Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Vijf uitvluchten 

9 februari - dag 40

Het lied 'My Way' klinkt vaak bij begrafenissen. Het is het lied met de meeste covers. De bekendste versie is die van Frank Sinatra van zijn album 'My Way' uit 1969. Op de Filipijnen is 'My Way' zo populair in karaokebars, dat het is aangewezen als oorzaak van een aantal sterfgevallen waarbij een ruzie over een uitvoering ervan uit de hand was gelopen.

'And did it my way! (Ik heb het op mijn manier gedaan)
Yes, it was my way!’ (Ja, op mijn eigen manier)

'Mijn manier', dat is het motto van onze wereld. Maar niet dat van Jezus. Jezus heeft gezegd: 'Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt' (Matteüs 26:39c). Hij bidt: '... laat Uw wil dan geschieden' (v.42, HSV). Hij verzon geen uitvluchten. Jezus deed de dingen op Gods manier. Zoals we vandaag lezen verzon Mozes daarentegen vijf uitvluchten voordat hij zich uiteindelijk neerlegde bij Gods manier.

1. De weg van de wijsheid

Spirituele groei is als een reis; je komt steeds een stapje verder. Het is niet zo belangrijk hoe ver je al bent; wat telt is dat je de goede kant op gaat en niet stilstaat.
 
Het boek Spreuken vertelt ons dat er twee wegen zijn: 'het pad van goddelozen (...) de weg van wie boosaardig zijn' (v.14) en 'de weg van de wijsheid' (v.11a), de 'weg van de rechtvaardigen' (v.18a). Er staat niet dat we goddelozen moeten mijden, wat zou betekenen dat we ons zouden moeten terugtrekken uit de wereld. Er staat dat we hun wegen moeten mijden, moeten voorkomen dat we de dingen op hun manier doen. Als je Gods aanwijzingen volgt, belooft Hij dat Hij je de weg van de wijsheid zal wijzen (v.11).
 
Gods manier is misschien niet de gemakkelijkste, maar je wordt wel heel blij en enthousiast als je de dingen op zijn manier doet. 'De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt' (v.18). 'Zij worden steeds gelukkiger en wijzer. Ze lijken op de zon die steeds meer gaat stralen' (vv.18-19, BGT).
 

Dank U, Heer, voor uw belofte om me te leiden op de rechte paden. Help me vandaag om te wandelen op de weg van de liefde.
 

2. Uw manier

Jezus zegt tegen God: “Niet op mijn manier, maar op de uwe”. Jezus heeft ons leren bidden 'uw wil geschiede', en Hij bad dit ook zelf: 'Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet wat Ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt' (v.39, HB). Hij bad nog een keer: 'Als deze beker niet kan voorbijgaan, zonder dat Ik hem leegdrink, laat dan Uw wil uitgevoerd worden' (v.42 HB).
 
Dit zijn geen gebeden van berusting, maar juist gebeden die getuigen van grote moed. Jezus was bereid om de dingen op Gods manier te doen, wat er ook zou gebeuren.
 
In dit gedeelte zien we Jezus in al zijn menselijkheid: 'Hij begon angstig en onrustig te worden. 'Ik ben doodsbang', zei Hij. 'Mijn hart breekt van verdriet' ' (v.38, HB). Hij had zijn drie beste vrienden bij zich. Dezelfde drie die Jezus hadden gezien in zijn goddelijke gedaante bij de transfiguratie, zien Hem nu in de diepste menselijke ellende. Hij bidt tot God zijn Vader of het niet anders kan. Toch is Hij bereid het op Gods manier te doen, tegen elke prijs.
 
De prijs voor Jezus was van een heel andere orde dan de prijs die wij moeten betalen. Hij nam de zonde van de hele wereld op zijn schouders. Daarom was zijn ziel 'dodelijk bedroefd' (v.38). Drie keer bidt Jezus of 'deze beker' aan Hem voorbij mag gaan (vv.39,42,44). De beker verwijst naar zijn aanstaande lijden en dood.
 
Vlak voordat ze naar Getsemane gingen, had Jezus tijdens het pesachmaal nog gesproken over de beker als over zijn bloed dat vergoten werd voor velen tot vergeving van zonden (v.28). Net als in het Oude Testament verwijst deze beker ook naar de wraak van God (zie Jezus zegt tegen God: “Niet op mijn manier, maar op de uwe”. Jezus heeft ons leren bidden 'uw wil geschiede', en Hij bad dit ook zelf: 'Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet wat Ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt' (v.39, HB). Hij bad nog een keer: 'Als deze beker niet kan voorbijgaan, zonder dat Ik hem leegdrink, laat dan Uw wil uitgevoerd worden' (v.42 HB).
 
Dit zijn geen gebeden van berusting, maar juist gebeden die getuigen van grote moed. Jezus was bereid om de dingen op Gods manier te doen, wat er ook zou gebeuren.
 
In dit gedeelte zien we Jezus in al zijn menselijkheid: 'Hij begon angstig en onrustig te worden. 'Ik ben doodsbang', zei Hij. 'Mijn hart breekt van verdriet' ' (v.38, HB). Hij had zijn drie beste vrienden bij zich. Dezelfde drie die Jezus hadden gezien in zijn goddelijke gedaante bij de transfiguratie, zien Hem nu in de diepste menselijke ellende. Hij bidt tot God zijn Vader of het niet anders kan. Toch is Hij bereid het op Gods manier te doen, tegen elke prijs.
 
De prijs voor Jezus was van een heel andere orde dan de prijs die wij moeten betalen. Hij nam de zonde van de hele wereld op zijn schouders. Daarom was zijn ziel 'dodelijk bedroefd' (v.38). Drie keer bidt Jezus of 'deze beker' aan Hem voorbij mag gaan (vv.39,42,44). De beker verwijst naar zijn aanstaande lijden en dood.
 
Vlak voordat ze naar Getsemane gingen, had Jezus tijdens het pesachmaal nog gesproken over de beker als over zijn bloed dat vergoten werd voor velen tot vergeving van zonden (v.28). Net als in het Oude Testament verwijst deze beker ook naar de wraak van God (zie Jesaja 51:22; Habakuk 2:16). Aan het kruis heeft Jezus de beker gedronken voor jou.
 
Als je doodsbang, dodelijk bedroefd of ongerust bent, is het zo geruststellend om je te realiseren dat Jezus dit alles en nog veel erger heeft doorgemaakt. Jezus weet precies wat je doormaakt en je kunt zijn voorbeeld volgen en alles in Gods hand leggen.
 
Er is een groot contrast tussen wat er gebeurde in de tuin van Getsemane en in de tuin van Eden. Adam en Eva zeiden in de tuin van Eden tegen God: “Niet uw wil, maar de mijne”. Maar in de tuin van Getsemane bidt Jezus tot zijn Vader: “Niet mijn wil, maar de uwe”. Gods manier betekende lijden en dood, maar ook de redding van de hele wereld.
 

Heer, help me om uw voorbeeld te volgen en te bidden: “Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.”
 

3. Gods manier

Ik vind dit gedeelte altijd heel troostrijk en bemoedigend. Ik ben nogal verlegen en introvert. Ik wil eigenlijk liever geen leider zijn. Ik vind het enorm bemoedigend dat zelfs de grote leider Mozes liever geen leider wilde zijn en dat hij uitvluchten verzon om maar niet te hoeven doen waar God hem toe riep.
 
In de gedeelten voor gisteren en vandaag zien we zijn vijf uitvluchten (die ik zelf ook zou kunnen gebruiken):

 • 'U hebt de verkeerde'

  Mozes zegt: 'Maar wie ben ik?' (3:11). Hij voelde zich te min. Ik heb het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Mozes zei tegen God: “U hebt de verkeerde. Waarom ik?”

  Gods reactie is: 'Ik zal bij je zijn' (v.12a). Dat is het enige wat telt.
   
 • 'Ik ben er niet klaar voor'

  Mozes zegt: 'Wat moet ik dan zeggen?' (v.13). Hij vond dat hij niet genoeg wist. Hij dacht dat hij niet alle vragen kon beantwoorden. Hij dacht dat hij niet wist wat hij moest zeggen, en God zegt: 'Dit moet u (...) zeggen' (v.14, HSV).

  God geeft je de boodschap op het moment dat je deze nodig hebt.
   
 • 'Wat als ik het niet goed doe'

  Mozes vraagt zich af wat er zal gebeuren als het misgaat. Hij zegt: 'Zij zullen mij niet geloven! Ze zullen het niet doen en zeker niet als ík het zeg. Zij zullen zeggen: 'De HERE is helemaal niet aan u verschenen!' ' (4:1, HB).

  In reactie hierop liet God Mozes zijn macht zien (vv.2–9).
   
 • 'Ik kan het niet'

  Mozes zegt: 'Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker (...) Ik kan nooit de juiste woorden vinden' (v.10). Sommige mensen denken dat Mozes misschien stotterde of een ander spraakgebrek had ('Ik kom immers moeilijk uit mijn woorden', 6:12).

  God zei: 'Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen' (4:12). Gods kracht is zichtbaar in zwakheid.
   
 • 'Iemand anders doet het wel.

  Mozes zegt: 'Stuur toch iemand anders' (v.13). We denken vaak dat iemand anders het beter kan dan wij.

  Nu wordt het God te gortig, maar Hij zegt toch dat Hij Aäron met hem mee zal sturen: 'Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen' (15b).

Uiteindelijk legde Mozes zich erbij neer om het op Gods manier te doen. Toen begon de strijd en werd het eerder erger dan beter. De manier van de farao (5:15) was zeker niet Gods manier. Het volk van God werd gedwongen om stenen te maken zonder stro. Mozes en Aäron kregen kritiek en weerstand van hun eigen volk over zich heen (v.21). Mozes klaagde tegen God dat Hij zich niet aan zijn belofte hield (v.23).
 
In reactie op de klacht van Mozes gaf God hem een duidelijker beeld van wie Hij is. God zei: 'Ik ben de HEER. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt' (6:2-3).
 
In een paar zinnen laat God meer van zichzelf zien aan Mozes. Zijn karakter is niet veranderd; Hij is trouw en houdt Zich aan zijn woord (vv.4-5). Hij lijdt met je mee en voelt je pijn (v.5). Hij verzekert je dat Hij zal zorgen voor verlossing en vrijheid (v.6). Hij leidt je binnen in een hechte relatie met Hemzelf (v.7). Hij leidt je naar je erfenis en brengt je thuis (v.8).
 
Maar toen Mozes dit allemaal aan het volk vertelde, 'wilden [ze] niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid' (v.9). Mozes klaagt bij God dat het precies gaat zoals hij had gevreesd. Hij zegt: 'De farao zal heus niet naar me luisteren. Want de Israëlieten willen al niet eens naar me luisteren. En ik ben ook helemaal geen goede spreker' (v.12, BGT).
 
Zo gaat het vaak in de Bijbel. Eerst zien we Gods roeping en visie, vervolgens allerlei problemen en moeilijkheden en daarna zien we hoe de belofte wordt waargemaakt. Gods manier is niet altijd gemakkelijk – vaak juist bijzonder veeleisend – maar uiteindelijk toch ook wonderbaarlijk bevredigend.
 

Heer, dank U dat U zegt: 'Ik zal bij je zijn' (3:12). Dank U voor het ongelooflijke voorrecht dat ik uw roeping mag horen en op uw wegen mag wandelen. Help me om de dingen op uw manier te blijven doen, ook als het allemaal eerder erger lijkt te worden dan beter.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 26:31-46


Petrus zegt: 'Ik zal u niet verloochenen' (v.35b, WV). Net als Petrus hebben we allemaal goede bedoelingen, maar we zijn imperfecte mensen en we kunnen niet zonder de kracht van God. De leerlingen vielen in slaap terwijl ze hadden moeten bidden. Ik ben ook vaak in slaap gevallen tijdens het bidden. Het is ook zo gevaarlijk om je ogen dicht te doen!
 

Vers van de dag
Matteüs 26:39c

'Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.