Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

'Ik was verslaafd'

16 maart - dag 75

De drieëntwintigjarige Sam Morris was een overtuigd atheïst. Hij was aanhanger van fanatieke tegenstanders van geloof en religie. Op een avond zat hij achter zijn computer en zag dat er vlak bij hem in de buurt een Alpha van start ging. Hij meldde zich bij onze kerk met de gedachte dat hij een paar irrationele christenen een toontje lager zou laten zingen.
 
Maar zijn kennismaking met het geloof en de persoon van Jezus Christus verliep niet zoals hij had verwacht.
 
Op de vragenlijst aan het einde van de cursus schreef hij: “Ik vond de aantrekkingskracht van Jezus onweerstaanbaar en ben veranderd van iemand zonder geloof in iemand met een ongekende hoop. Het verschil tussen leven in een staat van onwaarheid en leven in waarheid is voor mij het verschil tussen gebonden zijn en volledig vrij zijn.”
 
Drie maanden later werd hij gedoopt. Hij zei tegen mij: “Ik ben bevrijd van mijn vorige leven. Ik was aan zo veel dingen verslaafd. Ik was een slaaf van de maatschappij, van mijn leeftijdsgenoten... Maar nu ben ik vrij om mijn leven te leven. Ik ben zo benieuwd wat God voor mij in petto heeft.” Redding betekent vrijheid. Sam heeft ervaren hoe Jezus Christus ons vrij maakt.

1. Leef je leven in vrijheid


Word je geconfronteerd met grote obstakels in je leven die te maken hebben met geld, relaties, gezondheid, familie of andere moeilijke omstandigheden? Deze psalm biedt sturing en prachtige beloften aan mensen die 'veel te verduren' hebben (v.20, GNB).
 
Je nieuwe vrijheid als kind van God moet zichtbaar zijn in je leven. Petrus citeert deze psalm in een van zijn brieven als bewijs van het soort leven dat we moeten leiden.
 
Hij verwijst naar Davids oproep tot een rechtvaardig leven met de uitleg dat je hiertoe geroepen bent (1 Petrus 3:9). 'Houd je van het leven? Wil je oud worden en gelukkig zijn? Vertel dan geen leugens over anderen. Zeg geen dingen die niet waar zijn. Doe geen kwaad, maar wees goed. Probeer in vrede met anderen te leven, elke dag weer. De Heer helpt mensen die trouw zijn aan hem, hij hoort hen als ze om hulp roepen. Maar hij vernietigt mensen die kwaad doen' (Psalm 34:13-17a, BGT; 1 Petrus 3:10-12, BGT).
 
'De HEER (...) redt (Psalm 34:19). Je kunt jezelf niet redden; het is de Heer die je bevrijdt.
 
Onze God redt ons. Hij waakt over je en luistert naar je gebed: '... zijn oor luistert naar [jouw] hulpgeroep' (v.16b). Als we om hulp roepen, hoort de Heer ons (v.18a) en verlost ons van al onze problemen (v.18b). Ik vind het fijn om elk jaar de 'nood' van dat jaar in mijn Bijbel te schrijven. Als ik deze notities teruglees, sta ik versteld van de manier waarop God mij verlost heeft. Dat geeft me de moed om om hulp te blijven vragen.
 
God zegt niet dat je nooit problemen zult hebben, maar Hij belooft je dat Hij je van al je problemen zal bevrijden (v.20). Vooral in moeilijke tijden is Hij dichtbij: 'gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen' (v.19). Als je het moeilijk hebt, heb je niet altijd het gevoel dat God dichtbij is, maar dat is Hij wel: 'De HERE zal altijd voor uitredding zorgen' (v.20, HB).
 
'De Ene koopt de ziel van zijn dienaren los' (v.23a, NB). Hij belooft dat er geen oordeel zal zijn voor de mensen die bij Hem schuilen (v.23b, zie Romeinen 8:1). Jij bent door Christus gerechtvaardigd voor God, en daardoor mag je jezelf rekenen tot 'de rechtvaardigen' (Psalm 34:18,20,22).
 

Heer, dank U voor al die keren dat ik in nood tot U riep en U mijn hulpgeroep hebt gehoord en me hebt bevrijd. Help me vandaag om mijn tong in bedwang te houden, goede dingen te doen en te streven naar vrede. Help me om in harmonie te leven met anderen, om geen kwaad met kwaad te vergelden maar naar het goede te streven. Dank U dat Jezus mij heeft verlost, zodat ik mijn leven in vrijheid kan leven.
 

2.  Besef hoe geweldig je vrijheid is


In de tijd van Jezus werd het volk van God onderdrukt door de Romeinen. Het waren donkere tijden van dood en verderf. De mensen verlangden naar een redder die hen zou bevrijden van het leed en de zorgen. Ze hadden behoefte aan iemand die alles recht zou zetten. Ze hadden al zo lang gewacht.
 
Zacharias was de vader van Johannes de Doper. Zijn negen maanden durende stomheid kan worden gezien als symbool voor de lange periode van profetische stilte die bijna ten einde was. Zodra 'zijn mond [werd] geopend, en zijn tong [werd] losgemaakt' (v.64, HSV) werd hij 'vervuld met de heilige Geest en sprak (...) profetische woorden' (v.67, GNB).
 
De geboorte van Johannes de Doper was een heel feestelijke, vreugdevolle en verwachtingsvolle gebeurtenis (vv.57-66): 'Toen pakte Zacharias een schrijfbordje en schreef daarop: “Het kind heet Johannes.” Iedereen was verbaasd. Meteen daarna kon Zacharias weer praten en hij dankte God' (vv.63-64, BGT).
 
Zelfs de naam Johannes is een uitdrukking van Gods zegen en betekent 'de Heer is genadig'.
 
Van Johannes de Doper werd gezegd dat 'de machtige hand van de Heer [hem] beschermde' (v.66). Dat is een mooi gebed om te bidden voor jezelf, je gezin en je gemeenschap, dat de machtige hand van de Heer jullie mag beschermen.
 
Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak de profetische woorden dat de redding nabij was. Hij zei dat de Heer een reddende kracht in ons leven heeft gebracht. Johannes de Doper zou 'zijn volk bekend (...) maken met hun redding door de vergeving van hun zonden' (v.77).
 
Zacharias ziet dat God redding komt brengen voor zijn volk. Maar deze profetie gaat veel verder dan een politieke redding. Er staat iets veel grootsers te gebeuren, iets dat de grote beloften van het Oude Testament waar zal maken. Er zal verlossing komen, redding van de vijand en vergeving van zonden (vv.68b,74a,77b). Redding is 'de weg van de vrede' (v.79). Zacharias noemt in zijn beschrijving een heleboel vrijheden die Jezus ons zou brengen:
  • Bevrijding van angst (v.74b)
  • Vrijheid om God te dienen (v.74b)
  • Vrijheid om heilig te zijn (v.75, WV)
  • Vrijheid om rechtvaardig te zijn (v.75, WV)
  • Bevrijding van de dood (v.79b)
     

Heer, ik prijs U omdat U mij hebt gered van slavernij en mij genadig bent geweest. Dank U dat U mij mijn zonden vergeeft. Heer, dank U dat U mij hebt bevrijd van mijn angst en de dood. Heer, dank U dat ik U in vrijheid mag dienen. Help me om U vandaag te dienen, zonder angst, in heiligheid en rechtvaardigheid, en wijs mij de weg van de vrede. 'Laat uw hand mij te hulp komen.'
 

3. Beschouw je vrijheid nooit als vanzelfsprekend


Help je in je eigen kerk? Lever je een bijdrage of consumeer je alleen maar? God heeft een taak en verantwoordelijkheid voor je.
 
We zien in dit gedeelte van het Oude Testament een vooruitblik naar de kerk waarin elk lid een eigen taak heeft (Efeziërs 4:7,11-13). Als we lezen over de Kehatieten, Gersonieten en Merarieten van tussen de dertig en vijftig jaar oud die kwamen om te dienen, zien we dat God aan iedereen specifieke taken toebedeelde (Numeri 4:3-4,24-25,31-32), net als God ons nu bepaalde taken in de kerk toebedeelt.
 
Voor de Israëlieten was de ontmoetingstent, de verblijfplaats van God, het centrum van hun dienst aan God en de wereld. Nu is God aanwezig onder zijn volk in het lichaam van Christus. Het werk en de dienst waartoe je geroepen wordt, is de opbouw van het lichaam van Christus. Dit is een van de manieren waarop je de nabijheid van God nu kunt ervaren. Gods nabijheid is niet beperkt tot een bepaalde plaats, maar is voelbaar waar zijn volk is.
 
In dit gedeelte zien we dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. De heiligheid van God wordt opnieuw onder onze aandacht gebracht. Ook lezen we opnieuw dat er iets ongelooflijks voor nodig was om het soort relatie met God mogelijk te maken dat je nu kunt hebben.
 
God herinnert Mozes eraan dat elke zonde een daad van ontrouw is tegenover God: 'Wanneer een man of vrouw een zonde tegen zijn medemens begaat en daardoor tegen de Heer zondigt, dan laadt die persoon schuld op zich' (5:6, WV). De schuldige moet zijn zonde opbiechten, schadevergoeding betalen en een verzoeningsoffer brengen (vv.6-8).
 
We kunnen geen verzoening voor onszelf bewerkstelligen. Verzoening moet voor ons worden bewerkstelligd. Dat heeft Jezus voor ons gedaan aan het kruis. Een eenvoudige definitie van ons verzoenen is dat we het goedmaken. God zorgt ervoor dat alles weer goed komt tussen Hem en jou. De hindernis van de zonde is uit de weg geruimd door Jezus zodat jij en ik kunnen zeggen: “Ik was verslaafd, maar nu ben ik vrij.”
 

Heer, dank U dat U mij hebt bevrijd en dat ik mijn leven in vrijheid kan leven. Geef dat ik mijn vrijheid nooit als vanzelfsprekend zal zien. Help me om mijn vrijheid in te zetten om U en anderen te dienen. Help me om mijn taak te vervullen zoals U dat wilt.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 34:19


'Gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.'
 
Ik heb vaak gezien hoe de liefde van de Heer op opzienbarende manier steun gaf aan mensen die het heel zwaar hadden: 'Goede mensen hebben het vaak moeilijk. Maar de Heer redt hen steeds weer' (Psalm 34:20, BGT). Ik had liever gewild dat er stond dat goede mensen het nooit moeilijk hebben, maar er staat dat ze het juist vaak moeilijk hebben. Als we geen moeilijkheden zouden hebben, denk ik dat we niet zouden weten dat God ons verlost en dat we juist op die momenten op Hem kunnen vertrouwen.
 

Vers van de dag
Psalm 48:15

'Zo is God, onze God, nu en altijd
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.