Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Hou vol

6 april - dag 96

Carters ogen moesten wennen aan het halfduister. “Ziet u iets?”, vroeg zijn assistent. Carter zag heel veel, maar hij kon niets zeggen omdat hij verbijsterd was door de oogverblindende schat die voor hem lag.
 
Al meer dan tweeduizend jaar waren toeristen, grafrovers en archeologen op zoek geweest naar de graven van de farao's van Egypte. Gewapend met een paar magere bewijzen leek de zoektocht van de Britse archeoloog Howard Carter na vele jaren gedoemd te mislukken.
 
Maar Carter hield vol en uiteindelijk ontsloot hij toch een oude Egyptische graftombe. Niemand in de moderne wereld had ooit zoiets gezien. Het gebalsemde lichaam van de koning lag in drie in elkaar passende kisten, waarvan de binnenste van puur goud was. Het hoofd van de koning was bedekt met een prachtig gouden portretmasker en diverse sieraden lagen op het lichaam en in de lijkwade.
 
Andere ruimtes waren volgepakt met standbeelden, een strijdwagen, wapens, kisten, vazen, dolken, juwelen en een troon. Het waren de onbetaalbare graftombe en schat van koning Toetanchamon, die regeerde van 1352 tot 1343 v. Chr. Carter deed zijn ontdekking 3265 jaar later, op 26 november 1922.
 
Howard Carter deed zijn geweldige archeologische vondst omdat hij bleef zoeken. Hij hield vol. Hij zette door. Een rivier slijt een rots uit, niet door kracht, maar doordat hij steeds blijft stromen.
 
God houdt van jou. Hij dringt zich niet aan je op, maar belooft dat Hij zichzelf zal laten zien als je Hem steeds blijft zoeken.

1. Zoek Gods wijsheid elke dag


Hier zien we een prachtig beeld van wat je elke dag doet als je je Bijbel openslaat om het woord van God te lezen. Je staat dag in dag uit bij zijn woning, houdt de wacht bij zijn deur (v.34). Op die manier vind je het leven in al zijn volheid. Dit is de beste manier om de gunst van de Heer te ontvangen (v.35). Het is zo belangrijk, het is een zaak van leven en dood (vv.35-36).
 
We hebben gezien dat de wijsheid van het boek Spreuken een voorafschaduwing is van Christus, de wijsheid van God. Het gaat er niet alleen om een paar tips voor het leven op te pikken, maar om te leren van de bron van wijsheid zelf.
 
Als je God wilt zoeken heb je discipline en geduld nodig; je moet leren om op God te wachten. Je kunt de boot missen als je te veel haast hebt.


Heer, dank U dat, als ik U vind, ik het leven vind. Help mij om U iedere dag te zoeken, geduldig op U te wachten en te luisteren naar uw aanwijzingen.
 

2.  Blijf steeds Gods Geest zoeken


Jezus spoort je aan om niet te snel op te geven. Hij vertelt een verhaal dat de kracht van doorzettingsvermogen laat zien, ook in onvolkomen menselijke relaties (vv.5-8).
 
Hierna legt Hij uit dat volharding net zo belangrijk is in je relatie met God. Blijf vragen, blijf zoeken, blijf kloppen. Want 'vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan' (v.9).
 
Jezus legt vooral de link met het ontvangen van de Heilige Geest (v.13). Blijf zoeken naar meer van de Heilige Geest en zijn wijsheid en kracht in je leven.
 
Jezus rekent af met een paar belangrijke problemen die je kunt ondervinden als God je iets geeft:
 • Twijfel

  Dit onderwerp roept veel twijfels op bij mensen. Ze vragen zich af of ze wel iets krijgen als ze vragen. Jezus zegt heel eenvoudig: 'Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden' (v.9).

  Jezus moet gemerkt hebben dat ze een beetje sceptisch waren, want Hij herhaalt de boodschap nog eens met andere woorden: 'Zoek en je zult vinden.' En Hij zegt het nog een derde keer: 'Klop en er zal voor je worden opengedaan.'

  Hij weet hoe mensen zijn en zegt het nog een vierde keer: 'Want wie vraagt ontvangt' (v.10). Nog zijn ze niet overtuigd, dus zegt Hij het een vijfde keer: 'Wie zoekt vindt.' En nog een zesde keer: 'Voor wie klopt zal worden opengedaan.'

  Waarom zegt Hij dat zes keer? Omdat Hij weet dat we de neiging hebben om te twijfelen. Misschien vind je het wel heel moeilijk om te geloven dat God je alles zal geven, laat staan zoiets wonderlijks als zijn Heilige Geest en de gaven van de Geest.
   
 • Angst

  En als je dan die eerste horde van de twijfel hebt genomen, struikel je misschien over de volgende: angst. Die angst heeft te maken met wat je zult krijgen. Is het iets goeds?

  Jezus maakt een vergelijking met een menselijke vader. Als een kind zijn vader vraagt om vis, geeft de vader hem toch geen slang? Als een kind zijn vader vraagt om een ei, geeft de vader hem toch geen schorpioen (vv.11-12)? Het is ondenkbaar dat we zo met onze kinderen zouden omgaan.

  Dan zegt Jezus dat wij in vergelijking met God slecht zijn. Als wij al niet zo met onze kinderen zouden omgaan, dan is het helemaal ondenkbaar dat God zo met ons zou omgaan. God stelt je nooit teleur. Als jij vraagt om de Heilige Geest en al zijn prachtige gaven, dan is dat precies wat je krijgt (v.13).
   
 • Tekortkomingen

  Het is natuurlijk belangrijk dat je vraagt om vergeving en dat je je afkeert van alles waarvan je weet dat het niet goed is. Zelfs als je dit doet, heb je misschien toch nog een knagend gevoel dat je het niet waard bent, dat je tekortschiet. Je gelooft misschien niet dat God je iets zal geven.

  Soms is het gemakkelijker te geloven dat Hij zijn gaven geeft aan betere christenen, maar niet aan ons. Maar Jezus zegt niet: 'Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan alle goede christenen.' Hij zegt: 'Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen' (v.13).
Het tweede stuk leert ons om de juiste dingen te zoeken. Sommige mensen zijn op zoek naar 'een teken uit de hemel' (v.16). Dat zijn de mensen die het werk dat Jezus doet door de Heilige Geest toeschrijven aan de duivel (v.15).
 
Jezus zegt dat de duivel geen demonen uitdrijft zoals Hij dat doet (vv.17-20). Hij zegt tegen hen dat ze niet moeten zoeken naar 'tekenen'. Het enige teken dat we nodig hebben is het teken van de opstanding (vv.29-30). Dit is het teken dat Jezus groter is dan Salomo en Jona (vv.31-32).
 
Ga niet op zoek naar de verkeerde dingen. Maar blijf steeds God, zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid en zijn Heilige Geest zoeken.


Heer, vandaag vraag ik U of U mij opnieuw wilt vullen met de liefde, kracht en wijsheid van uw Geest.
 

3. Zoek Gods nabijheid met hart en ziel


Je kunt een persoonlijke relatie hebben met God. God zegt tegen zijn volk: 'U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is geen ander naast hem' (4:35). Een Engelse vertaling zegt hier dat je dit persoonlijk kunt beseffen.
 
Mozes zegt tegen het volk van God dat ze zullen worden verspreid onder de volken (v.27, WV). Hij zegt ook: 'Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt' (v.29).
 
We zien deze nadruk op onze relatie met God ook aan het begin van de Tien Geboden. We leven in een wereld die denkt dat de manier waarop we omgaan met andere mensen het enige is wat telt. De manier waarop we met andere mensen omgaan is verschrikkelijk belangrijk en hierover gaan het zesde tot en met het tiende gebod (5:16-21). Maar er is iets dat nog belangrijker is dan de manier waarop je met andere mensen omgaat: je relatie met God is het allerbelangrijkste in je leven.
 
Uit deze relatie komt je liefde voor andere mensen voort. God is niet een optionele bonus in je leven. Mozes zegt: 'God is een verterend vuur' (4:24). Hij houdt van jou. Hij kiest jou uit en Hij wil je zegenen met zijn nabijheid (v.37). Hij is een 'God van liefde' (v.31). Hij heeft je bevrijd uit gevangenschap, zoals Hij de Israëlieten heeft bevrijd: 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd' (5:6).
 
Dit is de context waarin Hij je de opdracht geeft om je relatie met Hem boven alles te stellen (gebod een tot en met vier, vv.6-15). De volgende prioriteit zijn je relaties binnen het gezin (v.16). Dan komt je relatie met anderen (gebod zes tot en met negen, vv.17-20). Ten slotte gaat het tiende gebod over je gedachtewereld (v.21).
 
Mozes zegt tegen het volk dat ze naar deze wetten en regels moeten luisteren, ze moeten leren en moeten naleven (v.1). Hou vol, net als Howard Carter. Zoek God elke dag met je hele hart. Dan zul je het leven vinden in al zijn volheid en zul je op een heel andere manier van mensen houden en hen dienen.


Heer, vandaag zoek ik uw nabijheid met hart en ziel. Help me om uw liefde en kracht persoonlijk te ervaren, om te luisteren naar uw geboden, deze na te leven en onder uw gunst te leven.
 

Pippa's bijdrage

Deuteronomium 5:29


'Ik zou willen dat hun hart zo blijft, dat zij Mij vrezen en altijd mijn geboden onderhouden.' 
 
Ik ben vaak bang voor de verkeerde dingen, bijvoorbeeld slangen, valse honden en agressieve mensen. En ik heb hoogtevrees. Maar het juiste soort vrees (ontzag en respect) voor onze almachtige God is goed. Ik moet meer ontzag hebben voor onze grote God om alles in het juiste perspectief te blijven zien. Ik word altijd blij van het volgende deel van het vers: 'voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan' (v.29b).
 

Vers van de dag
Lucas 11:9b

'Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er voor je opengedaan.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.