Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

God wil je verrassen

1 mei - dag 121

Toen ik achttien was, wilde ik het hele Nieuwe Testament gaan lezen om te bewijzen dat het christendom onzin was. Tijdens het lezen verbaasde het me dat ik ervan overtuigd raakte dat het waar was. Het laatste wat ik wilde was 'christen worden'. Ik dacht dat dat mijn leven zou verpesten, dat het saai zou worden omdat ik nooit meer plezier kon hebben. Toch had ik het gevoel dat ik geen andere keus had dan 'ja' te zeggen tegen Jezus, omdat ik diep in mijn hart wist dat het waar was.
 
Op het moment dat ik dat deed, werd ik verrast door vreugde, net als C.S. Lewis die het boek over zijn kennismaking met Jezus de titel 'Surprised by Joy' gaf.  Sindsdien blijft Jezus me verrassen.
 
God is de God van verrassingen. Jezus stelde zijn volgelingen steeds voor verrassingen en Hij wil ook jou steeds blijven verrassen.

1. Verrast door Gods hulp

Zelfs als de aanvallen terecht of gedeeltelijk gerechtvaardigd zijn, is het altijd een verrassing als we worden aangevallen door mensen die we niet kennen. David zegt: 'Vreemden vallen mij aan' (v.5a). Ik weet nog hoe verbaasd en verrast ik was toen ik voor het eerst artikelen las van mensen die ik nooit had ontmoet, die de aanval openden op Alpha, Holy Trinity Brompton en soms zelfs op mij persoonlijk. Verrassingsaanvallen kunnen afkomstig zijn van buren, collega's of vreemden.
 
Wat ik nog verrassender vind, is hoe God het voor ons opneemt en ons te hulp komt: 'Luister, God is mijn helper' (v.6a, HB); 'Hij geeft ons kracht en steunt ons' (v.6b, HB) en 'Hij bevrijdt ons van onze angst en alle gevaar' (v.9, HB).
 
Als ik terugkijk op wat ik allemaal heb meegemaakt, vond die bevrijding niet altijd direct plaats; soms duurde het maanden of zelfs jaren. Toch is Davids reactie voor mij persoonlijk nogal een uitdaging. Terwijl hij onder vuur ligt, zegt hij: 'Ik zal U vrijwillig offers brengen; ik zal Uw Naam loven, HEERE, want hij is goed' (v.8, HSV).
 
Waar het bij een 'vrijwillig' offer om gaat, is dat er geen voorwaarden worden gesteld aan het offer. David zei niet dat hij alleen een offer zou brengen als God hem zou redden. Ongeacht het resultaat nam hij zich voor om de Heer te loven om zijn goedheid.
 
Als je op dit moment onder vuur ligt, stel dan je vertrouwen op God. Geloof dat Hij je wil helpen en loof Hem al voordat Hij je te hulp komt.

 

Heer, dank U dat ik op een dag kan terugkijken en kan zien dat U mij hebt bevrijd van al mijn angst en alle gevaar.
 

2.  Verrast door Jezus

Jezus zit vol verrassingen. Hij nodigt je uit steeds dieper met Hem in zee te gaan. Hij wil je op allerlei nieuwe manieren verrassen.

 • Verrassende overvloed

  Sommige mensen vinden het verbazingwekkend dat Jezus en zijn leerlingen werden uitgenodigd voor feesten (zoals dit bruiloftsfeest). Sterker nog, ze werden niet alleen uitgenodigd, ze gingen er ook heen. In die tijd duurden bruiloftsfeesten ongeveer een week. Het was een week vol vrolijkheid en feestvreugde; de mensen droegen hun mooiste kleren, vierden feest, zongen, dansten, maakten grapjes, lachten en hadden plezier. Misschien een nog grotere verrassing is het feit dat Jezus het drinken van wijn niet veroordeelt, maar zelfs 600 liter water verandert in de allerbeste wijn (v.10). Jezus doet alles in overvloed. Hij wil je steeds meer leven en vreugde geven.

  Ze hoefden Jezus alleen maar te vertellen wat er aan de hand was ('Ze hebben geen wijn meer', v.3) en Hij verraste hen met dit wonder toen ze deden wat Hij zei (v.5). Jezus voldeed niet alleen aan de behoefte, maar gaf veel meer dan ze ooit verwacht of zelfs maar gedacht hadden. De ceremoniemeester was verrast toen hij 'het water dat wijn geworden was, proefde' (v.9).

  Dit geldt ook voor ons eigen leven. Jezus verandert het water van een leven zonder Hem in de wijn van een leven met Hem. Ik dacht dat mijn leven zou 'verwateren' als ik Jezus volgde. Maar het tegendeel is waar. Jezus blijft ons steeds verrassen met de manieren waarop Hij ons leven verrijkt. We zien hier wat Hij toevoegt aan trouwfeesten en huwelijken. Hij kan het water van een doorsneehuwelijk veranderen in de wijn van een verrijkt huwelijk.

  Jezus verandert zwoegen en sleur in grote vreugde.

  Door dit wonder openbaarde Jezus 'zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem' (v.11b, WV). Dit moet voor veel mensen een enorm verrassende openbaring zijn geweest.
   
 • Verrassende felheid

  Jezus deed iedereen versteld staan toen hij de tempelhof binnenging en daar mensen zag die runderen, schapen en duiven verkochten en anderen die geld wisselden: 'De geldwoekeraars zaten in groten getale achter hun tafeltjes' (v.14, MSG).

  Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit. Hij zei: 'Eruit! Het huis van mijn Vader is geen markt!' (v.16, HB). Zijn leerlingen herinnerden zich de woorden: 'De hartstocht voor uw huis zal mij verteren' (v.17).

  Overal om ons heen zien we commercie en aanlokkelijke beelden. Enorme winkelcentra nemen de plaats van kerken in. We lopen het risico dat we geld en commercie gaan vereren.

  Net als nu, lokte ook toen de verleiding om geld verdienen belangrijker te vinden dan God vereren. Natuurlijk zit er een praktische kant aan het beoefenen van godsdienst, zowel in de tempel als nu in de kerk. Maar als we de nadruk leggen op geld, zitten we goed verkeerd. Jezus verraste mensen met zijn heftige reactie op de misstanden in de tempel.
   
 • Verrassende woonplaats

  Jezus geeft het woord tempel een nieuwe invulling. Het lichaam van Jezus is de ware tempel. Jezus zegt tegen hen: 'Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen' (v.19). De ware tempel zal verwoest worden, maar God zal deze in drie dagen weer opbouwen met de opstanding. Ze zijn verbaasd en begrijpen er niets van. Ze vragen Jezus hoe Hij in vredesnaam de tempel in slechts drie dagen weer kan opbouwen. Maar Johannes voegt hieraan toe: 'Hij sprak over de tempel van zijn lichaam' (v.21).

  De tempel was belangrijk omdat het de symbolische woonplaats van God was. Het was de ontmoetingsplek van God en de mens. Deze verrassende woorden van Jezus laten zien dat Hij Zelf de nieuwe tempel is. Hij is Gods woonplaats op aarde.

  Door Jezus word jij nu het huis, de woonplaats van God genoemd. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest (1 Korintiërs 6:19).
   
 • Verrassende wijsheid

  Toen de mensen de wonderen zagen die Jezus deed, 'kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam' (Johannes 2:23a). Johannes voegt hier aan toe: 'Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende, en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat' (vv.24-25).

  Het is verrassend om te lezen dat Jezus deze mensen niet direct vertrouwde, vooral als we lezen dat liefde 'altijd vertrouwen heeft' (1 Korintiërs 13:7b, HB). Jezus is realistisch over de menselijke aard. We zijn vaak op zoek naar de perfecte partner, perfecte ouders, perfecte kinderen, perfecte vrienden, perfecte leiders en de perfecte kerk. Maar die bestaan helemaal niet. We zijn allemaal mensen en hebben allemaal onze tekortkomingen.

  Als we dit onder ogen zien, kunnen we realistischer zijn, raken we minder snel teleurgesteld en zijn we eerder geneigd elkaar te vergeven.

  We hebben behoefte aan de wijsheid van Jezus bij wat we doen en in onze relaties. We moeten zoeken naar een evenwicht tussen openheid en vertrouwende liefde en wijsheid en inzicht in de menselijke aard.​
   

Heer, dank U voor Jezus. Help me om vandaag mijn ogen op Hem gericht te houden, zodat Hij mij steeds weer kan verrassen met zijn wijsheid, felheid, liefde en overvloed.
 

3. Verrast door menselijkheid

Pippa en ik hebben de hele wereld afgereisd en zijn op veel plaatsen in gevangenissen geweest. In sommige landen lijkt het rechtsstelsel redelijk menselijk. Maar in andere landen lijken de omstandigheden in de gevangenissen en de straffen die worden opgelegd onmenselijk.
 
Gedeelten van het Oude Testament stellen ons voor verrassingen of zijn zelfs ronduit schokkend. De Israëlieten waren vast op een andere manier verbaasd, omdat deze wetten naar de maatstaven van die tijd verrassend menselijk waren.
 
Als er sprake was van onopzettelijke doodslag, kon iemand zijn toevlucht zoeken in een stad die was aangewezen als vrijplaats. Hij mocht daar blijven als de bloedwreker niet kon aantonen dat het om moord ging. De stad had de plicht hem te beschermen tot het tijd was om weer naar huis te gaan (Jozua 20).
 
Deze wetten beschermden de heiligheid van een mensenleven. Elk mensenleven is voor God van onschatbare waarde. Als het leven van een mens wordt genomen, ook als dit onopzettelijk gebeurt, is dat een ernstige zaak. Daartegenover staat dat in deze wetten de menselijkheid is opgenomen om degene die iemand per ongeluk heeft gedood te beschermen. Deze menselijkheid was hoogstwaarschijnlijk verrassend voor mensen van die tijd.
 
Natuurlijk moeten we ons als volk van God inzetten voor gerechtigheid, rechtvaardige wetten en het terugdringen en voorkomen van misdaad. Maar we moeten er ook naar streven dat ons rechtsstelsel menselijk is.
 

Heer, help me om me in mijn eigen leven en in onze maatschappij in te zetten voor rechtvaardige, menselijke wetten. Dank U voor uw liefde, barmhartigheid en genade.
 

Pippa's bijdrage

Johannes 2:1-11


Ik hou van bruiloften. Er kwam zoveel kijken bij het organiseren van de bruiloften van onze kinderen. Dit gedeelte drukt ons met de neus op het feit dat het enige wat echt belangrijk is, is dat Jezus erbij is (en Hij houdt Zich zelfs bezig met praktische dingen als de wijn).
 
De interactie tussen Jezus en zijn moeder vind ik ontroerend. We zien hier al hoeveel vertrouwen Maria in haar zoon heeft.
 

Vers van de dag
Johannes 2:10

'... u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.