Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Tijd voor een feestje

22 mei - dag 142

'Een kijkje in de hemel', zo beschreef een 27-jarige vrouw haar ervaringen tijdens de jaarlijkse conventie van onze kerk. Ze beschreef ook het jaar dat ze de conventie had gemist omdat ze op vakantie was. Ze dacht de hele tijd dat ze liever bij de conventie was.
 
Onze hele kerkgemeenschap komt daar bij elkaar om te vieren, te aanbidden, te danken en te lofprijzen. Vaak ervaren we een geweldige uitstorting van de Heilige Geest. Het is een periode van geestelijke groei als we luisteren naar inspirerende en praktische lezingen uit de Bijbel en lezingen over de manier waarop we ons leven kunnen inrichten. Er wordt veel gelachen en plezier gemaakt tijdens deze feestweek, waarin we mensen ontmoeten en samen spelen, picknicken, zingen en dansen. We maken nieuwe vrienden en hebben een geweldige vakantie. Het is echt een 'kijkje in de hemel'.
 
Het kost tijd, maar het is belangrijk om te vieren in het leven.
 

1. Gods goedheid vieren
 

Heb je wel eens het gevoel alsof mensen 'over je heen zijn gereden'? Voel je je wel eens alsof je in een net gevangen zit? Misschien word je door God op de proef gesteld, zoals zilver dat wordt gezuiverd in het vuur.
 
God heeft zijn volk door heel moeilijke tijden geholpen:
 
'U, o God, hebt ons beproefd,
gezuiverd, gezuiverd als zilver.
U hebt ons in een vangnet gedreven (...)
mensen zijn over ons heen gereden;
in vuur en water zijn wij beland,
maar U voerde ons weg naar overvloed'
(vv.10-12, WV).
 
Laat deze gebeurtenissen niet ongemerkt voorbij gaan. Herdenk en vier ze. Zo te horen ging het er nogal luidruchtig aan toe tijdens het feest: 'Heel de aarde, juich voor God' (v.1). Ze zongen lofliederen: 'Hoe ontzagwekkend zijn uw daden, uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht' (v.3). Ze vierden wat God had gedaan (v.5). Ze juichten en loofden God zodat iedereen het luid en duidelijk kon horen: 'Prijs, o volken, onze God, laat luid uw lof weerklinken' (v.8).


Heer, ik vier uw goedheid. Dank U dat U mij door water en vuur voert om me bij uw overvloed te brengen.
 

2.  Jezus vieren

Er zijn perioden in het leven dat alles meezit. Maar soms ook zit alles tegen. Maar er is iets wat je altijd kunt vieren: Jezus is voor jou gestorven en opgestaan. Jezus heeft gezegd: 'Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden' (12:47). Hij zei: 'Ik ben (...) gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is' (v.46).
 
Jezus wast de voeten van zijn leerlingen vlak voor het pesachfeest (13:1). Er moet een sfeer van opwinding en verwachting hebben geheerst met al die honderdduizenden mensen die naar Jeruzalem waren gekomen om pesach te vieren. Dit feest was een voorafschaduwing van het lijden van Jezus, dat we nu vieren, in het bijzonder met Pasen.
 
Toen Hij hun voeten had gewassen vroeg Jezus zijn leerlingen: 'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?' (v.12). Waar ging het over? Wat moesten ze begrijpen? We zien vier beelden in dit gedeelte:

 • Liefde

  Met het wassen van hun voeten liet Jezus zijn leerlingen zien hoeveel Hij van hen hield (v.1). Dit staat in schril contrast met wat de wereld denkt als mensen het woord 'liefde' gebruiken. Het is veel meer dan een gevoel of emotie; het is een beslissing om mensen op dezelfde manier te behandelen zoals Jezus hen zou behandelen (vv.14–15).
   
 • Dienstbaarheid

  De wegen in Palestina waren onverhard en smerig. Als het een tijd niet geregend had, lag er een dikke laag stof. Als het wel geregend had, was het er een grote modderpoel.

  Bij het huis van welvarende mensen stond er voor gasten een kom met water bij de deur. De op een na laagste slaaf van het huis maakte de schoenriemen los. De laagste slaaf waste de voeten.

  Terwijl de anderen het zich gemakkelijk maken, staat Jezus op, trekt zijn kleren uit tot Hij alleen nog een lendedoek om heeft. Hij begint hun voeten te wassen als een slaaf. Jezus neemt de plaats in van iemand helemaal onder aan de maatschappelijke ladder, de plaats van een slaaf, iemand die het vuile werk opknapt. Dit is volkomen anders dan het beeld dat de wereld heeft van leiderschap.

  Jezus, hun Heer en meester (v.14), openbaart Zich als de minste, degene die het vuile werk opknapt, degene die op de laatste plaats komt.

  Jezus laat zien dat als je van mensen houdt, je bereid bent om hen te dienen en dat mensen die dienen jouw respect verdienen.
   
 • Bescheidenheid

  In Jezus komen grote liefde (v.1) en absolute macht op unieke wijze samen: 'De Vader had hem alle macht gegeven' (v.3a). Uit liefde koos Hij ervoor om in alle bescheidenheid zijn leerlingen te dienen.

  Mensen die alleen aan hun eigen hachje denken (zoals Judas, v.2) worden tot niets gereduceerd. Mensen die zichzelf op een voetstuk plaatsen, worden vernederd. Maar mensen die zich bescheiden opstellen, zullen door God worden verhoogd.

  Jezus laat een nieuwe manier zien waarop je gezag kunt uitoefenen door liefde, dienstbaarheid en bescheidenheid. Op deze indrukwekkende manier slaat Hij een brug tussen mensen met een leidinggevende positie en mensen die onder hun leiderschap vallen.
   
 • Vergeving

  Het wassen en reinigen is een teken van vergeving; de zonden worden weggewassen. De voetwassing is een beeld voor wat Jezus aan het kruis voor hen zal doen (v.7). Dankzij Jezus' dood voor jou ontvang je volledige vergeving. Waarom leert Jezus ons dan om regelmatig te bidden om vergeving?

  Ik vind het beeld dat hier geschetst wordt de duidelijkste analogie. Als Jezus op het punt staat om de voeten van Petrus te wassen, zegt Petrus: 'Míjn voeten zult u niet wassen, nooit!' Maar Jezus antwoordt: 'Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen' (v.8). Waarop Petrus zegt: 'Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!' Hierop zegt Jezus: 'Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein' (v.10).

  Dit is een beeld van vergeving. Als je je vertrouwen stelt op Jezus, word je helemaal gereinigd en wordt alles je vergeven – alles wordt afgehandeld. Je hoeft deze eenmalige daad van berouw en geloof die volledige vergeving bewerkstelligt niet te herhalen. Het staat gelijk aan een bad nemen.

  Maar tijdens ons leven in de wereld doen we dingen die een smet werpen op onze vriendschap met God. Je relatie blijft altijd bestaan, maar je vriendschap wordt bezoedeld door het stof dat aan je voeten blijft kleven. Bid elke dag: “Heer, vergeef me, reinig mij van het stof.” Je hoeft niet opnieuw helemaal in bad, dat heeft Jezus voor je gedaan, maar het kan nodig zijn om elke dag even een washandje ter hand te nemen.

Elke zondag als we samenkomen op de dag van de opstanding en elk jaar met Pasen gedenken en vieren we de dood en opstanding van Jezus. Bovendien vieren we elke keer dat we het Heilig Avondmaal ontvangen dat Jezus voor ons is gestorven en opgestaan.


Heer, help me om het voorbeeld van Jezus te volgen, in woord en in daad.  Heer, dank U dat U ons zo veel hebt gegeven dat we kunnen vieren.
 

3. Succes vieren

Saul begon zijn regeringsperiode als koning met een aantal wittebroodsweken. Hij werd gegrepen door de Geest van God en profeteerde (10:9-13). God gaf hem grote wijsheid in zijn manier van omgaan met tegenstanders. Hij wist wanneer hij zijn mond moest houden (v.27c).
 
Maar Saul kreeg al gauw te maken met oproerkraaiers (v.27). Het is Gods werk om mensen in het hart te raken (v.26, HSV). Maar de Bijbel is realistisch als altijd. Er lagen ruziezoekers op de loer (v.27a, BGT). Waar God krachtig aan het werk is, steken ook altijd oproerkraaiers de kop op.
 
Toen het volk van God te maken kreeg met de afschuwelijke wreedheid van een man die van iedereen het rechteroog wilde uitsteken, 'werd [Saul] gegrepen door de geest van God' (11:6). God gaf hem een grote overwinning en hij was zo wijs om na afloop te zeggen: 'Vandaag wordt er niemand ter dood gebracht, want vandaag is de HEER Israël te hulp gekomen' (v.13). In plaats daarvan 'vierde [Saul] uitbundig feest met alle Israëlieten' (v.15).
 
In zijn afscheidsrede vertelt Samuel hoe vaak God zijn volk heeft geholpen als ze Hem om hulp smeekten (12:8,10-11). Hij spoort hen aan om te denken 'aan al die geweldige dingen die Hij voor u heeft gedaan' (v.24, HB). Veel van deze dingen waren het resultaat van Samuels gebed en hij zei: '... ook ik moet niet zondigen tegen de HEER en ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden' (v.23).
 
Laat je niet zo in beslag nemen door je eigen behoeften en zorgen dat je niet meer bidt voor andere mensen. Het is zo belangrijk dat we voor elkaar bidden.
 
Het gedeelte voor vandaag eindigt met Samuels aansporing aan het volk om te denken 'aan al die geweldige dingen die Hij voor u heeft gedaan' (v.24, HB). Wat er ook speelt in je leven, vergeet niet en vier dat je zonden zijn vergeven, dat je de Heilige Geest hebt gekregen, dat God je heerlijkheid belooft en alle andere geweldige dingen die Hij voor jou heeft gedaan.


Heer, vandaag wil ik dankbaar terugkijken en alle geweldige dingen vieren die U voor mij hebt gedaan ...
 

Pippa's bijdrage

1 Samuel 11:6


'Toen [Saul] dat hoorde, werd hij gegrepen door de geest van God en barstte hij in woede uit.'
 
Als ik denk aan vervulling met de Heilige Geest, denk ik niet in eerste instantie aan een woede-uitbarsting. Meestal denk ik aan bevrijding van woede en rust of vreugde die over iemand komt, of een diepe overtuiging. Maar woede over onrecht zet ons aan tot actie.
 

Vers van de dag
Johannes 13:1b

'Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.'
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.