Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken    Nieuwe Testament     Oude Testament

Je kunt vertrouwen op God 

1 februari - dag 32

Tijdens de verschrikkelijke dagen van de Blitz, de aanval van de Duitsers op Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog, rende een vader met zijn zoontje aan de hand een gebouw uit dat was getroffen door een bom. Voor de gevel van het gebouw was een grote bomkrater. Op zoek naar de dichtstbijzijnde schuilplaats sprong de vader in de krater. Hij strekte zijn armen uit naar zijn zoon en spoorde hem aan om ook te springen. Het jochie was doodsbang, maar hoorde de stem van zijn vader die zei dat hij moest springen. Hij riep vertwijfeld: “Ik kan u niet zien!” De vader riep naar het silhouet van zijn zoon: “Maar ik jou wel! Spring!” Het jochie sprong omdat hij zijn vader vertrouwde. Met andere woorden, hij hield van hem, geloofde hem en vertrouwde hem.
 
In de Bijbel is 'geloof' vooral een kwestie van vertrouwen. In die zin lijkt het meer op liefhebben. In elke liefdevolle relatie speelt vertrouwen een rol. Geloof is vertrouwen op God, waardoor al je andere relaties ingrijpend veranderen.

1. Vertrouw op de Heer

Heb jij vertrouwen? Zo ja, waar komt dat vertrouwen vandaan? Heeft het te maken met wat je doet of wat je hebt? Heeft het te maken met je opleiding, je uiterlijk, je atletische vermogens of iets anders wat je goed kunt? Heeft het te maken met wat andere mensen van je vinden? 
 
Er is niets mis met deze dingen. We mogen vertrouwen hebben, maar uiteindelijk moet ons vertrouwen gevoed worden door 'de Heer'. Het is heel goed mogelijk om zonder een van de bovengenoemde dingen toch vertrouwen te hebben.
 
De schrijver van Spreuken zegt: 'Je kunt vertrouwen op de HEER' (v.26a). Waar je in gelooft, is een persoon: 'de Heer'. God is de enige die je volledig en in alles kunt vertrouwen. Dit volkomen vertrouwen verandert je hele manier van leven. Het geeft je:

 • Wijsheid

  Een dwaas vertrouwt op zichzelf. Maar mensen die op de Heer vertrouwen zijn wijs: 'Wees wijs en denk goed na bij alles wat je doet. Dan zul je een goed en gelukkig leven hebben' (vv.21-22, BGT). Wijsheid, bedachtzaamheid en onderscheidingsvermogen zijn het resultaat van een hechte band met God.
   
 • Vrede

  Een goede baan, rijkdom en roem stellen niet veel voor als je geen vrede hebt. Vrede krijg je door een goede band met God. Een zuiver geweten is het zachtste kussen: 'Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat, je slaap zal vredig zijn. Je hoeft geen angst te hebben plotseling te worden opgeschrikt door onheil' (vv.24-25a). Wat er ook gebeurt, je kunt erop vertrouwen dat God bij je is en dat Hij alles in de hand heeft.
   
 • Goedheid

  'Als je iemand ergens mee kunt helpen, doe dat dan ook. En geef hem waar hij recht op heeft' (v.27, BGT). Van ons wordt verwacht dat we elke gelegenheid om goed te doen aangrijpen. Als we iemand kunnen helpen, moeten we dat direct doen (v.28).
   
 • Liefde

  'Als iemand jou vertrouwt, moet je hem niet slecht behandelen' (v.29, BGT). Vertrouwen op God leidt tot liefde voor je naaste.
   
 • Vertrouwelijkheid

  '... wie rechtschapen is, geeft hij [de Heer] zijn vertrouwen' (v.32b). Als wij ons vertrouwen stellen op de Heer, geeft Hij ons zijn vertrouwen. Dit is een prachtig beeld van vertrouwelijkheid met God: 'Vertrouwelijk omgaan doet hij [de Heer] alleen met mensen die oprecht zijn' (v.32, HB).
   
 • Bescheidenheid

  '... de nederigen geeft Hij genade' (v.34b, WV). Als je vertrouwen voortkomt uit je vertrouwen in God, heb je geen reden om hoogmoedig te zijn. God belooft je genade, gunst en eer (vv.33-35).
   

Heer, help me om te leven in geloof en vertrouwen. Help me om dicht bij U te blijven en mijn vertrouwen op U te stellen.
 

2. Geloof in Jezus

Jezus zegt: 'Als jullie geloven zonder te twijfelen (...) zal het gebeuren' (v.21). Het antwoord is: 'geloof (...) geloof (...) geloof' (vv.22,25,32). Dit ene woord verbindt deze drie, in andere opzichten schijnbaar verschillende, gedeelten.

 • Voed je geloof en je twijfels komen om van de honger

  Jezus zegt: 'Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft' (v.22). 'Luister goed naar mijn woorden: Als je gelooft en niet twijfelt, dan kun je een boom laten verdorren. Sterker nog, dan kun je tegen die berg daar zeggen: “Kom van je plaats en laat je in de zee vallen.” En dan zal dat gebeuren' (v.21, BGT).
   
  Probeer het vandaag. Vraag, geloof en vertrouw op God.
   
 • Laat je geloof zien in wat je doet

  De vijgenboom doet niet wat hij zou moeten doen, namelijk vrucht dragen (vv.18-19). De tweede zoon in de gelijkenis doet ook niet wat hij moet doen, namelijk zijn vader gehoorzamen (vv.28-31). Zo doen ook de religieuze leiders niet wat ze moeten doen, namelijk geloven in Jezus.
   
  In plaats daarvan trekken ze zijn gezag in twijfel en vragen Hem: 'Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?' (v.23). Jezus beantwoordt deze vraag met een wedervraag naar de oorsprong van de doop van Johannes. Met deze vraag laat Hij zien dat de geestelijk leiders ook Johannes de Doper niet vertrouwden. Ze overleggen met elkaar: 'Als we zeggen: 'Van de hemel', dan zal hij tegen ons zeggen: 'Waarom hebt u hem dan niet geloofd?' ' (v.25).
   
  Hun geloof draait om ideeën en discussies en gaat voorbij aan de persoon om wie het geloof gaat: Jezus.
   
 • Ga het koninkrijk van God binnen door geloof

  Jezus zet de geestelijk leiders die niet geloven tegenover de tollenaars en hoeren die zich bedachten en geloofden (v.32).
   
  Tollenaars en prostituees werden beschouwd als uitschot ('oplichters en hoeren', v.32, HB) en toch zegt Jezus dat zij als eersten het koninkrijk van God zullen binnengaan omdat velen van hen in Hem geloofden.
   
  Is het je opgevallen hoe vaak schijnbaar 'oprechte' mensen niets met Jezus hebben? Ze zien eenvoudigweg niet in waarvoor ze Hem nodig zouden hebben. Aan de andere kant sta ik vaak versteld van de openheid en geestelijke honger van gevangenen en ex-gevangenen. Pas toen ik in gevangenissen kwam, heb ik me gerealiseerd waarom Jezus zo graag omging met mensen aan de randen van de samenleving. Juist zij staan vaak het positiefst tegenover Jezus.
   
  Er is hoop voor iedereen. Zelfs als je in het verleden veel verkeerd hebt gedaan, kan niets van wat je hebt gedacht, gezegd of gedaan je buiten het bereik van het koninkrijk van God brengen. Net als de eerste zoon in de gelijkenis hoeven we alleen maar tot inkeer te komen, spijt te hebben en te doen wat onze vader zegt (v.29). Toon berouw en geloof in Jezus.
   

Heer, dank U dat U zegt: 'Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft' (v.22). Heer, vandaag vraag ik om...
 

3. Blijf vertrouwen als je op de proef wordt gesteld

Job had geleerd om op God te blijven vertrouwen, ook al begreep hij niet wat er in zijn leven gebeurde. Geloven betekent God vertrouwen, zelfs als je geen antwoord krijgt op je vragen.
 
Ons geloof wordt vaak op de proef gesteld als we het moeilijk hebben. Er is ook hier een opvallende tegenstelling tussen Job en zijn vrienden. Elifaz beschuldigt Job er ten onrechte van dat hij de armen, hongerigen en weduwen slecht behandelt. Hij zegt dat dat de reden is van Jobs ellende (22:10). Het moet voor Job zo kwetsend zijn geweest om op deze manier vals beschuldigd te worden. Niets is minder waar.
 
De theologie van Elifaz is simplistisch en er mankeert nogal wat aan: 'Verzoen je met God en leef met hem in vrede, dan zul je weer tot welstand komen' (v.21). Maar zo eenvoudig is het leven niet.
 
Job worstelde met de echte wereld met zijn onverklaarbaar lijden van onschuldigen. Toch was hij vol vertrouwen terwijl hij moest zuchten en verdriet had (23:2). Alles in Jobs leven was verkeerd gelopen. God leek mijlenver ('wist ik maar waar ik hem kon vinden', v.3a).
 
Joyce Meyer schrijft: 'Ook als je het gevoel hebt dat je hele leven overhoop ligt, vertrouw dan toch op God. Zeg tegen jezelf: “Ik word vast op de proef gesteld.” '
 
Job zegt: 'Als hij me toetste, zou ik puur als goud zijn' (v.10b). Goud werd gelouterd en getoetst door het te verhitten en het schuim met ongerechtigheden er steeds af te scheppen, totdat het gezicht van de goudsmid erin werd weerspiegeld. Midden in zijn diepe ellende vertrouwde Job erop dat God alles ten goede zou keren en hij er puurder en heiliger uit tevoorschijn zou komen. Hij kreeg het op de een of andere manier voor elkaar om God te blijven vasthouden:
 
'Ik ben in zijn spoor getreden,
zonder af te buigen volgde ik zijn weg.
De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd,
de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd' (vv.11-12).
 
Als we naar Jobs leven kijken, zien we dat kracht groeit door strijd, moed door uitdagingen en wijsheid door wonden. Toen God Job op de proef stelde, kwam zijn geloof tevoorschijn als puur goud.
 

Heer, als ik het moeilijk heb en het lijkt alsof ik terecht ben gekomen in het louterend vuur, help me dan om op U te blijven vertrouwen en eruit tevoorschijn te komen als puur goud (v.10b). Help me om elke dag te leven in vertrouwen op U.
 

Pippa's bijdrage


Als ik de Bijbel lees, ben ik meestal op zoek naar bemoediging. Ik sla verzen als 'De goddelozen rukken de wees los van de moederborst, de armen nemen ze hun kinderen af als onderpand' (Job 24:9) liever over. Het is verschrikkelijk dat dit vandaag de dag nog steeds gebeurt. Kinderen worden ontvoerd en verkocht aan bordelen. Kinderen, vrouwen en mannen worden als slaaf misbruikt. Ik ben ervan overtuigd dat ik dit afschuwelijke onrecht moet bestrijden met alle middelen die ik tot mijn beschikking heb.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.