Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Gods goede plannen voor jouw toekomst 

13 oktober - dag 286

Futurologen doen voorspellingen over de toekomst. Een van die voorspellingen is dat enkele baby's die nu geboren worden de respectabele ouderdom van 150 jaar zullen halen. Een tijdje geleden is voorspeld dat er in 2018 maaltijdpleisters zullen zijn (voortbordurend op de nicotinepleister) en dat we in 2020 een nieuwe valuta krijgen om aankopen in de ruimte te doen.
 
Er zijn mensen die futurologen raadplegen om te weten wat er gaat gebeuren. Anderen gaan nog een stap verder. Sommige mensen lezen hun horoscoop als ze willen weten wat de toekomst in petto heeft. Jeremia waarschuwt in het gedeelte voor vandaag: 'Luister niet naar (...) waarzeggers, tovenaars of wijze mannen die dromen uitleggen. Want zij vertellen leugens aan jullie!' (Jeremia 27:9, BGT).
 
Het bestuderen van het verleden helpt ons om de toekomst te voorspellen. Zoals Winston Churchill ooit zei: “We kunnen de toekomst alleen begrijpen als we het verleden begrijpen.”
 
God heeft het verleden, het heden en de toekomst in zijn hand en Hij is de enige die de toekomst echt kent. Een groot deel hiervan is voor ons verborgen. Maar God vertelt je wel bepaalde dingen over je toekomst.
 

1. Je toekomst is vrijheid

Ik hou van de psalmen. Ze ademen eerlijkheid, realiteit en authenticiteit uit.
 
We krijgen allemaal te maken met verleiding, zonde, moeilijkheden, verdriet, angst, hoop en verlangens. Hoe reageert de psalmdichter op al deze uitdagingen?
 
Hij steekt zijn gevoelens niet onder stoelen of banken. Hij praat er openlijk over en stelt zich heel kwetsbaar op: 'Het is of ik lig vastgekleefd in het stof' (v.25a, GNB).
 
Ook jij kunt eerlijk zijn tegen God en zeggen: 'Ik heb u verteld hoe moeilijk mijn leven is' (v.26a, BGT). Leg je situatie voor aan de Heer en leg in alle openheid je ziel voor Hem bloot. Er zijn tijden van groot verdriet: 'Mijn ziel schreit van verdriet' (v.28a).
 
Bid als de psalmdichter: '... laat mij leven zoals u hebt beloofd' (v.25b). Denk na over Gods wonderen (v.27b) en bid: '... richt mij op zoals u hebt beloofd. Houd mij ver van bedrieglijke wegen en leer mij genadig uw wet' (vv.28b-29).
 
Neem je voor om altijd op Gods wegen te wandelen; niet omdat je je schuldig of verplicht voelt, maar uit eigen vrije wil. Kies ervoor om het spoor van Gods wet te volgen, want Hij geeft je alle levensruimte (v.32, HB).


Heer, dank U dat U voor mij een weg hebt die mij ruimte geeft en dat ik bij U terecht kan in tijden van nood. Ik kom nu bij U en spreek in alle eerlijkheid met U.
 

2. Je toekomst is veilig

Jezus komt terug. Het belangrijkste dat je moet weten en geloven over de toekomst is dat Jezus terugkomt. Dat verandert alles in je huidige leven en geeft je hoop die je altijd en overal met je meedraagt. Niemand weet wanneer het precies gaat gebeuren, maar leef elke dag alsof Hij die dag terugkomt: doe wat Hij wil dat je doet.
 
Paulus begint deze brief met God te danken voor groei van de Thessalonicenzen: 'Jullie geloof wordt namelijk steeds sterker, en jullie gaan steeds meer van elkaar houden' (v.3c, BGT).
 
In het Nieuwe Testament wordt veel nadruk gelegd op geestelijke groei. Het is niet de bedoeling dat je stil blijft staan. Je geloof en liefde moeten blijven groeien. God probeert je geloof sterker te maken. Wordt je geloof sterker? Wordt je liefde steeds groter? Reageer je anders dan twee of drie jaar geleden?
 
Vaak worden we sterker door onze worstelingen en niet door ons succes. Het geloof en de liefde van de Tessalonicenzen groeiden ondanks (of misschien dankzij) de vervolging en onderdrukking die ze moesten doorstaan (v.4).
 
Paulus zegt tegen hen dat God in de toekomst alles recht zal zetten (vv.6-7). 'God straft en beloont mensen op een eerlijke manier' (v.6a, BGT). Als Jezus terugkomt, zal Hij een volkomen rechtvaardig oordeel vellen: 'Dat zal gebeuren op de dag dat de Heer Jezus terugkomt uit de hemel' (v.7b, BGT).
 
God wil dat alle mensen tot inkeer komen en de waarheid leren kennen (1 Timoteüs 2:4). Maar Paulus waarschuwt de mensen die de kennis van God hun hele leven lang blijven afwijzen en het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen (2 Tessalonicenzen 1:8). Dit gold bijvoorbeeld voor degenen die de Tessalonicenzen onderdrukten. Hij waarschuwt hen dat er een oordeel zal komen. Ze lopen de mogelijkheid van het eeuwige leven mis.
 
Tegenover het eeuwige leven staat 'de eeuwige ondergang (...) ver van [Gods] machtige heerlijkheid' (v.9, GNB). De mensen die God kennen en het evangelie gehoorzamen zullen voor eeuwig bij Hem wonen en genieten van zijn kracht en majesteit. 'Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn' (v.10a). Paulus zegt dat dit ook geldt voor de Tessalonicenzen omdat zij geloven wat hij heeft gezegd (v.10b, BGT). Hun toekomst op de lange termijn is volkomen veiliggesteld.
 
Hun reactie op het evangelie heeft hun toekomst bepaald. De boodschap van het evangelie is dringend. Het evangelie is alleen goed nieuws als het op tijd komt.
 
Over hun nabije toekomst schrijft Paulus: 'Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen' (v.11).
 
Blijf niet stil zitten wachten tot Jezus terugkomt. God heeft een goed plan met jouw leven. Hij heeft je geroepen. Hij heeft je ideeën ingegeven. Hij werkt in jou, zodat je wilt en doet wat Hij wil (Filippenzen 2:13).
 
Met dit alles bidt Paulus dat Jezus' naam verheerlijkt mag worden: 'Dan zal (...) de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden, en u door hem' (2 Tessalonicenzen 1:12).
 

Heer, dank U dat mijn toekomst op de lange termijn is veiliggesteld. Help me om het beste van mijn leven hier op aarde te maken. Help me om mijn geloof te verdiepen en mijn liefde te laten groeien. Help me om uw plan voor mijn leven uit te voeren en uw naam te prijzen.
 

3. Je toekomst is hoopvol

Dit gedeelte bevat een van de prachtigste en meest geciteerde beloften van God: zijn plan voor ons leven. Jeremia was een echte profeet. Hij hoorde de woorden van de Heer.
 
Maar er waren in zijn tijd ook valse profeten, zoals Chananja. Jeremia zegt: 'Van een profeet die voorspoed en vrede profeteert, weten we pas dat hij inderdaad door de HEER gezonden is als zijn woorden uitkomen' (28:9). Chananja's voorspellingen komen niet uit omdat de Heer hem niet had gezonden (v.15).
 
De profetieën van Jeremia komen wel uit. Het volk van God werd weggevoerd in ballingschap zoals hij had gezegd.
 
Tijdens hun ballingschap verkondigt Jeremia de woorden van de Heer aan zijn volk. Hij zegt tegen hen: 'Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei' (29:7).
 
Dit is een belangrijk principe. Over het algemeen geldt dat je je moet inzetten en moet bidden voor de plaats waar God je heen heeft gestuurd. Dit geldt ook voor plaatsen waar je werkt, zoals je plaatselijke kerk, je stad en je land.
 
Breng je vrucht voort waar je bent geplant. Dit gedeelte spoort je aan om je echt te vestigen, ook op plaatsen waar je je niet prettig of thuis voelt (bijvoorbeeld in ballingschap). Soms is de plek waar je terecht bent gekomen niet waar je zou willen zijn. Als God je erheen heeft geleid, moet het toch vruchtbare grond zijn waar je Gods werk met succes kunt doen.
 
God belooft zijn volk dat er een einde aan de ballingschap zal komen: 'Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren' (v.10).
 
Dit is de context van de geweldige beloften: 'Mijn plan met jullie staat vast (...) Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden' (vv.11-14a).
 
God heeft goede plannen met je. Hij heeft voor jou geen mislukking of nederlaag voor ogen. Hij heeft je 'geluk' voor ogen. Zijn plan is niet zo maar een plan. Zijn plan is 'goed, aangenaam en volmaakt' (Romeinen 2:12, HB).
 
Maar God wil je zijn plan niet opdringen. Hij vraagt jouw medewerking. Als je wilt dat zijn plannen worden verwezenlijkt in jouw leven, moet je Hem zoeken. Hij belooft dat je Hem zult vinden als je Hem zoekt (Jeremia 29:13-14a). Als je tijd met Hem doorbrengt, ga je steeds meer op Hem lijken en zal Hij je sturen en zo zijn goede plan met jouw leven verwezenlijken.


Heer, vandaag wil ik U zoeken met hart en ziel. Dank U dat U zo'n geweldig plan met mij hebt. Help me om op uw wegen te wandelen en het doel te bereiken dat U voor mij hebt.
 

Pippa's bijdrage

Jeremia 29:13-14a


'Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden.'
 
Het is altijd weer heerlijk om mee te doen in een Alpha-team. In de eerste weken hebben de mensen verteld over hun nieuwsgierigheid en hun zoektocht naar God. Het is goed om te weten dat God belooft dat, als zij Hem zoeken met hart en ziel, Hij zich zal laten vinden. Ik ben zo benieuwd hoe het verder gaat!
 

Vers van de dag
Jeremia 29:11

'Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.