Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zo word je een tevreden mens

3 oktober - dag 276

Ik sprak laatst een vriend die geen christen is, een heel aardige en geschikte man. Hij heeft goede zaken gedaan en heeft veel geld verdiend. Hij heeft een geweldige vrouw, een uitstekend huwelijk en een fijn gezin. Toch vertelde hij mij over de enorme leegte in zijn leven, het gebrek aan innerlijke rust en voldoening dat hij ervaart.
 
De Amerikaanse staatsman Benjamin Franklin heeft gezegd: 'Tevredenheid maakt armen rijk; ontevredenheid maakt rijken arm.' Er zijn maar weinig mensen die echt tevreden zijn, die een innerlijke vrede ervaren. Maarten Luther heeft ooit gezegd: 'Tevredenheid is zeldzaam, maar geeft een geweldig gevoel.'
 
In de Bijbel staat nergens dat we nooit te maken zullen krijgen met problemen of moeilijkheden. Maar God belooft ons dat Hij ons in zware tijden zal bijstaan met zijn kracht en ontferming.
 
Paulus heeft de sleutel gevonden tot een leven vol innerlijke rust en tevredenheid in moeilijke tijden. Hij vertelt de Filippenzen hoe ze deze rust kunnen vinden en deelt het geheim van tevredenheid (Filippenzen 4:12-13).
 

1. Laat je ziel verzadigen door Gods wijsheid

Wat gebeurt er als je te maken krijgt met een crisis in je leven? Hoe ga je om met moeilijke perioden en situaties?
 
Iedereen krijgt moeilijkheden op zijn pad. De schrijver van Spreuken zegt: 'Ben je moedeloos wanneer je in het nauw zit, dan schiet je kracht tekort' (v.10). In de 'Bijbel in Gewone Taal' staat: 'Pas als je in moeilijkheden bent, wordt duidelijk hoe sterk je bent' (v.10).
 
Een wijs persoon gaat niet bij de pakken neerzitten, want die heeft 'kracht' en 'inzicht' die hem sterker maken (v.5). Een wijs persoon vraagt om advies en heeft 'een keur van raadgevers' (v.6).
 
Als er erge dingen gebeuren (v.11), sluit dan niet je ogen en zeg niet: 'Ik wist het niet' (v.12a).
 
Waar vind je deze wijsheid? Gods wijsheid is zoet als honing: 'Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren' (v.14). We vinden de wijsheid in het bijzonder in Christus, want Hij is 'Gods wijsheid' (1 Korintiërs 1:24).


Heer, dank U dat we in Christus, Gods wijsheid, verzadiging vinden voor onze ziel. Vervul mij vandaag met de Geest van Jezus, met wijsheid, tevredenheid en innerlijke rust.
 

Bekijk meer over de impact van Alpha op alphanederland.org/impact.

2. Zoek het geheim bij Christus Jezus

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met problemen, worstelingen en zorgen. Ook Paulus heeft zijn moeilijkheden (v.14). Hij zit in de gevangenis en heeft veel om zich zorgen over te maken.
 
Toch schrijft hij: 'Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent' (vv.6-7, HB). Dit is een opmerkelijke en prachtige belofte waarop ik zelf vaak een beroep heb gedaan en die ik ook vaak heb mogen ervaren.
 
Corrie ten Boom noemt zorgen 'een gedachtespiraal die doelloos ronddraait om een kern van angst'. Zorgen kunnen je leven vergallen. Bepaalde zorgen, zoals die van Paulus, zijn heel reëel; andere zorgen beelden we ons in. Hoe het ook zij, een leven dat gebukt gaat onder zorgen is geen leven.
 
Paulus' antwoord is om ons aan te sporen om te bidden en onze vragen bij God te brengen: 'Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt' (v.6, BGT).
 
Soms helpt het mij om bepaalde vragen op te schrijven. Dan kan ik later teruglezen op welke manieren God mijn gebeden heeft verhoord. Als je dat doet, kun je Hem bedanken (v.6) en bid je met steeds meer vertrouwen.
 
Bid vanuit dankbaarheid (v.6). Als je dat doet, wacht je de geweldige belofte van 'de vrede van God (...), een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent' (v.7, HB). God verruilt jouw zorgen voor zijn vrede.
 
Het woord 'vrede' betekent veel meer dan de afwezigheid van vijandigheid. Het betekent heelheid, gezondheid, welzijn en één-zijn met God, kortom alle zegen en goeds. Het is een vrede die elk begrip te boven gaat. Deze vrede ontstijgt jouw vermogen om om te gaan met problemen en je angst voor wat er komen gaat.
 
Paulus verlegt zijn aandacht nu naar onze gedachten. Overal om ons heen zijn woorden en beelden: in de media, in gesprekken en in dingen die we meemaken. Bijna dagelijks worden we zo gemakkelijk verleid tot verkeerde gedachten. Maar je kunt je hier tegen verzetten. Maarten Luther heeft gezegd: 'Je kunt niet voorkomen dat een vogel over je hoofd vliegt, maar je kunt wel voorkomen dat hij zich in je haar nestelt.'
 
De manier om verkeerde gedachten uit je hoofd te krijgen en te houden, is door er goede gedachten in te stoppen. Je hoofd kan niet leeg zijn. Als jij je hoofd niet vult met goede gedachten, vult de vijand het met slechte gedachten.
 
Volg Paulus' raad op: 'Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort: doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt' (v.8, BGT). Hij beseft dat je gedachten elk deel van je leven beïnvloeden. Vul je hoofd met goede dingen, met 'alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient' (v.8).
 
Denk na over je gedachten. Het kan zijn dat je problemen worden veroorzaakt door je gedachten. Als je de regie over je gedachten hebt en houdt, 'zal God zijn vrede aan jullie geven' (v.9, BGT).
 
Het moeilijkste is om dit allemaal ook daadwerkelijk te doen (v.9). Net als voor elke vaardigheid, elk beroep en elke sport geldt ook hier: oefening baart kunst. Probeer om ruzie te voorkomen en eensgezind te blijven in de Heer (vv.2-3) en blijf bidden om je angst de baas te blijven. Als je dat doet, belooft Paulus dat de God van de vrede met je zal zijn (v.9).
 
Paulus maakte zich geen zorgen over zijn eigen behoeften. Hij wist dat hij elke situatie aan kon. Hij had geleerd dat het geheim van tevredenheid, in overvloed of gebrek, is erop te vertrouwen dat God hem de kracht zal geven die hij nodig heeft (v.13). Wat je omstandigheden ook zijn, God geeft je de kracht om te doen wat Hij van je vraagt.
 
Paulus prijst de Filippenzen om hun vrijgevigheid, 'een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt' (v.18). Deze vrijgevigheid is een aspect van liefde. Je kunt geven zonder liefde, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven.
 
God belooft dat Hij 'volop in al uw noden [zal] voorzien in Christus Jezus’ (v.19, GNB) als jij gul en grootmoedig leeft, vrij van financiële zorgen. Dit geldt ook voor je materiële behoeften, maar niet noodzakelijkerwijs voor alles wat je graag zou willen. 'Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt' (v.19, HB). Je kunt nooit meer geven dan God.
 

Heer, vandaag breng ik mijn angsten en zorgen bij U ... Dank U dat U mij uw vrede belooft die alle begrip te boven gaat.
 

3. Zoek rust voor je ziel op Gods wegen

God houdt van jou. Hij wil dat je rust voor je ziel vindt (6:16, HB). Hij wil je beschermen en voor je zorgen. Het is zo jammer als mensen niet naar Hem luisteren.
 
Jeremia blijft profeteren over zware tijden. God doet niets zonder te waarschuwen. Hij waarschuwt zijn volk via de profeten en vraagt: 'Tegen wie moet ik spreken, wie luistert naar mijn waarschuwing?' (v.10). De valse profeten spraken over een bedrieglijke vrede. Ze zeggen: 'Vrede, vrede! Maar er is geen vrede' (v.14b, HSV).
 
De Heer zegt: 'Ik heb mijn volk gewaarschuwd: Sta eens stil op de weg die je gaat, kijk eens naar wat je aan het doen bent, kijk eens naar wat je voorouders deden, vraag welke weg de goede is. Als je de goede weg volgt, zul je rust vinden' (v.16, GNB).
 
Het probleem was dat ze niet luisterden: 'Hun oren zitten dicht' (v.10b). '... omdat zij niet naar mijn woorden hebben geluisterd' (v.19).
 
Jeremia bracht de boodschap moedig over (7:2) en riep de mensen op om tot inkeer te komen: 'Beter je leven' (v.3), '... het komt alleen goed als jullie je leven echt veranderen. Behandel iedereen eerlijk' (v.5, BGT). Onderdruk vreemdelingen, weduwen en wezen niet en loop niet achter andere goden aan.
 
God zegt: 'Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen' (v.23). 'Maar jullie voorouders luisterden niet naar mij. Ze waren niet gehoorzaam aan mij, maar gingen hun eigen gang' (v.24, BGT).
 
Neem je voor om vandaag naar God te luisteren en zijn wegen te volgen opdat het goed met je gaat.


Heer, vergeef me de keren dat ik niet naar U heb geluisterd. Dank U dat U me belooft dat ik rust en tevredenheid zal vinden als ik weer de weg insla die U mij wijst.
 

Pippa's bijdrage

Filippenzen 4:6-7

'Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.'
 
Ik probeer heel hard om me geen zorgen te maken en in plaats daarvan te bidden. Als er dus een gedachte in mij opkomt, of dat nu overdag is of 's nachts, (een gedachte over iemand die ziek is, een beslissing die ik moet nemen, of de vraag of iemand volgende week weer naar Alpha zal komen) probeer ik om er niet te lang over na te denken, maar liever te bidden en erop te vertrouwen dat God me hoort en zal verhoren.
 

Vers van de dag
Filippenzen 4:6-7

'Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.