Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm    Nieuwe Testament     Oude Testament

Zo oogst je veel meer dan je zaait

9 mei - dag 129

Walter Nishioka wist dat de bediening goed was bij het Hawaïaanse hotel waar hij op woensdag altijd brunchte. Hij merkte pas echt hoe goed toen hem iets werd aangeboden dat beslist niet op de kaart stond, namelijk een nier van een van de obers.
 
Meneer Nishioka was een plaatselijke middenstander van 70 jaar. Hij had een ernstige nierziekte en de dokters hadden hem verteld dat hij dringend een niertransplantatie nodig had. Hij had de hoop een geschikte donor te vinden al bijna opgegeven toen de ober, de 52-jarige Jose Rocasa, hem een van zijn eigen nieren aanbood. “Ik had niet lang meer te leven en de dokters hadden gezegd dat het waarschijnlijk niet meer zou lukken om op tijd een geschikte donor te vinden. Maar met deze goede man en veel hulp van boven ben ik nu weer helemaal gezond en springlevend.”
 
Meneer Nishioka kwam al 22 jaar eten in het hotel en al die tijd was hij bediend door meneer Rocasa. Meneer Nishioka was altijd vriendelijk en voorkomend geweest en gaf altijd een goede fooi. “Ik wilde hem gewoon helpen”, zei meneer Rocasa. “We hebben al jaren een vriendschap waarbij hij komt lunchen en ik mijn best doe om het hem zo goed mogelijk naar de zin te maken. En hij is op zijn beurt altijd goed geweest voor mij. Daarom zei ik: “Maak u geen zorgen, ik kan u een nier geven.” ”
 
Meneer Nishioka zaaide vrijgevigheid en oogstte vrijgevigheid.
 
Vandaag zien we dat:

  • Je oogst wat je zaait
  • Je oogst later dan je zaait
  • Je oogst meer dan je zaait

1. Zaai gerechtigheid

In de seksindustrie worden elk jaar meer dan 800.000 mensen verhandeld, vooral vrouwen en kinderen. Naar schatting leven vandaag de dag 30 miljoen mensen in slavernij. We lezen bijna dagelijks over de verschrikkelijke wreedheden van IS en kwaadaardige machthebbers.
 
De psalmdichter spreekt zich uit tegen dit soort onrecht: 'Machtige leiders, zijn jullie eerlijke rechters? Geven jullie een eerlijk oordeel over mensen?' (v.2, BGT).
 
Hij protesteert tegen machthebbers die geen recht spreken (v.2), die in hun hart onrecht bedrijven en wier handen geweld plegen (v.3). Ze zijn geboren leugenaars (v.4). Ze negeren hen die vragen om gerechtigheid, of het nu mensen zijn of God zelf, want ze zijn 'doof als een slang die zijn oren sluit, die niet luistert naar de stem van zijn bezweerders, hoe bedreven zij hun spreuken ook zeggen' (vv.5b-6).
 
Goed bestuur is van vitaal belang voor elke samenleving. Leiders die onrecht zaaien, zullen de verschrikkelijke gevolgen hiervan oogsten. Ze zaaien gif: 'Giftig zijn ze als een bijtende adder' (v.5a). Ze destabiliseren de samenleving en zullen uiteindelijk worden weggevaagd (v.10, HSV). Dat zal alom voor grote opluchting zorgen. Ze oogsten wat ze zaaien. Op dezelfde manier zal de rechtvaardige worden beloond (v.12a). Als we dit principe in de praktijk zien, zeggen we: 'Er is een God' (v.12b).
 
Vaak gaat er na het zaaien heel wat tijd overheen voordat er geoogst kan worden. Zelfs al moeten we wachten tot het laatste oordeel, deze psalm houdt ons voor dat er recht zal worden gedaan. Gods oordeel is goed. Het komt voort uit zijn liefde. God waardeert ieder van ons zo zeer dat Hij het belangrijk vindt dat wij elkaar goed behandelen. Uiteindelijk delft het onrecht het onderspit. Het recht zal zegevieren en de rechtvaardigen zullen 'verheugd' zijn (v.11).
 

Heer, help me om alles in het werk te stellen om gerechtigheid te zaaien in deze wereld. Help me om elk onrecht dat ik zie te bestrijden.
 

2.  Zaai met gulle hand

We kunnen zo veel leren van wat er is gebeurd in het leven van Jezus. Eén ding is het principe dat zij die zaaien met gulle hand ook rijkelijk zullen oogsten.
 
Jezus keek op en zag een grote menigte naar Zich toe komen. Hij vroeg aan Filippus: 'Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen' (vv.5-6a). Geloof is als een spier die groeit als hij wordt uitgerekt.
 
Jezus 'zelf wist al wat hij zou gaan doen' en toch stelde Hij de vraag (v.6b). Dit laat zien dat het goed is om vragen te stellen waarop je het antwoord al weet. Sterker nog, toen ik nog als advocaat werkte, werd mij geleerd om alleen maar vragen te stellen waarop ik het antwoord al wist.
 
'Filippus antwoordde: 'Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.' Een van de leerlingen (...) zei: 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?' ' (vv.7-8).
 
De vrijgevigheid van deze jongen zal altijd worden herinnerd. Jezus heeft maar heel weinig nodig om grote dingen te doen. De jongen gaf alles wat hij had met gulle hand. Het was niet veel,
 
maar in de handen van Jezus werd het vermenigvuldigd. Er waren minstens 5000 mensen die zoveel aten als ze wilden en er bleef nog een heleboel over. Jezus zei: 'Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat' (v.12).  Als je al een Bijbelse grondslag nodig hebt om geen voedsel te verspillen, dan is dit een hele goede. Het is hoe dan ook een schande om goed voedsel weg te gooien.
 
Er wordt wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd om iedereen te kunnen voeden. Toch lijden 870 miljoen mensen (dat is een achtste van de wereldbevolking) aan chronische ondervoeding. Tegelijkertijd wordt ieder jaar bijna een derde van het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd voor menselijke consumptie, weggegooid of verspild. We hebben het over 1,3 miljard ton voedsel! Iedereen, personen en bedrijven, moet Jezus' instructie ter harte nemen: 'Er mag niets verloren gaan' (v.12, GNB).
 
Jezus vermenigvuldigt wat je Hem geeft. Paulus schreef: 'Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten' (2 Korintiërs 9:6).
 
Stel jezelf ten doel om de gulste persoon te zijn die je kent. Wees gul met je geld, je bezit, je tijd en je liefde. Je kunt nooit meer geven dan God. Hoe meer je geeft, hoe meer je zult oogsten en zult kunnen genieten van Gods gunst en zegen over je leven.
 
Direct na deze wonderbare spijziging van 5000 mensen komen de leerlingen in een storm terecht (Johannes 6:18). Jezus vraagt zijn leerlingen om hun geloof, dat is gebaseerd op een heel zichtbaar wonder waardoor aan hun fysieke behoefte werd voldaan, in te wisselen voor een geloof dat bestaat uit volkomen vertrouwen in Hem en zijn woorden.
 
Jezus loopt op wonderbaarlijke wijze naar hen toe over het water. Ze waren bang (v.19). Jezus zegt tegen hen: 'Ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn' (v.20, HB). Het is niet altijd eenvoudig om Jezus te volgen. Er zijn stormen en andere uitdagingen, maar omdat Jezus bij ons is, kunnen we radicaal veranderen. Geen wonder dat de menigte op zoek ging naar Jezus (v.24).
 

Dank U Jezus, dat U het weinige dat ik U geef vermenigvuldigt. Heer, help me om gul te zijn met alles; met geld, bezit, gastvrijheid en tijd.
 

3. Zaai trouw

Ik heb in de loop van de jaren gemerkt dat mensen die trouw aan hun leiders zaaien, veel loyaliteit oogsten als ze zelf een leidinggevende positie krijgen. Mensen die zich verzetten tegen het leiderschap van anderen en problemen veroorzaken daarentegen, oogsten zonder uitzondering dezelfde trouweloze houding als ze zelf een leidinggevende positie krijgen.
 
In dit gedeelte lezen we over de rampzalige gevolgen van de trouweloosheid van Abimelech tegenover zijn vader en broers. Abimelech zaaide geweld. Hij huurde 'een legertje gewetenloze avonturiers (...) [en bracht] zijn broers, de zeventig zonen van Jerubbaäl, stuk voor stuk ter dood' (vv.4-5). De jongste wist als enige te ontkomen door zich te verstoppen.
 
Ook hier zien we het Bijbelse principe in de praktijk: we oogsten wat we zaaien. Abimelech zaaide ontrouw en geweld. Hij oogstte ontrouw en geweld. In eerste instantie speelde hij onder één hoedje met de burgers van Sichem (v.2 ev.). Maar drie jaar later ontstond er onenigheid tussen Abimelech en de burgers van Sichem, die hem ontrouw werden.
 
Abimelech oogstte wat hij had gezaaid. De leiders van Sichem handelden trouweloos achter zijn rug. 'Tijdens de gebeurtenissen die volgden, kregen zowel Abimelech als de burgers van Sichem, die samen met hem de zeventig zonen van Gideon hadden vermoord, voor deze bloedschuld hun verdiende loon' (vv.23-24, HB).
 
Abimelech betoonde geen trouw aan het volk van Sichem. Hij had hen gebruikt toen hij hen nodig had (v.2). Maar hij aarzelde geen moment om ze om te brengen (vv.42-49).
 
Uiteindelijk oogstte iedereen wat hij had gezaaid en werd Abimelech kort daarna roemloos vermoord (vv.53-54). De schrijver vat het kort samen: 'Zo strafte God zowel Abimelech als de burgers van Sichem voor de moord op Gideons zeventig zonen' (vv.56-57, HB).


Heer, help ons om elkaar trouw te zijn, in de kerk, op het werk, in ons gezin en in onze vriendschappen. Help ons als gemeenschap om waarheid, gerechtigheid, gulheid en trouw te zaaien.
 

Pippa's bijdrage

Rechters 9:1-57


Ik vind het triest dat de familie van Gideon (Jerubbaäl) werd uitgeroeid. Volgens mij had hij 'Ik ook van jou' (over het huwelijk) en 'JONGleren' (over opvoeden) van Nicky en Sila Lee moeten lezen en wat meer aandacht aan deze aspecten van zijn leven moeten besteden. Onze gezinnen zijn heel belangrijk en we moeten er tijd in investeren.
 

Vers van de dag
Johannes 6:12b

'Er mag niets verloren gaan.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.