Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Het is niet voorbij

28 april - dag 118

Je kon een speld horen vallen. Het was betoverend. We hingen aan zijn lippen. Een bijna blinde man van 85 stond op om 1500 mensen van allerlei verschillende leeftijden toe te spreken tijdens een bijeenkomst van onze kerk. Hij had niets op papier gezet, want hij kon niet meer lezen. Hij gaf twee lezingen van elk een uur.
 
In de eerste lezing gaf hij een adembenemende samenvatting van het volledige Oude Testament. De tweede lezing was net zo fantastisch en bestond uit een samenvatting van het hele Nieuwe Testament. Hij viel nooit stil, struikelde niet over zijn woorden en zei geen woord te veel of te weinig. Het was de diepzinnige wijsheid van een man die zijn hele leven lang de Heer met volle overgave had gevolgd.
 
Bisschop Lesslie Newbigin had een van de opmerkelijkste kerkelijke loopbanen van de twintigste eeuw. Op zijn 36ste werd hij gekozen als een van de eerste bisschoppen van de nieuwe kerk van het zuiden van India. Toen hij jaren later terugkwam uit India schreef hij een aantal boeken die bedoeld waren om de kerk in het Westen te helpen met haar missie in een wereld die razendsnel verandert en geen behoefte lijkt te hebben aan God.
 
Zijn boeken en lezingen hebben duizenden christelijke leiders over de hele wereld geïnspireerd. Toch was het nog niet voorbij voor deze geweldige man die in zijn leven zo veel had bereikt. Hij gaf zijn autobiografie de titel 'Unfinished Agenda' (Het werk is nog niet klaar). Hij had nog altijd zo veel te hopen en zo veel te doen.

1. Het is nooit voorbij voor een visionair


Hoe reageer je als je van alle kanten wordt tegengewerkt en de vreselijkste dingen meemaakt? Het is verleidelijk om in paniek te raken, je terug te trekken, alle hoop te verliezen of zelfs de moed op te geven.
 
David was een visionair. Visie wordt wel gedefinieerd als een combinatie van een 'diepgevoelde ontevredenheid over wat er is en een duidelijk beeld van wat er zou kunnen zijn'. Als je een visie hebt, kun je altijd zeggen: “Het is nog niet voorbij.”
 
David had in zijn leven zo veel bereikt. Toch kreeg hij veel tegenwerking. Deze psalm schreef hij na een vernietigende tegenslag. David was op de vlucht voor Saul en de Edomiet Doëg had zijn schuilplaats verraden aan Saul. Hoewel David al weg was toen de mannen van Saul kwamen, werden zijn vriend Achimelech en bijna zijn hele familie vermoord (zie 1 Samuel 21-22).
 
In deze psalm zien we hoe hij te maken kreeg met mensen die hem probeerden te vernietigen met bedrog (Psalm 52:4b), leugens (v.5b) en woorden die pijn doen (v.6a). We kunnen ons afvragen of David dacht aan Doëg toen hij deze woorden opschreef. Hij leek op de man in vers 9 'die God niet erkent als zijn veilige vesting; hij vertrouwt op zijn overvloed en door misdaad maakt hij zich sterk' (WV). Dit klinkt ons heel actueel in de oren.
 
Toch zoekt David zelfs in deze barre omstandigheden zijn heil bij God. Hij ziet in dat het met God nooit voorbij is. Het is nog niet voorbij voor Doëg: 'God zelf zal je breken, voorgoed' (v.7a). En het is niet voorbij voor David: '... ik ben als een groene olijfboom in het huis van God' (v.10a). David wendt zich tot God. Wat kunnen we leren van deze reactie?
 
 1. Vertrouwen op Gods liefde

  'Ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd' (v.10b). Gods liefde laat je nooit los.
   
 2. Gods daden loven

  'Ik zal u eeuwig loven om wat u hebt gedaan (...) in de kring van wie u lief zijn' (v.11). Als God de deur nog niet heeft opengedaan, kun je Hem loven in de gang.
   
 3. Hopen op Gods naam

  'Ik blijf hopen op uw naam, die goed is' (v.11b). Hoe benard je omstandigheden ook zijn, met God is het nooit voorbij. Vestig je hoop op Gods naam.
 

Heer, dank U voor de dromen en visioenen die U mij ingeeft. Laat mij vertrouwen op uw liefde en trouw. Laat mij op U hopen bij alle uitdagingen en weerstand die op mijn pad komen.
 

2.  Het is niet voorbij voor Jezus


Toen Jezus was gestorven aan het kruis zag het er bijzonder slecht uit. Het leek erop dat alles voorbij was voor Hem en zijn volgelingen.
 
Maar het was niet voorbij. God was nog niet klaar. Hij heeft Jezus weer tot leven gewekt. In dit gedeelte zien we dat Jezus aan zijn leerlingen verschijnt en zegt: 'Vrede zij met jullie' (v.36). Ze lijken nog steeds ontzet te zijn en ten prooi aan twijfel (v.38). Jezus geeft hun tastbaar bewijs dat Hij echt leeft.
 
'Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb' (v.39).
 
Jezus is meer dan een historische figuur die 2000 jaar geleden is geboren en gestorven. Hij leeft. Hij is vandaag hier bij ons.
 
Wanneer de leerlingen beseffen dat Jezus echt leeft, zijn ze uitzinnig van vreugde en verbazing (v.41). Nadat Hij een stukje overgebleven vis heeft gegeten (v.42) zegt Hij tegen hen: 'Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan' (v.44).
 
Toen Jezus hen hielp om de heilige boeken te begrijpen (v.45, BGT), gaf Hij ons het goede voorbeeld. Daarom moet je het Oude Testament altijd lezen met Jezus in het achterhoofd.
 
Jezus had zijn deel van de missie volbracht, zoals voorzegd in het Oude Testament. Toch was zijn werk nog niet klaar.
 
Zijn leerlingen hadden een taak: in zijn naam alle volken oproepen om tot inkeer te komen opdat hun zonden worden vergeven, te beginnen in Jeruzalem (v.47). Ook jij en ik zijn leerlingen van Jezus en het is nu onze taak om alle volken over Jezus te vertellen, over inkeer en over de vergeving van zonden (v.47). Voor deze taak heb je de kracht van de Heilige Geest nodig. Jezus belooft ons dat we worden bekleed met kracht uit de hemel (v.49).
 
Nadat Jezus het nieuwe werk had uitgelegd, 'hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel' (vv.50-51). Het is opmerkelijk dat ze Hem hulde brachten nadat Hij al in de hemel was opgenomen (v.52a) en dus niet meer lijfelijk aanwezig was. Ze wisten dat Hij nog steeds bij hen was. Daarna gingen ze 'in grote vreugde' terug naar Jeruzalem (v.52b). Het einde van de tijd dat Jezus bij hen was, was ook een heel opwindend begin.
 
Met Pinksteren ontvingen ze wat Jezus hun had beloofd. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen met het nieuwe werk van Jezus. Dit werk van Jezus wordt ook nu nog over de hele wereld gedaan door zijn volgelingen. Het is nog lang niet klaar. Jij en ik kunnen meehelpen om het werk van Jezus af te maken. Het is nog niet voorbij. Het werk zal op een dag klaar zijn en dan zal Jezus terugkomen.


Heer, ik wil mijn leven geven om mee te helpen met uw werk dat nog niet af is. Dank U dat uw Heilige Geest mij de kracht geeft om deze taak uit te voeren.
 

3. Het is nooit voorbij voor mensen die hun leven tot een goed einde brengen


Mensen die hun leven tot een goed einde brengen, zijn nooit klaar met hun werk. Je kunt zeggen: “Het is nog niet voorbij.”
 
We zien dit thema van werk dat nog niet klaar is ook in het leven van Jozua: 'Toen Jozua op hoge leeftijd was gekomen, zei de HEER tegen hem: ‘Je bent nu oud, maar er wacht nog heel veel land dat veroverd moet worden' (13:1).
 
Neem een voorbeeld aan Jozua. Hij vertrouwde volledig op de Heer. Dat gold ook voor Kaleb, die kon zeggen dat hij altijd op de Heer zijn God was blijven vertrouwen (14:9). 'Kaleb bleef vertrouwen op de Heer' (v.14, GNB).
 
Kaleb vertrouwde niet alleen op de Heer toen hij 40 was (v.7), maar hij vertrouwde nog steeds op de Heer toen hij 85 was (v.10). (Dat is dezelfde leeftijd als Lesslie Newbigin toen hij die fantastische lezingen gaf.) De uitdaging is om je leven tot een goed einde te brengen, je eerste liefde niet te verliezen, maar je ogen gericht te houden op Jezus.
 
Kaleb kreeg kracht, in zijn geval fysieke kracht, en een krachtige geest (v.11). Iedereen die vertrouwt op God krijgt de innerlijke kracht van de Heilige Geest die Jezus aan jou en mij heeft beloofd. Je hebt deze innerlijke kracht van de Heilige Geest nodig om je leven tot een goed einde te brengen en gehoor te geven aan je roeping om het werk van Jezus te helpen afmaken.


Heer, help me om mijn leven tot een goed einde te brengen. Laat mij aan het einde van mijn leven kunnen zeggen: “Ik heb altijd vertrouwd op de Heer mijn God.” Vul mij met de innerlijke kracht van de Heilige Geest om te helpen het nieuwe werk van Jezus te volbrengen en in zijn naam het evangelie te verkondigen aan alle volken.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 24:39


'Kijk naar mijn handen en voeten.'
 
Tijdens een van onze reizen naar India werd ons gevraagd om het personeel van het hotel Taj Mahal en het hotel Oberoi toe te spreken. Beide hotels waren in november 2008 het doelwit geweest van een terroristische aanslag. Er waren veel doden en gewonden gevallen. Een groot deel van het personeel had een trauma opgelopen tijdens de aanslag waarbij hun vrienden en hotelgasten voor hun ogen werden neergeschoten.
 
Toen ik voor deze groep stond, werd ik overweldigd door hun pijn en trauma. Ik zocht wanhopig naar de juiste woorden. Toen schoot dit gedeelte me te binnen. Jezus stond tussen hen in en zei: 'Vrede zij met jullie' (v.36) en Hij liet hun zijn handen en voeten zien. Zelfs na zijn opstanding waren de littekens van zijn lijden nog steeds zichtbaar en dat zullen ze altijd blijven.
 

Vers van de dag
Lucas 24:36

'Vrede zij met jullie.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.