Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Je best doen

15 augustus - dag 227

Ik hou van sport. Ik ben er nooit erg goed in geweest, maar toch doe ik het graag. Ik speel squash en de meeste van de mannen met wie ik speel zijn er niet erg goed in. Het gaat er allemaal heel gemoedelijk aan toe, maar toch willen we graag winnen. Zelfs voor ons niveau is discipline nodig. Ik moet regelmatig trainen en spelen. Dit is een van de redenen waarom ik probeer te letten op wat ik eet en te zorgen dat ik genoeg slaap.
 
Paulus schrijft: 'Op de wedstrijdbaan doen alle hardlopers hun best om te winnen en toch is er maar één die de prijs krijgt. Doe uw best dan ook de prijs te krijgen. Wie voor een wedstrijd traint, ontzegt zich van alles; een sportman voor een erekrans die verwelkt, maar een gelovige voor een erekrans die nooit verwelkt' (1 Korintiërs 9:24-25, HB).
 
Als mensen die aan sport doen bereid zijn om gedisciplineerd te trainen om iets te winnen dat 'verwelkt', zouden wij ons dan niet gedisciplineerd trainen in zelfbeheersing en ons geestelijk leven voor 'een onvergankelijke erekrans' (v.25)?
 
Paulus schrijft: 'Daarom loop ik niet zomaar wat in het wilde weg en ik sta ook niet in de lucht te boksen. Nee, ik hard mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil' (v.26-27a, HB). Paulus' doel in het leven is God aanbidden en dienen. Hij wil dit zo goed mogelijk doen. Hij zet zich in voor de volle 100 procent. Hij wil winnen.
 
De woorden aanbidden en dienen zijn nauw met elkaar verbonden (het Griekse woord latreuo wordt gebruikt voor zowel aanbidden als dienen). Alle mensen zijn aanbidders. Je aanbidt de enige echte God of iemand of iets anders. Alle mensen zijn dienaars; van God, van onszelf, of van iemand of iets anders.
 
In de gedeelten voor vandaag zien we hoe belangrijk het is om de enige echte God te aanbidden en te dienen met ons hele hart en ons hele wezen. We lezen hoe belangrijk het is dat we ons voor de volle 100 procent inzetten en ons best doen!
 

1. Waarom aanbid en dien je?

God heerst over zijn universum. 'De HEER is koning' (v.1). Als de Heer geen koning was, zou het leven geen zin hebben. Maar Hij is wel koning en dus hebben we reden om te juichen (v.1).
 
De psalmdichter roept heel de schepping op om te aanbidden, want zelfs alle goden zullen buigen voor de Heer (v.7).
 
Hij prijst God in de eerste plaats om wie Hij is en ten tweede voor wat Hij heeft gedaan. God beschermt, bevrijdt en leidt zijn volk en geeft het vreugde omdat Hij is wie Hij is (vv.10-12).

 • God is je beschermer

  Hij waakt over je leven: 'Hij beschermt de mensen die hem trouw zijn' (v.10b, BGT).
   
 • God is je bevrijder

  'Hij redt hen uit de macht van zijn vijanden' (v.10c, BGT). 'Hij bevrijdt [u] uit de macht van de bozen' (v.10c, WV).
   
 • God is je leidsman

  Hij laat je leven in het licht. Hij geeft je leiding en opent je ogen (v.11a, HB).
   
 • God is je vreugde

  Hij maakt je blij, zodat je kunt juichen en zijn heilige naam kunt prijzen (vv.11b,12, HB), omdat je weet dat Hij van je houdt en je beschermt.

En dus: 'Wees blij om wat de Heer heeft gedaan. Breng hem dank. Houd zijn naam hoog' (v.12, GNB).
 

Heer, dank U dat U mijn beschermer, mijn bevrijder, mijn leidsman en mijn vreugde bent.
 

2. Wie aanbid en dien je?

Totdat de liefde van God ons verandert, zijn de meeste van ons slaven van onszelf en onze lichamelijke behoeften. Het tegenovergestelde geldt voor Paulus. Vanwege Jezus Christus heeft Paulus zijn eigen lichaam zijn slaaf gemaakt en zichzelf 'de slaaf van iedereen' (9:19a).
 
Paulus zegt: 'Ik ben voor iedereen wel iets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden' (v.22b). Dit betekent niet dat hij schijnheilig is of zich niet thuis voelt in zijn eigen situatie of dat hij zichzelf niet kan zijn. Het betekent ook niet dat hij de boodschap van het evangelie verandert om de mensen die naar hem luisteren een plezier te doen. Hij wilde heel graag het evangelie verkondigen en zijn doel was 'om zoveel mogelijk mensen te winnen' (v.19b).
 
Professor Gordon Fee schrijft: 'Paulus is onverzettelijk wat betreft dingen die het evangelie zelf aangaan, of het nou gaat om theologische zaken of om levenswijze. Juist die zorg voor de reddende kracht van het evangelie brengt hem ertoe om voor iedereen wel iets te zijn waar het gaat om zaken die er niet toe doen.'
 
Paulus schrijft: 'Ik pas me dus altijd aan, aan alle mensen met wie ik omga' (v.22b, BGT). Dit heeft verstrekkende gevolgen, misschien nog wel meer dan Paulus dacht. Het zou bijvoorbeeld gevolgen kunnen hebben voor de kleren die je draagt om ervoor te zorgen dat je de mensen die je wilt bereiken niet afschrikt, maar dat je juist herkenbaar voor hen bent.
 
Paulus was dus bereid om de slaaf van iedereen te zijn, maar hij wilde juist geen slaaf zijn van zijn lichamelijke behoeften. Hij zag het leven als een wedloop (v.24) en zichzelf als een atleet die zich in alles moest beheersen (v.25). Net als een atleet moest hij meedogenloos zijn voor zijn lichaam. Hij moest het zijn slaaf maken. 'En daarom ben ik streng voor mezelf, en verdraag ik alles wat me overkomt. Want ik wil niet alleen dat anderen door mijn werk het eeuwige leven krijgen. Nee, ik wil ook zelf het eeuwige leven krijgen' (v.27, BGT). Zelfdiscipline is onmisbaar. Zorg dat je de beheersing hebt over je lichaam, je gedachten, je mond en je emoties.
 
Paulus wist dat er overal om ons heen verleidingen zijn. Hij kon dit afleiden uit de geschiedenis van zijn eigen volk; 'Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn' (10:5).
 
Ze waren uit op het kwade (v.6). Ze hadden 'verboden seks' (v.8a, BGT). Ze stelden God op de proef (v.9, GNB). Ze klaagden (v.10, BGT). 'En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen; want daarom trof hun de dood' (v.10, HB).
 
'Voor ons zijn die verhalen over de Israëlieten een waarschuwing. Als je vindt dat je een sterk geloof hebt, moet je oppassen dat je geen verkeerde dingen doet' (vv.11-12, BGT).
 
Ook wij zullen blootstaan aan verleiding, net als zij. En toch zegt Paulus: 'U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan' (v.13).
 
Stel jezelf de volgende twee vragen:
 

 1. Hoe zorg ik ervoor dat ik geen slaaf word van mijn eigen verlangens?
 2. Hoe kan ik iedereen die vandaag op mijn pad komt van dienst zijn?
   

Heer, help me om mezelf te beheersen om zo een erekrans te winnen die niet verwelkt. Help me om niet toe te geven aan de verleidingen. Help me om U en U alleen te aanbidden en te dienen.
 

3. Hoe aanbid en dien je?

Een van de dingen die ik zo mooi vind aan Hillsong Church, een wereldwijde pinkstergemeente, is hun geweldige manier van aanbidden. Ze besteden heel veel aandacht aan zelfs de kleinste details van hun muziek, hun gastvrijheid, de werving en training van hun vrijwilligers om hun aanbidding te perfectioneren.
 
Ik hou van de diversiteit van de aanbidding van de verschillende onderdelen van de kerk. Uiteindelijk gaat het niet om de manier. Onze aanbidding moet groots zijn. Het moet onze hoogste prioriteit hebben en we moeten alles uit de kast halen omdat we het doen ter ere van God.
 
Toen Salomo begon met de bouw van de 'tempel voor de naam van de HEER' (1:18), zei hij: 'Het moet een grote tempel worden, want onze God is groter dan alle andere goden (...) de tempel die ik aan het bouwen ben moet groot en indrukwekkend worden' (2:4,8b).
 
Deze grootsheid kostte veel materialen, tijd en manuren. En ook veel aandacht voor details (hoofdstuk 2-4). Zelfs het kleinste detail moet van de allerbeste kwaliteit zijn om God te dienen.
 
Daarom gebruikten ze ook zoveel goud (4:19-22). Winnaars van sportwedstrijden krijgen een gouden medaille omdat ze de allerbeste zijn. Daarom moeten wij ook ons uiterste best doen als we God aanbidden en dienen.
 
Paulus schrijft aan de Kolossenzen: 'Wat u ook doet, doe het van harte, als was het voor de Heer en niet voor mensen (...) Want de Meester die u dient, is Christus' (Kolossenzen 3:23-24, WV).
 
Charles Spurgeon, een Engelse baptistenpredikant, had ooit een gesprek met een schoonmaakster die kort daarvoor christen was geworden. Hij vroeg haar wat Jezus voor haar voor verschil had gemaakt. Ze antwoordde nogal schuchter: 'Ik veeg nu ook ónder de mat, meneer.' Ze wist nu dat ze haar werk uiteindelijk deed voor Jezus, om Hem te eren en dienen. Ze deed beter haar best.
 

Heer, help ons om aandacht te schenken aan de kleinste details als we U aanbidden en dienen. Help ons om alles zo goed mogelijk te doen.
 

Pippa's bijdrage

1 Korintiërs 10:12


'Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt.'
 
Juist als alles op rolletjes loopt, gaat er iets vaak iets mis, of merk ik dat er iets fout is gegaan.  We moeten gewoon goed oppassen; niet uit angst, maar omdat het verstandig is.
 

Vers van de dag
1 Korintiërs 10:13

'God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.