Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
Spreuken    Nieuwe Testament     Oude Testament

Liefdevolle grenzen

13 maart - dag 72

Jaren geleden was ik bij een voetbalwedstrijd met tweeëntwintig jongetjes van een jaar of acht, onder wie mijn eigen zoon. Mijn vriend Andy zou scheidsrechter zijn. Helaas was hij er nog niet om half drie. En de jongens konden niet langer wachten.
 
Ik moest hem vervangen als scheidsrechter. Maar ik had geen fluit, de lijnen van het veld waren niet gemarkeerd en ik kende de spelregels lang niet zo goed als sommige jongens.
 
De wedstrijd ontaardde al gauw in chaos. Een paar jongens schreeuwden dat de bal binnen was, andere dat hij uit was. Ik wist het allemaal niet zeker en liet ze hun gang maar gaan. Toen begonnen de overtredingen. Een paar riepen: “Overtreding!” Anderen schreeuwden: “Dat was geen overtreding!” Ik wist niet wie er gelijk had. En dus liet ik ze maar doorspelen. Toen kwamen de blessures. Tegen de tijd dat Andy arriveerde, lagen er drie jongens geblesseerd op het veld en was de rest aan het schreeuwen, vooral tegen mij!
 
Maar Andy blies gelijk op zijn fluitje, haalde de teams uit elkaar, maakte duidelijk waar de lijnen liepen en had alles volledig in de hand. Hierna hadden de jongens een geweldige wedstrijd.
 
Waren de jongens nu vrijer zonder regels, of waren ze eigenlijk minder vrij? Zonder effectief gezag konden ze precies doen waar ze zin in hadden, Met ze wisten niet waar ze aan toe waren en raakten geblesseerd. Ze vonden het veel fijner toen ze zich aan de regels hielden. Toen konden ze volop van het spel genieten. De spelregels van het voetbal zijn niet bedoeld om het plezier uit het spel te halen. Ze zijn er om optimaal van het spel te kunnen genieten.
 
Gods 'regels' zijn zijn grenzen voor het leven, die Hij geeft uit liefde voor ons. Zijn grenzen zijn niet bedoeld om onze vrijheid te beperken, maar om ons vrijheid te geven. Net als de spelregels van het voetbal vergallen ze het plezier van het spel niet, maar laten ze ons optimaal van het spel van het leven genieten.
 

1. Gods liefdevolle grenzen

 
God nodigt ons niet uit ons te houden aan zijn wetten; Hij draagt ons dat op. Het zijn echter niet de geboden van een dictator, maar geboden uit liefde die bedoeld zijn om rechtvaardigheid en vrede te bevorderen en het leven ten volle te kunnen leven.
 
De schrijver van Spreuken lijkt op een ouder die zijn kinderen bemoedigt en Gods geboden aan hen doorgeeft. Hij spoort zijn kinderen aan: 'Vergeet mijn woorden niet, denk altijd aan wat ik je leer, dan zul je blijven leven. Koester mijn lessen als het licht in je ogen (...) schrijf ze in je hart' (vv.1-3). Dit is wat de Heilige Geest doet. Hij schrijft Gods wet in je hart zodat je je eraan kunt houden (Jeremia 31:33-34).
 
Gods geboden geven wijsheid en verstand, en verstand is als een goede vriend (Spreuken 7:4, HB). Ze geven inzicht (v.4b) en behoeden ons voor problemen (v.5).
 

Liefhebbende Geest van God, U hebt uw regels in mijn hart geschreven. Help me om uw grenzen te respecteren en het leven ten volle te leven.
 

2.  Het voorbeeld van anderen


Een van de dingen die mij het meest heeft geholpen in het leven, is het inspirerende voorbeeld van anderen. Soms waren het oudere mensen die, net als Zacharias en Elisabet, 'zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden' (v.6). Dan weer waren het jonge mensen die, net als Johannes de Doper, vervuld waren van de Heilige Geest en zijn kracht. Iedereen kan, ongeacht zijn of haar leeftijd, een inspirerend voorbeeld zijn.
 
Lucas was een ontwikkeld man, een historicus van wie lang gedacht is dat hij dokter was. Hij is de enige niet-Joodse schrijver van het Nieuwe Testament, dat verder alleen door Joden is geschreven. Dit is het eerste deel van zijn tweedelige werk: het evangelie van Lucas en de Handelingen der apostelen.
 
Lucas ging grondig na wat er allemaal precies was gebeurd rondom Jezus (v.3). Hij schreef 'een verslag' (v.1) op basis van 'ooggetuigen' (v.2) om jou 'te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent' (v.4). Je kunt vertrouwen hebben in het leven, sterven en de opstanding van Jezus.
 
Hij begint zijn verslag met de geboorte van Johannes de Doper, of liever gezegd, met de ouders van Johannes, Zacharias en Elisabet: 'Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en voorschriften van de Heer' (v.6, WV). (Het is interessant dat er geen enkele aanwijzing is dat Elisabets onvruchtbaarheid het gevolg was van een of andere zonde die ze begaan hadden, integendeel.)
 
Uiteindelijk werd hun gebed verhoord (v.13). Als we bidden, hoort God meer dan we zeggen, verhoort Hij meer dan we vragen en geeft Hij meer dan we ons kunnen voorstellen, maar wel op zijn tijd en op zijn manier. Zacharias en Elisabet hadden lang moeten wachten tot hun gebed werd verhoord. Als God je laat wachten, bevind je je in goed gezelschap.
 
God willigde hun verzoek om een kind in en dit kind bracht hun vreugde. God gaf Zacharias een 'visioen' (v.22) van wat er zou gebeuren. Johannes de Doper werd vervuld met de Heilige Geest toen hij nog in de schoot van zijn moeder was (v.15). Hij zou 'ouders met hun kinderen verzoenen en zondaars tot rechtvaardigheid brengen' (v.17).
 
Het is Gods wens om de wereld terug te brengen naar de weg van de wijsheid en weg te leiden van de chaos die voortkomt uit onze ongehoorzaamheid, omdat we ons niet houden aan zijn geboden. Jezus maakt dit allemaal mogelijk. Johannes de Doper bereidde de weg voor Jezus.
 

Heer, dank U voor het inspirerende voorbeeld van mensen die binnen uw grenzen leven. We zien deze voorbeelden zowel in de Bijbel als in het dagelijks leven. Heer, transformeer onze maatschappij. Breng echtgenoten weer bij elkaar en help ons bij de opvoeding van onze kinderen. Vervul mij vandaag met uw Heilige Geest.
 

3. De zegeningen van grenzen


God houdt van jou. Hij wil niet dat je pijn hebt of dat je een puinhoop maakt van je eigen leven of dat van anderen. Daarom geeft Hij je zijn leefregels en waarschuwt Hij voor de gevaren van een leven buiten zijn liefdevolle grenzen.
 
Het laatste vers van Leviticus is een mooie samenvatting van het hele Bijbelboek: 'Dit zijn de geboden die de HEERE Mozes gegeven heeft, voor de Israëlieten, op de berg Sinaï' (27:34, HSV). Zijn grenzen waren bedoeld om zegen te brengen.
 
In het gedeelte voor vandaag worden de desastreuze gevolgen beschreven van de ongehoorzaamheid van het volk van God dat zijn geboden niet naleeft (26:14): 'Als je mijn bepalingen naast je neerlegt en mijn regels minacht, als je door mijn geboden niet na te leven het verbond met mij verbreekt, dan zal ik van mijn kant jullie het volgende aandoen' (vv.15-16a).
 
We zien de chaotische wereld die het resultaat is van 'trots op (...) eigen kracht' (v.19, HSV). De relatie met God wordt verbroken. Gebeden komen niet aan. God zegt: 'De hemel boven u maak Ik als ijzer' (v.19, WV). Ongehoorzaamheid zuigt je leeg, 'je zult je afmatten, maar voor niets' (v.20). Hoeveel materieel succes je ook zult hebben, het zal geen voldoening geven: 'Jullie zullen te eten hebben, maar nooit verzadigd raken' (v.26b). Dit wordt letterlijk omschreven als de vervloeking van de ongehoorzaamheid.
 
God biedt alle kans om berouw te tonen. Hij werpt allerlei obstakels op om ons over te halen naar Hem terug te keren (vv.18,21,23,27). In zijn trouw en ondanks onze voortdurende afwijzing is God altijd bereid ons terug te nemen als we onze schuld belijden en boete doen (vv.40-42).
 
Dit wijst allemaal vooruit naar Jezus. Het verdrietige van al deze geboden is, dat niemand in staat is zich eraan te houden. Uit deze verzen blijkt duidelijk dat God weet dat het volk zijn regels zal overtreden en al deze vloeken over zich zal afroepen. Toch is dat niet het einde van het verhaal. God belooft dat Hij, ondanks alles, zijn volk zal redden en verlossen (vv.42-45). Uiteindelijk heeft God dit gedaan door de vloek van de wet op Zich te nemen.
 
Pas als we de achtergrond van dit alles begrijpen, kunnen we begrijpen hoe geweldig het kruis is en hoeveel Jezus op Zich genomen heeft door voor ons vervloekt te worden. We begrijpen dan ook de uitzonderlijke zegen van de rechtvaardiging door het geloof en de belofte dat God ons de Geest zal geven (Galaten 3:10-14).
 
Gods Heilige Geest verandert ons door Gods grenzen in ons hart te schrijven. Zoals Paulus schrijft: 'Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten' (5:16). Gods Geest geeft je de vrucht van 'liefde, vreugde en vrede' en nog veel meer (v.22).
 
God heeft zijn grenzen gegeven uit liefde. Jezus vat de geboden als volgt samen: 'Heb de Heer, uw God, lief (...) en heb uw naaste lief als uzelf' (Matteüs 22:37-40). 'Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad' (1 Johannes 4:19). Uit liefde is Hij voor jou gestorven en nu geeft Hij jou zijn Heilige Geest, opdat jij je kunt houden aan zijn geboden en een leven van liefde kunt leven.
 

Heer, dank U dat U mij, door Jezus, vergeeft dat ik uw grenzen soms overschrijd. Dank U dat U mij uw Heilige Geest geeft om me te helpen om me aan uw geboden te houden en een leven van liefde te leven.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 1:13


'Maar de engel zei tegen hem: “Wees niet bang (...) je gebed is verhoord.” '
 
Zacharias had jarenlang gebeden om een kind en had het waarschijnlijk al opgegeven om daar nog om te vragen. Het is bemoedigend dat God kennelijk wel luistert, ook al lijkt Hij niet te reageren. Gods timing van Johannes' geboorte was perfect. Wij overzien vaak niet alles.
 

Vers van de dag
Lucas 1:13

'...je gebed is verhoord'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.