Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zestien kenmerken van de liefde

19 augustus - dag 231

Ik hoorde eens over een missionaris die elke dag vier verzen van het gedeelte uit het Nieuwe Testament voor vandaag las. In deze verzen worden zestien kenmerken van de liefde opgenoemd. Zij verving de woorden 'de liefde' door haar eigen naam. Als ze bij een kenmerk kwam waarvan ze wist dat het niet voor haar gold, moest ze stoppen. Het was haar doel om op een dag de hele lijst te kunnen lezen.
 
De vier verzen (1 Korintiërs 13:4-7) beginnen met 'De liefde is geduldig'. En dus vulde ik mijn eigen naam in en begon met 'Nicky is geduldig'. Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik gelijk moest stoppen!
 
De evangelist D.L. Moody logeerde eens bij een groep vrienden in Engeland. Op een avond vroegen ze Henry Drummond, een Schotse evangelist, om iets ze zeggen over een stuk uit de Bijbel. Na enig aandringen haalde Henry een klein boekje met het Nieuwe Testament uit zijn zak, sloeg het open bij 1 Korintiërs 13 en begon te praten over de liefde. D.L. Moody schreef in reactie hierop:
 
'Ik had het gevoel dat ik nog nooit zoiets moois had gehoord. Onze grootste behoefte in ons leven als christen is liefde, meer liefde voor God en voor elkaar. Ik zou wel willen dat we konden verhuizen naar dat hoofdstuk over liefde en daar konden wonen.'
 
We krijgen een idee van wat Henry Drummond die avond gezegd moet hebben als we zijn boek 'The Greatest Thing in the World' lezen. Daarin schrijft hij: 'Wat is het grootste goed? Je leven ligt voor je. Je leeft maar een keer. Wat is het nobelste wat je kunt wensen, het mooiste geschenk dat je kunt verlangen? In 1 Korintiërs 13 neemt Paulus ons mee naar de bron van het christendom en daar lezen we 'de grootste daarvan is liefde.'
 
God is liefde. We houden onszelf voor de gek als we denken dat we van God kunnen houden en andere mensen kunnen haten (1 Johannes 4:20). Liefde moet boven aan je lijst met spirituele prioriteiten staan. Het zou het belangrijkste in je leven moeten zijn. Paulus noemt het 'een weg die nog voortreffelijker is' (1 Korintiërs 12:31).

1. Wees blij met Gods liefde voor jou

De psalmdichter spoort ons aan: 'Juich de HEER toe (...) dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang' (vv.1-2). Hij zegt tegen ons: 'Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam' (v.4). Het wachtwoord is 'dank U wel'. 
 
Waarom? Waarom moeten we juichen, dankbaar zijn en lofprijzen? We lezen het antwoord in vers 5: 'De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.'
 
God is goed en Hij houdt van jou. Dit is een goede samenvatting van de boodschap van de hele Bijbel. Zijn liefde is de bron van onze liefde: 'Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad' (1 Johannes 4:19). Besef, geloof en accepteer dat Hij van jou houdt en wees blij met zijn liefde.


Heer, ik dank en loof U om uw onvoorstelbare liefde voor mij. Dank U dat uw liefde eeuwig duurt. Help me vandaag om blij te zijn met uw liefde.
 

2. Ga voor een leven vol liefde

Henry Drummond legt uit dat de liefde aan het begin van dit hoofdstuk wordt vergeleken. In het hart van het hoofdstuk wordt de liefde geanalyseerd. Aan het eind van het hoofdstuk wordt de liefde verdedigd als het ultieme geschenk.

 • Liefde vergeleken

  De beschrijving van de liefde in 1 Korintiërs 13 is een van de mooiste en bekendste gedeelten van het Nieuwe Testament. Veel mensen die niet naar de kerk gaan kennen het omdat het vaak wordt gelezen bij bruiloften. Paulus zet dit hoofdstuk centraal in zijn verhaal over de gaven van de Heilige Geest in het lichaam van Christus.

  Hij noemt negen gaven in 1 Korintiërs 12:27-30. Aan het begin van hoofdstuk 12 noemt hij ook negen gaven. Daarvan zijn er vijf hetzelfde. Hij noemt dus in totaal dertien gaven van de Heilige Geest. Paulus beschrijft het belang van deze gaven voor de werking van het lichaam van Christus uitvoerig.

  Hij doet niets af aan het belang van gaven met zijn verhaal over de liefde. Hij zegt juist: “Gaven zijn heel belangrijk, maar de liefde is nog belangrijker.” Het is van levensbelang dat de gaven van de Heilige Geest vandaag de dag op de juiste manier worden gebruikt in de kerk. Maar in de tijd van Paulus was de liefde nog belangrijker. Het is 'een weg die nog voortreffelijker is' (v.31).

  Paulus zegt eigenlijk: “Ook al zouden we alle gaven hebben, ook al zouden we alles weggeven aan de armen en de marteldood sterven; als we de liefde niet hebben, helpt het allemaal niets” (13:1-3). Hij uit geen kritiek op het gebruik van de gaven, zoals het spreken van vreemde talen en profetie (vv.1-2) en ook niet op weldoeners en martelaars (v.3). Hij benadrukt alleen hoe belangrijk het is dat we alles wat we doen uit liefde doen.
   
 • Liefde geanalyseerd

  Hierna noemt Paulus zestien kenmerken van de liefde. Elke keer dat ik ze lees, voel ik me uitgedaagd. Ik weet hoezeer ik tekortschiet in deze kenmerken, niet alleen in de eerste. In de Bijbel in Gewone Taal is het als volgt vertaald:
 
            'Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn.
            Liefde is: niet jaloers zijn,
            niet vertellen hoe goed je bent,
            jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
            Liefde is: een ander niet beledigen,
            niet alleen aan jezelf denken,
            geen ruzie maken
            en geen wraak willen nemen.
            Liefde is: blij worden van het goede
            en een hekel hebben aan het kwaad.
            Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
           Door de liefde blijf je altijd volhouden' (vv.4-7, BGT).

Als je altijd op God blijft vertrouwen, zal het je leven veranderen.
 • Liefde verdedigd

  Liefde duurt voor eeuwig. Al het andere is tijdelijk. Alle gaven van de Geest worden ooit overbodig. Er zijn mensen die beweren dat Paulus hier bedoelt dat de gaven van de Geest (zoals het spreken in tongen) op een gegeven moment verdwijnen. Maar hij zegt juist het tegenovergestelde. Hij zegt dat de gaven van de Geest pas verdwijnen als we oog in oog met Jezus staan (v.12). We staan nog niet oog in oog met Jezus en dus zijn de gaven van de Geest nog niet verdwenen. We hebben ze nog veel te hard nodig.

  Maar het grootste goed is de liefde. Geloof, hoop en liefde zijn een geweldig driespan, maar 'de grootste daarvan is de liefde' (v.13).
   

Heer, we hebben zo'n enorme behoefte aan dit soort liefde in de kerk. Help me om te groeien in de liefde en zo de voortreffelijke weg van Paulus te weerspiegelen. Laat mijn liefde voor U en voor anderen de hoogste prioriteit zijn in mijn leven.
 

3. Zorg ervoor dat de liefde het belangrijkst is

Het woord 'liefde' en woorden die hiervan zijn afgeleid vormen de rode draad van het boek Hooglied. Het hele boek gaat over de romantische liefde tussen een minnaar en zijn beminde. Ze zijn helemaal in de ban van hun liefde voor elkaar. Het meisje zegt dat ze ziek is van liefde (5:8d).
 
Ook de lichamelijke en erotische liefde komen aan bod. Beide geliefden beschrijven hoe mooi het lichaam van hun huwelijkspartner is (5:10-16, 6:4-9). Iemand schreef in zijn toelichting: 'Het Hooglied is een lang, lyrisch gedicht over de erotische liefde en seksuele verlangens; een gedicht waarin het lichaam wordt beschreven als begerenswaardig en als bron van genot. De geliefden spelen een spel waarin ze steeds seksuele bevrediging najagen en vinden.'
 
Maar hun liefde gaat veel verder dan de lichamelijke en erotische liefde. Het meisje zegt: 'Dit is mijn lief, dit is mijn vriend' (5:16c). Er is niets mooiers dan dat je huwelijkspartner ook je geliefde en je beste vriend is.
 
In het gedeelte dat we gisteren lazen zegt de jongen: 'Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water' (4:15). Ieder mens heeft onuitputtelijke, prachtige en wonderbaarlijke bronnen.
 
Aan het einde van het Hooglied lezen we een prachtige beschrijving van de onvergankelijkheid van de liefde: 'Houd mij dicht tegen je aan; ik wil altijd in jouw armen blijven. Want de liefde is zo sterk als de dood. De hartstocht laat niet meer los, net zo min als het dodenrijk dat doet' (8:6, HB). Nu, na de opstanding van Jezus, kunnen we zeggen dat de liefde zelfs sterker is dan de dood. 'De liefde zal nooit vergaan' (1 Korintiërs 13:8).
 
In de Bijbel in Gewone Taal is het als volgt vertaald:
'De liefde is zo sterk als de dood,
   niemand houdt de liefde tegen.
De liefde lijkt op een vuur,
   een vuur dat hevig brandt.
Geen zee of rivier kan dat vuur ooit blussen,
    want de liefde houdt nooit op' (8:6c-7a, BGT).
 

Heer, dank U dat uw liefde voor mij is als een vuur dat hevig brandt en nooit ophoudt. Laat mijn liefde voor U de hoogste prioriteit zijn in mijn leven. Dank U dat uw liefde niet te koop is of verdiend moet worden, maar dat we uw liefde dankbaar en nederig mogen ontvangen.
 

Pippa's bijdrage

1 Korintiërs 13:1-7


Deze verzen zouden steeds weer gelezen moeten worden, thuis, op school, op het werk, overal. We zouden ze moeten lezen, uit het hoofd moeten leren en in praktijk moeten brengen.
 

Vers van de dag
1 Korintiërs 13:4-5

'De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.