Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

De geweldige Heilige Geest

12 mei - dag 132

Robbie Williams ging een keer een dagje winkelen in Los Angeles. Hij kocht zeven auto's, waaronder een splinternieuwe Ferrari, een splinternieuwe Porsche en een splinternieuwe Mercedes. Binnen een week had hij spijt van zijn aankopen.
 
Ik heb bewondering voor de openheid waarmee Robbie Williams over zichzelf praat. Hij is genadeloos eerlijk over zijn obsessie voor zichzelf en over zijn verslavingen. In zijn nummer Feel zingt hij:
 

I just want to feel real love … (Ik wil gewoon echte liefde voelen ...)
There’s a hole in my soul (Er zit een gat in mijn ziel)
You can see it in my face (Je ziet het in mijn gezicht)
It’s a real big place (Het is heel groot)

 
God heeft dit verlangen naar 'echte liefde' in de mens geplant. Dit 'gat in mijn ziel' hebben alle mensen. Je kunt het niet opvullen met auto's, rijkdom, succes of drugs. Het is een gat dat God Zelf heeft gemaakt en waar alleen Hij in past. Het is een geestelijke honger en dorst naar God waarvan Jezus zegt dat die alleen kan worden gestild door zijn geweldige Heilige Geest (Johannes 7:37).
 

1. Vrucht en gunst

Wil je iets betekenen voor andere mensen? Besef je dat jouw leven iedere dag een bron van zegen kan zijn voor anderen?
 
'De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens' (11:30, HSV). Als we terugkijken naar Spreuken 11 zien we alle vruchten van de Geest die Paulus beschrijft in Galaten 5:22:

 • Liefde (Spreuken 11:23)
 • Vreugde (v.10)
 • Vrede (v.8)
 • Geduld (v.16)
 • Barmhartigheid (v.17)
 • Goedheid (v.17)
 • Trouw (v.6)
 • Bescheidenheid (v.2b)
 • Zelfbeheersing (v.12)

Het beeld van een 'boom des levens' (v.30, HSV) is een prachtige schildering van Gods gunst. Dit beeld komen we steeds weer tegen in de Schriften en het is ook nauw verbonden met het werk van de Geest in je leven (zie Ezechiël 47:1-12; Openbaring 22:1-2). Het is de Geest die je helpt en in staat stelt om rechtvaardig te leven zoals dat wordt beschreven en om te genieten van 'de gunst van de HEER' (Spreuken 12:2).


Heer, ik bid om meer vrucht van de Geest in mijn leven, meer liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing en bescheidenheid.
 

2.  Volheid

Je weet hoe het voelt als je dorst hebt. Eerst krijg je een droge mond, je keel voelt als schuurpapier, je kracht vloeit weg en je smacht naar water. Hoe heerlijk en verfrissend is het om te drinken als je dorst hebt.
 
Als je geestelijk dorst hebt, ben je vanbinnen verdroogd en voel je je helemaal leeg en in paniek. In dit prachtige gedeelte beschrijft Jezus hoe je je geestelijke dorst kunt lessen, hoe je het gat in je ziel kunt opvullen en wat dit voor effect kan hebben op je leven.
 
Jezus kijkt vooruit naar wat er zal gebeuren met Pinksteren. Hij heeft het over de grote verandering die de stromen levend water die de Heilige Geest ons geeft, zullen veroorzaken: 'Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven' (v.39).
 
Het was de laatste dag en het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest (v.37). Dat was de dag waarop de mensen uitkeken naar de grote rivier die was voorzegd in Ezechiël 47 en die vanuit Jeruzalem zou stromen. Jezus ging staan (Johannes 7:37, NB). Het was gebruikelijk om zittend onderwijs te geven, maar de woorden die Jezus moest spreken waren zo belangrijk dat Hij wilde dat alle mensen Hem konden zien en horen. Hij schreeuwde het uit (v.37, NB). Zijn boodschap bestond uit slechts 24 woorden in het Grieks, maar het is een belofte die levens verandert en waarvan het effect vandaag de dag nog steeds voelbaar is.

 • Wie doet deze belofte?

  De mensen stonden versteld van Jezus' onderwijs. Hij was nooit naar een theologische hogeschool geweest (v.15). God had Hem onderwezen (v.16). En Hij zegt dat iedereen die 'ernaar streeft te doen wat God wil', dit zal inzien (v.17).
   
  Jezus vraagt om een reactie. Sommige mensen dachten: 'Dit moet wel de profeet zijn' (v.40). Maar zoals C.S. Lewis al zegt is dit niet een van de opties die Jezus biedt. Er zijn eigenlijk maar drie mogelijkheden: iemand die zegt wat Jezus zegt, is gek of 'de duivel zelf'. En de enige derde mogelijkheid is dat 'deze man de Zoon van God was en is'. We zien deze drie mogelijkheden in de lezing voor vandaag:

  1. Er waren mensen die dachten dat Hij de duivel zelf was:  'U bent bezeten' (v.20)
  2. Sommige mensen dachten dat Hij gek was: 'Hij is gek' (10:20)
  3. Maar anderen zagen in dat Hij 'de messias' is (7:41).
   
 • Aan wie wordt deze belofte gedaan?

  Jezus zei: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!' (v.37b). De belofte wordt gedaan aan alle mensen. De belofte is bedoeld voor iedereen die de Heilige Geest nooit heeft ervaren. Maar ook voor iedereen die zich geestelijk onvoldaan voelt. Heb je het idee dat je gebedsleven niets voorstelt? Ben je ontevreden over je eigen 'heiligheid'? Wil je een hechtere band met God? Als je een of meer van deze vragen met 'ja' hebt beantwoord, heb je geestelijk dorst en geldt de belofte ook vandaag voor jou.
   
 • Wat houdt deze belofte in?

  Jezus zegt: 'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft' (v.38). Bij het Loofhuttenfeest kijken de mensen uit naar de rivier die uit de tempel in Jeruzalem zal stromen, zoals is voorzegd in Ezechiël 47. Dit Bijbelgedeelte werd tijdens het feest voorgelezen en uitgebeeld. Jezus zegt tegen hen dat deze belofte tot vervulling is gekomen, niet in de stad, maar in een persoon.
   
  De rivier stroomt uit het hart van Jezus (uit zijn 'koilia', de grond van zijn hart, of zijn allerbinnenste) en daardoor uit elke christen (Johannes 7:38) dankzij onze persoonlijke, intieme band met Jezus.
   
  Deze rivier stroomt bij jou naar binnen en stroomt uit jou naar buiten. De rivier stroomt de kleine 'Dode Zeeën' in ons hart binnen en stroomt naar buiten vanuit ons 'allerbinnenste'. Oppervlakkig gezien is het leven misschien niet makkelijk, maar diep van binnen stroomt de Heilige Geest voortdurend als een 'rivier van levend water'.
   
  Deze rivier stroomt niet zo af en toe. Hij stroomt voortdurend. Het is niet de bedoeling dat hij geblokkeerd wordt. Hij zou constant moeten opwellen en uit ons stromen.
   
  Raniero Cantalamessa heeft gezegd: 'Een christen in wie de Heilige Geest woont, is niet gevrijwaard van worstelingen, verleiding, verkeerde verlangens, opstandigheid (...) [het verschil is dat al deze dingen hem overkomen] tegen zijn wil.' Ze bevinden zich aan de oppervlakte. Maar 'diep van binnen hebben ze vrede in hun hart. Die is als een onderstroom in de oceaan die steeds stroomt en zich niets aantrekt van de wind en de golven aan de oppervlakte.'
   
 • Hoe ontvang je deze belofte?
  Jezus zegt: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken' (v.37). Het is een belofte voor 'wie in mij gelooft' (vv.38-39). Zo simpel is het. De rivier kan vandaag ook uit jou stromen als je bij Hem komt en drinkt.
   
  Je gaat steeds meer op Jezus lijken. Door je liefde, je woorden, je aanwezigheid zendt je de Geest uit die je van Jezus hebt gekregen. Je zult de dorst lessen van de armen, van mensen die eenzaam zijn, van mensen in nood, mensen die pijn lijden, mensen die angstig zijn, en je zult hun leven, liefde en rust geven.


Heer, vandaag kom ik bij U. Vul mij opnieuw met uw Geest, met rivieren van levend water om iedereen die ik vandaag ontmoet het leven te geven.
 

3. Vrijheid

Heb je gewoontes waar je graag van af zou willen? Heb je gedachtepatronen die je graag zou veranderen? Wil je loskomen van iets waar je aan vastzit?
 
Als er iemand 'wilde haren' had, was het Simson wel. Hij had uitzonderlijke kracht, macht en vaardigheden. Maar hij was niet bepaald een rolmodel. Het verhaal van Simsons leven is bizar, uitzonderlijk en misschien ook wel wat beschamend.
 
Toch wordt Simson in het Nieuwe Testament een geloofsheld genoemd (Hebreeën 11:32). God maakt gebruik van allerlei soorten mensen. Hij gebruikt ons ondanks onze zonden en zwakheden.
 
Simson is zo sterk en succesvol omdat hij is vervuld met de Heilige Geest. In het gedeelte voor vandaag staat drie keer dat 'de geest van de HEER in hem voer' (14:6,19; 15:14).
 
Je staat versteld van wat er mogelijk is als de Geest van de Heer iemand 'geweldige kracht' geeft. Zoals we vaker zien gaf God in het Oude Testament fysieke kracht en in het Nieuwe Testament geestelijke kracht. De geweldige Heilige Geest bevrijdt ons van geestelijke afhankelijkheid.
 
De derde keer 'gaf de geest van de Heer hem geweldige kracht: moeiteloos trok hij de touwen waarmee zijn armen en polsen waren vastgebonden, stuk als vlasdraad dat wegschroeit in het vuur' (15:14b, GNB). Dit is een beeld van het losmaken van ongezonde gewoonten, obsessies en verslavingen. De kracht van de Heilige Geest kan jou en mij verlossen van dingen waar we aan vastzitten, waar we afhankelijk van zijn.
 

Heer, vul me met stromen van levend water, stil mijn dorst, maak me los van waar ik aan vastzit. Help me om net als Jezus niet alleen de kracht, maar ook de vrucht van de geweldige Heilige Geest zichtbaar te maken in mijn dagelijks leven.

 

Pippa's bijdrage

Rechters 14:1-15:20


Simson lijkt een vreemde held met zo'n veelbelovend begin. Hoe werd hij uiteindelijk zo'n wilde, onvoorspelbare man? Hij had zoveel fouten en verkeerde vrienden en toch wees God hem aan om Israël twintig jaar lang te leiden. Wellicht had hij meer succes gehad als hij meer op God had vertrouwd en niet zijn eigen doelen had nagejaagd. Maar God kan zelfs de onwaarschijnlijkste mensen gebruiken.
 

Vers van de dag
Johannes 7:37b-38a

... Jezus [stond] in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.” 
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.