Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Als het gras groener lijkt, is het waarschijnlijk kunstgras

17 maart - dag 76

Ik zag laatst een advertentie op een reclamebord van een online bureau dat een datingservice aanbiedt voor getrouwde mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een buitenechtelijke verhouding. Dit is zeker niet het enige bureau dat deze diensten aanbiedt. Wat nieuw was, was dat ze uitgebreid reclame maakten op enorme borden naast de snelweg met de slagzin 'Het gras is altijd groener'.
 
Ze maken misbruik van de zwakheden van mensen, helpen ze om ontrouw te zijn om geld aan hen te kunnen verdienen. Dit kan aanlokkelijk lijken, maar in werkelijkheid kan het niet alleen de levens van de betrokkenen verwoesten, maar ook de levens van hun partner, gezin en kinderen.
 
Jezus noemt trouw in één adem met recht en barmhartigheid (Matteüs 23:23). Trouw is een van de vruchten van de Geest (Galaten 5:22, HB). Moeder Teresa heeft gezegd: “Ik bid niet om succes. Ik vraag om trouw.”
 
Gods trouw tegenover ons is een goed voorbeeld dat we in onze eigen relaties kunnen volgen. Trouw is iets waarnaar we moeten streven in ons huwelijk, in onze vriendschappen en in onze relatie met God.

1. Wees trouw in relaties


Het boek Spreuken waarschuwt ons voor de gevaren van ontrouw. In dit gedeelte zien we de domheid van zowel de man als de vrouw die een seksuele relatie buiten het huwelijk aangaan.
 
Er is in het boek Spreuken een grote tegenstelling tussen de levenswijze van twee heel verschillende vrouwen. Aan de ene kant staat 'vrouwe Wijsheid' (zie hoofdstuk 8), aan de andere de 'lichtzinnige vrouw' (in dit hoofdstuk). Veel spreuken hebben de vorm van advies van een vader aan zijn zoon (hoewel ze voor ons allemaal relevant zijn). De vader spoort zijn zoon aan om vrouwe Wijsheid te omarmen, maar de lichtzinnige vrouw koste wat kost uit de weg te gaan.
 
“Een kans klopt één keer, maar verleiding blijft maar aanbellen.” Seksuele verleiding is overal om ons heen, 'staat op elke straathoek op de loer' (7:12b). Je behoefte wordt onmiddellijk bevredigd, maar je komt bedrogen uit. Ze zegt: 'Kom, laten we dronken worden van de liefde' (v.18a).
 
Soms proberen mensen hun ontrouw goed te praten met het woord 'liefde'. Maar er komt helemaal geen liefde aan te pas. Het gaat in ieder geval niet diep en duurt niet lang. Het duurt slechts 'tot in de morgen' (v.18b). En het ergste is dat we ontrouw zijn als we bezwijken voor deze verleidingen: 'Mijn man is niet thuis, hij is ver weg, hij is op reis' (v.19).
 
Degene die deze weg inslaat, is zonder verstand (v.7). Zijn fout is dat hij niet rechtsomkeert maakte, maar dat hij 'de straat over liep, vlakbij een hoek, en ging in de richting van haar huis' (v.8, WV). Als je een leven van trouw wilt leiden, moet je beginnen met ontrouw uit de weg te gaan, niet alleen in daden, maar ook in je gedachten en gevoelens. Een deel van het bedrog van de ontrouw is gelegen in het stiekeme, '... de nacht brak aan, duisternis verspreidde zich' (v.9b).
 
Ontrouw kan een huwelijk of een toekomstig huwelijk kapotmaken en levens verwoesten. Daarom beloven een bruid en bruidegom elkaar op hun trouwdag trouw 'tot de dood ons scheidt'. Het wordt wel vaker gezegd, het gras is niet groener bij de buren, maar daar waar het goed wordt verzorgd. Sterker nog, als het gras groener lijkt, is het waarschijnlijk kunstgras.


Heer, help me om trouw te zijn in al mijn relaties. Help echtgenoten zich te houden aan hun huwelijksgeloften. Bescherm de huwelijken in onze kerk en in onze maatschappij.
 

2.  Wees trouw aan Gods roeping, zijn beloften en zijn boodschap


De trouw van degene die een rol hadden bij de geboorte van Jezus is een grote inspiratie.
 • Wees trouw aan Gods roeping

  In dit nuchtere verslag lezen we hoe Jozef naar Bethlehem ging 'om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was' (v.5).

  Het zag er vast niet goed uit. Jozef wist dat Maria niet ontrouw was geweest. Maar hij moet geweten hebben dat alle mensen om hen heen waarschijnlijk dachten dat dat wel zo was. De verleiding moet groot geweest zijn om alle banden met haar te verbreken (in het verhaal in Matteüs 1:19-24 staat zelfs dat hij overwoog om haar stilletjes te verstoten, totdat een engel van de Heer hem op andere gedachten bracht).

  Maar hij was volkomen trouw aan Gods roeping en aan Maria, ongeacht wat de buitenwereld ervan dacht.
   
 • Wees trouw aan Gods beloften

  Maria moet wel overdonderd zijn geweest door wat er allemaal gebeurde. Toch geloofde ze wat er tegen haar was gezegd; ze bleef trouw aan de belofte die haar was gedaan. Ze 'bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken' (Lucas 2:19).

  Dit is een prachtig voorbeeld van wat je moet doen met profetische en andere woorden waarvan je het gevoel hebt dat ze van God komen. Soms moet je ze voor je houden. Net als Maria moeten je je lippen op elkaar houden en je hart openstellen. Bewaar Gods beloften aan jou in je hart en denk erover na .
   
 • Wees trouw aan Gods boodschap

  De boodschap aan de herders was heel anders. Dit was goed nieuws voor het hele volk (v.10). Zodra ze het kind in de voederbak hadden gevonden, zoals de engel het had beschreven, 'vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd' (v.17b). Ook jou is deze ongelooflijke boodschap over Jezus toevertrouwd en ook jij bent geroepen om 'het woord bekend te maken' (v.17, HSV).
   
 • Vertrouw op Gods trouw

  Dit is boven alles een verhaal over de trouw van God. Alles wat God aan Maria, Jozef en de herders had beloofd, gebeurde ook 'precies zoals de engel gezegd had' (v.20b, BGT). Gods trouw aan hen was onderdeel van een groter plan.

  We beginnen te begrijpen hoe Jezus al Gods beloften in het Oude Testament waarmaakt. Hij is geboren in de 'stad van David' (v.11) en zijn aardse vader stamde af van David (v.4). Hij is de beloofde koning naar Wie het hele Oude Testament vooruitwijst; Hij is de Messias (v.11b).

  Dit is goed nieuws voor het hele volk (v.10). We zien hier een glimp van wat dat voor ons betekent. Jezus is jouw 'redder' (v.11), door Wie jij de vrede en gunst van God kunt ervaren (v.14). Je hoeft niet langer gebukt te gaan onder angst ('Wees niet bang', v.10a). Doordat je Christus kent, ken je God. Hij is Zelf God, Hij is 'de Heer' (v.11). Gods liefde en trouw zijn het fundament waarop al het andere is gebouwd.
   

Dank U, Heer, voor uw trouw aan mij in Christus Jezus. Heer, dank U dat U mij hoop, vreugde, vrijheid en een doel geeft. Help me om trouw te zijn en uw boodschap aan iedereen bekend te maken.
 

3. Wees trouw in reactie op Gods trouw

 • Wees trouw aan je huwelijkspartner

  De uitvoerige instructies in Numeri 5:11-31 geven een beeld van hoe verwoestend ontrouw kan zijn in een huwelijk. Het gedeelte van Spreuken was een waarschuwing voor overspel. Dit gedeelte laat de gevolgen van overspel zien.

  De wet erkende dat verdenking van seksuele ontrouw niet genoeg was. De verdenking kan voortkomen uit jaloezie. Er zijn misschien valse beschuldigingen gedaan. Het was vooral belangrijk om vrouwen te beschermen tegen valse beschuldigingen, omdat hun positie in die tijd heel kwetsbaar was.

  Als de vrouw onschuldig was, betekende deze test dat ze niets te vrezen had. Het water zelf deed geen kwaad. De wet vereiste een bewijs van schuld, niet van onschuld. Het hing van de man af of hij deze test wilde gebruiken. Jozef maakte er geen gebruik van (Matteüs 1:19).
   
 • Kom je beloften na

  De gelofte van een nazireeër (Numeri 6:1-21) kon een leven lang gelden, zoals voor Simsom, Samuel en Johannes de Doper, of tijdelijk. Het was een specifieke uitdrukking van heiligheid die niet van iedereen vereist werd. Dit was geen kwestie van extra verdienste. Jezus was zelf geen nazireeër. (Hij was wel afkomstig uit Nazaret en dus Nazareeër). Wat dit gedeelte duidelijk maakt, is dat je je belofte moet nakomen als je God iets belooft.
   
 • Wees trouw in reactie op Gods trouw

  Aäron en zijn zonen kregen van God de opdracht om Gods zegen over zijn volk uit te spreken (vv.23-27). Dit is de manier waarop God jou en mij wil zegenen.

  Hij wil je zegenen met zijn nabijheid, zodat het licht van zijn gelaat over je schijnt. In een Engelse vertaling staat: 'Moge Gods glimlach op je rusten'. Hij wil je genadig zijn (v.25b). Hij is vriendelijk, genadig, vergevingsgezind en vol liefde.

  Hij geeft je zijn vrede (v.26b) als je het moeilijk hebt en zijn bescherming (v.24). Hij wil je behoeden voor gevaar en wil je bij Zich houden. God wil je altijd zegenen (v.24,27).
Zoals jij Gods trouw tegenover jou ervaart, verwacht Hij van jou dat jij op jouw beurt Hem trouw bent en dat je trouw bent in al je relaties.
 

Ik bid je vandaag deze zegen toe:
    'De Here zegene je en behoede je;
de Here doe zijn aangezicht over je lichten
    en zij je genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over je en geve je vrede'
(Numeri 6:24-26, NBG)
 

Pippa's bijdrage

Lucas 2:19


'... maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.'
 
Ik heb in de loop van de jaren heel wat dingen in mijn hart bewaard: woorden waarvan ik voelde dat God ze had gezegd, herinneringen aan ontmoetingen met God en geweldige manieren waarop God mijn gebeden heeft verhoord. Ik heb ook over veel dingen nagedacht: dingen die me voor een raadsel stellen, gebeden waarvan ik hoop dat ze verhoord zullen worden en de eerbiedwekkende geheimen van God.
 

Vers van de dag
Numeri 6:24-26

'De Here zegene u
     en behoede u;
   de Here doe zijn aangezicht over u
     lichten en zij u genadig;
   de Here verheffe zijn aangezicht over u
     en geve u vrede.
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.