Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Goede voornemens  

1 januari - dag 1

Ik ben lid van een squashclub die hoort bij een sportschool. Elk jaar worden er op 1 januari extra fitnesstoestellen bijgezet. Het is razend druk. Rond 7  januari worden de extra toestellen weer weggehaald. Tegen die tijd hebben de meeste mensen hun goede voornemens opgegeven en keert de rust terug!

 • Meer bewegen
 • Afvallen
 • Minder drinken
 • Stoppen met roken
 • Schulden aflossen

Het is niet verkeerd om je deze dingen voor te nemen voor het nieuwe jaar. Ook al weten we dat we onze goede voornemens vaak niet volhouden.
 
Het goede nieuws is dat we elk jaar de kans krijgen om opnieuw te beginnen. Maar dat kan ook elke week. Elke zondag is de eerste dag van de week – een nieuw begin. Eigenlijk is elke dag een kans om opnieuw te beginnen.
 
De eerste drie woorden van de Bijbel zijn 'In het begin …' (Genesis 1:1). In alle gedeelten voor vandaag lezen we over een nieuw begin en nieuwe kansen en krijgen we goede voornemens aangereikt.

1. Geniet van de Bijbel

Als je de uitdaging aangaat om in één jaar de hele Bijbel te lezen, vind je bemoediging in deze psalm.
 
De belofte is dat als je 'blij [bent] met de wet van de Heer' en je daar 'dag en nacht mee bezig' bent (v.2, BGT), je leven gezegend zal zijn. Geluk is het gevolg van dingen die met je gebeuren. Zegen is wat je ontvangt omdat je God kent en je je verdiept in zijn woorden.
 
God belooft je vruchtbaarheid ('op tijd draagt hij vrucht', v.3b), vitaliteit ('zijn bladeren verdorren niet', v.3c) en voorspoed ('Alles wat hij doet komt tot bloei', v.3d), al is het niet noodzakelijkerwijs materiële voorspoed!
 
Deze boodschap krijgt extra kracht, doordat we even kort te zien krijgen wat er uiteindelijk gebeurt met mensen die zonder God leven. De psalmdichter zegt niet dat goddeloze mensen niet succesvol zijn, maar herinnert ons eraan dat hun succes tijdelijk is; 'Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind (…) [hun] weg loopt dood' (vv.4,6).
 
De sleutel tot langdurige, en uiteindelijk eeuwige, vruchtbaarheid en vitaliteit is je relatie met God. Als je ernaar streeft 'de weg van de rechtvaardige' te volgen, mag je er zeker van zijn dat de Heer je weg zal beschermen (v.6).
 

Heer, dank U voor uw geweldige beloften bij mijn voornemen om er een gewoonte van te maken om te genieten van uw woord en mij hierin te verdiepen.
 

2. Richt je op Jezus

Neem je voor om je leven te richten op Jezus. De hele Bijbel gaat over Jezus. Het Nieuwe Testament begint met zijn stamboom.
 
Uit deze lijst met de voorouders van Jezus kunnen we moed putten. We zien de namen van Tamar (de overspelige), Rachab (de hoer), Ruth (die zelf niet Joods was), Salomo (die was verwekt na koning Davids overspel met Batseba), en vele anderen. Gelukkig gebruikt God zondige mensen en kan Hij ons dus ook gebruiken. Wat er ook gebeurd is in je leven tot nu toe, hoe gebroken je leven nu ook lijkt, God kan je gebruiken om iets geweldigs met je leven te doen.
 
De naam 'Jezus' betekent 'hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde' (v.21). Telkens als we de naam Jezus gebruiken, worden we eraan herinnerd dat onze belangrijkste behoefte niet geluk of tevredenheid is. (Dit kunnen natuurlijk wel prettige bijkomstigheden zijn.) Wij hebben het meest behoefte aan vergeving, net als de voorouders van Jezus. Daarom hebben we een Redder nodig.
 
Het begin van Matteüs laat zien dat Jezus de vervulling is van alles wat in het Oude Testament is geschreven:

 • Jezus is het hoogtepunt van de geschiedenis

  Matteüs begint zijn evangelie met een samenvatting van het Oude Testament in de vorm van de stamboom van Jezus (vv.1-17). Het verhaal van het Oude Testament wordt voltooid door Jezus. Matteüs schetst de geschiedenis van het volk van God in drie gelijkwaardige perioden: veertien generaties van Abraham tot David, veertien van David tot de ballingschap en veertien van de ballingschap tot Christus (v.17).

  In de stamboom worden sommige generaties overgeslagen. Dit is heel gebruikelijk in het Oude Testament. Matteüs benadrukt het feit dat het Oude Testament uiteenvalt in drie ongeveer even lange perioden tussen cruciale gebeurtenissen. Jezus is het eindpunt van de lijn van het Oude Testament; het hoogtepunt is bereikt.
   
 • In Jezus worden al Gods beloften vervuld

  Jezus is niet alleen historisch gezien de voltooiing van het verhaal van het Oude Testament, Hij is ook de vervulling van alle profetieën van het Oude Testament en van al Gods beloften.

  Matteüs citeert aan het eind van de beschrijving van de conceptie, geboorte en vroege kindertijd van Jezus steeds de profetie uit de Hebreeuwse geschriften die door de beschreven gebeurtenis wordt vervuld (Matteüs 1:22-23; 2:5-6,17,23; 4:14-16).

  De eerste vervulling vindt plaats met de verwekking van Jezus: 'Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: “De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven”, wat in onze taal betekent 'God met ons' ' (1:23-24). 
De hele geschiedenis, profetie en belofte, komt tot voltooiing in Jezus. Jouw hele leven komt tot voltooiing in Jezus. Elk deel van je leven: je werk, familie, relaties, vrienden, herinneringen en dromen komen tot voltooiing in Jezus.
 

Heer, dank U voor uw belofte voor het nieuwe jaar, dat U bij me bent in Jezus. Help me in het jaar dat voor me ligt om mijn leven op U te richten.
 

3. Geniet van Gods schepping

Je bent hier niet bij toeval. Het universum is Gods schepping. Je bent gemaakt naar zijn beeld.
 
Genesis geeft een verslag van het begin van het universum. Dat gaat veel verder dan wetenschappelijke theorieën over het hoe en wanneer. Het geeft een antwoord op de vragen waarom en door wie. Wetenschappelijke theorieën geven geen bewijs voor of tegen deze verklaring. Ze zijn eerder een aanvulling.
 
Als we dit gedeelte lezen met het Nieuwe Testament in ons achterhoofd, zien we dat de hele Drie-eenheid bij de schepping betrokken is. Het Hebreeuwse woord voor God (Elohim) is een meervoudig naamwoord. De Heilige Geest was betrokken bij de schepping (1:2). Het was via Jezus dat de schepping tot stand kwam: 'God zei ...' (v.3a). Jezus is het Woord van God en door Hem is het heelal geschapen (zie Johannes 1:1-3).
 
Midden in dit verslag van de schepping staat bijna achteloos een ontzagwekkende zin die de enorme macht en kracht van God laat zien: '[Hij] maakte ook de sterren' (Genesis 1:16).   Wij weten tegenwoordig dat er alleen in ons sterrenstelsel waarschijnlijk al tussen de 100 en 400 miljard sterren zijn en dat er wel 100 miljard sterrenstelsels zijn. Hij heeft ze allemaal gemaakt, alsof het niets is!
 
Het hoogtepunt van Gods schepping is de mens. Je bent gemaakt naar het beeld van God (v.27). Als we willen weten wie en hoe God is, moeten we kijken naar mannen en vrouwen ('mannelijk en vrouwelijk', v.27b); zij zijn het evenbeeld van God.
 
Ieder mens is gemaakt als Gods evenbeeld en verdient het om te worden behandeld met waardigheid, respect en liefde. Jij kunt met God communiceren omdat je naar zijn beeld bent gemaakt.
 
God vindt alles wat Hij heeft gemaakt goed. Hij zei: “Het is goed.” Veel mensen voelen zich waardeloos, onzeker of nutteloos. Maar God heeft geen waardeloze dingen gemaakt. God heeft jou gemaakt. Hij houdt van jou en vindt je goed zoals je bent. Hij vindt misschien niet alles wat je doet goed, maar Hij houdt altijd onvoorwaardelijk van je, met zijn hele hart.
 
We zien in dit gedeelte dat werk een zegen is: 'God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken' (2:15). Werk is een deel van Gods goede schepping, niet een gevolg van de zondeval. Dit gedeelte laat ook zien dat de zorg voor het milieu een van de speerpunten is van Gods plan voor de mens.
 
Rust is niet optioneel. God nam rust ('hij rustte', v.2). Deze rustdagen (vrije dagen, feestdagen) zijn een speciale zegen: 'God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig' (v.3a). Vrije dagen zijn heilig. Ze wijzen ons erop dat het leven in de eerste plaats gaat om zijn en niet om doen. Je hoeft je niet schuldig te voelen als je vrij neemt. Vrije dagen zijn goed. Het is tijd die je kunt gebruiken om geestelijk op te laden.
 
Werk niet te hard. God nam de tijd om te rusten en te genieten van wat Hij had gemaakt. Het is niet de bedoeling dat je almaar doorwerkt. God heeft je zo gemaakt dat je behoefte hebt aan rust en ontspanning. Dat geeft je de tijd om te genieten van je werk en van de vrucht van je arbeid.
 
In Genesis 2:16-17 zien we dat God Adam en Eva veel toestaat ('van alle bomen in de tuin mag je eten', v.16) en slechts één ding verbiedt: 'maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad' (v.17a). Hij waarschuwt voor de straf die volgt op ongehoorzaamheid ('wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven', v.17b). Je hoeft het kwaad niet te kennen en te ervaren. God wilde dat je alleen het goede zou kennen.
 

Heer, dank U voor het universum dat U hebt gemaakt. Help me om het kwade te mijden en te genieten van alle goede dingen die U mij hebt gegeven.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 1:18-19


Dit moet zo moeilijk zijn geweest voor Maria, haar ouders en ook voor Jozef. Ze wisten zich waarschijnlijk geen raad met de situatie. Ik begrijp wel waarom God Jozef heeft uitgekozen als man voor Maria. Het meisje waarmee hij binnenkort zou trouwen was zwanger. Hij zou groot gelijk hebben gehad als hij woedend had gereageerd. Maar hij wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar 'in het geheim te verstoten'. We zien wat hij doet als een engel in een droom tegen hem zegt dat hij met Maria moet trouwen (v.24). Het moet veel vertrouwen hebben gevraagd om zich niets aan te trekken van wat de mensen dachten en een kind van een ander op te voeden.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.