Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

De leeuw en het lam 

14 december - dag 348

Sommige mensen lijken op een leeuw. Ze zijn moedig, dapper en doortastend. Anderen lijken meer op een lam. Ze zijn vriendelijk, bescheiden en onderdanig. We zijn allemaal bedoeld om een goddelijke combinatie van deze twee uitersten te zijn. We zouden allemaal moeten weten wanneer we ons als leeuw en wanneer als lam moeten gedragen.
 
Hoe kan één persoon zowel de leeuw als het lam zijn?
 
In de 'Kronieken van Narnia' van C.S. Lewis staat Aslan, de leeuw, voor Jezus. In het beroemdste deel van de reeks, 'Het betoverde land achter de kleerkast', wordt Aslan verslagen:
 
' “Bind hem vast, zeg ik!”, herhaalde de witte heks (...) “Laten we hem eerst scheren” (...) het geschoren gezicht van Aslan zag er dapperder en mooier en geduldiger uit dan ooit. “Doe hem een muilkorf om!”, zei de heks (...) de hele menigte wezens schopten hem, sloegen hem, bespuugden hem, jouwden hem uit (...) Ze begonnen de vastgebonden, gemuilkorfde leeuw naar de stenen tafel te slepen.'
 
Later 'hoorden ze een luid geraas achter zich; een geweldig gekraak, een oorverdovend lawaai (...) De stenen tafel was in twee stukken gebroken en een grote scheur liep helemaal van de ene naar de andere kant (...) Daar, stralend in het licht van de opkomende zon, groter dan ze hem ooit hadden gezien, stond Aslan zelf en hij schudde zijn manen (die kennelijk weer waren aangegroeid).' Aslan zegt tegen hen dat 'als een willig slachtoffer die geen bedrog had gepleegd werd gedood in plaats van een verrader, de tafel zou breken en de dood zelf achteruit zou wijken.'
 
In het boek Openbaring zien we Jezus in het midden van de troon van de hemel staan. Hij is de leeuw en het lam. Hij is de overwinnaar (v.5) en Hij is geslacht (v.9). Met zijn beeldende, krachtige woorden laat C.S. Lewis zien hoe Jezus zowel 'de leeuw uit de stam Juda' (Openbaring 5:5) is als een lam dat 'eruitzag alsof het geslacht was' (v.6).

1. Laat je reinigen door het lam dat is geslacht

We moeten worden gereinigd van onze zonde, wat de schrijver van Spreuken 'vuiligheid' noemt (v.12). Deze 'vuiligheid' neemt allerlei vormen aan:

  • Gebrek aan eerbied en gehoorzaamheid aan onze ouders (vv.11-12,17)
  • Hoogmoed, die zich kan uiten in 'een hooghartige blik' en 'misprijzende ogen' (v.13). 'Er zijn mensen die zichzelf geweldig vinden, en geen respect hebben voor anderen' (v.13, BGT).
  • Niet omzien naar 'de armen' en 'verschoppelingen' (v.14)
  • Seksuele zonde die je goedpraat met de woorden: 'Ik heb niets verkeerd gedaan' (v.20)

Het ergste ben je eraan toe als je niet beseft dat je gereinigd moet worden (v.12). Het is geweldig om te worden gereinigd van onze zonden.
 
In het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag zien we dat de hele schepping het lam aanbidt dat werd geslacht, want 'met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal' (Openbaring 5:9). Het bloed van Jezus reinigt je van alle zonde (1 Johannes 1:7).


Heer, geef dat ik niet alleen in mijn eigen ogen zuiver ben. Reinig mij alstublieft met het bloed van het lam dat mij heeft gekocht voor God.
 

2. Vereer het lam dat ook een leeuw is

Soms gedraag ik me als een lam, terwijl ik een leeuw zou moeten zijn. Ik gedraag me onderdanig terwijl ik moedig en doortastend zou moeten zijn. Dan weer gedraag ik me als een leeuw terwijl ik meer op een lam zou moeten lijken. Ik ben te fel waar ik vriendelijk, bescheiden en onderdanig zou moeten zijn.
 
Jezus nam het met de moed van een leeuw op tegen sterke tegenstanders; zo gooide Hij de geldwisselaars uit de tempel. Aan de andere kant had Hij hard kunnen optreden tegen de vrouw die was betrapt op overspel (Johannes 8:1-11), maar bij die gelegenheid was Hij barmhartig en vriendelijk als een lam. Het is onze opgave om het voorbeeld te volgen van Hem Die we vereren.
 
Wat gebeurt er op dit moment in de hemel? Johannes zegt dat hij bij zijn blik in de hemel miljoenen ziet die Jezus vereren; de leeuw die ook een lam is. Jezus is de sleutel die je inzicht geeft in de geschiedenis en in je redding.
 
Op aarde begrijpen we vaak niet wat er gebeurt. Welk doel heeft God voor ogen, wat zijn zijn plannen voor de geschiedenis en wat is zijn reddingsplan? Wat zijn zijn plannen voor jouw leven en mijn leven? De boekrol die is verzegeld met zeven zegels (Openbaring 5:1) staat waarschijnlijk voor Gods plannen en doelen.
 
Niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde blijkt waardig te zijn om de boekrol te openen of er zelfs maar in te kijken; niemand, behalve Jezus: ‘de leeuw uit de stam Juda' die de overwinning heeft behaald (vv.2-5).
 
Daar staat Jezus in al zijn majesteit en koningschap. Alleen Jezus kan de geheimen van de geschiedenis en Gods reddingsplan en doelen voor ieder van ons openen.
 
De leeuw is ook een lam: 'Toen zag ik midden voor de troon een lam staan. (...) Het leek alsof het lam geslacht was. (...) Het lam ging naar de troon toe en kreeg het boek uit de rechterhand van God. Toen het lam het boek kreeg, knielden de vier dieren en de 24 leiders' (vv.6-8a, BGT).
 
Het lam wordt vereerd door de hele schepping en de hele kerk knielt aan zijn voeten.
 
Weet je wat geweldig is? Jouw gebed op aarde heeft invloed op de aanbidding in de hemel: 'Ze hadden allemaal een harp en een gouden schaal vol wierook. Die wierook is het gebed van de gelovigen' (v.8b, BGT). Jouw gebeden vullen de gouden schalen in de hemel. Je gebed kan echt van invloed zijn.
 
'En ze zetten een nieuw lied in: (...) met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde' (vv.9-10).
 
'Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden' (v.11). Er zijn meer dan honderdmiljoen engelen die Jezus vereren:
'Het lam dat gedood werd, verdient alle macht en rijkdom, alle wijsheid en kracht, alle eer en dank!' (v.12, BGT).


Grote menigten die Jezus met zijn allen aanbidden zijn buitengewoon indrukwekkend. Dat is een van de redenen waarom ik samenkomsten als Alpha Global Week zo geweldig vind. In die week komen mensen uit meer dan honderd landen, volken en stammen, mensen met verschillende moedertalen, samen om Jezus te aanbidden. Dit is een voorproef van de hemel.
 
Hier zien we dat in de hemel Jezus wordt aanbeden. Je zult lofliederen zingen. De hele hemel barst uit in lofgezang (v.13). Er is een groot orkest en een geweldig koor en allerlei soorten muziek die samenklinken. Jij bent geschapen om Gods glorie te aanbidden die is geopenbaard in Jezus Christus, de leeuw die ook het lam is.
 

Heer, ik aanbid U als de leeuw uit de stam Juda die de overwinning heeft behaald en als het lam dat is geslacht. Heer, ik wil meer op Jezus lijken en ik wil weten wanneer ik doortastend en dapper moet zijn als een leeuw en wanneer vriendelijk en bescheiden als een lam.
 

3. Vier de overwinning van de leeuw uit de stam Juda

Jezus is de leeuw die onze geestelijke vijanden een koekje van eigen deeg geeft. Hij is Degene tegen Wie niemand op kan. Hij is de reden om feest te vieren en blij te zijn. Uiteindelijk is Hij de reden dat we Kerstmis vieren. Dan gedenken wij zijn komst en overwinning.
 
Ester is een 'voorafbeelding' van Christus; haar leven is een voorafschaduwing van Jezus. Menselijkerwijs zou het Joodse volk vernietigd zijn als zij niet tussenbeide was gekomen. Haar daden zorgden ervoor dat het kwaad, in de persoon van Haman, werd verslagen en brachten het volk van God vrijheid, vreugde en overwinning. 'Maar het omgekeerde gebeurde (...) Niemand hield stand tegen de Joden' (9:1-2).
 
Vertrouw erop dat God uiteindelijk ervoor zal zorgen dat elk kwaad dat tegen jou wordt beraamd op niets zal uitdraaien. God heeft beloofd om je de eindoverwinning te geven in Jezus.
 
Tot die tijd moet je de leeuwenmoed van Ester en Mordechai hebben en net als zij lijken op een lam met de bereidheid om je leven te geven ten dienste van Gods doel.
 
Hierdoor kon het volk van God zichzelf verzekeren van rust (vv.16-17). 'Daarom maakten ze van die dag een feestdag, met lekker eten en drinken. (...) Ze sturen op die dag lekker eten naar elkaar toe' (vv.17-19, BGT).
 
Deze gebeurtenissen zijn een voorafschaduwing van de grote overwinning van 'de leeuw uit de stam Juda, de telg van David' (Openbaring 5:5) door het leven, de dood en de opstanding van Jezus.
 
Hij bewerkstelligde dat droefheid werd veranderd in vreugde en rouw werd veranderd in feest. Het werden 'dagen van feestmalen en feestvreugde (...), dagen waarop ze elkaar lekkernijen stuurden en geschenken gaven aan de armen' (Ester 9:22). Zo zouden wij ook feest moeten vieren.
 

Heer, dank U dat de leeuw uiteindelijk overwint; de leeuw die ook het lam is dat werd geslacht. 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid' (Openbaring 5:13).
 

Pippa's bijdrage

Openbaring 5:8b


'Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.'
 
Ik vind het geweldig dat de schalen van goud zijn. Dat geeft aan dat onze gebeden kostbaar zijn. Al onze gebeden, zelfs die van mij, gaan erin.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.