Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Je kostbaarste bezit 

19 januari - dag 19

Raj werd geboren in een zeer welvarend gezin met vijf broers en zussen. Zijn familie hoorde tot de Brahmanen, de hoogste kaste in het Indiase kastenstelsel.
 
Toen hij 23 was, leerde Raj Jezus Christus kennen. Hij werd door zijn familie onterfd. Ze verstootten hem. Wat hun betrof was hij dood. Ze hebben zelfs een begrafenisritueel voor hem gehouden. Zijn ouders, broers en zussen hebben nooit meer met hem gesproken.
 
Hij zwierf een paar weken door de straten van Bangalore. Hij had zo goed als niets te eten. Hij liep de hele dag en sliep 's nachts in het park.
 
Hij begon een nieuw leven. Hij begon te vertellen over zijn nieuwe geloof. Via hem leerden duizenden andere mensen Jezus kennen. Op een gegeven moment leidde hij een gebedsbeweging van meer dan 3 miljoen mensen. We prijzen ons gelukkig dat hij een aantal jaar nationaal directeur is geweest van Alpha in India. Hij zei pas nog tegen ons dat hij een gezegend leven heeft gehad en dat God zijn verlies meer dan goed heeft gemaakt. Hoewel hij 'alles' achter zich heeft gelaten, heeft hij in Jezus Christus de uitzonderlijk waardevolle parel gevonden (Matteüs 13:45-46).
 
Relaties zijn ons kostbaarste bezit. Je bent geschapen voor één speciale relatie. Dit is de kostbaarste parel van allemaal. Deze parel is het waard om 'alles' te verkopen zodat je hem kunt kopen.
 

1. De nabijheid van God

Zelfs op de allermoeilijkste momenten in je leven kun je de nabijheid van God voelen. David zat in een crisis. Hij kreeg de raad te vluchten en zich schuil te houden in de bergen. Hij zei hierop dat hij al school bij de Heer (v.1) en daarom niet meer hoefde te vluchten.
 
Ook aan het einde van de psalm komt de relatie met God ter sprake, met de belofte dat de oprechte zijn gelaat zal aanschouwen (v.7). David beschrijft de nabijheid van de Heer in beeldspraak.
 
Zijn ervaring met en verlangen naar een relatie met God omsluit de hele psalm. Er is geen veiliger plaats en er is niets kostbaarder in het leven dan de nabijheid van God, dan zijn gezicht te kunnen zien. Niets dat dit leven te bieden heeft komt zelfs maar in de buurt.
 

Heer, laat me vandaag uw gezicht zien. Ik vraag U of U mijn diepste verlangen wilt vervullen met uw nabijheid.

2. Gods Zoon kennen

Sommige mensen zijn wanhopig op zoek en vinden Jezus. Anderen lopen zo maar tegen Hem aan. Maar als je de schat eenmaal gevonden hebt, is deze het waard om alles ervoor op te geven.
 
Tussen de gelijkenis van het onkruid en de gelijkenis van het net vertelt Jezus twee heel korte gelijkenissen (vv.44-46). Het enige verschil tussen deze twee gelijkenissen is dat de ene persoon fanatiek zocht (v.45) en de andere er als het ware over struikelde (v.44). In beide gelijkenissen gaat het om iets van grote waarde, een schat (v.44) en mooie parels (v.45). In beide gevallen was het het waard om alles te verkopen om zo het waardevolle te kunnen kopen (vv.44,46).
 
Dit is waar echte 'vreugde' (v.44), een echte 'schat' (v.44) en uitzonderlijke waarde (v.45) te vinden is. In het koninkrijk van de hemel gaat het erom dat je de Koning kent. Alles draait om Jezus en hoe jij op Hem reageert.
 
Als je kijkt naar al het kwaad in de wereld, vraag je je dan wel eens af waarom God hier geen einde aan maakt? In de gelijkenis van het onkruid wil de knecht het onkruid wieden, maar dat vindt de heer niet goed (vv.28-29). Er zal een oordeel komen (vv.36-43,47-50).
 
Jezus waarschuwt voor het lot van degenen die zonde uitlokken en iedereen die kwaad doet (vv.41,49-50). Hij zegt over het onkruid dat God het van het land zal halen en zal verbranden (v.40, BGT) en dat Hij de slechte vissen weg zal gooien (v.48, BGT). Hij belooft dat jullie, 'de rechtvaardigen' (van wie de relatie met God is hersteld door Jezus), op die dag zullen stralen als de zon in het koninkrijk van jullie Vader (v.43). Het is je relatie met God die je laat stralen en dat betekent dat jij op een dag zult stralen als de zon in het koninkrijk van God.
 
Maar God wil het kwade nu nog niet vernietigen. Hij wil al het graan bijeenbrengen in zijn schuur. God stelt het oordeel met opzet uit tot 'de voltooiing van deze wereld' (v.39), zodat meer mensen de kans hebben om te reageren op het goede nieuws over Jezus.
 

Heer, dank U dat een relatie met U de uitzonderlijk waardevolle parel is. Houd me steeds dicht bij U en help me om uit de buurt te blijven van alles wat die relatie in de weg kan staan.

3. Gods zegen ervaren

Zijn je omstandigheden op dit moment verre van ideaal? Voel je je opgesloten? Wilde je dat je een andere baan had, ergens anders woonde of een andere partner had? Hoe je leven er ook uitziet, in dit gedeelte zien we dat je, als je trouw blijft aan God, zijn nabijheid, zijn gunst en zijn zegen kunt ervaren, waar je ook bent.
 
We zien hier een tegenstelling tussen Juda's ontrouw en hypocrisie en Jozefs trouw als ze worden geconfronteerd met seksuele verleiding.
 
Juda, kwetsbaar na de dood van zijn vrouw, bezweek voor de verleiding. Zijn eigen schoondochter, Tamar, deed zich voor als hoer en hij ging met haar naar bed. Als onderpand gaf hij haar het snoer met zijn zegel en zijn staf. Zij werd zwanger van hem (38:1-18).
 
Toen hij hoorde dat zijn schoondochter zich als hoer had gedragen en daardoor zwanger was, zei Juda: 'Breng haar de stad uit, (...) ze moet verbrand worden' (v.24). Toen haalde ze de voorwerpen te voorschijn die hij als onderpand had achtergelaten: het snoer, het zegel en de staf (v.25). Juda was betrapt. Hij was zich bewust van zijn eigen hypocrisie en zonde (v.26).
 
Gods genade is heel bijzonder. Peres, een van de zonen die voortkwam uit deze gebeurtenis, wordt vermeld in de afstamming van Jezus (zie Matteüs 1:3). In zijn genade neemt God wat de duivel als kwaad had bedoeld en keert dit ten goede.
 
Juda's zonde staat tegenover Jozefs rechtvaardigheid: 'De HEER stond Jozef ter zijde, zodat het hem goed ging' (Genesis 39:2). Potifar zag dat de Heer Jozef ter zijde stond en dat alles wat hij ter hand nam voorspoedig verliep en hij gaf hem het beheer over alles wat hij bezat (v.4). Daarom zegende de Heer het huis van de Egyptenaar (v.5).
 
De woorden 'De HEER stond hem [Jozef] ter zijde' komen vier keer voor in dit gedeelte (39:2,3,21,23). Maar het feit dat de Heer je ter zijde staat, betekent niet dat je niet bloot staat aan verleiding. Jozef stond bloot aan grote verleiding. Potifars vrouw probeerde hem in haar bed te lokken. Hij weigerde pertinent.
 
Hij besefte dat hij een zonde zou begaan als hij toegaf aan deze verleiding; een zonde tegenover God en tegenover zijn werkgever Potifar: 'Alles heeft mijn meester mij gegeven. Behalve u, want u bent zijn vrouw. Wat u vraagt, kan ik niet doen. Want dan zou ik iets doen wat God verschrikkelijk vindt' (v.9, BGT). Hij weigerde met haar naar bed te gaan en bleef zo veel mogelijk bij haar uit de buurt (v.10).
 
Jozef geeft ons een heel goed voorbeeld van omgaan met verleiding. De beste manier om verleiding te weerstaan is om het uit de weg te gaan (2 Timoteüs 2:22). Als je aan grote verleiding blootstaat, moet je drastische maatregelen nemen. Blijf er bij uit de buurt, net als Jozef, vlucht weg.
 
Potifars vrouw greep Jozef bij zijn kleed en drong aan: 'Kom bij me liggen.' Maar hij vluchtte naar buiten en liet zijn kleed bij haar achter (Genesis 39:12).
 
We zien het verschil met Juda. Juda liet zijn zegel, snoer en staf achter bij Tamar. Dit was het bewijs van zijn schuld. Jozef liet zijn kleed achter bij de vrouw van Potifar. Zij gebruikte dit als bewijs van zijn schuld. Maar eigenlijk bewees het zijn onschuld.
 
Ondanks het feit dat de Heer hem ter zijde stond en hij de verleiding had weerstaan, werd hij heel onrechtvaardig behandeld (v.19 ev.) en werd hij gevangengezet (v.20). Hij verloor zijn vrijheid, maar niet zijn bevrijding.
 
Zelfs in de gevangenis stond de Heer hem ter zijde. '[God] bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam' (v.21). 'De bewaker gaf hem de leiding over de andere gevangenen en over het werk dat zij deden (...) Want de Heer hielp Jozef, en daardoor ging alles goed wat Jozef deed' (vv.22-23, BGT).
 
Misschien zijn je omstandigheden niet ideaal. Misschien heb je het gevoel dat je gevangenzit, letterlijk in de gevangenis, of figuurlijk in je baan, een ziekte, een moeilijke relatie of andere omstandigheden. Maar als je ondanks alles God trouw blijft, kun je zijn nabijheid ervaren, zijn gunst in de ogen van anderen en zijn zegen over je leven. Dit is de 'uitzonderlijk waardevolle parel' (Matteüs 13:45-46). Dit is je kostbaarste bezit.
 

Heer, dank U dat ik mag weten dat U bij me bent en dat ik uw zegen over mijn leven mag ervaren, zelfs als alles verkeerd lijkt te gaan en ik op de proef word gesteld en blootsta aan verleiding.
 

Pippa's bijdrage


Een goed mens krabbelt altijd weer op. God stond Jozef ter zijde toen alles verkeerd ging. Hij redde hem niet uit de nood, maar maakte van de nood een deugd. God vormde Jozefs karakter. Het hoorde allemaal bij zijn plan.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.