Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

God heeft mij gered
7 maart - dag 66

Tony Bullimore was een van de meest ervaren zeezeilers van Groot-Brittannië. Op zijn zesenvijftigste deed hij mee aan de Vendée Globe, een zeilrace om de wereld. Zijn twintig meter lange zeilschip, de Exide Challenger, kapseisde in de ijzige oneindigheid van de Zuidelijke IJszee.
 
De kiel brak af in golven van meer dan 20 meter hoog. De boot sloeg om. Men vreesde voor zijn leven. In zijn boek 'Saved' (Gered) beschrijft Tony Bullimore deze ervaring als de Niagarawatervallen, maar dan ondersteboven. Vier dagen lang zat hij opgesloten in een donkere, lawaaiige, natte, koude, omgekeerde wereld bij een temperatuur rond het vriespunt en te midden van 20 meter hoge golven.
 
Hij was verschrikkelijk zeeziek en had slechts een meter lucht ter beschikking om adem te halen tussen het water en wat ooit de bodem van het schip was. Het dichtstbijzijnde land was meer dan 1500 kilometer weg. Terwijl de beschikbare zuurstof langzaam maar zeker opraakte, bad hij dat hij gered zou worden.
 
Uiteindelijk kwam de koninklijke marine van Australië hem te hulp. Met behulp van moderne satellieten en surveillancemiddelen hield de Australische regering de vorderingen van alle zeiljachten in de gaten en stuurde een reddingsteam.
 
Na vier dagen hoorde Bullimore gebons op de zijkant van zijn schip. Na afloop zei hij dat hij de Australische marine nooit genoeg kon bedanken voor wat zij hadden gedaan. Ze hadden ongetwijfeld zijn leven gered. Zijn eerste woorden toen hij weer tevoorschijn kwam waren: “Goddank, het is een wonder.” Hij zei: “Het voelde alsof ik opnieuw geboren werd. Ik voelde me een nieuw mens. Alsof ik opnieuw tot leven was gebracht.”
 
Een journalist verwoordde het destijds als volgt: 'Een reddingsactie die slaagt tegen alle verwachtingen in, is het allerbeste verhaal. Het is pure en spontane vreugde.' Jezus heeft 'zichzelf gegeven (...) voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld' (Galaten 1:4a).
 
Als ik terugkijk op mijn leven, realiseer ik me dat God me vaak heeft gered. Als je in moeilijkheden zit, mag je erop vertrouwen dat God je zal redden.
 

1. Vertrouw erop dat God je zal redden

 
Het is soms heel moeilijk om op God te vertrouwen, vooral als alles in je leven verkeerd lijkt te gaan: je relatie, vriendschappen, werk, geldzaken, gezondheid of andere dingen. Davids gebed is een aansporing om God te vragen om je te redden en je vertrouwen op God te stellen.
 
Net als Tony Bullimore bidt ook David om redding: 'Luister toch naar mij en red mij vlug' (v.3a, HB), '... ík vertrouw op de HEER' (v.7b).
 
David zegt: 'In Uw hand beveel ik mijn geest' (v.6a, HSV). Vlak voordat Hij sterft, citeert Jezus deze woorden. Hij riep met luide stem: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest' (Lucas 23:46, HSV). Dit zijn woorden die getuigen van volmaakt vertrouwen.
 
In deze psalm zien we het resultaat van Gods liefde voor jou, waarvan de dood van Jezus het ultieme voorbeeld is. De Heer is:
 • Je schuilplaats

  De psalm begint met de woorden: 'Bij u, HEER, schuil ik' (Psalm 31:2a). Verderop zegt David: '... u zult (...) mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, u bent mijn toevlucht' (v.5). Dit leven is vol beproevingen, valstrikken en verleidingen. In al deze situaties kun je terecht bij de Heer, Hij is je schuilplaats.
   
 • Je rots

  David schrijft: 'Wees voor mij een rots' en 'U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam (vv.3b,4). Je mag je laten leiden door God, door zijn Geest. Hij is je veilige haven op Wie je kunt vertrouwen.
   
 • Je redder

  David bidt: 'Luister toch naar mij en red mij vlug' (v.3a, HB). Hierna beschrijft hij hoe God zijn ellende ziet en de nood van zijn ziel kent (v.8b). Toch leverde God hem niet uit aan zijn vijanden (v.9a). Hij redde hem en gaf zijn voeten de ruimte (v.9b). Jezus biedt de ultieme redding. Hij geeft je voeten de ruimte.
   

Heer, dank U dat U mij hebt gered. Help me om in alle moeilijkheden van dit leven op U te blijven vertrouwen.
 

2. Houd vurig van je redder


Jezus liefhebben is nog belangrijker dan de armen liefhebben. Sterker nog, het is onze liefde voor Jezus die overstroomt tot liefde voor onze naasten, en in het bijzonder voor de armen.
 
Dit soort liefde is de beweegreden achter de zalving van het lichaam van Jezus. Deze vrouw handelde uit dankbaarheid en liefde voor Jezus. Als je het zo bekijkt, was haar gebruik van de uiterst kostbare olie (waarschijnlijk een jaarsalaris waard) geen 'verkwisting' (14:4). Jezus was zich uiteraard bewust van wat de armen nodig hadden. Toch zei Hij dat het geld dat zij had gegeven geen verspilling was: 'Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis' (v.8).
 
Deze gulle daad zal nooit worden vergeten (v.9). In Jezus' optiek is niets van wat je geeft uit liefde voor Hem een verspilling (vv.7–8). Hij zal dat ook nooit vergeten (v.9). Hij ziet alles wat je uit liefde voor Hem geeft juist als 'iets goeds' (v.6). Elke gulle daad heeft iets moois.
 
Jezus verwijst naar zijn begrafenis en dat wijst erop dat zijn leven tot een hoogtepunt komt. Het is duidelijk dat Jezus het Pesachfeest heeft gekozen als achtergrond voor de laatste gebeurtenissen van zijn leven.
 
Dit feest wordt in dit gedeelte alleen al vijf keer genoemd (vv.1,12,14,15,16). Het is duidelijk dat Jezus begrijpt dat zijn dood vergelijkbaar is met het pesachlam dat moet worden geofferd (v.12). Het bloed van het pesachlam redde het volk van God van oordeel en dood. 'Ons pesachlam, Christus, is geslacht' (1 Korintiërs 5:7b).
 
Hier zien we nog meer bewijs dat Jezus Zichzelf beschouwde als de unieke Zoon van God. Hij praat over zijn terugkomst en zegt: 'Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader' (Marcus 13:32).
 
Hoe dankbaar was Tony Bullimore zijn redders! Hij zei dat hij zijn dank nooit genoeg kon uitspreken. Hoeveel zouden wij Hem die zijn leven voor ons heeft gegeven om ons te redden van de eeuwige dood dan niet liefhebben en danken.


Heer, dank U dat U uw leven hebt gegeven als offer om mij te redden van oordeel en dood. Dank U dat ik, telkens als ik deelneem aan het avondmaal, word herinnerd aan uw offer en mijn redding.
 

3. Verwonder je over Gods wonderbaarlijke reddingsplan


God houdt zo veel van je dat Hij je redding heel nauwgezet heeft gepland. De redding van Tony Bullimore kostte enkele dagen planning en voorbereiding. Gods reddingsplan voor de mensheid vereiste natuurlijk heel wat meer planning, voorbereiding en aankondiging.
 
De voorschriften en regels voor 'onreinheid' klinken vreemd in onze moderne oren. Dat komt omdat ze voor ons niet meer gelden. Ze zijn vervuld en overbodig gemaakt door Jezus.
 
Grote Verzoendag (hoofdstuk 16) vormt de achtergrond voor de dood van Jezus. Paulus schrijft: 'God [heeft] Hem [Christus] aangewezen als middel van verzoening' (Romeinen 3:25, WV). De schrijver van Hebreeën zegt dat Jezus 'in alles gelijk [moest] worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden' (Hebreeën 2:17).
 
Het feit dat de hogepriester moest offeren voor zijn eigen zonden om toegang tot God te krijgen, is bewijs genoeg dat dat priesterschap niet toereikend was (Hebreeën 5:3; 7:27; 9:7; 9:11-15).
 
In het offer op Grote Verzoendag zien we een verbazingwekkende voorafschaduwing van het kruis: 'Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn in sturen (...) De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee' (Leviticus 16:21-22a). Dit is de oorsprong van ons woord 'zondebok'.
 
Dit is een voorafschaduwing van jouw zonde en mijn zonde die op Jezus worden 'gelegd' (zie Jesaja 53:4-6). Petrus schrijft over Jezus: 'Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen' (1 Petrus 2:24a). Hij is degene die onze zonden wegzendt 'zo ver als het oosten is van het westen' (Psalm 103:12). Toen Johannes de Doper Jezus zag, zei hij: ‘... het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29b).
 
Het resultaat hiervan is een geweldige verandering in jouw relatie met God. Dankzij Jezus kun jij nu elke dag het Allerheiligste binnengaan (Hebreeën 10:19-20). Je kunt vol vertrouwen naderen tot de troon van de genadige God en weten dat je daar altijd welkom bent (4:16, GNB).


Heer, dank U dat U mij hebt gered door uw bloed en dat U bent gestorven als losgeld om mij vrij te kopen. Dank U dat ik nu vrijmoedig elke dag bij U mag komen.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 31:1-9


Ik vind het beeld van God als burcht altijd zo mooi (v.3, HSV,WV). In de Middeleeuwen vluchtten dorpelingen altijd naar de burcht als ze werden overvallen. Als iedereen binnen was, haalden ze de brug op. Op die manier werd de vijand buitengesloten en was iedereen binnen veilig. In moeilijke tijden kunnen we onze toevlucht zoeken bij God, onze sterke burcht.
 

Vers van de dag
Psalm 31:9b

'... u geeft mijn voeten de ruimte.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.