Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Goddelijke ambitie 

2 oktober - dag 275

Chuck Colson was op eigen kracht gekomen waar hij was. Als student had hij arrogant een beurs van Harvard afgewezen. Hij was bij de marine gegaan, had zijn eigen advocatenkantoor opgericht en was in de politiek gegaan. Toen hij veertig was, was hij een van president Nixons meest vertrouwde adviseurs. Later beschreef hij zichzelf als een 'jonge, ambitieuze politieke carrièremaker'. Hij stond bekend als Nixons 'beul'.
 
Hij bekende schuld in het Watergate-schandaal en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. Tegen die tijd had hij Jezus leren kennen. Toen hij na de uitspraak de rechtbank verliet, zei hij: “Wat er vandaag in de rechtbank is gebeurd, is de wil van de rechtbank en de wil van God. Ik heb mijn leven aan Jezus Christus gegeven en ik kan ook in de gevangenis zijn werk doen.”
 
En dat was precies wat Colson deed. Na zijn vrijlating stichtte hij Prison Fellowship en hij heeft sindsdien, direct of indirect, duizenden mensen de weg naar Christus gewezen. Ik heb hem horen zeggen: “Ik was ambitieus, ik ben nog steeds ambitieus, maar hopelijk niet meer voor Chuck Colson (al blijft dat een gevecht). Ik ben ambitieus voor Christus.”
 
Ambitie wordt ook wel 'gedrevenheid' genoemd. Uiteindelijk gaat het bij ambitie om een van twee dingen: je eigen eer of de eer van God.
 

1. Wees ambitieus in je band met God

Geef je band met God de allerhoogste prioriteit. Verklaar samen met de psalmdichter dat het je streven is om in nauwe verbondenheid met de Heer te leven: 'Ik leef dicht bij de HERE' (v.9, HB). Zorg ervoor dat je leven draait om een liefdevolle band met God. Op die manier vind je 'rust' voor je 'ziel' (v.7).
 
De basis van deze band zijn de vele manieren waarop we Gods hulp ervaren. Net als de psalmdichter herinner ik me hoe God mijn smeken hoorde (v.1); hoe Hij mij heeft gered toen ik hulpeloos was (v.6, WV); hoe de Heer mij te hulp is gekomen (v.7) en hoe God mijn leven heeft ontrukt aan de dood (v.8), mijn tranen heeft gedroogd en elke steen waarover ik kon struikelen voor mij heeft weggenomen (v.8, HB). Dit is de basis voor zijn streven om dicht bij de Heer te leven (v.9, BGT).


Ik heb U lief, Heer. Vandaag en de rest van mijn leven is het mijn streven om dicht bij U te leven.
 

Bekijk meer over de impact van Alpha op alphanederland.org/impact.

2. Wees ambitieus voor Christus

Soms vragen christenen zich af of het goed is om ambitieus te zijn. Ze associëren ambitie met hoogmoed en denken dat bescheidenheid betekent dat je niet ambitieus mag zijn.
 
Paulus was juist heel ambitieus. Voordat hij christen was, was Paulus gedreven in zijn ijver voor het jodendom, wat hem ertoe bracht om de kerk te vervolgen. Na zijn bekering verloor hij zijn gedrevenheid niet, maar had hij een ander doel voor ogen. Zijn gedrevenheid was zo mogelijk nog groter. Hij beschrijft zichzelf in dit gedeelte als iemand die recht op zijn doel afgaat: de hemelse prijs (3:14).
 
Paulus zet zijn grote gedrevenheid voor Jezus tegenover twee verkeerde soorten ambitie. Ten eerste zijn eigen ambitie voordat hij christen werd. Hij beschrijft hoe hij eerst op het vlees vertrouwde ('snijden in uw lichaam', v.3, HB); hij vertrouwde op de verschillende kenmerken van de oude godsdienst (vv.3-6). Maar, zoals de grote theoloog Karl Barth ooit zei: 'Jezus is gekomen om menselijke godsdienst te vernietigen.'
 
God wil dat je vol vertrouwen bent, maar niet vertrouwt 'op het vlees'. Je moet alleen op God vertrouwen, op zijn liefde en zijn zorg. Paulus' godsdienstige ambitie en ijver waren op het verkeerde doel gericht. Hij vervolgde de gemeente (v.6).
 
Het tweede soort verkeerde ambitie is de gerichtheid op het aardse en materiële in de wereld om ons heen. 'Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken' (v.19).
 
Nu heeft Paulus een goddelijke ambitie. Hij zegt dat het kennen van Christus Jezus alles overtreft en beschrijft welke gedrevenheid voortvloeit uit deze kennis (vv.8-11).
 
Paulus besefte dat hij de perfectie nooit zou bereiken. 'Daarom heb ik al het andere opgegeven. Alles wat ik vroeger zo belangrijk vond, vind ik nu totaal waardeloos' (v.8, BGT). Geniet, net als Paulus, van het feit dat ook jij Gods rechtvaardigheid hebt ontvangen door het geloof in Christus (v.9).
 
We zullen in dit leven de perfectie nooit bereiken. Onze zwakheden houden ons afhankelijk van God en zorgen ervoor dat we op Hem en zijn liefde en genade steunen.
Waar moet je naar streven?

 • Christus steeds beter leren kennen

  Paulus' streven was om Christus te kennen (v.10). Het Griekse woord voor 'kennen' betekent veel meer dan alleen intellectuele kennis of feitenkennis. Het betekent persoonlijke kennis. Streef er dus net als Paulus naar om niet alleen feiten over Christus te weten, maar om Hem beter te leren kennen.
   
 • De kracht van Christus' opstanding

  Paulus beschrijft wat zijn intieme band met Christus inhoudt. Het betekent 'ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is opgestaan' (v.10, HB). Dan gaat het niet alleen om iets dat vroeger gebeurd is, maar om een dynamische en stimulerende kracht in jouw leven.

  De Geest van God geeft jou deze kracht. Door de kracht van zijn dood en opstanding heeft Jezus Satan zijn macht ontnomen. Hij heeft de ban van de zonde verbroken en de dood verslagen. Ook jij kunt over deze kracht beschikken om een heilig leven leiden en dienstbaar te zijn aan anderen. Maak het je doel om deze kracht steeds beter te leren te kennen.
   
 • Delen in Christus' lijden

  Voor Paulus betekende Christus kennen ook 'delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood' (v.10). Voor hem is lijden onlosmakelijk verbonden met Christus kennen. Het is geen straf, maar een voorrecht.

  Het lijden en de dood van Jezus verschillen van die van ons; Hij is gestorven voor onze zonden om ons te redden van wat wij verdienen. Jij zult nooit op precies dezelfde manier lijden als Hij. Maar soms moet je lijden vanwege je goddelijke ambitie.

  Dit lijden is het praktische resultaat van je leven als christen. Voor sommigen betekent dit dat ze hardvochtig worden vervolgd.

  Voor ons allemaal betekent dit dat we te maken krijgen met 'alle pijn en moeilijkheden van de strijd tegen de zonde, in onszelf en in de wereld om ons heen' (J.B. Lightfoot). Juist in dit lijden ervaren we verbondenheid met Christus. Streef naar die verbondenheid, ongeacht wat het je kost.
   
 • Weet wat je bestemming is

  Als je Christus kent, betekent dit dat je zijn bestemming deelt om 'misschien ook zelf uit de dood op te staan' (v.11). Paulus zegt 'misschien', maar dat betekent niet dat hij twijfelt aan deze hoop; hij beseft dat dit een geweldig mysterie is.

  Jackie Pullinger heeft gezegd dat God haar 'opstandingsogen' heeft gegeven. Ze zegt: 'Alleen Jezus kan ogen openen (...) maar iedereen die gelooft in de opstanding van de doden weet dat zijn bestemming een troostrijke plaats is, een beter land, een hemelse stad.'

Paulus zegt dat hij er nog niet is, maar dat hij er wel naar streeft: 'Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben, maar wel dat ik met dat doel voor ogen blijf doorgaan' (v.12, HB). Kijk niet steeds terug naar de keren dat je hebt gefaald, dat je tekort bent geschoten of misschien juist bent geslaagd. Vestig je ogen liever op Jezus, vergeet het verleden, wees vastbesloten, ga voorwaarts en volg zijn roeping.

 

Heer, help me om de juiste doelen na te streven. Help me om me te richten op het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles overtreft (v.8).
 

3. Streef ernaar om Gods woorden te spreken

De Heer spreekt door Jeremia en zegt: 'Mijn volk is dom. Ze weten niet wie ik ben. Ze weten niet hoe ze goed moeten leven. (...) Maar verkeerde dingen doen, dat kunnen ze goed!' (4:22, BGT). Hij waarschuwt voor het oordeel dat komt omdat de mensen verkeerde dingen najagen.
 
Jeremia denkt dat de leiders wel weten wat er moet gebeuren: 'Ik zal me tot hun leiders richten, zij weten beslist wat de HEER van hen vraagt, zij zijn bekend met het recht van hun God' (5:5). Maar net als het volk 'gingen [zij] onverdroten voort en weigerden terug te keren' (v.3c). Hun ambities waren gericht op de afgoden geld, seks en macht,
 
ondanks dat God hun overvloed schonk (v.7b). God zegt tegen hen: 'Ik schonk hun overvloed, maar zij pleegden overspel, bij hoeren zijn ze kind aan huis. Het zijn bronstige, hitsige hengsten, ze hinniken allen naar andermans vrouw' (vv.7b-8).
 
Hij zegt vervolgens dat hun huizen vol gestolen goed zijn. Ze zijn 'machtig en rijk' geworden en 'vadsig en vet' (vv.27-28a). Ze waren dan wel machtig en rijk, maar keken niet om naar de armen: 'Ze denken alleen aan hun eigen rechten. Het kan ze niets schelen als arme mensen oneerlijk behandeld worden. Ze zullen zwakke mensen nooit helpen. Ze zijn slechter dan slecht' (v.28, BGT).
 
God roept Jeremia om op een heel nieuwe manier krachtig te spreken: '... ik [maak] mijn woorden in jouw mond tot een vlam die hen verslindt' (5:14). Ook jij kunt ervaren hoe de mensen om je heen veranderen als jij Gods krachtige woorden spreekt.


Heer, laten de woorden in mijn mond zijn als een vlam, zodat anderen kunnen ervaren dat kennis van Christus Jezus, mijn Heer,  alles overtreft.
 

Pippa's bijdrage

Filippenzen 3:13b

'... één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.'
 
Het is belangrijk dat we niet worden gehinderd door het verleden. We moeten ons niet laten belemmeren door de fouten en teleurstellingen, maar ook het succes niet naar ons hoofd laten stijgen. We moeten onze ogen op Jezus gericht houden.
 

Vers van de dag
Filippenzen 3:8

'... alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.