Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Jouw serene schoonheid

10 november - dag 314

'De serene schoonheid van een heilig leven is de krachtigste invloed die er is, naast de kracht van God', aldus Blaise Pascal. Heiligheid is prachtig en heeft niets te maken met hoe je eruitziet. Het laat je stralen van binnenuit. Het is de manier waarop de wereld zal veranderen. Het begint met jou en mij. Franciscus van Assisi zei: 'Heilig jezelf en je zult de maatschappij heiligen.'
 
Heiligheid is niet optioneel. Het is niet voorbehouden aan heiligen en bijzondere christenen. Het is iets waar we allemaal naar moeten streven in dit leven. Heiligheid is niet hetzelfde als intensiteit. Intensiteit is geen vrucht van de Heilige Geest! De kunst om om jezelf te kunnen lachen is onmisbaar voor heiligheid. Gevoel voor humor vormt de verbinding tussen heiligheid en nederigheid.
 
Heiligheid is niet saai. C.S. Lewis heeft geschreven: 'Mensen die denken dat heiligheid saai is, hebben er niets van begrepen; echte heiligheid is onweerstaanbaar.'

1. Waar vind je heiligheid?

De bron van vreugde van de psalmdichter was de gelegenheid om God te aanbidden in de tempel. Dit was de plek waar de mensen heengingen om de naam van de Heer te prijzen (v.4b). Daarom was Jeruzalem ook zo belangrijk voor het volk van God en daarom spreekt de psalmdichter ook vol vuur over de vrede en veiligheid van de stad (vv.6-9).
 
Jeruzalem was de heilige stad. In het gedeelte van het Oude Testament voor vandaag wordt het 'mijn heilige berg' genoemd (Ezechiël 20:40). De tempel was het huis van God. Daarom was de tempel heilig.
 
Nu is de kerk het huis van God. De kerk is de nieuwe heilige plaats: 'de hoeksteen is Christus Jezus zelf. Aan hem dankt het hele gebouw zijn hechte constructie en door hem groeit het uit tot een heilige tempel. (...) een geestelijk verblijf voor God' (Efeziërs 2:20-22, GNB).
 
De mensen zijn de nieuwe plaats. Door Jezus ben jij een nieuw huis van God; jij bent een tempel van de Heilige Geest.
 

Heer, ik verlang naar uw heilige nabijheid. Ik verlang ernaar de naam van de Heer te prijzen. Dank U voor de vrede en veiligheid die uitgaan van uw aanwezigheid in het huis van God.
 

2. Wanneer word je heilig?

Heiligheid ligt nu binnen je bereik dankzij het offer van Jezus en het geschenk van de Heilige Geest die in je hart komt wonen. Op een bepaalde manier kun je heiligheid onmiddellijk ervaren. Maar op een andere manier is het verwerven van heiligheid een zeer langdurig proces dat in dit leven nooit klaar zal zijn.
 
Een van de vragen die vaak worden gesteld in de kleine groepen tijdens Alpha is: “Wat gebeurt er met iedereen die vóór Jezus leefde? Is het niet oneerlijk dat Jezus op een bepaald moment in de geschiedenis is gekomen om vergeving mogelijk te maken?” De mensen die deze vraag stellen gaan ervan uit dat het kruis alleen voorwaarts in de tijd van kracht is en niet met terugwerkende kracht werkt voor mensen die eerder leefden dan Jezus.
 
Maar de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt: 'Maar nadat Christus Zichzelf voor onze zonden aan God had gegeven als een offer voor alle tijden, ging Hij aan Gods rechterhand zitten' (v.12, HB). Het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht is voor alle tijden. Het kruis is van kracht voor zowel de mensen die vóór Jezus leefden als voor iedereen die na Hem leeft.
 
'De Joodse wet gaf maar een versluierd beeld van de geweldige dingen, die Christus voor ons zou doen' (v.1a, HB). Met andere woorden, het was maar een schaduw van iets veel geweldigers wat nog zou komen.
 
De wet kon niet volmaakt zijn (v.1b). Het bewijs dat de wet mensen nooit tot volmaaktheid kon brengen is het feit dat de offers steeds opnieuw moesten worden gebracht (v.2). Mensen bleven zich schuldig voelen vanwege hun zonde (v.2c, BGT); 'Want het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonden afrekenen' (v.4, HB). Alleen het bloed van Christus kan je zonden wegnemen. Alleen Hij was het volmaakte offer, omdat Hij als enige een onberispelijk leven heeft geleid.
 
Zijn vrijwillige offer heeft een einde gemaakt aan de oude orde en heeft een nieuwe orde gevestigd (vv.5-9). Je bent 'voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus' (v.10).
 
Dit staat in schril contrast met de wet: 'Maar Christus heeft één offer gebracht waarmee hij de zonden wel wegnam' (v.12a, BGT).
 
Het feit dat Hij ging zitten (v.12, HB), is van groot belang. De priesters van het geslacht van Aäron gingen nooit zitten uitrusten in het heilige (v.11). Ze waren nooit klaar met offeren. Maar Jezus 'ging (...) aan Gods rechterhand zitten' (v.12, HB). Dat toont aan dat zijn werk voltooid was: 'Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht' (v.14).
 
Hier zie je hoe heiligheid je leven binnenkomt:

 • Onmiddellijke heiligheid

  Voor het verleden is de prijs voor de zonde betaald: '... wij [zijn] (...) geheiligd'; Hij heeft 'hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht' (vv.10,14). Dit is rechtvaardiging. Dankzij het offer van Jezus kunnen al je zonden worden vergeven en kun je een volmaakte band met God hebben. Je ontvangt volledige vergeving. Dat is de reden waarom je anderen moet vergeven en ook jezelf moet vergeven, en dat is het allermoeilijkst. Er hoeven geen offers meer gebracht te worden voor zonden (v.18).
   
 • Heiligheid als proces

  In het heden wordt de macht van de zonde gebroken. Heiliging is een proces van heilig gemaakt worden (v.14). Voor mij persoonlijk is dit een zeer traag en uitdagend proces. Jezus bevrijdt me uit de macht van de zonde. Heiligheid is het werk van de Heilige Geest die voor ons getuigenis aflegt (v.15). Doordat de Heilige Geest in je is komen wonen, heb je de wetten van God in je hart en in je verstand (v.16).
   
 • Volmaakte heiligheid

  In de toekomst zal de aanwezigheid van zonde verdwijnen. Op een dag zullen we zien dat het kwaad volledig is verslagen. Jezus 'wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt' (v.13). Dan zal onze heiliging volmaakt zijn (zie ook 1 Johannes 3:2).
   

HHeer, dank U dat U mij door uw offer een heilige band met God geeft. Dank U dat door uw Heilige Geest ik het proces van heiliging doormaak en dat er ooit volmaakte heiligheid zal zijn voor altijd.
 

3. Hoe word je heilig?

Het belangrijkste wat nodig is om heilig te kunnen zijn is je band met de heilige God. God wil dat je door je band met Hem op Hem gaat lijken. God maakt van hen zijn heilige volk (20:12).
 
God vond het belangrijk dat ze de Sabbat in ere hielden: 'Maak van de sabbat een heilige dag, een teken van de verbondenheid tussen jullie en mij' (v.20a, GNB). Deze dag was bedoeld om de mensen de tijd te geven om te bouwen aan hun relatie met God. Door God de eerste dag van de week te geven, zetten we Hem op de eerste plaats.
 
Het was altijd Gods wens dat zijn volk een heilig volk zou zijn. In dit gedeelte zien we weer zijn frustratie over het gebrek aan heiligheid bij zijn volk. Het was Gods bedoeling dat zijn volk een weerspiegeling zou zijn van zijn heilige wezen.
 
Het gedeelte voor vandaag begint met een klaagzang voor de laatste koningen van Juda (19:1). De leeuwin staat voor Juda en de laatste koningen worden haar welpen genoemd.
 
In hoofdstuk 19:10-14 verandert het beeld naar een ontwortelde wijngaard, maar de boodschap van de klaagzang blijft dezelfde. Elk rijk dat wij zelf tot stand brengen lijkt misschien sterk, maar zal snel en eenvoudig omver worden geworpen.
 
In de rest van het gedeelte wordt uitgelegd waarom Israël werd ontworteld en veroordeeld en wat ze hadden moeten doen. God beschrijft hoe het volk zijn heiligheid heeft bezoedeld en ontheiligd, maar Hij kijkt vooruit naar een tijd dat dat niet meer zo zal zijn.
 
De belangrijkste factor van de heiligheid van het volk lijkt te liggen in hun band met God. Zijn klacht tegen hen richt zich op het feit dat ze andere goden volgen en op de manier waarop ze zichzelf onrein hebben gemaakt met de beelden waar ze zich naar wendden (20:16, zie ook vv.7,24,28,30). Dit staat in schril contrast met wat een hechte band met God had moeten zijn, waarin 'ik, de HEER, van hen mijn heilig volk heb gemaakt' (v.12).
 
We zien steeds weer dat God wil dat zijn volk heilig is en zijn wezen weerspiegelt. Hij had een plan waarmee dit soort heiligheid mogelijk zou worden. Dat moment kwam pas met het offer van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren.
 
Jij bent geheiligd. De Heilige Geest woont in jou. Zet God op de eerste plek en houd je verre van alles wat jouw band met Hem in de weg staat. De serene schoonheid van jouw heilige leven zal invloedrijk en onweerstaanbaar zijn.


Vader, ik wil U op de eerste plek zetten en alles vermijden wat mijn band met U in de weg staat. Help me om heilig te leven.
 

Pippa's bijdrage

Hebreeën 10:14


''Dan zal iedereen die bij hem hoort, gered worden. Daar heeft hij met dat ene offer voor gezorgd.'
 
En daar mag ik er een van zijn!
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.