Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De strijd aanbinden met reuzen

25 mei - dag 145

Goliat was een reus. Hij was bijna 3 meter lang, een kampioen. Hij droeg een zwaar harnas, stond daar te schreeuwen en daagde het volk van God uit (1 Samuel 17:1-11). Er zijn niet alleen fysieke reuzen, maar ook metaforische. Een 'reus' is een groot, schijnbaar onoverkomelijk probleem.
 • 'Reuzen' op persoonlijk niveau zijn reusachtige persoonlijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, huwelijk, gezin, relaties of gebrek daaraan, werk of werkloosheid, andere problemen op het werk, maar ook zonde, verleiding, verslaving, angst, eenzaamheid, moedeloosheid en schulden.
   
 • 'Reuzen' waarmee ons land zich geconfronteerd ziet zijn terrorisme, zinloos geweld, dak- en thuislozen, echtscheidingen, gezinsleven en samenleving, eenzaamheid, falende onderwijsinstellingen en de leegloop van de kerken. Daarom hebben we de reusachtige taak om te evangeliseren, de kerk nieuw leven in te blazen en onze samenleving te transformeren.
   
 • 'Reuzen' op wereldniveau zijn bijvoorbeeld de extreme armoede waardoor elk dag duizenden kinderen sterven; ziekten die miljoenen levens eisen en waarvoor relatief eenvoudige geneesmiddelen beschikbaar zijn; gebrek aan goed primair onderwijs waardoor bijna 1 miljard mensen niet kunnen lezen en schrijven; gebrek aan schoon water dat opgeheven zou kunnen worden met het bedrag dat Europeanen ieder jaar aan ijs spenderen.
Je kunt op twee manieren reageren als je oog in oog staat met een reus. Je kunt zeggen: “Hij is zo groot, daar kan ik niets tegen beginnen.” Maar je kunt ook zeggen: “Hij is zo groot, die kan ik niet missen.”
 

1. Een wereldwijd perspectief
 

God houdt van de hele wereld. Hij wil dat elk land en alle volken Hem kennen, aanbidden en liefhebben.
 
De psalmdichter bidt om Gods zegen voor zijn volk opdat 'men op aarde uw weg [zal] leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht' (v.3).
 
We zien in deze psalm dat in het Oude Testament al sprake is van het wereldwijde perspectief van het volk van God over de eigen landsgrenzen heen.
 
De psalmdichter bidt voor de hele wereld (vv.4-6). Als we de reusachtige wereldproblemen willen aanpakken, moeten we een wereldwijd perspectief hebben. De woorden in deze psalm gaan allemaal over God. De grootte van je blikveld is afhankelijk van de manier waarop je tegen God aankijkt. A.W. Tozer schrijft: 'Wat in ons opkomt wanneer we aan God denken zegt heel veel over ons.'


Heer, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Leer de aarde uw wegen kennen en heel de wereld uw reddende kracht. Laat alle mensen U loven.
 

2. Vertel over Jezus

Niets in het leven is belangrijker of een groter voorrecht dan vriendschap met Jezus. Jezus zegt: 'Jullie zijn mijn vrienden (...) Ik noem jullie geen slaven meer (...) vrienden noem ik jullie' (15:14-15).
 
Met Jezus als vriend kun je de reuzen in je leven, de kerk en de samenleving de baas vanuit een uniek uitgangspunt.

 • Persoonlijk

  Jezus vertelt ons dat er twee geheimen ten grondslag liggen aan christelijke vruchtbaarheid.

  Ten eerste het snoeien (vv.1-2). Het doel van snoeien is een grotere opbrengst. Pijn, verdriet, ziekte, lijden, verlies, rouw, mislukkingen, teleurstellingen en gefrustreerde ambities zijn een paar van de manieren waarop je leven wordt gesnoeid.

  Snoeien lijkt wreed; takken worden afgezaagd en de wond staat bloot aan de strenge winter. Maar snoeien is bedoeld om ruimte te maken voor nieuw leven. Als de lente en zomer komen, dragen we volop vrucht. Het scherpe snoeimes geeft uiteindelijk rijke vrucht en zegen.

  Het tweede geheim van vruchtbaarheid is een hechte band met Jezus (v.4). Je kunt de reuzen niet in je eentje aan. Jezus zegt: 'Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen. Maar zonder mij kun je niets' (v.5b, BGT). Je kunt de reuzen alleen verslaan als je dicht bij Jezus blijft.

  Onderhoud een bloeiende vriendschap met Jezus door tijd met Hem door te brengen, door te bidden en naar Hem te luisteren door zijn woord en door te doen wat Hij wil.

  Jezus zegt dat als je dicht bij Hem blijft ('in Hem blijft') er drie dingen zullen gebeuren. Ten eerste zullen je gebeden worden verhoord (v.7). Ten tweede zal God worden verheerlijkt (v.8). Ten derde zal je vreugde volkomen zijn (v.11).

  Jezus wil graag dat je vol vreugde bent en ten volle leeft. Er is niets fijners dan te weten dat je wordt gewaardeerd, dat je kostbaar bent, dat God van je houdt en die liefde door te geven aan andere mensen. Je wordt nergens zo blij van als wanneer je in en met Jezus het eeuwige leven geeft aan andere mensen.
   
 • Kerk

  De kerk heeft momenteel te maken met gigantische reuzen. De grootste reus is verdeeldheid. Er is niets dat de boodschap van Jezus meer in de weg staat dan verdeeldheid onder christenen. Verdeeldheid kan alleen worden overwonnen door liefde. Jezus heeft gezegd: 'Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief' (vv.12-13,17).
   
 • Maatschappij

  Jezus waarschuwt ons dat we te maken zullen krijgen met een reus in de vorm van een wereld die ons haat (vv.18-19). Hij zegt: 'Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen' (v.20b). Hij zegt: 'Er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen' (16:2). In delen van de wereld is dit vandaag de dag al de werkelijkheid.

  Maar er zijn ook subtielere vormen van verborgen vervolging. Niemand vindt het leuk om te worden afgewezen, te worden geminacht of voor gek te worden gezet. Jezus waarschuwt dat je weerstand kunt verwachten, haat en zelfs vervolging, waar je ook bent.

Zonder hulp zouden we daar geen antwoord op hebben, maar Jezus zegt: 'Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn' (15:26-27a). Met de hulp van de Heilige Geest kun je vertellen over Jezus en de reusachtige uitdaging aangaan om onze maatschappij te transformeren.


Heer, dank U dat U mij uw vriend noemt. Help me om anderen lief te hebben zoals U mij liefhebt.
 

3. Vertrouw op God

David was bijzonder begaafd, natuurlijk en bovennatuurlijk. Hij zag er goed uit en was gezond (16:12). Hij was heel muzikaal (v.18). Hij was een begenadigd spreker (v.18). Hij was atletisch (17:1-37;18:11). Hij was een leider (18:13). Hij had succes (vv.14,30). Hij was beroemd (v.30).
 
Maar geen van deze talenten was de reden waarom God hem gebruikte. De Heer zei tegen Samuel: 'Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart' (16:7b).
 
David was buiten zichzelf van woede omdat Goliat de levende God bespotte (17:26). Hij was een moedige aanvoerder. Hij zei: 'We hoeven om die Filistijn [Goliat] toch niet de moed te verliezen' (v.32a). Wat kunnen we leren van de manier waarop David deze reus aanpakt?

 • Trek je niets aan van afwijzing

  Eliab zei tegen David: 'Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou, om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden' (v.28).

  Maar David 'draaide zijn broer de rug toe' (v.30).

  Wat we hiervan kunnen leren is dat we ons niet uit het veld moeten laten slaan als anderen ons afwijzen of slecht behandelen. Joyce Meyer schrijft: 'God is niet op zoek naar iemand die veel kan, maar naar iemand die beschikbaar is (...) hou je hart zuiver en laat je niet tegenhouden door haat, beledigingen, bitterheid, wraak of boosheid.'
   
 • Doe mee

  David zei tegen Saul: 'We hoeven om die Filistijn [Goliat] toch niet de moed te verliezen. Ik zal met hem het gevecht aangaan' (v.32). Hij bood zijn diensten aan. Ik ben altijd weer ontroerd en onder de indruk van de manier waarop onze gemeenteleden bereid zijn om hun diensten aan te bieden in de vorm van gebed, dienstbaarheid en giften.
   
 • Vertrouw op God

  Saul zegt tegen David: 'Maar je kunt hem toch onmogelijk aan (...) Jij bent nog maar een jongen' (v.33). Maar David antwoordt: 'De HEER, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn' (v.37a). Hij vertrouwt op God omdat hij weet dat God hem zal helpen (zie 16:18; 17:37b; 18:14).

De reden waarom David Goliat kon uitschakelen, was dat hij door God was gezalfd: 'Toen nam Samuel een kruikje met olie. Hij goot de olie over het hoofd van David terwijl al zijn broers erbij waren. Vanaf dat moment was de geest van de Heer in David' (16:13, BGT). Je kunt de reuzen in je persoonlijk leven, in de maatschappij en in de wereld alleen de baas als je gezalfd bent door de Heilige Geest.

 

Heer, ik heb de zalving van uw Heilige Geest en uw nabijheid nodig om de reuzen de baas te kunnen. Geef me de moed om niet weg te vluchten. Laat me de moed niet verliezen en laat me niet opgeven.
 

Pippa's bijdrage

1 Samuel 16:7b


'Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.'
 
Ik ga ook wel eens af op het uiterlijk van mensen. Ik heb vaak mensen ontmoet die op het eerste gezicht heel stil en onopvallend waren, zodat ze me eigenlijk niet opvielen. Maar juist die mensen veranderen de wereld om hen heen.
 
David zag er goed uit, was knap en zelfs 'rossig'. Ik vind hem nu al leuk!
 

Vers van de dag
Johannes 15:12

'Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.