Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zorgen hebben niet het laatste woord

10 juni - dag 161

George Matheson werd geboren in Glasgow en was de oudste van acht kinderen. Als kind kon hij al slecht zien en op zijn twintigste was hij volledig blind. Toen zijn verloofde hoorde dat hij langzaam maar zeker blind werd en dat de dokters er niets aan konden doen, zei ze tegen hem dat ze haar leven niet kon delen met een blinde man. Hij bleef zijn hele leven ongetrouwd.
 
Een van zijn zussen steunde hem bij zijn dienst aan God en de wereld. Ze leerde Grieks, Latijn en Hebreeuws om hem te helpen bij zijn studie. Ondanks zijn blindheid had Matheson een prachtige carrière bij de Glasgow Academy, de Universiteit van Glasgow en het seminarie van de Church of Scotland.
 
Op zijn veertigste gebeurde er iets ingrijpends. Zijn zus trouwde. Dit betekende niet alleen dat hij haar gezelschap moest missen, maar bracht ook zijn eigen verdriet weer naar boven. Tijdens dit grote verdriet schreef hij aan de vooravond van het huwelijk van zijn zus een van de meest geliefde gezangen van de christelijk kerk: 'O love that wilt not let me go' (O liefde die me niet loslaat). Hij schreef het lied in vijf minuten en veranderde er niets meer aan. Hij schreef: 'Het overkwam me als een ochtendgloren van boven.'

O vreugde die mij zoekt in pijn,
Mijn hart kan voor u niet gesloten zijn;
Ik kijk naar de regenboog tijdens de regen,
en weet: de belofte is een zegen,
Morgen zullen er geen tranen meer zijn.

 Zorgen horen bij het leven. Jezus had zorgen en dat gold ook voor de apostelen, David en de andere mensen van God. Maar zoals Matheson het zo mooi tot uitdrukking brengt in zijn gezang, hebben zorgen niet het laatste woord.

1. Nieuw leven na veel zorgen

God belooft je geen makkelijke weg. Soms is het leven heel moeilijk. De psalmdichter heeft 'veel ellende en nood' gezien (v.20). Hij had veel en grote zorgen, moeilijkheden en problemen gekend. Hij laat ons zien hoe je op deze omstandigheden kunt reageren.

 • Blijf vertrouwen

  Het is gemakkelijk om op God te vertrouwen als alles goed gaat. De uitdaging is om te blijven vertrouwen als het moeilijk is. Blijf geloven in Gods goedheid: 'Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God, u hebt grootse daden verricht. God, wie is aan u gelijk?' (v.19).
   
 • Blijf hopen

  Je moeilijkheden duren niet voor eeuwig. Ook in zorgelijke tijden is er hoop: '... u gaf mij ook weer nieuw leven, hield mij weg van het graf. Troost mij ook nu, herstel mij in mijn eer' (vv.20b-21, GNB). God gebruikt je zorgen en problemen ten goede. Hij vormt er je karakter door. Daardoor zal iedereen respect voor je hebben (v.21a, BGT). Hij troost je zodat je andere mensen moed kunt geven (2 Korintiërs 1:4).
   
 • Blijf lofprijzen

  Blijf God prijzen ondanks je problemen: 'Dan zal ik u loven bij het spel op de harp, u en uw trouw, mijn God. Ik zal voor u zingen bij de lier, Heilige van Israël. Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing, ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost' (Psalm 71:22-23). Gods nabijheid tijdens het lofprijzen geeft vrede en troost, vooral in moeilijke tijden.


Heer, dank U dat U mij een nieuw leven belooft, ondanks veel en grote zorgen. Heer, ik loof U om uw goedheid.
 

2. Gered uit alle moeilijkheden

Soms hebben we de neiging om het leven van de eerste gemeente te idealiseren; alsof het de perfecte gemeente was en er geen problemen waren. Naast het idyllische beeld van de gemeente in Handelingen 2 moeten we ook Handelingen 6 lezen. Ook moeten we alle moeilijkheden van Paulus in zijn brieven niet vergeten. In dit gedeelte zien we dat ook de eerste gemeente problemen kende. Je moet niet verbaasd zijn als je het volgende tegenkomt in de kerk van vandaag:

 • Klachten

  Goede leiders voelen aan welke strijd ze moeten aangaan. Ze gaan niet elke strijd aan, maar nemen wel hun verantwoordelijkheid. De apostelen kregen te maken met een terechte klacht dat 'de weduwen (...) bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld' (Handelingen 6:1). Ze moesten zich concentreren op hun belangrijkste taak: 'het gebed en (...) de verkondiging van het woord van God' (v.4). De oplossing was: delegeren (zoals wel vaker).

  De apostelen pakten het probleem aan door een groep mensen aan te wijzen die voor het eten moest zorgen (v.3). Ze kozen mensen die 'vervuld zijn van de heilige Geest' (v.3). Zo konden zij zich bezighouden met de 'verkondiging van Gods woord' en groeide het aantal leerlingen sterk (v.7). Goede leiders delegeren en stellen anderen in staat hun door God gegeven talenten te benutten.
   
 • Opschudding

  Een groep tegenstanders van de kerk hitste het volk op (v.12a) en 'lieten valse getuigen komen' (v.13). Ze verdraaiden de woorden van Stefanus en zeiden: 'Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet' (v.13).
   
 • Angst voor verandering

  Een deel van de weerstand kwam voort uit angst voor verandering. Ze zeiden: '... we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen' (v.14).

Ze bleken hun ogen niet van Stefanus te kunnen afhouden, wiens 'gezicht leek op dat van een engel' (v.15). Hij verdedigde zichzelf. Hij vertelde de geschiedenis van het volk van God en vooral de gedeelten die relevant waren voor zijn eigen situatie. Over Jozef zei hij: 'God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen, en Hij gaf hem genade en wijsheid' (7:9-10, HSV), want God gaf duidelijk ook wijsheid aan Stefanus (zie 6:10).
 
Voor Stefanus kwam de redding pas in het martelaarschap. Hij 'zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond' (7:55) en werd voor eeuwig gered.

 

Heer, help me om niet op te geven als er problemen zijn, maar net als Stefanus vol vertrouwen en vol van de Heilige Geest te blijven. Geef dat het woord van God overal wordt verkondigd en dat steeds meer mensen U volgen.
 

3. Rust en kracht in zware tijden

Davids eigen zoon Absalom keerde zich tegen hem en David kreeg te horen dat 'dat het volk van Israël de kant van Absalom had gekozen' (15:13). Dit moet hem diep hebben geraakt. David, een man van God, een koning van het volk van God en een voorbeeld van Christus (sterker nog, een voorouder van Christus) kreeg in zijn leven veel voor zijn kiezen. Als jij dit soort problemen tegenkomt in je leven, laat je dan niet verrassen en denk niet dat je iets verkeerd hebt gedaan. Sommige problemen zijn juist het gevolg van dingen die je goed doet.

 • Tranen

  We zien hoe diep David getroffen is. Hij gaat huilend de Olijfberg op, met bedekt hoofd en blote voeten (v.30, BGT). Alle mensen die met hem meegingen huilden ook (v.30, BGT). 'Het hele land huilde met luide stem' (v.23a, HSV).
   
 • Teleurstelling

  Niet alleen zijn eigen zoon, maar ook Mefiboset was David ontrouw, hoewel David alles had gedaan om hem te helpen. Hij bleef in Jeruzalem omdat hij dacht dat het volk van Israël hem het koningschap van zijn grootvader zou teruggeven (16:3). Vooral ontrouw van mensen van wie we houden is heel teleurstellend.
   
 • Kritiek

  Simi vloekt en tiert tegen David, gooit stenen en vervloekt hem. David zint niet op wraak. Hij laat het over aan God (vv.11-12).
   
 • Uitputting

  David en zijn gevolg bereikten uitgeput een plaats waar ze op adem konden komen (v.14, WV). Als we lezen wat David allemaal had doorstaan, begrijpen we dat hij echt 'doodmoe' was.

Het leven van een christen is niet zonder problemen, tranen, verdriet en teleurstelling. Maar wat het volk van God anders maakt, is hun band met God.
 
Ook al heeft hij het nog zo zwaar, David bidt: 'Ach HEER, verijdel toch de plannen van Achitofel' (15:31). Zijn gebed wordt verhoord, maar niet zoals David had verwacht. Achitofel geeft goede raad, maar deze wordt in de wind geslagen. Daarom verhoort God de strekking van het gebed (zie 17:14).
 
Toen hij uitgeput was, rustte David uit (16:14). 'Daar rustten ze uit en vonden ze nieuwe kracht' (v.14). Soms moet je even een pauze nemen en uitrusten om nieuwe kracht op te doen, lichamelijk, geestelijk en emotioneel. We lezen niet hoe David dit deed. Maar als we mogen afgaan op de psalmen, weten we dat hij rust en kracht vond in zijn intieme band met God.
 
David kreeg ongetwijfeld ook nieuwe kracht door de loyaliteit van zijn vrienden Sadok (15:24 ev.), Chusai (v.37), Siba (16:1-4) en Ittai, die tegen hem zei: 'Mijn heer en koning, ik zal u volgen waar u ook gaat, in leven of dood' (15:21b).
 

Heer, dank U dat dit leven geen problemen kent waaruit U mij niet kunt redden met uiteindelijk eeuwig leven bij U. Dank U dat ik tot U kan bidden als ik het moeilijk heb en dat uw nabijheid mij nieuwe kracht geeft.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 71:24a


'Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken.'
 
Vier jaar geleden schreef ik: 'Ik heb net onderweg naar het postkantoor geprobeerd met God te praten over alle geweldige dingen die Hij heeft gedaan. Ik was heel goed bezig, maar mijn gedachten dwaalden af. Dat 'heel de dag' is iets waar ik nog aan moet werken.'

En dit jaar is het precies hetzelfde liedje!
 

Vers van de dag
Psalm 71:20

'U laat ons telkens opnieuw herleven.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.