Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Vertrouwen in je toekomst

12 maart - dag 71

Wat heeft de toekomst voor jou in petto?
 
Futurologen voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Zo is voorspeld dat er vandaag baby's worden geboren die 150 jaar oud zullen worden. Sommige voorspellingen komen uit, andere niet.

 • In 1962 wees platenmaatschappij Decca de Beatles de deur. Ze zeiden: 'We vinden hun geluid niet mooi, en gitaarmuziek is niet meer van deze tijd.'
   
 • In 1977 zei Ken Olson, directeur van Digital Equipment: 'Er is geen enkele reden waarom iemand een computer in huis zou willen hebben.'

Er zijn bepaalde dingen over de toekomst die we niet weten en die we niet hoeven te weten. Er zijn ook dingen die we wel kunnen weten en die van invloed zijn op ons huidige leven. In de gedeelten voor vandaag zien we drie redenen om vertrouwen te hebben in de toekomst, als je je vertrouwen maar stelt op de Heer.

1. Het plan van de Heer

 
'Het plan van de HEER houdt eeuwig stand' (v.11a). God heeft een plan. God heeft een goed plan met jouw leven. 'Mijn plan met jullie staat vast (...) Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven' (Jeremia 29:11).
 
Het vertrouwen in de toekomst van de psalmdichter is gebaseerd op het verleden. Hij denkt na over wat God heeft gedaan aan de hand van 'het woord van de HEER' (Psalm 33:6a).
 
Als we deze psalm lezen in het licht van het Nieuwe Testament, zien we dat de hele wereld is ontstaan door Jezus, het Woord van God (vv.6-9). Hij is de bron van alles wat 'oprecht' is (v.4a). Hij is 'betrouwbaar' (v.4b). 'Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld' (v.5).
 
Dit is de reden waarom de psalmdichter erop vertrouwt dat het plan van de Heer eeuwig standhoudt; wat Hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht (v.11). Regeringen en mensen maken plannen. Deze kunnen in duigen vallen (v.10). Toch mag je vertrouwen hebben in Gods goede plannen voor jou en voor jouw leven.
 
De gepaste reactie hierop is lofprijzing. Zing vol overgave voor de Heer en prijs Hem met verschillende instrumenten, schrijf nieuwe liederen, gebruik je muzikale talenten en gaven en maak mooie muziek (vv.1-3).
 

Heer, dank U dat U een goed plan met mij hebt. Dank U dat U de geschiedenis, de toekomst en mijn leven bepaalt.
 

2.  De kracht van de opstanding


De opstanding van Jezus is echt gebeurd. Toen de vrouwen bij het graf kwamen, zagen ze dat de enorme steen die de ingang had geblokkeerd, was weggerold. Jezus was opgewekt. Hij lag niet meer in het graf. Ze zagen met eigen ogen dat het graf leeg was (vv.6-8).
 
Het is interessant dat de eerste getuigen van de opstanding in alle evangeliën vrouwen zijn. Het getuigenis van vrouwen werd alom beschouwd als onbetrouwbaar en in de meeste Joodse rechtbanken werden vrouwelijke getuigen niet eens toegelaten. Door als eerste aan hen te verschijnen bevestigt Jezus het belang en de rol van vrouwen in zijn nieuwe samenleving.
 
Dit geeft het verhaal ook de waarheid van een ooggetuigenverslag. De eerste christenen zouden dit aspect van het verhaal nooit hebben verzonnen.
 
Het feit is dat de opstanding in eerste instantie net zo ongeloofwaardig was voor de eerste leerlingen als voor velen van ons vandaag de dag. Toen de andere leerlingen hoorden over de opstanding van Jezus, geloofden ze het niet (vv.11,13). Pas toen ze met eigen ogen de opgestane Jezus zagen, geloofden ze. Toen ze getuigen waren van zijn opstanding, bij het graf of bij een van de vele verschijningen van Jezus na zijn opstanding (vv.12,14), veranderde hun leven volkomen. Ze waren niet langer bang, maar geloofden; ze waren niet langer verlamd, maar kwamen in actie; hun wanhoop veranderde in hoop.
 
Dankzij de opstanding kun je de toekomst met vertrouwen tegemoet zien:
 • Vertrouwen in je eeuwige toekomst

  Dit leven is niet het einde. Er is leven na de dood. Net zoals Jezus werd opgewekt uit de dood, zo zullen ook wij in Christus met Hem worden opgewekt (zie 1 Korintiërs 15).
   
  Tim Keller, een Amerikaanse predikant, schrijft: 'Waarom is het toch zo moeilijk om het goede te doen als je weet dat het je je geld, je goede naam of zelfs je leven zal kosten? Waarom is je eigen dood of de dood van je geliefden zo moeilijk? Dit is zo moeilijk, omdat we denken dat deze gebroken wereld de enige wereld is die we ooit zullen kennen. Maar als Jezus is opgestaan, is jouw toekomst zoveel mooier en biedt zoveel meer zekerheid dan dat.'
   
 • Vertrouwen in je toekomstige leven

  Jezus leeft. Hij is bij je als je de wereld ingaat en het goede nieuws vertelt aan iedereen (Marcus 16:15). Net als de leerlingen heb je de opdracht gekregen om eropuit te trekken en het goede nieuws te verkondigen aan de hele wereld. Je mag erop vertrouwen dat Gods kracht je hierbij zal helpen. Je mag verwachten dat je boodschap gepaard zal gaan met indrukwekkende tekenen, zoals het uitdrijven van boze geesten, klanktaal en genezing van zieken. Dit is wat er toen gebeurde (v.20) en dit mogen we ook nu verwachten.
   
  Genezing is bijvoorbeeld niet voorbehouden aan mensen met een speciale gave voor genezing, maar kan worden verricht door iedereen die 'tot geloof is gekomen' (v.17). Het is God die geneest, maar Hij betrekt jou bij zijn plannen: 'De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen' (v.20).
   
  Het Nieuwe Testament laat ons verschillende manieren van genezing zien, maar ze hebben allemaal gemeen dat ze eenvoudig zijn. Genezing vindt plaats in Jezus' naam (v.17). De meest gangbare manier is de manier waarover Jezus het hier heeft, de handoplegging: 'Ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen' (v.18).
   

Heer, dank U voor de opstanding van Jezus. Dank U dat ik de toekomst met hoop en vertrouwen tegemoet kan zien, omdat U leeft en bij mij bent.
 

3. Gods beloften


Ook al weet je niet alle details van de toekomst, toch mag je zeker zijn van Gods zegen op jouw toekomst. In hoofdstuk 26 belooft God dat als je Hem gehoorzaamt, je zult profiteren van vrucht (26:4), voldoening, veiligheid (v.5), vrede (v.6), geen angst (v.6), groei (v.9), de nabijheid van de Heer (v.12) en vertrouwen, zodat je 'met opgeheven hoofd kunt rondlopen' (v.13).
 
God zegt: 'Houd je precies aan mijn wetten en regels. Dan (...) zal [er] altijd meer dan genoeg te eten zijn. En jullie kunnen zonder zorgen in het land wonen. Ik zal ervoor zorgen dat er vrede is. Dan kunnen jullie rustig leven en hoeven jullie nergens bang voor te zijn. (...) Ik zal voor jullie zorgen. Jullie zullen veel kinderen krijgen en een groot volk worden. (...) Ik zal bij jullie wonen (...) Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik ben jullie God, en jullie zijn mijn volk. Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie bevrijd uit Egypte. (...) ik [heb] ervoor gezorgd dat jullie vrij zijn en als vrije mensen kunnen leven.' (vv.3-13, BGT).
 
Dit is Gods langetermijnplan voor jouw toekomst. Je zult in dit leven te maken krijgen met beproevingen en moeilijkheden als je probeert om God te gehoorzamen, maar door Jezus kun je een deel van deze zegeningen ook nu ervaren.
 
In hoofdstuk 25 lezen we wat we moeten doen om God te gehoorzamen. Een paar van deze dingen zijn natuurlijk specifiek bedoeld voor het oude Israël, maar andere zijn ook nu nog van toepassing.
 
Joyce Meyer heeft iets moois geschreven over het jubeljaar (Leviticus 25), waarin alle schulden werden kwijtgescholden en alle schuldenaren werden bevrijd van hun schulden: 'In Christus kan elke dag een jubeljaar zijn. Onze zonden kunnen worden vergeven door berouw en geloof in Jezus Christus. Bij ons kan het altijd een jubeljaar zijn. Het probleem is alleen dat we proberen onze schuld af te lossen bij de Heer, of dat we blijven proberen schulden te innen bij anderen. Net zoals God al onze schuld heeft uitgewist en ons heeft vergeven, zo kunnen wij de schulden van anderen uitwissen en hun vergeven wat zij ons schuldig zijn.'
 
De kern van dit hoofdstuk is 'benadeel je volksgenoten niet' (vv.14,17). Het is niet genoeg om eerlijk te zijn, we moeten ook rekening houden met anderen.
 
Dit is een heel andere instelling dan we in de wereld om ons heen zien. De wereld heeft ontzag en respect voor iemand die veel geld verdient, ook al gaat dat ten koste van anderen. Op een bepaalde manier zijn die mensen geslaagd in het leven. Maar God vindt hoe we met andere mensen omgaan belangrijker dan hoeveel we hebben. Hij vindt het vooral belangrijk hoe we met de armen omgaan (vv.25,35,39).
 
We zijn slechts rentmeesters. De Heer zegt: 'Het land behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn' (v.23). Zo moet je eigendom en bezit bezien. Ze zijn van God. Je hebt ze te leen. God leerde zijn volk dat permanente rijkdom niet bestaat. Je hebt je bezit en je eigendommen slechts voor een bepaalde tijd. Alleen God bezit ze voor altijd.
 

Dank U, Heer, voor uw belofte van zegen. Dank U dat U een langetermijnplan hebt voor mijn toekomst. Dank U dat ik op een dag zal worden opgewekt met Christus tot een volledig en eeuwig leven.
 

Pippa's bijdrage


Tijdens een Alpha-weekend heeft iedereen altijd het gevoel dat God bij zijn volk woont en zich aan hen laat zien (Leviticus 26:12). In vers 13b staat: 'Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen.' Kortgeleden zei een jonge vrouw tijdens een van deze weekenden tegen me dat ze haar angst kwijt was en dat er een last van haar schouders was gevallen. Ze straalde!
 

Vers van de dag
Marcus 16:6

'U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.