Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De naam van de Heer

26 mei - dag 146

Toen ze 33 was, verhuisde Barbara Clapham naar Londen. Ze ging op zoek naar een kerk. Op een zondag kwam ze naar Holy Trinity in Brompton. De jonge vrouw die de mensen bij de deur welkom heette, lachte naar haar en vroeg haar hoe ze heette. Die lach gaf de doorslag en de week daarna kwam Barbara terug. Ze werd door dezelfde vrouw begroet met de woorden: “Hallo Barbara”.
 
Ze besloot om elke zondag te komen omdat degene die bij de deur stond haar naam wist. Dat was in 1947. Sindsdien kwam Barbara bijna elke zondag tot ze, kort na haar 100e verjaardag, overleed. Ze heeft een enorme invloed gehad op het reilen en zeilen van onze kerk. Ze heeft onder andere jarenlang de financiën geregeld. Ik vraag me af of de jonge vrouw bij de deur enig idee had van de rol die zij gespeeld heeft door Barbara's naam te onthouden.
 
Er schuilt zoveel kracht in een naam. Namen zijn belangrijk. Dit geldt vandaag de dag, maar gold nog sterker in de Hebreeuwse cultuur waarover we in de Bijbel lezen. Een Hebreeuwse naam is veel meer dan alleen een etiket. De naam van de Heer laat zien wie Hij is.
 

1. Loof de naam van de Heer
 

David spoort ons aan om te zingen voor de Heer, zijn naam te bezingen, ruim baan te maken voor Hem die door de vlakten rijdt, 'Heer is zijn naam' (v.5c).
 
God maakt zichzelf kenbaar door zijn naam. Hij noemde zijn naam aan Mozes (IK ZAL ER ZIJN) toen Hij zijn volk bevrijdde van de slavernij in Egypte (Exodus 3:14). In deze psalm zie we dat de God met deze naam zich vooral bekommert om mensen aan de randen van de samenleving:
 
God is 'vader van wezen, beschermer van weduwen' (Psalm 68:6). 'God geeft eenzamen een thuis' (v.7a). 'God geeft thuislozen een thuis (v.7a, MSG). 'Gevangenen [geeft hij] vrijheid en voorspoed' (v.7b).
 
Eén manier om de naam van de Heer te eren is door mensen aan de randen van de samenleving lief te hebben en te dienen: wezen en weduwen, eenzamen, dak- en thuislozen en mensen in de gevangenis.


Heer, ik wil uw heilige naam loven en prijzen. Laat uw naam geheiligd worden in mijn leven doordat ik mensen aan de randen van de samenleving liefheb en dien.
 

2. Macht in Jezus' naam

Weet je hoeveel macht Jezus' naam heeft? Als Jezus zijn leerlingen achterlaat, zegt Hij tegen hen: 'Ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn (...) Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen' (16:23b-26a).
 
Als we in gebed bij God komen, vragen we niet in onze eigen naam, maar in Jezus' naam. Uit onszelf hebben we geen recht om iets te vragen. Maar Jezus heeft ons toegang tot God gegeven in zijn naam door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding.
 
Als je bidt in Jezus' naam gaat het er om dat je afstemt op Jezus. Als je dit doet, gaan je gebeden op in het grotere geheel van Gods plan voor je leven en kun je bidden dat zijn wil geschiede. Je kunt dit niet in je eentje. Je hebt de Heilige Geest nodig.
 
Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat Hij weggaat voor hun bestwil, 'want als ik niet ga zal de pleitbezorger ('Helper' in de WV) niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden' (v.7). Jezus kon maar op één plaats tegelijk zijn. Maar nu kan Hij door zijn Geest altijd bij jou en mij zijn als onze vriend en Helper, waar we ook zijn.
 
De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van schuld (vooral omdat mensen niet in Jezus geloven, v.9) en 'zal [ons] (...) de weg wijzen naar de volle waarheid' (v.13a). Telkens als we de weg kwijtraken of de verkeerde kant op gaan, wijst de Heilige Geest ons terecht. We voelen diep van binnen dat er iets mis is.
 
De Heilige Geest zal ons nooit veroordelen (Romeinen 8:1). Hij overtuigt ons om tot inkeer te komen en de goede kant op te gaan. Hij wijst de weg, steunt en geeft jou en mij de kracht om steeds meer op Jezus te gaan lijken.
 
Hij leidt je naar de waarheid. De waarheid wordt onthuld door de Geest van de waarheid (Johannes 16:13a). Naast een aantal andere dingen helpt Hij je om de waarheid over jezelf onder ogen te zien. De waarheid bevrijdt.
 
Jezus belooft je drie dingen:

 • Vreugde in tijden van rouw en verdriet

  'Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen' (v.20). Het recht zal zegevieren. Het kwaad zal niet het laatste woord hebben. Toen Jezus opstond uit de dood waren de leerlingen zo blij dat dat hun verdriet volledig overschaduwde, zoals een moeder die bevallen is van een baby en de pijn van de geboorte vergeet (vv.21-22).
   
 • Liefde in een wereld vol haat

  Je bent geliefd. Zelfs 'wanneer de wereld je haat' (15:18) zegt Jezus tegen je: 'De Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen' (16:27). De Geest van de waarheid zal de totale liefde van de Vader voor jou onthullen.
   
 • Vrede in zware tijden

  Jezus heeft je nooit een leven zonder problemen beloofd. Sterker nog, Hij zegt: 'Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld' (v.33b). Maar Hij belooft je vrede, omdat Hij de wereld heeft overwonnen en ervoor heeft gezorgd dat de wereld je geen kwaad meer kan doen (v.33).
Het mooiste geschenk dat de Heilige Geest je geeft, is een band met God. In zijn gebed benadrukt Jezus dat dit de essentie en definitie van 'eeuwig leven' is; 'Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus' (17:3).

Deze prachtige beschrijving van het eeuwige leven staat midden tussen de woorden van Jezus' gebed dat Gods grootheid en naam bekend mag worden. Alles wat Jezus op aarde deed en onze band met de Vader door Jezus zijn uiteindelijk allemaal ter meerdere eer en glorie van Gods naam.


Heer, hoe kan ik U ooit bedanken voor het enorme voorrecht om te mogen bidden in Jezus' naam. Vandaag bid ik het volgende in uw naam ...
 

3. Bescherming in de naam van de Heer

David besefte dat de beste bescherming niet Sauls wapenrusting was, maar de naam van de Heer (17:45).
 
David probeerde eerst om de strijd met Goliat aan te gaan in Sauls wapenrusting. Toen besefte hij: 'Ik kan hier niet mee lopen (...) ik ben dat niet gewend' (v.39b). En hij deed de wapenrusting uit. Hij besloot zichzelf te zijn. Dit is een belangrijke levensles. Het heeft geen zin om iemand anders' wapenrusting aan te trekken. Het ziet er gekunsteld en onnatuurlijk uit als we ons voordoen als iemand anders.
 
Authenticiteit geeft heel veel kracht. Oscar Wilde zei: 'Wees jezelf, de anderen zijn al bezet!' Je bereikt het meeste als je gewoon jezelf bent. De heilige Catharina van Siena zei: 'Als je bent zoals God je bedoeld heeft, kun je de hele wereld aan.'
 
Gods naam en de zuivering ervan gingen David aan het hart (v.45). Hij zei tegen Goliat: 'Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard (...) maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten' (v.45) Hij was zich bewust van de grenzen aan wat een mens kan doen (v.47). Hij vertrouwde op zijn God, wiens naam alleen al de sterkste mens kan verslaan (v.46). Hij was bereid te vertrouwen op de naam van de Heer toen hij oog in oog stond met een reusachtige tegenstander.
 
Misschien ondervind jij ook tegenwerking. De wereld waarin je leeft kan enorm sterk en overweldigend lijken. Je voelt je hiermee vergeleken misschien zwak en onbeduidend. Maar treed naar buiten in naam van God, wees je bewust van je grenzen en vertrouw erop dat Hij zijn naam zal zuiveren. De Heer stond David ter zijde en daardoor lukte alles wat hij deed (18:5,12,14).
 
Davids succes maakte Saul woedend en jaloers (vv.8-9). Joyce Meyer schrijft: 'God brengt altijd iemand op ons pad die fungeert als schuurpapier om onze scherpe randjes weg te halen (...) een beproeving die we moeten ondergaan voordat we promotie maken. Als je leiding wilt geven, moet je eerst dienen in een situatie die mogelijk verre van ideaal is en je verstandig leren gedragen. Dit is een geweldige voorbereiding om door God te worden gebruikt.'
 
God gaf David nog meer succes. Het is intrigerend om te zien dat Davids eigen naam een begrip werd (v.30, HB) omdat hij Gods naam belangrijk vond. Maar dat was niet zijn bedoeling en ook niet waar zijn leven om draaide.

 

Heer, laat de kerken in dit land weer volstromen met mensen die de naam van Jezus vereren. Ik bid dat alles wat we doen erop gericht is om ervoor te zorgen dat de naam van Jezus meer aanzien krijgt en weer wordt vereerd in onze samenleving.
 

Pippa's bijdrage

1 Samuel 18:1


Vriendschap is prachtig. Jonatan ging veel van David houden en werd zijn beste vriend (vv.1-4, BGT). Hechte vriendschap geeft zoveel voldoening. Het maakt zo'n verschil als je liefhebbende vrienden hebt die je steunen en er voor je zijn als je het moeilijk hebt. En die met je lachen in goede tijden.
 
Vriendschap is iets wat nooit vergaat. In de hemel zijn er geen beperkingen van tijd en ook geen jaloezie, zoals die waar David mee te maken had.
 

Vers van de dag
Johannes 17:3

'Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de eeuwige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.