Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Meer 

11 oktober - dag 284

De autobiografie van Dame Edna Everage (het alter ego van Barry Humphries, een Australische komiek) heeft de titel 'More Please' (Meer graag). Hij schrijft dat deze twee woorden, 'more please', het eerste was wat hij kon zeggen.
 
Vervolgens schrijft hij dat hij sindsdien altijd meer wilde. 'Ik had nooit genoeg melk of geld of sokken of seks of vakantie of eerste edities of tijd alleen of grammofoonplaten of gratis maaltijden of echte vrienden of pleziertjes of stropdassen of applaus of onvoorwaardelijke liefde of sharonfruit. Ik heb natuurlijk altijd meer gehad van de meeste van deze dingen dan waar ik recht op had, maar toch had ik altijd een onbestemd onvoldaan gevoel: waar was de rest?'
 
Als we ons eigen plezier najagen, houden we altijd een 'onbestemd onvoldaan gevoel'. In de gedeelten voor vandaag lees je wat je geestelijke honger en dorst wel kan stillen en wat je steeds meer moet nastreven. Paulus licht er twee dingen uit: 'te leven (...) zo dat het God behaagt (...) wij sporen u aan het nog veel meer te doen' (1 Tessalonicenzen 4:1) en 'in liefde met elkaar (...) omgaan (...) wij sporen u aan het nog veel meer te doen' (vv.9-10).
 

1. Meer wijsheid van God

'Wijsheid' komt bij God vandaan en is heel praktisch. De 'woorden van de wijzen' (v.23, WV) gaan over allerlei verschillende aspecten van het leven. In dit gedeelte zien we een paar voorbeelden:

 • Oordeel onpartijdig

  'Een partijdig oordeel in een rechtszaak is verkeerd' (v.23b). Mensen die rechtvaardig oordelen worden 'gezegend met voorspoed (v.25b).
   
 • Wees eerlijk

  'Wie een eerlijk antwoord geeft, is als iemand die een kus op je lippen drukt' (v.26). Soms is het moeilijk om eerlijk en liefdevol de waarheid te spreken, maar we moeten eerlijk tegen elkaar zijn. Het beste antwoord op elke vraag (bijvoorbeeld die van een deelnemer aan Alpha) is een eerlijk antwoord!
   
 • Blijf trouw

  'Vertel bij de rechter geen leugens over een ander, want je mag niet liegen' (v.28, BGT). Iedereen kan trouw zijn in iemands gezicht, maar wat telt is dat je trouw blijft achter iemands rug.
   
 • Beheers jezelf

  De verleiding om iemand met gelijke munt terug te betalen is heel groot. De schrijver van Spreuken waarschuwt dat je geen wraak moet nemen: 'Denk niet: 'Zoals hij mij behandeld heeft, zal ik hem behandelen. Ik zal het hem betaald zetten' ' (v.29, GNB).
   
 • Werk hard

  Het boek Spreuken waarschuwt voor luiheid. 'Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? Armoede overvalt je als een struikrover, als een bandiet slaat gebrek je neer' (vv.33-34).


Heer, help me om steeds wijzer te worden, om onpartijdig te zijn, eerlijk en trouw. Help me om mezelf te beheersen en niet toe te geven aan luiheid. Dan kan ik steeds meer leven zoals het U behaagt.
 

2. God meer behagen

In plaats van goed voor onszelf te zorgen en altijd maar meer voor onszelf te willen roept Paulus ons op om zo te leven dat het God behaagt en dat nog veel meer te doen (v.1). In plaats van 'meer graag' moeten we God graag meer behagen. Paulus vraagt ons om 'nog veel meer' in liefde met anderen om te gaan (vv.10). Hoe doe je dat?

 • Beheers je lichaam

  God geeft niet alleen om je ziel, maar ook om je lichaam: 'Ieder van u moet zijn lichaam beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort. Laat u niet overweldigen door uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen' (vv.3–5, HB).
   
 • Leef heilig

  'God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven' (v.7). Echte schoonheid heeft niets te maken met hoe je eruitziet. Het gaat om de binnenkant. Je wordt geheiligd door het werk van de 'Heilige' Geest. Daarvoor geeft God je zijn Heilige Geest (v.8).
   
 • Ga liefdevol met elkaar om

  Paulus schrijft: 'Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan' (v.9). '... doe nog beter je best!' (v.10b, BGT).
   
 • Bemoei je met je eigen zaken

  Paulus schrijft dat we niet alleen gedreven moeten zijn, maar dat we moeten streven naar een leven waarin we in alle rust onze eigen zaken behartigen. Dit is verrassend gezien de geweldige dingen die Paulus voor God heeft gedaan. Maar blijkbaar hebben de kleine dingen van het leven grote betekenis. Paulus schrijft met nadruk dat je je met je eigen zaken moet bemoeien (v.11). Dingen waarin je geen rol speelt, gaan je niet aan. Natuurlijk is het goed om betrokken te zijn op andere mensen en waar nodig hulp te bieden, maar we moeten ons niet ongevraagd mengen in andermans zaken.
   
 • Zoek betaald werk als dat mogelijk is

  Paulus schrijft: '... verdien uw eigen boterham, zoals we dat al eerder hebben gezegd. Dan zullen buitenstaanders u vertrouwen en respecteren; en u zult bij niemand uw hand hoeven op te houden' (vv.11-12, HB). Voor sommigen, zoals ouders die zorgen voor de kinderen, is dat werk thuis. Anderen werken buiten de deur om geld te verdienen om hun gezin te onderhouden. Algemeen geldt dat we moeten proberen om betaald werk te vinden als dat mogelijk is, zodat we niet van anderen afhankelijk zijn voor ons levensonderhoud. Sommige mensen zijn afhankelijk van het lichaam van Christus voor hun levensonderhoud, zoals bepaalde onbetaalde werkzaamheden in het kader van de dienst aan God en de wereld. Maar dit is eerder uitzondering dan regel.
   
 • Geniet van hoop zonder einde

  Je kunt pas goed leven als je goed kunt sterven. De dood is nog zo'n onderwerp waar een andere houding van je wordt gevraagd. Natuurlijk hebben we verdriet als iemand overlijdt. Maar Paulus schrijft dat we niet hoeven 'te treuren, zoals zij die geen hoop hebben' (v.13). 'Maar wij geloven toch dat Jezus gestorven is en uit de dood opgestaan? Dan volgt daaruit dat God degenen die als christenen zijn gestorven, samen met Jezus bij zich zal halen' (v.14, GNB).

  De dood is niet het einde. Paulus zegt dat we geloven 'dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf' (v.14) net zoals Jezus is gestorven en opgestaan. In de Naardense Bijbel (vv.14-15) zien we dat Paulus voor Jezus het woord 'gestorven' gebruikt. Voor de anderen gebruikt hij het woord 'ontslapen'. Jezus is voor jou gestorven, maar jij zult nooit sterven, jij zult alleen 'ontslapen'.

  Je zult worden herenigd met Jezus om de Heer tegemoet te gaan (v.17a) en we zullen worden herenigd met elkaar: 'samen met hen' (v.17a). Je zal niet alleen voor altijd bij de Heer zijn (v.17b), maar ook samen zijn met 'wie ontslapen zijn in Jezus' (v.14, NB). Veel mensen zien een einde zonder hoop, maar wij hebben hoop zonder einde. Vergeet deze woorden niet en troost elkaar ermee (v.18).
   

Heer, dank U voor uw Heilige Geest die in mij werkt en die me helpt om zo te leven dat het U steeds meer behaagt. Help me in mijn zwakheid om een heilig, liefdevol leven te leiden en niet toe te geven aan verkeerde seksuele verlangens. Help me om de goede dingen na te streven en andere mensen hoop en troost te bieden. Geef dat ik steeds meer op Christus ga lijken.
 

3. Meer luisteren naar God

God spreekt. Jij en ik kunnen luisteren naar de woorden van God. Daarom heeft de Bijbel zoveel kracht: 'Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER' (23:29).
 
Jeremia sprak 'heilige woorden' (v.9) tegen het volk van God en gaf hun op de kop omdat ze niet heilig leefden: 'Overal in het land wordt echtbreuk gepleegd (...) De profeten doen kwaad en gebruiken hun krachten verkeerd' (v.10, HB). Hij beschuldigt hen van overspel en zegt dat ze leugen op leugen stapelen (v.14). Hij roept hen op om tot inkeer te komen (25:5-6).
 
Hun problemen zijn ontstaan omdat ze niet naar God hebben geluisterd: '... jullie hebben niet naar mij geluisterd' (v.7).
 
De Heer zegt via Jeremia: 'Maar niemand van die profeten was erbij toen ik mijn besluiten nam. Ik, de Heer, heb hun niet gezegd dat ze namens mij moeten spreken. Ze hebben mijn stem niet gehoord' (23:18, BGT).  'Ik heb die profeten niet gezonden, toch rennen zij of zij mijn boden waren. Ik heb niet tot hen gesproken, toch spreken zij of zij profeten waren. Hadden ze mijn raadsbesluit vernomen, dan hadden ze mijn volk mijn woorden laten horen' (vv.21-22a).
 
Als je de woorden van God hoort en uitspreekt, hebben ze een enorm effect: '... een profeet die mij heeft horen spreken, kan verkondigen wat ik te zeggen heb. (...) Mijn woorden zijn als vuur, als een hamer die rotsen aan stukken slaat' (vv.28-29, GNB). De woorden in de Bijbel hebben zoveel kracht dat ze zijn als vuur, als een hamer die rotsen aan stukken slaat. Hoe meer ik ze bestudeer, des te meer slaan ze de rots van mijn hart aan stukken, en des te meer werkt de Heilige Geest aan een veranderingsproces waardoor ik geheiligd word.


Heer, help me om steeds meer tijd vrij te maken om naar U te luisteren en uw woorden te horen. Help me om steeds meer liefde te tonen, om heilig te leven zoals U dat wilt.
 

Pippa's bijdrage

1 Tessalonicenzen 4:11


'Zet u volledig in om een rustig leven te leiden; bemoei u met uw eigen zaken en verdien uw eigen boterham.'
 
Het is vandaag nogal druk voor een rustig leven, maar ik zal mijn best doen!
 

Vers van de dag
1 Tessalonicenzen 4:17b

'En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.