zichtbaar in de menswording: Jezus is 100% God en 100% mens, Hij is volledig God en volledig mens.

 • Voorbeschikking

  'Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren' (v.27).

  Waarom God zich wel aan de een, maar niet aan de ander openbaart is een mysterie. Het is in ieder geval niet gebaseerd op wijsheid of verstand. Soms zien de slimste intellectuelen het niet: 'u [hebt] deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen (...) gehouden' (v.25). En soms begrijpen mensen met weinig scholing, 'eenvoudige mensen' (v.25) en kleine kinderen Jezus wonderbaarlijk goed.
   
 • Vrije wil

  Jezus zegt: 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven' (v.28, HSV). Jezus nodigt iedereen uit naar Hem toe te komen. Niemand wordt uitgesloten. De uitnodiging geldt voor iedereen. We hebben allemaal de keuze of we de uitnodiging aannemen of afslaan.

Ik kan maar moeilijk vat krijgen op deze paradox. Met het volgende beeld vind ik het iets makkelijker. Stel je een kamer voor met een deur. Aan de buitenkant staat boven de deur: 'Kom naar Mij toe, allen (v.28, HSV). Met andere woorden: iedereen wordt uitgenodigd in de kamer te komen. Als je in de kamer bent, staat aan de binnenkant boven de deur 'wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren' (v.27b).
 
Met andere woorden: de vrije wil is een leer voor iedereen. Niemand kan zeggen: “Ik word geen christen omdat ik niet uitverkoren ben.” De uitnodiging is gericht aan ons allemaal. Aan de andere kant is voorbeschikking een leer die zekerheid geeft aan mensen die christen zijn. Als je de uitnodiging hebt aangenomen en naar binnen bent gegaan, mag je weten dat God je heeft uitgekozen en dat Hij je daarom niet meer loslaat.
 
Ik vind het mooi dat in een wereld vol stress, met zoveel mensen die 'vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan', Jezus je rust belooft. Hij biedt aan je last op Zich te nemen en jou zijn last te geven, die zacht is en licht.
 
Een juk (een werktuig dat Jezus wel gemaakt moet hebben toen Hij werkte als timmerman) is een houten werktuig waarin twee dieren, meestal ossen, bij de nek aan elkaar werden vastgemaakt om samen een ploeg of wagen te trekken. Het juk was bedoeld om de last gemakkelijker te kunnen dragen. Ik vind dit zo'n mooi beeld voor het wandelen met Jezus die onze last deelt en ervoor zorgt dat we onze moeilijkheden beter kunnen dragen, dat onze strijd gemakkelijker en lichter wordt.
 
Jezus is geen slavendrijver. Als je zijn plan voor je leven uitvoert, draag je weliswaar een last, maar deze is niet zwaar, moeilijk, scherp of drukkend, maar comfortabel en aangenaam. Als je doet wat Hij van je vraagt, geeft Hij je de kracht en de wijsheid om dit te doen en draag je zijn last samen met Hem. Natuurlijk krijg je te maken met uitdagingen en problemen, maar deze zullen lichter zijn en makkelijker te dragen.
 
Jezus zegt tegen je: “Ben je moe? Uitgeput? Heb je het helemaal gehad met religie? Kom dan naar Mij. Ga met Mij op pad en Ik geef je je leven terug. Ik zal je laten zien wat echte rust is. Ga met Mij mee en volg mijn voorbeeld, dan doen we het samen. Leer het ongedwongen ritme van barmhartigheid. Ik laat je niets doen dat te moeilijk voor je is of niet bij je past. Blijf bij Mij en ik leer je vrij en licht door het leven te gaan.” Maak je niet druk, laat God zijn werk maar doen.
 

Heer, dank U dat U mij rust voor mijn ziel belooft. Vandaag kom ik bij U. Ik geef U mijn last ...
 

3. Kijk hoe God zijn doel bereikt

God bereikt zijn doel ondanks onze zwakheid, kwetsbaarheid en zonde. Jakob was een bedrieger. We oogsten wat we zaaien. Hij zaaide bedrog en hij oogstte bedrog van Laban (29:25b). Hierna ging hij door met bedriegen (30:37-43). Dit is een bijzonder verhaal over bedrog, ontrouw en onbetrouwbaarheid.
 
En toch bereikt God, ondanks al dit gekonkel, de doelen die Hij voor de hoofdpersonen had uitgestippeld. Hij bereikt zijn doel voor Israël, voor de geboorte van zijn Zoon Jezus en voor de toekomst van het volk van God.
 
De geboorte van de kinderen van Jakob ging gepaard met heel wat menselijke zonde en teleurstelling (29:31-30:21). En toch werkte God aan zijn plannen voor de twaalf stammen van Israël. Rachels gebed werd uiteindelijk verhoord met de geboorte van Jozef (30:22).
 
God stuurde hun leven en zo kun je er ook van op aan dat Hij jouw leven stuurt. 'Wij weten dat God alles tot een goed einde brengt voor wie hem liefhebben, voor hen die hij besloten heeft te roepen' (Romeinen 8:28, GNB). Maak je dus niet druk, laat God zijn werk maar doen.
 

Heer, dank U wel dat U zelfs zwakke, kwetsbare en zondige mensen zoals ik gebruikt. Dank U dat U van me houdt zoals ik ben, dat U te veel van mij houdt om me te laten zoals ik ben.
 
Help me om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven en tegelijkertijd te vertrouwen op uw heerschappij.
 

Pippa's bijdrage

Genesis 29:1-30:43


Ik lees deze hoofdstukken van Genesis graag. Het verhaal is beter dan een soapserie. Wat zou er nu weer gebeuren?
 
Het is opvallend dat Sara, Rebekka en Rachel alle drie moeite hadden om kinderen te krijgen. Dit is bepaald geen nieuw probleem. En toch waren alle kinderen die ze uiteindelijk kregen enorm belangrijk voor Gods plannen met het volk Israël. Wachtte God op het juiste tijdstip of wilde Hij de ouders op de een of andere manier voorbereiden? De meeste kinderen van Jakob lijken te zijn geboren als gevolg van rivaliteit tussen broers en jaloezie. En toch liet God ze niet vallen en wist Hij zijn doelen te bereiken.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.