Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zes factoren die goede relaties bewerken

26 september - dag 269

Chiara Lubich kwam met een paar vrienden bij elkaar in Noord-Italië. Ze was toen negentien jaar. Het was 1939 en terwijl de bommen om hen heen vielen vroegen ze zich af: 'Is er een ideaal dat bommen niet kunnen vernietigen?' Hun antwoord was: 'Ja, de liefde van God.'
 
Ze hadden Gods overweldigende liefde ervaren en wilden dit met anderen delen. Ze volgden het voorbeeld van God en gingen de weg van de liefde (Efeziërs 5:1-2). Ze hielpen wie in nood was. Ze deelden het kleine beetje eten dat ze hadden. Ze scharrelden kleding bij elkaar voor mensen die niets hadden. Ze troostten de mensen die een dierbare hadden verloren.
 
Chiara en haar vrienden verspreidden zoveel warmte dat ze 'Focolare' werden genoemd, wat 'haard' betekent. Focolare heeft nu meer dan 2 miljoen leden in 182 landen. Leden van de Focolare-gemeenschap leven iedere dag volgens de gouden regel van Jezus: 'Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen' (Matteüs 7:12a).
 
Liefde moet je doen. Chiara zei: 'Heb de ander lief als jezelf... Stel je eens voor hoe de wereld eruit zou zien als mensen deze gouden regel zouden volgen, niet alleen in de omgang met andere mensen, maar ook in de omgang tussen etnische groepen, volken en landen; als iedereen van het andere land zou houden alsof het hun eigen land was.'
 
Hoe kunnen we Gods voorbeeld volgen en de weg van de liefde gaan?
 

1. Laat je vervulling met de Heilige Geest

Dankzij de Heilige Geest die in je woont kun je Gods voorbeeld volgen. In deze psalm lezen we over het soort leven dat God graag voor jou wil. Dat leven omvat alle vruchten van de Geest die Paulus noemt in Galaten 5:22-23. Het is leven vol:

 • liefde ('meeleven', Psalm 112:4, HB)
 • vreugde (v.1, HSV, 'blijdschap' v.9, HB)
 • vrede ('in zijn hart is rust en vrede', v.7, HB)
 • geduld ('Standvastig is zijn hart', v.8)
 • vriendelijkheid ('vrijgevig', v.5, 'gul' v.9)
 • goedheid ('Hij blijft in de herinnering voortleven als een rechtvaardige' (v.6, GNB)
 • geloof ('hij (...) vertrouwt op de HEER', v.7)
 • zachtmoedigheid ('genadig', v.4b)
 • zelfbeheersing ('Zijn hele houding is onwankelbaar', v.8, HB).
Dit komt allemaal voort uit een relatie met God die je voedt door te lezen in de Bijbel en over Gods woord na te denken. 'Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden' (v.1).

 
Heer, help me om vandaag om over te stromen van de vrucht van uw Geest.
 

Bekijk meer over de impact van Alpha op alphanederland.org/impact.

2. Ga steeds meer op Jezus lijken

Jezus heeft het ultieme voorbeeld van de weg van de liefde gegeven door zijn leven voor ons te geven. Paulus schrijft: 'Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God' (5:1-2). De heilige Athanasius schreef: 'God werd als een mens opdat wij meer op God zouden gaan lijken.'
 
Wat is 'de weg van de liefde'?
 
Paulus schrijft dat de Efeziërs Christus hebben leren kennen (4:20) en dat ze van Hem hebben geleerd 'dat u zich moet vernieuwen naar geest en verstand. Bekleed u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid' (vv.23-24, WV).
 
Wat is 'heiligheid'?
 
Paulus geeft zes praktische voorbeelden van heiligheid, zes kenmerken voor de omgang met elkaar in een heilige kerk (4:25-5:7):

 • Authenticiteit

  'Lieg niet meer tegen elkaar, maar wees eerlijk. Want we zijn allemaal met elkaar verbonden' (4:25, BGT).

  Leef je leven in eerlijkheid en oprechtheid. Het gevaar van het woord 'heiligheid' is dat het hoogdravend kan overkomen. Maar er is een verschil tussen heiligheid en schijnheiligheid. Authenticiteit bevrijdt, zodat we kunnen toegeven dat we verre van volmaakt zijn. We kunnen ons kwetsbaar naar elkaar opstellen. We hoeven de schijn niet meer op te houden.
   
 • Hartstocht

  'Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats' (vv.26-27, HSV).

  Hoewel boosheid op zich geen zonde is, leidt boosheid vaak wel tot zonde. Soms krijgt de duivel voet aan de grond in ons leven als we boos zijn en raken we verslaafd aan onze boosheid. Woede is een emotie waar we heel voorzichtig mee moeten zijn.

  Maar boosheid heeft ook een positieve kant. Het kan zijn ingegeven door God. God geeft uiting aan zijn boosheid (5:6), maar het is wel beheerste boosheid. Jezus' woede was terecht en was gericht op de zonde. De slavenhandel werd afgeschaft dankzij de hartgrondige afkeer van slavernij van Wilberforce.
   
 • Werk en vrijgevigheid

  'Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft' (4:28, HSV).

  Mensen denken vaak dat heiligheid betekent dat je uit de buurt moet blijven van mensen die we als 'onheilig' beschouwen, misschien collega's op het werk. Paulus zegt iets heel anders. Hij ziet werk als deel van een heilig leven. Werk is goed omdat je er een voldaan gevoel van krijgt, maar soms is het moeilijk, zwaar en kost het je veel. Waarom gaan mensen eigenlijk iedere ochtend naar hun werk? Eén antwoord is: om heilig te zijn.

  Paulus vindt het nodig om te zeggen dat ze niet meer moeten stelen. Dit doet vermoeden dat een aantal gemeenteleden een crimineel verleden had. Het is duidelijk dat de gemeente openstond voor ex-criminelen en voor hen zorgde. Ze krijgen de opdracht om niet meer van anderen te nemen, maar om zelf iets te doen voor de mensen om hen heen. En de beste manier om dat te doen is door te werken. Werken is de handen uit de mouwen steken en mensen helpen die gebrek hebben (v.28, HB). Ex-crimineel of niet, werk hoort bij een heilig leven, voor iedereen.
   
 • Bemoediging

  'Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, dingen die het geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goeddoet' (v.29, BGT).

  Woorden zijn belangrijk. Wat je zegt is van essentieel belang. Je kunt iemand opbouwen of afbreken. Gebruik je mond om goed te doen, om te bemoedigen en andere mensen op te bouwen.

  Bemoediging is als verbale zonneschijn. Het kost niets, maar verwarmt het hart en kan zelfs levens veranderen.
   
 • Genade

  'Alle woede en alle boosheid moet bij jullie verdwijnen, net als alle andere slechtheid. Schreeuw niet langer en vloek niet meer. Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven, omdat Christus voor jullie gestorven is' (vv.31-32, BGT).

  Zijn visie van een heilige gemeente is een gemeenschap die alle bitterheid, woede en achterklap afzweert en die openstaat voor ex-criminelen, mensen die worstelen met het leven, mensen die gescheiden zijn, mensen die er een puinhoop van hebben gemaakt. Het is een gemeenschap van mensen die vergeving nodig hebben en een plaats waar vergeving wordt geschonken, omdat mensen die vergeving hebben gekregen deze ook geven.

  Het is niet de bedoeling dat kerken museums zijn waarin perfecte mensen ten toon worden gesteld die er heilig uitzien. Ze horen toevluchtsoorden te zijn voor mensen die op welke manier dan ook gewond of gebroken zijn en die er genade en genezing kunnen vinden.
   
 • Puurheid

  De kerk ontvangt iedereen met open armen, omdat de kerk vriendelijk, meelevend en barmhartig is. Tegelijkertijd worden we opgeroepen om ons leven in puurheid te leven: 'Van ontucht, vuiligheid of hebzucht mag bij u geen sprake zijn' (5:3, HB).

  Ons leven moet niet draaien om menselijke zonden (vv.3-4). We moeten God centraal stellen en Hem danken (v.4b). Paulus geeft ook een ernstige waarschuwing (v.5). Zonden kunnen vergeven worden, maar voor mensen die zich niets aantrekken van God en zijn wil is in zijn koninkrijk geen plaats (v.5).
   

Heer, help me vandaag om de weg van de liefde te gaan en steeds meer op Jezus te lijken.
 

3. Word als de meelevende vader

De liefde van God voor Israël is als de liefde van een vader: 'U bent toch onze Vader' (63:16a). 'U blijft onze vader, onze verlosser van oudsher' (v.16, HB).
 
God hield van het volk Israël en Hij houdt van jou zoals een vader houdt van zijn kinderen. Jesaja heeft het over de goedheid van de Heer: '... alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en onbegrensde liefde. Hij zei: 'Natuurlijk, het is mijn volk! Mijn kinderen zijn te vertrouwen' ' (63:7-8).
 
God houdt van ons ondanks dat we 'allemaal besmet en bevlekt [zijn] door de zonde' (64:6, HB).
 
Net als een menselijke vader lijdt God met ons mee als we lijden of afdwalen: 'In al hun nood was ook hijzelf in nood' (63:9a). 'In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door' (v.9b).
 
God heeft een plan met jou dat niemand ooit heeft gezien of gehoord en dat niemand zelfs maar heeft bedacht (Jesaja 64:3; 1 Korintiërs 2:9).


Heer, dank U dat U nog meer van mij houdt dan een menselijke vader. Dank U dat ik door uw liefde voor mij de mensen om mij heen kan liefhebben.
 

Pippa's bijdrage

Efeziërs 4:26

'... laat de zon niet ondergaan over uw boosheid ...'
 
Ga nooit boos slapen!
 

Vers van de dag
Efeziërs 5:2
'... ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft...'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.