Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Wat je moet weten

13 augustus - dag 225

We hebben drie jaar in Oxford gewoond. Ik volgde de opleiding tot voorganger in de Anglicaanse Kerk en deed een doctoraal Theologie aan de Universiteit van Oxford. Een van de dingen die ons daar opvielen was dat Oxford, in vergelijking met Londen, veel minder materialistisch leek. Mensen waren over het algemeen niet onder de indruk van rijkdom. Succes werd daar bepaald door andere dingen.
 
De mensen in Oxford waren meer onder de indruk van intellect dan van geld of schoonheid. Succes werd afgemeten aan academische prestaties, diploma's, onderscheidingen, professoraten en publicaties. Ik begon me af te vragen of intelligentie en 'kennis' misschien net zo goed afgoden kunnen zijn als geld en rijkdom.
 
In principe is kennis goed. Bill Hybels noemt feiten 'onze vrienden'. Opleiding is goed; lezen, leren en ontdekken zijn allemaal goede bezigheden. Maar, zoals Lord Byron schreef: 'De boom der kennis is niet de boom des levens.' We moeten 'kennis' in het juiste perspectief zien. Onze kennis is heel beperkt. Hoe meer we weten, hoe meer we beseffen dat we maar heel weinig weten. God is onze schepper en alleen Hij weet alles.
 
Er zijn verschillende soorten kennis en die zijn niet allemaal even waardevol. In het Nederlands heeft het woord 'kennis' twee betekenissen: de eerste betekenis is wat je weet en de tweede is een persoon die je kent. Voor God is het kennen van personen belangrijker dan het weten van feiten. De allerbelangrijkste kennis is dat jij God kent en dat God jou kent. Maar zelfs dit is niet waar het uiteindelijk om gaat. Het is nooit genoeg om alleen te weten en te kennen, je moet ook liefhebben.
 

1. De allerbelangrijkste kennis is wat je weet over God

De psalmdichter begint met een oproep tot lofprijzing, aanbidding en dank (vv.1-2). We aanbidden niet omdat we er altijd zin in hebben, omdat we een goede dag hebben gehad of omdat het gewoon goed gaat. Sterker nog, soms aanbidden we ondanks allerlei moeilijkheden en narigheid.
 
Ook aanbidden we niet omdat het ons zo'n goed gevoel geeft, hoewel we vaak de behoefte voelen om te aanbidden om ons geestelijk op te laden.
 
In deze psalm zien we dat we God aanbidden om wie Hij is:
 
'De HEER is een machtige God,
   een machtige koning, boven alle goden verheven (...)
Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,   
knielen voor de HEER, onze maker. 
Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt,
   de kudde door zijn hand geleid' (vv.3-7).
 
De psalmdichter herinnert het volk aan wat ze weten over God. Dit is de allerbelangrijkste soort kennis: kennis over God.
 
Als we aanbidden praat God vaak met ons. God heeft niet alleen in het verleden gesproken. God spreekt ook vandaag. De psalmdichter zegt: 'Luister vandaag naar zijn stem' (v.7b).
 
In deze psalm zien we nog een ander soort kennis die belangrijk is. God zegt dat mensen de weg kwijt raken omdat ze 'mijn wegen niet willen kennen' (v.10). Gods wegen kennen en volgen is de sleutel tot een leven zoals God dat heeft bedoeld.
 

Heer, vandaag kniel ik voor U neer en aanbid U. Dank U dat U mij kent en dat ik U mag kennen. Heer, als ik vandaag luister naar uw stem, help me dan om niet koppig te zijn en de weg niet kwijt te raken. Laat mij uw wegen kennen en volgen en uw rust vinden.


 

2. Het gaat uiteindelijk niet om kennis maar om liefde

Hoewel kennis goed is, schuilt er ook gevaar in. Kennis kan een gevoel van hoogmoed en superioriteit geven. 'Kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op' (8:1b).
 
Kennis is op zich niet slecht. Het is als ondergoed; het is handig om te hebben, maar je hoeft het niet aan iedereen te laten zien. Probeer niet om anderen te imponeren met je kennis, maar probeer altijd liefdevol om anderen te laten groeien.
 
Kennis kan zo makkelijk naar je hoofd stijgen en je verwaand en arrogant maken: 'Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis' (v.2). Waar het in het leven echt om gaat, is God liefhebben en leven in liefde: 'Wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend' (v.3).
 
Eugene Peterson zegt hierover: 'We hebben soms de neiging om te denken dat we alles weten wat nodig is over dit soort kwesties, maar soms helpt ons bescheiden hart ons beter dan ons hoogmoedige hoofd. We weten nooit genoeg tot we inzien dat alleen God alles weet.'
 
Paulus gebruikt hier het eten van offervlees als voorbeeld (vv.1,4). Een persoon met kennis weet dat het geen kwaad kan om offervlees te eten, omdat afgoden niets voorstellen: 'Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven' (v.6).
 
'Maar niet iedereen bezit deze kennis' (v.7a). Sommige mensen hebben nog een zwak geloof. Als we offervlees eten in bijzijn van iemand die denkt dat dit verkeerd is, kunnen we hem of haar het verkeerde pad wijzen. Het gaat niet om onze superieure kennis, maar om onze liefde voor anderen: '[Sommigen] zijn nog maar net gestopt met het vereren van afgoden. Ze denken: Als ik vlees eet, dan vereer ik de goden aan wie dat vlees geofferd is. En dan wordt God boos op mij' (v.7b, BGT).
 
Liefde ziet in: 'Christus is ook voor hem gestorven! Iedereen die zich slecht gedraagt tegenover een christen met een zwak geloof, gedraagt zich slecht tegenover Christus' (vv.11-12, BGT). Paulus schrijft: 'Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit ofte nimmer meer eten; dan breng ik hen niet ten val' (v.13).
 
Liefde is belangrijker dan kennis. Als God iemand de maat neemt, meet Hij niet de omvang van zijn hoofd, maar van zijn hart. Het helpt niet om veel over God te weten; we moeten Hem kennen en Hem toestaan om ons te vullen met liefde voor Hem en voor anderen. Met andere woorden: het gaat niet om wat je weet, maar om wie je kent.
 

Heer, dank U dat liefde altijd opbouwt, terwijl kennis het gevaar heeft dat we ons ego opblazen. Help me om alles uit liefde te doen, uit liefde voor U en voor anderen.


 

3. Streef naar kennis, maar wees je bewust van haar beperkingen

In het boek Prediker gaan wijsheid en kennis hand in hand. Wijsheid en kennis zijn beide in wezen goed:
 
'Wijsheid en bezit zijn goede zaken in het leven' (7:11, HB).
 
'Eén wijs mens heeft meer invloed dan de tien machtigste mannen van een stad' (v.19, BGT).
 
'Wat is het heerlijk wijs te zijn,
   dingen te begrijpen, te bestuderen en te kunnen uitleggen!
Wijsheid legt een glans over het gezicht van een mens
   en verzacht zijn hardheid' (8:1, HB).
 
Een voorbeeld van wijsheid is dat wijze mensen zich kunnen beheersen: 'Wees niet te snel geërgerd, dat staat gelijk aan dwaasheid' (7:9, HB).
 
Maar de schrijver van Prediker beseft dat wijsheid en kennis hun beperkingen hebben. Hoeveel wijsheid en kennis we ook hebben, we weten niets over de toekomst (v.14). Bovendien bestaat het gevaar van 'te veel wijsheid'. Je kunt een ongezonde honger naar kennis hebben die losstaat van God en zo een vorm van hoogmoed wordt:
 
'Daarom is het beter om niet al te goed te zijn, en ook niet al te wijs. Want dan zou je jezelf schade doen. Maar gedraag je ook niet al te slecht en doe niet al te dom. Want dan zou je te vroeg sterven' (vv.16-17, BGT). 
 
Hoe wijs, rijk en machtig iemand ook is, 'geen mens kan bepalen hoe lang hij zal leven' (8:8a, BGT). 'Met iedereen loopt het op dezelfde manier af' (9:3, BGT).  We weten nooit wanneer ons leven ophoudt. 'Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is' (v.12a).
 
Alleen God weet alles. Vergeleken met Hem is onze wijsheid en kennis heel beperkt. Uiteindelijk ligt alles 'in de hand van God' (9:1). We moeten genieten van het leven en er het beste van maken. Pluk de dag! God geniet als jij geniet! Geniet van het leven met je partner van wie je houdt, elke dag weer. Elke dag is een geschenk van God. Maak er het beste van (vv.7-9).
 
'Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet' (v.10a). Vergooi je leven niet, maar maak het beste van elk moment en grijp elke kans.
 
Jezus zei: 'Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus' (Johannes 17:3). Dit is de allerbelangrijkste kennis. Het begint nu en duurt tot in eeuwigheid. Deze kennis zet elke andere kennis in het juiste perspectief.
 

Heer, dank U dat U kennen het begin van wijsheid is. Help me om elke kans in dit leven te grijpen, om alles wat ik doe met volle inzet te doen. Help me vooral om alles uit liefde te doen.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 95:5a


'Van hem is de zee, door hem gemaakt ...'
 
Ik heb groot ontzag voor de zee, ontzag dat grenst aan angst. Als ik op een boot vaar of in zee zwem, herhaal ik dit vers altijd bij mezelf.
 

Vers van de dag
1 Korintiërs 8:1b

'Kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.