Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Kan een panter zijn vlekken veranderen? 

6 oktober - dag 279

Brian Emmet was een beroepscrimineel in Londen. Hij was een drugssmokkelaar en gangster die opereerde in dezelfde periode als de Kray-tweeling, die hij goed kende.
 
Brian had een zoon, Michael, die al jong meedraaide in het 'familiebedrijf'. Vader en zoon werkte samen in de internationale drugshandel.
 
Ze deden zeer goede zaken tot ze op een nacht gearresteerd werden tijdens een grootschalige politieactie in een klein vissersdorp in Devon, waar een enorme lading cannabis met een straatwaarde van 15 miljoen euro werd binnengebracht.
 
Het was toentertijd de grootste cannabisvangst in Groot-Brittannië ooit en beiden werden veroordeeld tot twaalf en een half jaar gevangenisstraf.
 
In 1994 hoorden Brian en Michael in de gevangenis van Exeter over Alpha en besloten erheen te gaan. Ze werden vervuld van de heilige Geest en hun leven veranderde radicaal.
 
Tijdens het uitzitten van hun straf werden vader en zoon regelmatig overgeplaatst naar verschillende gevangenissen verspreid over heel Engeland. Bij aankomst in elke gevangenis zetten ze Alpha op, waardoor steeds meer gedetineerden de liefde van God voor het eerst konden ervaren.
 
Sinds dit begin is Alpha - Prisons verder gegroeid. In 2016 (het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn) hebben meer dan 45.000 mannen en vrouwen in tientallen landen over de hele wereld Alpha - Prisons gevolgd.
 
Tijdens een vraaggesprek vroeg ik Michael wat Jezus voor hem betekende. Hij antwoordde: “Ik was jarenlang verslaafd aan drugs, zat diep in de criminaliteit. Ik zag er heel stoer uit, maar vanbinnen was ik volkomen kapot. Er zat een leegte in me die ik probeerde te vullen met dingen die niet hielpen. Jezus bestaat echt. Hij maakte me weer heel vanbinnen. De verandering is gigantisch: ik ben genezen en volkomen veranderd. De vloek over mijn familie is verbroken.”
 
Het leven van Brian en Michael veranderde doordat Jezus hen bevrijdde van hun verslavingen en de zonde die hun leven verwoestte. Na een leven van misdaad en wetteloosheid hoefden ze nooit meer naar de gevangenis.
 
Kun jij ook veranderen? Een van de moeilijkste dingen ter wereld is om een slechte gewoonte af te leren of een zonde op te geven. In een van de gedeelten voor vandaag vraagt Jeremia zich af of een panter zijn vlekken kan veranderen? (Jeremia 13:23).
 

1. Veranderd met hulp van God

Ben je bang voor wat andere mensen van je denken of over je zeggen? Maak je je zorgen dat ze je misschien kwaad doen, onrechtvaardig behandelen of afwijzen?
 
Denk eens hoe groot God is en hoe klein onze problemen zijn in vergelijking met zijn macht. De psalmdichter dankt de Heer vanwege zijn eeuwige trouw (vv.1-4). Hij schrijft: 'Toen ik het moeilijk had, riep ik naar de Heer. En hij luisterde, hij heeft mij bevrijd' (v.5, BGT).
 
Vrijheid geeft ons een nieuwe kijk op het leven. De psalmdichter wendt zich tot God omdat hij weet dat hij op Hem kan vertrouwen, wat er ook gebeurt: 'De Heer is bij mij, daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen. De Heer is bij mij, hij helpt mij. Daarom ben ik niet bang voor mijn vijanden' (vv.6-7, BGT).
 
Loof God vandaag omdat je, net als de psalmdichter, kunt zeggen: 'De HEER is mijn sterkte, mijn lied, hij gaf mij de overwinning' (v.14).


Dank U, Heer, dat U altijd bij me bent en dat U mijn hulp bent, mijn sterkte, mijn lied en mijn redding.
 

Bekijk meer over de impact van Alpha op alphanederland.org/impact.

2. Veranderd door Jezus

Soms maken we het geloof veel te ingewikkeld. Het lijkt wel alsof je bij een 'spirituele elite' wilt horen en dat je daarvoor allerlei extra dingen moet begrijpen of doen. Paulus bestrijdt dit soort misleidende theorieën.
 
Alles wat je nodig hebt is Jezus. Je hoeft niets aan Jezus toe te voegen; je hoeft alleen maar te leven vanuit wat je in Hem hebt ontvangen: 'Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Here hebt ontvangen, in het dagelijks leven een met Hem blijven. Met uw wortels diep in Hem verankerd, moet u uw leven door Hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over Hem hebt geleerd' (vv.6-7, HB).
 
Paulus waarschuwt de Kolossenzen voor 'holle en misleidende theorieën' die 'zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus' (v.8). 'Christus heerst over alles en iedereen. In hem was Gods kracht volledig aanwezig op aarde. En die kracht is nu ook volledig in jullie aanwezig, omdat jullie bij Christus horen' (v.9-10, BGT).
 
Paulus zegt tegen zijn lezers dat ze zich niet hoeven te laten besnijden. Hij legt uit dat ze al besneden zijn, 'niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus' (v.11). Mensen die gedoopt zijn, hoeven zich niet te laten besnijden (v.12). De doop staat symbool voor iets dat nog veel opzienbarender is dan besnijdenis, namelijk voor de dood en de opstanding.
 
Je bent in Christus. Dus toen Jezus stierf, stierf jij in Hem. Toen Jezus werd begraven, werd jij met Hem begraven en toen Hij opstond, stond jij met Hem op (v.12). Zo kwam er een einde aan je zondige bestaan (v.11, BGT). Het stierf met Christus en is samen met Hem begraven. 'Vroeger waren jullie eigenlijk dood. Want jullie hoorden niet bij Gods volk, en jullie deden slechte dingen. Maar God heeft al jullie zonden vergeven, en jullie samen met Christus levend gemaakt' (v.13, BGT).
 
Denk eens na over de geweldige overwinning van Jezus aan het kruis en besef: 'Maar nu heeft Hij (...) al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde (...) vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn' (vv.13-15, HB).
 
In de oudheid werden overwinningen op gehate vijanden vaak gevierd met publieke vertoningen (v.15). De oorlogsbuit werd triomfantelijk meegevoerd, vaak in de vorm van een groot aantal krijgsgevangenen van wie de wapens waren afgenomen.
 
Jezus heeft voor alles gezorgd. Je hoeft niets meer toe te voegen: 'Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat' (v.16). Het enige wat je nodig hebt is Christus, 'het hoofd, van waaruit heel het lichaam, gesteund en bijeengehouden door gewrichten en spieren, groeit zoals God dat wil' (v.19, GNB).
 

Heer Jezus, dank U dat U voor mij aan het kruis hebt gehangen, voor mij en voor alle mensen. Dank U dat deze schijnbare nederlaag in werkelijkheid een grote overwinning was op alle machten en machthebbers van deze donkere wereld. Dank U dat U mij bevrijdt van zonde, verslaving en de dood. Help me om me nooit meer door iets of iemand gevangen te laten houden.
 

3. Veranderd door beproeving

Je hoeft niet bang te zijn voor druk. Onder invloed van druk verandert een klomp steenkool in een diamant. Je kunt het leven zien als een reeks testen. We testen dingen door ze onder druk te zetten. Je spieren worden sterker door ze onder druk te zetten. God is geïnteresseerd in hoe je hart en je geest groeien als ze worden getest; Hij test 'harten en drijfveren' (11:20, HB).
 
God is niet onder de indruk van wat we zeggen te zullen doen; Hij is onder de indruk wat we doen als we onder druk worden gezet. Je groeit in je leven en in je dienst aan God en de wereld als je op de proef wordt gesteld en de test met goed gevolg doorstaat. Jeremia werd op de proef gesteld. Hij had de niet benijdenswaardige taak om het volk te waarschuwen dat het binnenkort zou worden weggevoerd in ballingschap; 'de kudde van de HEER wordt weggevoerd' (13:17).
 
Daarom moesten de mensen niets van hem hebben en lag hij voortdurend onder vuur. God onthulde een van de samenzweringen tegen hem: 'De HEER onthulde mij een plan waar ik geen weet van had; hij liet mij zien wat de mannen uit Anatot in de zin hadden' (11:18). Hij vroeg God om hulp: '... U leg ik mijn zaak voor' (11:20).
 
God waarschuwde hem dat het nog erger zou worden: 'Als het je al zwaar valt snelle lopers bij te houden, kun je het dan tegen paarden opnemen?' (12:5).
 
Jeremia roept de mensen op om hun leven te beteren. Hij zegt: 'Kan een luipaard zijn vlekken laten verdwijnen? Net zo min kunt u, die zo gewend bent kwaad te doen, beginnen goed te doen' (13:23, HB).
 
Veranderen is zo moeilijk. Het is moeilijk om te slagen voor de test. Maar in het Nieuwe Testament lezen we dat verandering mogelijk is door Jezus. Het leven van Brian en Michael Emmett zijn voorbeelden van hoe dat ook tegenwoordig nog gebeurt. Een panter kan zijn vlekken veranderen.


Heer, help me om stand te houden als ik op de proef word gesteld. Dank U dat ik kan veranderen met uw hulp en met de kracht van Jezus' overwinning aan het kruis. Geef dat ook mijn leven verandert en dat ik Jezus en zijn kracht om mij te veranderen mag blijven verkondigen.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 118:7


'De HEER staat bij mij, de HEER is mijn helper.'
 
Ik heb een drukke dag voor de boeg. Ik ben vandaag afhankelijk van zijn hulp en nabijheid.
 

Vers van de dag
Psalm 118:6

'Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.