Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Stoppen met je zorgen maken

8 april - dag 98

Ik weet niet eens meer hoe hij heet en ik vond zijn verhaal in eerste instantie maar niks. We waren allebei achttien jaar. Hij zat net bij het leger. Toen hij opstond om te spreken haalde hij zijn soldatenkistjes tevoorschijn om zijn verhaal kracht bij te zetten. Hij noemde de ene schoen 'vertrouwen' en de andere 'gehoorzamen'. Hij noemde ze de linker- en rechterschoen van het leven als christen. Zijn verhaal duurde maar zeven minuten, maar de manier waarop hij zijn verhaal verduidelijkte, maakte uiteindelijk een grote indruk op me en die ben ik nooit vergeten.
 
'Vertrouwen' en 'gehoorzamen' zijn een hele goede samenvatting van het leven van een christen. In de gedeelten voor vandaag lezen we dat deze twee het antwoord zijn op beproevingen, verleiding, zorgen, paniek, angst, mislukking en alle andere worstelingen van het leven. Jezus laat ons zien hoe je stopt met je zorgen te maken en begint met leven.

1. Beproeving en verleiding


Vaak leren we veel van tijden van nood en komen we er diep van binnen sterker uit. De psalmdichter gebruikt de beeldende woorden 'van afgrond naar afgrond' (v.8a, WV). Alles wat niet uit ons eigen diepste binnenste komt, kan het diepste binnenste van anderen niet bereiken.
 
De psalmdichter is 'bedroefd' (v.7a). Hij heeft het gevoel dat God hem vergeten is (v.10). Hij gaat 'gehuld in zwart, door de vijand geplaagd' (v.10b). Het gaat hem 'door merg en been' (v.11a). Mensen bespotten hem en zeggen: 'Waar is dan je God?' (v.11b). Dat lijkt wel een beetje op de manier waarop christenen vandaag de dag door sommige mensen belachelijk worden gemaakt.
 
De beproevingen en verleidingen van het leven hebben hem overspoeld als een geweldige waterval (v.8, GNB). En toch weet hij diep van binnen dat hij op God kan vertrouwen, ook al wordt hij overspoeld door de golven van het leven: 'Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde' (v.9a).
 
De psalmdichter houdt het beeld van een wild stromende rivier vast en noemt God 'mijn rots' (v.10a). Hij heeft weliswaar het gevoel dat God hem heeft verlaten, maar hij weet dat God de grootste zekerheid, de vaste grond onder zijn voeten is.
 
Te midden van al deze ellende zegt hij tegen zichzelf: 'Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt' (v.12). Houd in alle strijd, beproevingen en verleiding je ogen op God gericht, blijf Hem vertrouwen en gehoorzamen. 


Heer, dank U dat U mij uw liefde bewijst. Help me om U te blijven vertrouwen en gehoorzamen, 'mijn God die mij ziet en redt' (v.12b).
 

2.  Zorgen en angst


Maak je je vaak druk over dingen? Ben je wel eens verlamd van angst of word je overmand door paniek? Maak je je grote zorgen?
 
Jezus heeft nooit gezegd: “Maak je geen zorgen, want daar is geen reden voor.” Hij zei: “Maak je geen zorgen, ondanks het feit dat er zoveel is om je zorgen over te maken.” Jezus heeft vaak tegen zijn volgelingen gezegd: 'Wees niet bang' (vv.4,7), 'Vrees niet' (v.32) en 'Maak je geen zorgen' (vv.11,22,29, BGT). De oplossing voor angst en zorgen is vertrouwen en gehoorzamen. Jezus geeft ons zeven manieren om om te gaan met bezorgdheid, angst en paniek:
 1. Vrees God en niets anders

  Als je een gezonde vrees en ontzag hebt voor God, heb je niets te vrezen (v.5). 'Wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem!' (vv.4b-5).
   
 2. Weet hoe kostbaar je bent voor God

  Jezus zegt je dat je niet bang of bezorgd hoeft te zijn omdat je van onschatbare waarde bent voor God. Hij houdt van jou: '... jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen' (v.7b). Hij kent je van haver tot gort: 'God weet zelfs hoeveel haren jullie op je hoofd hebben' (v.7a, BGT).
   
 3. Vertrouw op de Heilige Geest

  Hij zegt je dat je je geen zorgen hoeft te maken omdat je erop mag vertrouwen dat de Heilige Geest je zal helpen. Als je te maken krijgt met weerstand, moeilijke omstandigheden of ontmoetingen en dat soort dingen, is het advies van Jezus: 'Vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen' (vv.11-12).
   
 4. Houd de zin van het leven voor ogen

  Jezus zegt dat je niet begrijpt wat de zin van het leven is als je je zorgen maakt: 'Het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen' (v.15b, HB).

  Hij vertelt de gelijkenis van een zakenman die een zeer succesvolle onderneming had opgebouwd en veel geld verdiende. De wereld vond hem waarschijnlijk geweldig. Maar Jezus noemt hem een dwaas (v.20). Hij ging er ten onrechte van uit dat hij nog heel wat jaren voor de boeg had (vv.19-20). Hij keek niet verder dan dit leven (v.20).

  Zijn hele leven draaide om hemzelf. De woorden 'ik', 'mezelf' en 'mijn' komen tien keer voor in de verzen 17-19. Hij dacht dat zijn waarde gelijk was aan zijn bezittingen. Hij begreep niet wat echte rijkdom is. Hij was niet 'rijk bij God' (v.21). Iemand heeft ooit gezegd: “Van iemand die helemaal opgaat in zichzelf blijft bijzonder weinig over.”
   
 5. Besef dat je druk maken geen zin heeft

  Jezus spoort je aan om verder te kijken dan materieel bezit en lichamelijke behoeften; 'maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken' (v.22). Hier is op zich niets mis mee, maar het moet niet zo zijn dat dit het belangrijkst voor je is: 'Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding' (v.23).
   
 6. Vertrouw erop dat God voor je zorgt

  Jezus zegt dat zorgen maken lijnrecht tegenover geloof staat (v.28). Als je vertrouwen hebt, maak je je geen zorgen. 'Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?' (v.28). Geloven betekent dat je erop vertrouwt dat God voor je zorgt.
   
 7. Zoek het koninkrijk van God

  Vertrouwen en gehoorzaamheid gaan hand in hand. Je moet geen dingen voor jezelf verzamelen, maar liever 'rijk zijn bij God' (v.21). Je moet je geen zorgen maken over materiële zaken, maar liever 'zijn koninkrijk zoeken'; God wil je in zijn goedheid zijn koninkrijk schenken (vv.31,32). Hier moet je je op richten in dit leven. 'Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn' (v.34).


Heer, dank U dat U me steeds weer vertelt dat ik voor niets of niemand bang hoef te zijn en dat ik me geen zorgen hoef te maken. Help me om uw koninkrijk te zoeken en erop te vertrouwen dat 'die andere dingen [mij] erbij gegeven [zullen] worden' (v.31).
 

3. Angst en mislukking


Gods zegen is pure genade: 'Niet vanwege uw verdiensten of vanwege de oprechtheid van uw hart' (9:5a, WV). Mozes herinnert het volk van God aan alle dingen die in het verleden zijn misgegaan. Hij zegt dat de oorzaak hiervan was dat ze 'zich verzetten tegen zijn bevel, in plaats van hem te vertrouwen en te gehoorzamen' (v.23).
 
Mozes drukt hun op het hart dat ze God nu wel moeten vertrouwen en gehoorzamen. 'Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan' (10:12-13).
 
Als we in de verleiding komen om God niet te gehoorzamen, komt dat omdat we er niet op vertrouwen dat Hij het beste met ons voor heeft. We denken dat we zelf beter weten wat goed voor ons is dan God. Maar in werkelijkheid zijn al Gods geboden bedoeld 'voor je eigen bestwil' (v.13, GNB). God houdt van je, zorgt voor je en kent je, en daarom wil Hij dat je Hem gehoorzaamt.
 
De waarheid is dat je God kunt vertrouwen, zelfs als je moeite hebt met zijn geboden en je erdoor ingeperkt voelt. De almachtige God 'die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen!' (vv.14-15).
 
Dit geloof zit van binnen en is niet alleen zichtbaar aan de buitenkant: 'Besnijd daarom uw hart' (v.16). Maar geloof zet aan tot actie. Je wordt opgeroepen Gods voorbeeld te volgen en op te komen voor de belangen van de wezen, weduwen en vreemdelingen. Je wordt opgeroepen hun voedsel en kleding te geven (v.18). Er is geen plaats voor rassendiscriminatie. De armen en mensen aan de rand van de samenleving verdienen onze speciale liefde en dienstbaarheid.
 
God belooft ons dat we zullen groeien en in aantal zullen toenemen als we Hem vertrouwen en gehoorzamen: '... met zeventig personen trokken uw voorouders naar Egypte, maar nu heeft hij [God] u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel!' (v.22).


Heer, dank U dat U liefde voor mij hebt opgevat, mij lief hebt en mij hebt uitgekozen. Help me om vandaag ontzag voor U te tonen en om de weg te volgen die U mij wijst. Help me om U lief te hebben en U met hart en ziel te dienen. Help me om op te komen voor de belangen van de wezen, weduwen en vreemdelingen. Ik vraag U om uw kerk zo talrijk te maken als de sterren aan de hemel.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 12:22


'Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken.'
 
Het is zo gemakkelijk om obsessief met ons lijf bezig te zijn, met onze vorm, uitstraling, gezondheid, voeding. En ik moet toegeven dat als we ergens heen gaan, mijn eerste gedachte is: wat moet ik aan?
 

Vers van de dag
Lucas 12:31

'Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.